النوبة الثانیة
قوله تعالى: إِنَ الَذِینَ كَفَرُوا الآیه...
الهی

مشركان قریش و جهودان قریظه و نضیر در رسول خدا بدرویشى و بى فرزندى بغمز مى دیدند، و بمال و فرزندان خویش مى نازیدند، و در آن با وى مكاثرت مى ساختند، این جواب ایشانست، میگوید لَنْ تُغْنِیَ عَنْهُمْ أَمْوالُهُمْ وَ لا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللَهِ أى عند اللَه، شیئا. و قیل: من عذاب اللَه شیئا. فردا ایشان را آن مال و فرزند بكار نیاید بنزدیك خدا، و عذاب خدا از ایشان از هیچیز باز ندارد، وَ أُولئِكَ هُمْ وَقُودُ النَارِ،
این همچنانست كه گفت: وَقُودُهَا النَاسُ وَ الْحِجارَةُ. وقود بنصب واو آن چیز است كه بآن آتش افروزند، از هیزم و جز آن، و وقود بضم واو و وقد افروختن آتش است همچون ایقاد.

كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ دأب نامى است عادت را، مراد بآن سان و صفت است، یعنى همچون سان و صفت آل فرعون و این كاف را سه وجه است: یكى آنست كه هُم وَقُود النار كداب آل فرعون، این داب با نار پیوسته، و این آل فرعون مضاف با هم، میگوید این مشركان قریش و جهودان هیزم دوزخند چون آل فرعون. آن گه ابتدا كرد و گفت: وَ الَذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ این هم مشركان قریش اند و هم آل فرعون، میگوید: و ایشان كه پیش از ایشان بودند، و آن قوم نوح اند و عاد و ثمود. كَذَبُوا بِآیاتِنا.


بقیه در ادامه مطلب .....


توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.