چشم به راه

دوستان،معیار شناخت


ادامه مطلب .....


توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.

دوستان و دشمنانت سه دسته اند:
دوستانت: دوستِ دوستت و دشمن دشمنت
دشمنانت: دشمن دوستت و دوست دشمنت

دوستی در کلام مولا علی (ع)

دوست خود را در حد اعتدال دوست بدار؛ چرا که ممکن است روزی دشمن تو شود و همین طور در دشمنی با دشمنت میانه رو باش؛ زیرا امکان دارد که روزی دوست تو شود. پس نه در دوستی افراط کنید و تمام اسرار زندگی تان را در اختیار دوست قرار دهید، که اگر روزی دشمن شما شد برای شما مشکل ایجاد نشود و نه در دشمنی افراط کنید که اگر روزی دشمنی شما به دوستی تبدیل شد از کرده خود شرمنده شود.


ادامه مطلب .....


توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.

وَ قالَتِ الْیَهُودُ وَ النَصارى نَحْنُ أَبْناءُ اللَهِ وَ أَحِبَاؤُهُ
دور افتادند آن بیحرمتان كه خداى را جلّ جلاله پسر گفتند.
كسى كه عدد او را نه سزا باشد، ولد كى او را روا باشد!

یهود و نصاری

ولد اقتضاء جنسیت كند، و حق جلّ جلاله پاك است از مجانست، منزّه از مماثلت.

ربّ العالمین آن سخن بر ایشان ردّ كرد، گفت:
بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَنْ خَلَقَ
نه چنانست كه شما گفتید كه ما پسرانیم. پسران نه اید كه آفریدگانید. دوستان نه اید كه بیگانگانید.

و درین آیت مؤمنانرا كه اهل محبت اند بشارتست، و امان از عذاب،
بآنچه گفت: فَلِمَ یُعَذِبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ،


ادامه مطلب .....


توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.

قوله تعالى: ما كانَ اللَهُ لِیَذَرَ الْمُؤْمِنِینَ عَلى ما أَنْتُمْ عَلَیْهِ
قرآن

این كار چنین مبهم فرو نگذارند! و این قصه سربسته , روزى برگشایند! و این دامن فراهم كرده آخر بیفشانند! و این سر و پاى درهم كردگان صافیان و جافیان آخر بینى كه از هم باز كنند!
فَرِیقاً هَدى وَ فَرِیقاً حَقَ عَلَیْهِمُ الضَلالَةُ و هر كس را بمأوى و منزل خویش فرود آرند، فَرِیقٌ فِی الْجَنَةِ وَ فَرِیقٌ فِی السَعِیرِ

یكى در حزب شیطان، كشته حرمان، و اندوه جاودان أُولئِكَ حِزْبُ الشَیْطانِ.
یكى نواخته رحمن، در زمره دوستان، بمهر ازل شادان، برو داغ وَ عِبادُ الرَحْمنِ.


ادامه مطلب .....


توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.

وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِینَ ﴿133﴾
و براى نیل به آمرزشى از پروردگار خود و بهشتى كه پهنایش [به قدر] آسمانها و زمین است [و] براى پرهیزگاران آماده شده است بشتابید (133)
خدا رحیم است
قوله تعالى: وَ سارِعُوا
خداوند بزرگوار، جلیل و جبّار، كریم و غفّار، كردگار نامدار، حكیم راست دان، علیم پاكدان، مهربان كاردان، جلّ جلاله و تقدّست اسماءه، و توالت آلائه، و تعالت صفاته و نعماءه، و عظمت كبریاءه،

بندگان را بخطاب كرامت با هزاران لطافت مینوازد، و كارشان میسازد، و راهشان بسوى خود مینماید و میخواند كه:
وَ سارِعُوا بشتابید بندگان من، و بكوشید رهیگان من، پیشى جویید دوستان من، كه كار پیشوایان دارند و دست سابقان بردند.
وَ السَابِقُونَ السَابِقُونَ أُولئِكَ الْمُقَرَبُونَ، فِی جَنَاتِ النَعِیمِ


ادامه مطلب .....


توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.

لِلَهِ ما فِی السَماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ نه بدان گفت كه تو دل بدان بندى و بدان مشغول شوى، لكن تا دل در آفریدگار آن بندى و صانع را بینى ...
کریم

همانست كه گفت  أَ وَ لَمْ یَنْظُرُوا فِی مَلَكُوتِ السَماواتِ وَ الْأَرْضِ، قُلِ انْظُرُوا ما ذا فِی السَماواتِ وَ الْأَرْضِ
باز اهل خصوص را منزلت برتر نهاد، از نظر عبرت با نظر فكرت خواند، و از صنع با فكرت گردانید گفت: أَ فَلا یَتَدَبَرُونَ الْقُرْآنَ باز مصطفى صلّى اللَه علیه و آله و سلم را از درجه خصوص برگذرانید و بحقیقت افراد راه داد و در نقطه جمع فرو آورد، تا نظر وى از صنع و صفت برتر آمد، با وى گفت " أَ لَمْ تَرَ إِلى رَبِكَ " ...

اول منزل آگاهانست ،
دوم رتبت آشنایان ،
سوم درجه دوستان و نزدیكان .
آگاهى حال مزدور است ،
آشنایى صفت مهمانست ،
دوستى نشان نزدیكانست ،

مزدوران را مزد است، و مهمانان را نزل، و نزدیكان را راز ،
مزد مزدور در خور مزدور است،
و نزل مهمان در خور میزبان است،
و او كه نزدیك است خود غرقه عیانست.


بقیه در ادامه مطلب .....


توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.

ساری , گاهنوشته های محمود زارع(صلح و دوستی)


ادامه مطلب .....


توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.

ساری , گاهنوشته های محمود زارع:از ابومسلم خراسانی پرسیدند که چرا دولت و حکومت بنی امیه سقوط کرد ؟!
پاسخ گفت: برای آنکه حکومتشان ؛ دوستان را از خود دور کردند بجهت اطمینانی که بدوستان داشتند
و دشمنان را بخودشان نزدیک نمودند , برای تالیف قلوب و برخورداری از حمایت آنها
پس دشمنان بسبب نزدیکی هرگز دوست نمیشوند
اما دوستان بسبب دوری دشمن میشوند
!

ساری , گاهنوشته های محمود زارع (دوست و دشمن)


ادامه مطلب .....


توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.

ساری,گاهنوشتهای محمود زارع:دیگه برای خیلی شده بودیم اسباب ناراحتی و گلایه و احیانا هر از گاهی با قیافه منحوس ما مواجه میشدند از سر اجبار و معذور گره بر جبین مبارک می افتاد و ...حال ما طاعت نکرده با آزردن دلهایی چرا معصیت کنیم ...
لدا هم خودمان و هم این عزیزان کمکمان

 کرده اند تا خیال دوستان را از دست خویش  راحت کنیم . ( چنانکه در پیام عمومی به تمامی آن لیست 1250 نفره عرض کرده بودیم )
ما باشاره  پیام دوستان را گرفتیم و فقط از همه میخواهیم که حلال مان فرمایند.
برای چند نفر از دوستانی که واقعا علاقمند به دوستی با ما بودند - چون شماره آنها را داشتم 
SMS ارسال کرده و میکنم تا هر موقع هر امری داشتند در خدمتشان باشم .
 اسم نمی برم که ... این اواخر دوستانی که خواستند شماره جدید مرا دارند !
گرچه هم دخترم و هم عزیزانی که اصرار داشتند را باید این نکته معلوم شده باشد که اقبالی زیاد بمطالب ما نمیشد و یا میشد که ما البته خبر نداشتیم (خدا میداند )
خلاصه و خوب بهتر هم این است که دیگر دوستان و عزیزان که البته بحمدلله زیادند و مطالب بسیار عالی و فاخری هم دارند را ان شاء الله تشویق و ترغیب نمایید تا مطالب بیشتر و بهتری هم برای مطالعه شما منتشر نمایند.
ما حتی در بین این تعداد نفری که در لیست داشتیم هم فقط چند نفر می دیدیم که علاقمند بمطالب ما بودند. منطقی آن بود که اصراری بحضور بیهوده خویش ننمائیم و مطالب گهگاهی ای داریم که در همین وبلاگ قرار میدهیم اما با سبک و سیاق غیرکلوبی که امیدوارم برای مخاطبین مفید فائده شود.
البته اگر باز هم دوستان احساس میکنند که اینجا هم ما زیادی هستیم اصراری به حضور در میهن بلاگ هم نداریم
 احتمالا درباره مطالب این وبلاگ هم باید شیوه جدیدی در پیش بگیریم و یا کلا تعطیل کنیم مثلا عضوگیری کرده و رمزی برای مطالب قرار دهیم تا واقعا آنهائیکه از حضورمان کدورتی ندارند از متن و ... را از مطالعه محروم نکنیم. هر چه بعضی از دوستان بفرمایند که محیط مجازی هست و خلاصه تضارب آراء و از این حرفای خوب.... ما خودمان البته میدانیم که دنیا دست کیه 
من این اواخر آنقدر تعداد را کم کرده بودم تا ببینم که برای همین تعداد اندک هم مطالب ما خواستنی هست که نبود و ناراحت از مخاطبین هم نیستم ولی فهمیدم  باید خود را بیشتر و کاملتر تجهیز کرده که من البته فعلا نه وقتش را و نه توان بیشتری دارم . از دخترم که همیشه بمن محبت دارند هم میخواهم اصراری نفرمایند و مادر و دوستانم را اینهمه واسطه نفرمایند . 


ادامه مطلب.....


توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.

ساری,گاهنوشتهای محمود زارع:گفتن اسرار و رازهای خود و دیگران به هر کس حتی دوستان کاری است نادرست در تمامی مرام ها و مسلکها. بخصوص که بزرگان همیشه گوشزد کرده اند و ما همیشه می بینیم که بسیاری از دوستان روزی بدشمن تبدیل میشوند.

ای پسر , سری که از دشمن نهفتن لازم است
به که از افشای آن با دوستان دم کم زنی

دیده ام بسیار کز سیر سپهر کژنهاد
دوستان دشمن شوند و دوستی ها دشمنیتوجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.


همه پیوندها
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات