مضمون این پیشگوئیها یکبار انجام گرفته و یکبار دیگر در یوم الله ظهور تحقق می یابد و در تمامی جهان تنها خدای یکتا را می پرستند و همه جا ندای وحدت گوش جان را نوازش می دهد.
ساری,گاهنوشته های محمود زارع
1521) و این بلائی خواهد بود که خداوند بر همه قوم هائی که با اورشلیم جنگ کنند وارد خواهد آورد. گوشت ایشان در حالتیکه بر پایهای خود ایستاده اند کاهیده خواهد شد و چشمانشان در حدقه گداخته خواهد گردید و زبان ایشان در دهانشان کاهیده خواهد گشت.» [91]

این ذوب شدن و گداخته شدن یا یک امر معنوی است و یا به وسیله جنگ اتمی و به کار بردن مواد شیمیایی است که نزدیک دو هزار سال پیش حضرت مسیح از آن خبر داده است [ 92 ] و چهارده قرن پیش نیز پیامبر اسلام (ص) از آن سخن گفته است.

1522) آنگاه جمیع امتها را جمع کرده به وادی یهوشافاطفرود خواهم آورد و در آنجا با ایشان در باره قوم خود و میراث خویش اسرائیل محاکمه خواهم نمود، زیرا که ایشان را در میان امتها پراکنده ساخته و زمین مرا تقسیم نموده اند. و بر قوم من قرعه انداخته و پسری در عوض فاحشه ای داده و دختری به شراب فروخته اند تا بنوشند.» [93]


ادامه مطلب .....


توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.