ساری,گاهنوشتهای محمود زارع:محشر و قیامت ادامه همین جاست . گاهی هم قیامت همینجاست حالا نه کبرایش بلکه هر روز قیامت صغری موجود میشود و چشم بینا میخواهد تا دید!
متصل گرم است بازار مکافات عمل     چشم اگر بینا بود , هر روز , روز محشر است
( آنقدر گرم است بازار مکافات عمل    گر بدقت بنگری ,هر روز , روز محشر است )

داس دهر
گفته اند و من نیز بتمام وجود معتقدم که هرچی تو کاسه هرکسی گذاشته ای خدا روزی - دیر یا زود - در کاسه تو خواهد گذاشت !پس اگر بد خویش نمیخواهی , بد دیگران نخواه و نکن ! یکی از علامات حلال زاده بودن و بچه پدر خویش بودن آنستکه , مزاحم مردم بی گناه نمیشود و بد آنها را نمیخواهی ورنه ... !
بدی مکن که در این کشتزار زود زوال        بداس دهر همان بدروی که میکاری
همچنین بزرگان گفته اند :
بالا مطلب, زهیچکس پیش مباش        چون مرهم نرم باش و چون ریش مباش
خواهی که زهیچکس بتو بد نرسد        بدخواه و بدآموز و بداندیش مباشتوجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.