ساری,گاهنوشتهای محمود زارع:...وَ لَنَبْلُوَنَكُمْ الآیة... النون فیه للتأكید، و اللام جواب قسم محذوف على تقدیر و اللَه لنبلونّكم اى لنعاملنّكم معاملة المختبر، گفت با شما آن معاملت كنیم كه كسى كه آزمایش كند بِشَی ءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوعِ على تقدیر،
قرآن

شافعى گفت این خوف بیم دشمن است در غزا، و این گرسنگى روزه ماه رمضان است و این كاست از مال زكاة صامت، و این كاست از تن آزاد كردن بردگان، و این كاست از میوه صدقه خرما و انگور و گفته اند كه جوع آن قحط است كه اهل مكه را هفت سال رسیده بود. وَ نَقْصٍ مِنَ الْأَمْوالِ آن بود كه مال و نعمت از دست ایشان بشد. وَ الْأَنْفُسِ بیمارى و پیرى و مرگ است. وَ الثَمَراتِ مرگ فرزندان كه فرزند را ثمره دل خوانند ذلك فى قوله صلّى اللَه علیه و آله و سلّم " اذا مات ولد العبد قال اللَه لملائكته أ قبضتم ولد عبدى؟ فیقولون نعم. فیقول أ قبضتم ثمرة فؤاده؟ فیقولون نعم فیقول ما ذا قال عبدى؟ فیقولون حمدك و استرجع فیقول ابنوا لعبدى بیتا فى الجنة و سمّوه بیت الحمد.

و ابتلاء ایشان باین چند چیز از بهر آن بود كه تا چون پسینیان شنوند زودتر به پذیرفتن دین و اتباع صحابه درآیند، كه گویند اگر نه این دین حق بودى و حجت آن روشن ایشان برین بلاها و مصیبتها با این دین صبر نكردندى، پس آن ایشان را چون برهانى باشد، بدین حق در آیند و اتباع صحابه كنند.


بقیه در ادامه مطلب .....


توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.