حکومتهای متقارن (طاهریان - علویان - صفاریان - سامانیان - آل زیار و آل بویه)

قلمرو علویان مازندران
گسترهٔ فرمانروایی علویان طبرستان و گیلان
حکومت طاهریان :
1-طاهر ذوالیمینین
2-طلحه بن طاهر
3-عبدالله بن طاهر
4-طاهر بن عبدالله

ساری,گاه نوشته های محمود زارع:در سال 205 تا 255 ؛ از نسل طاهربن حسین که علیه علی بن عیسی بن ماهان جنگید و امین را کشت هستند .طاهریان از نسل طاهر ذوالیمینین. البته علیرغم آنکه بسیاری این حکومت را در خراسان که از مرو به نیشابور آورده بودند مستقل از عباسیان جلوه دادند که بنظر میرسد که نمیتوان آنها را مستقل دانست گویا در یک معامله ای با خلیفه مشروط بر سرکوب هر گونه شورشی بخصوص سرکوب علویان در منطقه حاکم خراسان بمانند ! این دولت در سال 259 با حمله یعقوب لیث از سیستان پایان یافت.

حکومت علویان طبرستان در مازندران که یک جنبش شیعی است از 250 تا 316 ادامه داشت حکومتشان. سادات علوی از ظلم حاکمان عباسی بمنطقه مازندران مهاجرت میکردند و مردم مازندران تنها مردمی هستند که این افتخار را دارند در هیچ برهه ای مکتب خلفاء را نداشتند و اسلامشان بمحض پذیرش با مکتب اهل بیت (ع) همراه بوده است.
در همین زمانی که طاهریان پیرو مکتب خلفاء در مرو و نیشابور و خراسان حاکم هستند علویان هم در ارتفاعات مازندران بجهت عدم دسترسی راحت حاکمان حضور می یابند.و در واقع با کمک مردم مازندران این منطقه را از سیطره حکومت طاهریان که بنمایندگی از عباسیان بودند, جدا کردند.

در سال 249 یکی از نوادگان زید بن علی بنام یحیی در کوفه قیام میکند. در این هنگام محمد بن عبدالله بن طاهر که نماینده عباسیان و حاکم خراسان بود برای سرکوب این جنبش نیرو اعزام کرده و یحیی را بقتل میرسانند و سرش را جدا و بخراسان آورده و بنمایش میگذارند .


ادامه مطلب .....


توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.