ساری,گاهنوشتهای محمود زارع:معــراج انـدیشــه ناصـــرخســـرو قبادیانی را ببینید ! دعــوی با خــدا !؟ عشــق با خــداسـت !...


نهال فتنه در دلها تو کاشتـــی    
در آغاز خلایق آوریـــــــــدن

کسی کش تخم جور در کار دارد
ز جو گندم نیارد بدرویـــــدن

خدایا راست گویم فتنه از تسـت
ولی از ترس نتوانم چغیـــــدن

لب و دندان ترکان ختــــــا را    
نبایستی چنین خوش پروریدن

که از دست لب و دندان ایشان   
بدندان دست و لب باید گزیدن

برون آری ز پرده گلـــرخان را
برای پرده مردم دریــــــــدن

اگر ریگی بکفش خود نـــداری  
چرا بایست شیطان آفریــــدن

به آهو میکنی غوغا که بگریــز
بتازی هی زنی اندر دویــــدن

بما فرمان دهی اندر عبــــادت   
به شیطان در رگ جانها دویدن

بذات بی زوالت دون عدل است
بروی دوست دشمن را کشیـدن  

 ( 19/12/1378 ) م.زارع (‌عزم )


ادامه مطلب


توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.