چشم به راه

ساری,گاهنوشته های محمود زارع
...

بارها روی تو را دیدم ولی نشناختم

لاله از باغ رخت چیدم ولی نشناختم

همچو گل کز دیدن خورشید میخندد به صبح

بر گل روی تو خندیدم ولی نشناختم


ادامه مطلب .....


توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.

الف اول علیست جل و جلال       آنکه در وصف اوست ناطقه لال
ب  بود  باعث دو  کون  علی       بجز او نیست ایزد متعال
ت   تولا  مکن    بغیر    علی       تا رساند ترا بجاه و جلال
ث  ثنای علی خدا گفته است     ثابت است این سخن بر اهل کمال
ج جان و جهان طفیل علیست     جان فدا کن اگر تراست مجال
ح  حمایل  بروز حشر علیست     حمد او گوی ای حمیده خصال
خ خلیفه علی بحکم نبی است    خصم را این هوس خیال محال
د دولت طلب ز ناد علی              دال او هست چون بدولت دال
ذ  ذرات    با    علی    نازند         ذات او را از آنکه نیست مثال
ر                                            ریخت جبرییل را ازو پر و بال
ز  زبان  را   گشا   بمدح   علی     زانکه خوشتر بود  ز آب زلال
س  سپاس  علی  و  آل  علی     ساز ورد زبان خود مه و سال
ش  شکرریز   شو   بمدح  علی    شکر او گوی و باش فارغبال
ص  صرف   علی   و   آلش   به    صد هزاران هزار مال و منال
ض  ضرب  علی  عمرانست        ضابط ملک به ز رستم زال
ط  طلب از علی وصال علی        طالب حق بحق بود ابدال
ظ ظلوم و جهول خصم علیست    ظلم بر دوستان او اضلال
ع  عین علیست   عین الله         عارفان عالمند نی جهال
غ غایب علیست در همه علم     غیر او در حساب خواب و خیال
ف                                          فانظروا بالغد و والا صال
ق                                          قاضی شرع و قاتل دجال
ک کافی و کارساز علیست         کاملان را بگاه استکمال
ل لطف  علی  محبان را             لازم دشمنان اوست وبال
م منت مکش ز غیر علی           مالک ملک اوست در همه حال
ن نبی و علی ولیست ولی         نیست غیر از نبی باو امثال
و وقف ظهور نور علیست            وای آنکس کزو نهفت جمال
ه                                           همه قرآن چه نور و چه انفال
                                             لافتی خوان اگر نگشتی لال
ی یقینم  بآل یاسین  است        یا علی دست ما و دامن آل
بنده ی تست  قاسم کاهی        سر خود کرده در رهت پامال
ساقی کوثری و میخواهم            از کفت کاسه های مالامال
تا بود عشق و حس در عالم       تا بود زیب و حسن از خط و خال
باد چون خارجی دل پرخون         باد چون لاله روی آتش آل
                          " مولوی قاسم کاهی بخارایی"
ساری , گاهنوشته های محمود زارع
توجه : نقل مطالب یا اشعار از دیگران لزوما بمعنی تایید همه متن آن از سوی مدیر این وبلاگ نمیباشد ! ضمنا حذف یکی دو بیت یا مصرع تعمدی بوده و نزد ما محفوظ میباشد ( ف.ز )توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.


همه پیوندها
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic