ساری,گاهنوشتهای محمود زارع:...ما ننسخ من آیة و ما ننسها هر دو خواننده اند، قراءة عامه " ما ننسخ "  بفتح نون و سین است، و قراءة شامى ما ننسخ بضم نون و كسر سین، و بر قراءة شامى انساخ را دو معنى است یكى بر ضد معنى نسخ و یكى موافق معنى نسخ.
استعین الله فی کل الامور

اما آنچه بر ضد آنست میگوید، هر چه ترا نسخت دهیم از آیتى از قرآن، و بتو فرستیم و ترا دهیم. و آنچه موافق معنى نسخ است میگوید در منسوخات آریم و آن را بگردانیم و بدل نهیم. همچنین " أَوْ نُنْسِها " او " ننسأها " هر دو خوانده اند بفتح نون و همز، قراءت مكّى وابو عمرو است و بضم نون و كسر سین قراءت باقى. و معنى هر دو بحقیقت یكسان است
ننسها معنى آنست كه فراموش كنیم، و ننساها معنى آنست كه با پس بریم، و آن باز پس بردن از حفظ است، پس هر دو یكى است در حقیقت و در آیت تقدیم و تأخیر است، تقدیره ما ننسخ من آیة نأت بخیر منها او مثلها میگوید هر چه منسوخ كنیم از آیتى و برگیریم بجاى آن دیگرى آریم از آن بهتر یعنى از آن سهلتر و آسانتر و مزد آن بیشتر،
چنانك عدّت زن شوى مرده از یك سال با چهار ماه و ده روز آورد.

یكى را از غازیان در جنگ دشمن با ده كس مصابرت فرمود پس تخفیف كرد با دو كس مصابرت فرمود، " أَوْ مِثْلِها" یا دیگرى آریم هم چنان در مصلحت و منفعت و مثوبت، چنانك تحویل قبله با كعبه و مانند آن، آن گه گفت أَوْ نُنْسِها یا خود فروگذاریم و آن را بدل ننهیم یعنى نأمرالمسلمین بتركها من غیر آیة تنزل ناسخة لها.

أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَ اللَهَ عَلى كُلِ شَی ءٍ قَدِیرٌ نمیدانى آدمى كه خداوند عز و جل بر همه چیز از آوردن و بردن و امر و نهى و محو و اثبات و تبدیل و تغییر قادر است و توانا بر كمال.


بقیه در ادامه مطلب .....


توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.