چشم به راه

ساری , گاهنوشته های محمود زارع:در گذشته در ایام عید و قبل از آن دکانهای شیرینی ، آجیل ، کفاشی ، کلاهدوزی و گیوه فروشی و ماهی فروشی و سبزی فروشی رونق بسزا گرفته ناهار بازارشان ( رواج ) شروع می گردید و کسبه و پیشه وران دیگری نیز بودند که بدور کوچه ها و گذرها براه افتاده ، ورود بهار را شدت می دادند. از جمله نعنا ترخونی ها که با لارک های چوبی پونه وحشی های پرعطر و بوی ترخونهای پاکوتاه و تربچه نقلی های آب زده خود داد:
ساری,گاهنوشته های محمود زارع
آی گل پونه
نعنـــا پونه
نوبر بهاره گل پونه
تربچه نقلیه نعنا و ترخون

سر می دادند .


ادامه مطلب .....


توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.

حکمت حرمت و ضرورت اجتهاد در استخدام واژه های مصطلح در رساله های مجتهدین
ساری,گاهنوشته های محمود زارع: ... بسیاری از چون و چراها در مسائل شرعی ( احکام ) از روی بی اطلاعی بسیاری از ماست ؛ اگر از فلسفه حرمت منکرات در شرع مقدس اسلام اطلاعی نداریم بصرف وجود مانع شرعی نباید بهانه بتراشیم و بی دلیل انکارش کنیم . چه بسا باشد که ما از فلسفه احکام و دلیل اصلی وجوب یا حرمت امری یا نهی ای بیخبر باشیم و ندانیم.

در این مواقع یا باید دارای علم خاص و درواقع علم لدنی بود یا باید سالیانی بگذرد تا علت نهی شارع بواسطه داشتن ضرر و زیان برهمگان مکشوف شود . باید به خداوند و یا همان شارع مقدس که دارای علم مطلق میباشد ایمان داشت و اینجاست که تمکین در برابر عالم از سوی جاهل مصداق پیدا میکند و سر تقلید هم همین است وگرنه تقلید , ادای میمون وار درآوردن نیست .


ادامه مطلب .....


توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.

ساری,گاهنوشتهای محمود زارع:در میان صنایع شعری و بدایع فکری که در کتب مخصوص این فن بتفصیل از آنها صحبت شده ؛ به صنعت ( موصل ) بر خورده که آنرا صنعت ( منشار ) هم گویند و آن , چنانست که شاعر بیتی می گوید که چون متصل نوشته شود بشکل اره نماید زیرا آنرا دندانه های بسیار باشد. مانند این ابیات :
ساری , گاهنوشته های محمود زارع
سستپیشتپشتبتنپست
بتپشپشتتنسستشکست
منعممفلسصفتهستمیقین
منعمنکمکنکهمنمستمیقین
پیشلطیفطلعتشقیمتمهشکستهشد
پیشبنفشهخطشگلبچمننهفتهشد

سست پیش تپش تب تن پست
بتپش پشت تن سست شکست
منعم مفلس صفت هستم یقین
منع من کم کن که من مستم یقین
پیش لطیف طلعتش قیمت مه شکسته شد
پیش بنفشه خطش گل بچمن نهفته شد


ادامه مطلب .....


توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.

تمرین زبان مادری

به جای وضوح بگو روشنی پارسی گویی

به جای جریمه بگو تاوان پارسی گویی

 لزوم رعایت ادب در گفتار و نوشتار
ساری,گاهنوشتهای محمود زارع:مقالاتی گاها مفید در اینترنت مشاهده میشود که بلحاظ متن و محتوا تقریبا مفیدند اما بدونمحمود زارع ملاحظه و منظور داشتن آداب و ادبیات مردمی که ما آنها را مخاطب قرار میدهیم این مقالات را درواقع باید گفت آلوده کرده و حتی انگیزه توزیع ونشر آنها را در بین بسیاری از مردم از آنها میگیرد.

بعنوان نمونه مقاله ای در یکی از وبلاگها در خصوص مطالب زناشویی دیده بودم که محتوایی بسیار خوب داشت اما از همان اول با بکار بردن لغات و ادبیاتی خاص جوامع دیگر در عنوان مقاله مشکوک بنظر رسید .

من واقعا بدلیل آنکه احساس کردم شاید این خود من باشم که به این موضوع حساس هستم به بالغ بر 14 نفر از همکارانم این مقاله را نشان دادم و از آنها در خصوص همین موضوع نظر خواستم که بلااستثناء همه آنها اظهار داشتند که درج چنین عنوانی بی ادبی است و حاضر نبودند آنرا در محافل و بخصوص در نزد خانواده خویش مطرح نمایند و تعدادی هم گفته بودند که احساس شرم و خجالت به آنها دست خواهد داد.


ادامه مطلب.....


توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.

     سابقه ؛ معیاری برای احترام در همه جا ، اما , در اینجا...؟! 
      ساری,گاهنوشتهای محمود زارع:در بین مردم اكثر ملل و بویژه بگواهی تاریخ در كشور خود ما نیز، سابقه خدمت و كار؛ معیاری برای احترام و حتی امتیاز محسوب میشده، و در تعاملات روزمره اجتماعی، حتی بصورت نانوشته نیز، قانونی مورد عمل بوده است .

محمود زارع و دوستان

     اختصاص عمر شریف آدمی ( گرانبهاترین سرمایه هر فرد) در طول یك دوره ممتد خدمت در یك جایگاه خاص،  ارزشی را بوجود می آورد كه البته انسانهای باارزش، بدان قدر نهاده و می نهند!‌


ادامه مطلب.....


توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.

ساری,گاهنوشته های محمود زارع:مرحوم علی حاتمی در فیلم كمال الملك صحنه ای را به تصویر میكشد كه خیلی جالب و عاشقانه و درست است . خیلی درست.
در صحنه ای كمال الملك در عهد جوانی به ناصرالدین شاه معرفی میشود و او به سبك خویش و به سیاق شاهان میگوید:
   ... چششممان را برای نوكری گرفت...فردا بفرستید درب خانه!
مسئول مدرسه هنر در پاسخ میگوید: امیدوار است كه در سال آینده شاگردان مستعدتری را معرفی كند و پاسخ میشنود: .... مدرسه هنر كه مزرعه بلال نیست آقا! ...
        در كواكب آسمان یكی میشود ماه رخشان و الباقی سوسو می زنند.
بقول تاجیكان شیرین سخن باید اهالی این خانه را پیش از آن كه از غم فراق به سكته دل گرفتار شوند دریابیم.
... را از صحنه فرهنگ به یمن ... كنار زدند و بالاخره دندان لق خاتمی را بیرون كشیدند!!!
محمود زارع ( ساری . ۷۹/۱۰/۵ )توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.

ساری , گاهنوشته های محمود زارع:یکی دو سالی است که از سوی دوست و دشمن از زاویه های متفاوتی خبرهای ناگواری از تخت جمشید می شنویم . مدتی سد سیوند که می گفتند دولت احمدی نژاد عمدا برای تخریب تخت جمشید بنا کرده است سر زبانها بود بعدها هم آرام آرام تصاویری منتشر شد که وقتی آدم نگاه میکند دلش میگیرد. بابا اگر حفظ آثار باستانی در این کشور گناه هست رسما اعلام کنید و تمام آثار باستانی را تخریب کنید اما اگر نه گناه نیست چرا اینجوری کجدار و مریز برخورد میکنید . این وضعی که از آثار تاریخی و ملی مهم کشور ( بلکه جهانی ) بنمایش در آمده است چیزی جز شرمندگی برای آدم نمی گذارد . خیلی دل آدم میسوزد که وضع مهمترین اثر تاریخی و فرهنگی ملت بزرگ و تاریخی ایران بدین وضع اسف باری درآمده است و دیگر نمیشود گفت که دلی از مسئولین را تپنده برای آن میتوان دید و یا اصلا فکری برای حفظ آن شده یا میشود . گزارشی را در وبسایت تعامل دید م که عینا آنرا برای قضاوت شما در این جا قرار میدهیم .
تابناک- از زمان‌های دور که تخت جمشید، پایتخت ایران باستان بود تا به امروز که هیچ شباهتی به آن
دوران ندارد، چرخ گردون دورهای زیادی به خود دیده است، ولی گویا، هنوز هم هدف وسیله را توجیه می‌کند؛ چه آن زمان که پرسپولیس را بنا کردند تا چه بسا زمزمه ستون‌های برافراشته‌اش گوش فلک را کر کند و سیل هدایای نوروزی را به آنجا بکشاند و چه اکنون که برای برپایی جشن نوروز در آنجا تلاش می‌شود؛ اما خبری از لایروبی جوی‌های نخستین شهر زهکشی شده جهان نمی‌شود تا شاید از گزند آب و باران حفظ شود! 


ادامه مطلب


توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.

افتخار بفرهنگ ایران یا دشمن مردم ایران؟!
چهارشنبه سوری فرهنگی (یا چهارشنبه سوزی سیاسی )
محمود زارع در وبلاگ ساری مینویسد ... عده ای عقده ای با خیال اینکه فضاهای جدیدی برای آنان در پس اتفاقات اخیر در منطقه و ایران مهیا شده است شروع به عقده گشایی کرده و با نام دوستی ایران , وطن خواهی , میهن پرستی و امثال این واژه های دهن پرکن مشغول عقده گشایی های خویشند. اینان چند خصوصیت را در پس گفته ها و نوشته های خویش بنمایش میگذارند که البته چون فاقد شعور عمیق هستند خودشان متوجه نیستند . از جمله این خصوصیات برمیگردد به مسائل روانی و شخصیتی آنان. دقیقا معلوم است که اینان نه عشق وطن دارند و نه بفکر مردم ایران هستند . حتی اطلاع دارم که کثیری از این قلم های مسموم از ناحیه کسانی است که در زمانی که همین وطن عزیز ما که آنان فعلا مرثیه خوان غربت آن هستند , در زیر چکمه های دشمنان میهن بود بجای مقاومت و جنگ همانند قاطبه ملت ایران , ترجیح دادند از سر ترس و بزدلی فرار را برقرار ترجیح داده و مام میهن شان را در چنگال دشمن رها کرده و جان خویش بسلامت بدر ببرند . حالا از آنور آب شده اند مرثیه خوان وطن ما ! موقع رزم آنان همچون شغالن بزدل میدان خالی کرده و فرار نموده و موقع بزم آنان چهره نمود و میشوند شیر میدان عربده کشی !


ادامه مطلب


توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.


همه پیوندها
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic