ساری,گاه نوشته های محمود زارع:حکومت ساسانی بعد از کشتن خسرو پرویز بوسیله پسرش و پس از پدرکشی  و برادرکشی که تا نامه عمر بن خطاب17 برادر بوسیله شیرویه در تیسفون گردن زده شد از همانموقع سقوط کرده بود بخصوص آنکه شیرویه یک رگ رومی هم داشت و فرزند ماریا یا مریم از همسر رومی خسرو پرویز بود و از رومیان هم حمایت گرفته بود لذا پیش از هجوم اعراب بایران ساسانیان با تفرقه و تشتت و خودزنی ها ریشه خود را کنده بودند و تنها اسکلتی به یزدگرد سوم رسیده بود که کافی بود بادی بر این اسکلت بدمند تا بیافتد!

وقتی اوضاع تیسفون این چنین شد اعراب نزدیک مرزهای ایران بصورت قبیله ای در گروههای کوچک بدرون مرزها هجوم می آوردند و مناطق مسکونی نزدیک مرزها را غارت میکردند و با کشتن مردم و غارت زن و فرزندانشان غتیمت میگرفتند .

این حرکات ایضایی چند سال ادامه داشت بنحوی که آنقدر موضوع و این هجوم ها و غارتها زیاد شده بود که بگوش همه رسید بخصوص بگوش حاکمان مدینه که با سرکوب آل بیت پیامبر (ع) حکومت میکردند و سعی داشتند برای خود حکومتی شبیه امپراطوری ایران و روم راه بیاندازند و این کار از زمان ابوبکر شروع شد و پس از مرگ ابوبکر با روی کار آمدن عمربن خطاب بیشتر شد .


ادامه مطلب .....


توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.