همرنگ جماعت

     بنوشته ساری(گاهنوشتهای محمود زارع) قدیما میگفتند ولی اینروزا عمل میكنند . كه خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو. بعد از انقلاب این مفهوم تبدیل به یك مفهوم ضد ارزشی شد . ولی گویا تنها در مفهوم! منتها اكثر صاحبان پست و مقام . در مصداق عین آنرا عاملند.

     آدمی البته باید با طبیعت همرنگ باشد و هماهنگ. بین همرنگی با اجتماع و هماهنگی باطبیعت . تباین و تمایز است. هماهنگی با طبیعت . آدمها را فطری تر و نرمال و طبیعی میكند ولی همرنگی با اجتماع بقصد فریب مردم كاری ریاكارانه است.

     آدمیزاده چه مشكلاتی كه ندارد ! اصلا میدانید كه چیه ؟ موضوعات برمیگردد به طرز تلقی ما از این جهان بویژه زیستن بر روی زمین بعنوان زندگانی و... زمان و درك مفهوم آن چیزی است كه اگر آدمی خوب پیرامون آن تدبر و تامل كند به بیهودگی خیلی از حرصهائی كه میزند پی میبرد. واقعا چقدر زمان وجود دارد كه انسانها نتایج این كوششهای هزینه ای را در این دنیا ببیند؟! آیا بهتر نیست بدنبال تلاشهائی برویم كه نتایج آن را در فرصتهای زیادی كه داریم ببینیم ؟! البته اصل فرصت كافی در آن دنیاست. خوب چه تلاشهائی. ثمره مفیدش در آنجا بدردش میخورد؟! تازه چیزی كه مهم است . اینكه به چه قیمتی میخواهیم در این دنیا برای این جور كارها تلاش كنیم؟! آیا بقیمت خانه نشین كردن این و آن - البته اگر این و آن خانه داشته باشند یا خانه درستی - !! اینرا شاید شماها نیز كرارا بویژه در مراسم ترحیم  و یادبود از دست رفتگان شنیده باشید كه دنیا زودگذر است و وفا ندارد و نكرده و نخورده همه باید بگذارند و بروندو دیگری بجایشان و گاهی در بسترشان بخورند و... بیخودی كن بزنیم و مال جمع كنیم كه چه ؟! البته مال غیر را میگویم وگرنه مال حلال كه چه عرض كنم !


ادامه مطلب


توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.