" حسین (ع) کشتی نجات"
     Salman Farsi says, " I saw, one day, Hussain sitting beside his grandfater, the Holy Prophet(S.), who was addressing Hussain(A.S.) saying, " You are a Sayyed ( chief ), son of a Sayyed, and the father of the Sayyed. You are a Hujjat (guide) in your seed and the ninth will be the Qaem of them ( the Revolutionary Imam ).

ساری , گاهنوشته های محمود زارع


..... Continue


توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.