چشم به راه

زبان دری
ساری , گاهنوشته های محمود زارع:...در خصوص بحث زبان تنها یک نکته دیگر را هم لازمست که توضیح مختصری بدهیم و آنهم درباره زبان دری میباشد و دامنه این بحث را کوتاه کنیم.

ساری , گاهنوشته های محمود زارع (جفر,زبر و بینه)

همین زبانی که امروزه بدان سخن میگوئیم را باصطلاح " دری " میگویند. کتب متعددی مانند شاهنامه و غیره بر همین زبان نوشته شده اند. البته ریشه زبان دری با پهلوی یا پلهوی یا باستانی و همچنین پرتوی یکسان است. منتها در زبان دری فعلی واژه های زیادی از زبانهای دیگر بخصوص تازی در آن راه یافته است. که البته جای خوشوقتی است که این واژه ها کاملا معلوم و مشخص هستند بنحوی که اگر ما واقعا بخواهیم میتوانیم آنها را کنار گذاشته بطوری که سره از ناسره مشخص گردد. گفته اند که زبان دری در بادی امر از منطقه خراسان بزرگ ایران بوده که بعدها به دربار ساسانیان راه باز نمود بطوریکه تبدیل بزبان دربار هم شده بود و بهمین جهت بدان « دری » هم گفته اند !


بقیه در ادامه مطلب .....


توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.

ساری , گاهنوشته های محمود زارع:...حساب حروف هجا که مجموع آنها در هشت کلمه مصنوعی ( ابجد ) گنجانیده شده آنراساری , گاهنوشته های محمود زارع(علم جفر) حساب ابجدیه نیز میگویند و برای ساختن ماده تاریخ در شعر هم استعمال میشود.
با این ترکیب :
( ابجد - هوز - حطی - کلمن - سعفص - قرشت - ثخّذ - ضظغ )
در معنی آن چنین نیز گفته اند :

ابجد ( ابی و جد فی المعصیه ) منظور اینست که پدر من که آدم (ع) باشد یافته شد در گناه بعبارت دیگر یعنی گناهی از وی بوجود آمد.

هوز ( اتبع هواه ) یعنی متابعت کرد هوای نفسانی خود را.

حطی ( حط ذنبه باالتوبه والاستغفار ) یعنی ساقط شد یا بخشیده شد گناه وی  به توبه و استغفار.

کلمن ( تکلم بکلمه فتاب علیه بالقبول والرحمه ) یعنی تکلم کرده بکلمه پس قبول شد توبه او برحمت.

سعفص ( ضاق علیه الدنیا فافیض الله ) یعنی دنیا بر او تنگ شد و ریخته شد بر وی.

قرشت ( اقر بذنبه فشرف بالکرامه ) یعنی به گناه خود اقرار کرد پس شرف بکرامت یافت.

ضظغ ( سد عنه نزع الشیطان بالعزیمه ) یعنی سد شد از او نزع الشیطان بعزیمت کلمه حق و توحید.


بقیه در ادامه مطلب .....


توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.

ساری گاهنوشتهای محمود زارع:وفى بصائر الدرجات و الكافى عن ابى عبدالله علیه السلام انه قال : یا سلیمان ، ما جاء عن امیرالمومنین علیه السلام یوخذ به ، و مانهى عنه ینتهى عنه ، جرى له من الفضل ما جرى لرسول الله صلى الله علیه و آله ، و لرسول الله صلى الله علیه و آله الفضل على جمیع من خلق الله . المعیب على امیرالمومنین علیه السلام فى شى ء من احكامه كالمعیب على الله و على رسوله ، و الراد علیه فى صغیرة او كبیرة على حد الشرك بالله . كان امیرالمومنین علیه السلام باب الله الذى لا یوتى الا منه ، و سبیله الذى من سلك بغیره هلك ، و بذلك جرت الائمة واحدا بعد واحد، جعلهم الله اركان الارض ان تمید بهم ، و الحجة البالغة على من فوق الارض و من تحت الثرى .
ساری,گاهنوشته های محمود زارع
و در بصائر الدرجات و كافى از امام صادق علیه السلام روایت است كه (به راوى ) فرمود: اى سلیمان ، آن چه از امیرمومنان علیه السلام رسیده باید گرفت ، و از آن چه نهى فرموده باید دست برداشت .

فضلى كه براى رسول خدا صلى الله علیه و آله جارى است براى آن حضرت نیز جارى است ، و رسول الله صلى الله علیه و آله بر تمام مخلوقات خدا فضیلت و برترى داشته است .
عیب گیرنده بر امیرمومنان علیه السلام در هر یك از احكامش چون عیب گیرنده بر خدا و رسول خدا صلى الله علیه واله است ، و رد كننده بر او در هر حكم خرد و كلانى در مرز شرك به خدا قرار دارد.
امیرمومنان علیه السلام آن در خداست كه جز از آن به سوى خدا راه نیست ، و آن راه خداست كه هر كه غیر آن پوید هلاك شود، امامان نیز یكى پس از دیگرى در همین مسیر قرار دارند، خداوند آنان را اركان و پایه هاى زمین قرار داده كه خلق را به اضطراب نیندازد، و ایشان را حجت بالغه و رساى بر تمام آفریدگان روى زمین و زیر خاك قرار داده است .


ادامه مطلب .....


توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.

جفـــــر !
     الحمدلله رب العالمین
www.mzare.ir 
ساری,گاهنوشتهای محمود زارع: بعضی از مطالب را نمیتوان و نباید برای همه نوشت . یا مصلحت نیست یا حق انسانهای ذیحق ضایع میشود یا قابلیت نیست یا سوء استفاده را ممکن میسازد یا بدلیل جهالت جهال مورد تمسخر قرار خواهد گرفت و یا شاید زمانش نرسیده باشد و هزار و یک دلیل گفتنی و ناگفتنی دیگر !

    بعضی مطالب را باید برای اهلش گفت و نوشت . برای اهل لطف و صفا ! برای افراد صاحب ذوق ! تنها برای طالبان ! و برای اخوان صفا ؛ نه از روی حسادت بلکه از روی غیرت و خود شاید بدانی یا ندانی !

    مزد من برای در دسترس بودن این اثر برای شما ؛ پول نیست ؛‌سهم مرا یک دعای عاجل و خیر و از روی اخلاص و صمیمیت قرار داده و برای فرزندانم ! بد که نخواستم !
ساری,گاهنوشته های محمود زارع

به جدول زیر توجه کنید :
    ردیف اول ( اساس ) . ردیف دوم ( نظیره ) . ردیف سوم ( مستحصله ) . ردیف چهارم ( غرنوینه ) . ردیف پنجم ( صدر موّخر ) . ردیف ششم ( تکیر مراتب ) . 


ادامه مطلب.....


توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.

طالع بینی با استفاده از حروف ابجد

ساری,گاهنوشتهای محمود زارع:قدما گفته اند هر سال دوازده (12) ماه ( برج ) دارد و هر ماه را طالعی . گفته اند در زمان حضرت سلیمان (ع) که هر انسانی روزگار او شبیه یکی از این دوازده طالع شده که هر کدام آن خود دارای مشخصات و ممیزاتی است که بجای خود آنها را مطرح خواهیم کرد ؛ و آن دوازده (12) طالع بشرح زیر میباشد:

 ( بروج دوازده گانه )

عدد ماه

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

طالع

حمل

ثور

جوزا

سرطان

اسد

سنبله

میزان

عقرب

قوس

جدی

دلو

حوت

معنی

 

 

 

 

شیر

 

 

 

 

 

 

ماهی

معادل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

حال چنانچه میخواستند طالع شخصی را پیدا کنند ، ابتدا نام او و بعد نام مادر او را به حساب ابجد کبیر درآورده و با هم جمع کرده و سپس حاصلجمع را بر 12 تقسیم کرده و باقیمانده هر چه بود طالع آن شخص بحساب می آید .

          اگر زمانی باقیمانده تقسیم فوق عدد صفر (0 ) شد باید تنها نام خود شخص را بر دوازده تقسیم کرد و این باقیمانده ملاک میباشد..... ( تحقیق و تالیف از محمود زارع - ساری )

... ادامه دارد ....توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.

محمود زارعساری,گاهنوشتهای محمود زارع:حروف ابجد را علمای این فن به دو نوع 1- ابجد صغیر و 2 – ابجد کبیر تقسیم بندی کرده اند . در این تقسیم بندی چنانکه خواهید دید ، مهم اعداد متناظر با این حروف میباشد که در واقع تفاوت به صغیر و کبیر را در این باره ایجاد میکنند .

حروف ابجد صغیر : این حروف 28 گانه بصورت زیر بوده که قرینه عددی آن را نیز در برابر آن ذکر میکنیم :ا

ب

ج

د

ه

و

ز

ح

ط

ی

ک

ل

م

ن

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8

6

4

2

 

س

ع

ف

ص

ق

ر

ش

ت

ث

خ

ذ

ض

ظ

غ

ساقط

10

8

4

6

8

ساقط

4

8

ساقط

4

8

ساقط

4

 


ادامه مطلب


توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.

بنام خدای حکیم
        محمود زارع مازندران . ساری . سوربن
ساری گاهنوشتهای محمود زارع
الحمدلله رب العالمین و صل الله علی سیدنا محمد بن عبدالله ص و آله الاجمعین الی الآن الی قیام یوم الدین
مقدمه
محمود زارعاینکه آدمی همواره در جستجوی کشف و پی ریزی قوانینی بوده است که بر اساس آن قوانین نسبت به اسرار عالم ( عالمین ) در حد مقدوراتی را خداوند حکیم بالاستعداد در بشر قرار داده است ؛‌ امری روشن و غیر قابل انکار میباشد ولی آیا در این راه تا چه میزان موفق بوده است و یا خیر و اینکه چه روشها و متدهایی در اینخصوص مناسبتر و صحیح تر بوده است ، امری قابل مباحثه میباشد. و مهم آنکه آیا راهی غیر از آن راهی را که از طریق علوم تجربی بشر تاکنون رفته و اتفاقا به نتایج بسیار روشن و درخشانی هم رسیده است ، وجود دارد یا خیر موضوعی قابل تامل میباشد که بنظر میرسد که در این باره موضوع دسته بندی موضوعات عالم هستی امری لازم و ضروری است .


ادامه مطلب .....


توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.


همه پیوندها
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic