ساری,گاهنوشتهای محمود زارع:بعضی ها اعتقاد دارند كه بعضی از تئوریسینهای اقتصادی بنا به توافقات پشت پرده با دولتهای استكباری و سلطه گر ؛ عواملی را به توسعه نیافتگی و عقب ماندگی كشورها نسبت داده و توجیهات مختلف بظاهر علمی هم برای آن می آورند تا در واقع آدرس اشتباهی داده باشند و هم رفتار استعمارگران را توجیه و هم ذهنیت غالب متفكرین و مردم كشورهای فقیر در جهتی باشد كه در تزاحم با منافع استكباری قرار نگیرد.

     از جمله این عوامل را میتوان عوامل طبیعی توسعه نیافتگی نامید. فی المثل پرفسور راجرز آمریكائی ( ظاهرا ) " قهر طبیعت " را بعنوان یك عامل مهم در توسعه نیافتگی مطرح كرده است. در زیر مجموعه این علت؛ فاكتور جغرافیائی هم جای دارد. البته از جهات مختلفی این عوامل دیدگاههای متفاوتی را بر می انگیزاند كه نمی توان صددرصد گفت تمامی این نظریه ها دربست استعماری بوده است. شاید آنها قصد پنهان كردن نقش دول استمارگر را در فقر كشورهای فقیر داشته باشند ولی عواملی را كه بیان میدارند؛ خیلی بیراه و با آدرس عوضی نیست.


ادامه مطلب


توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.