ساری ......... طالبان علم بدانند : « همه چیز زیر سر نور است » تو مگو ما را بدان شه بار نیست با کریمـــان کارها دشـوار نیست آنانی را که دوست دارم " دل " هاشان را بوییده ام ...... از رهنمونی " بــو " غفلت مــورزیـد ؛ " راه " را , درست می نمـاید ! http://mzare.mihanblog.com 2017-07-20T13:45:00+01:00 text/html 2017-07-20T04:40:47+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع قاضی و قضات و قضاوت http://mzare.mihanblog.com/post/138 <div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font style="font-weight: bold; color: rgb(204, 0, 0);">عقوبت قضاوت<img src="http://photos02.wisgoon.com/media/pin/images/o/2015/5/16/13/1431768221075355.jpg" alt="ساری,گاهنوشته های محمود زارع" width="216" vspace="0" hspace="0" border="0" align="left" height="244"></font></font></div><div style="color: rgb(0, 102, 0); text-align: justify;" align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">ادباء گفته اند ( قیدو العلم بالکتابه ) یعنی چیزی را که میدانی با نوشتن مقید کن !<br></font></div><div style="text-align: justify;"><div align="center"><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="color: rgb(0, 102, 0);">&nbsp;عقوبت قضاوت : من نمیدانم عاقبت و عقوبت کار بعضی بزرگان و مدیران کشورمان چه میشود ؟</span></font><br></div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="color: rgb(0, 102, 0);"></span></font></div><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;<a href="http://mzare.mihanblog.com/" target="_blank" title="ساری . گاهنوشتهای محمود زارع">بنوشته گاهنوشتهای محمود زارع ,</a> آمده است که قطب راوندی از مرحوم صدوق علیه الرحمه و او از ابوحمزه ثمالی و او هم از حضرت امام صادق علیه السلام نقل کرده که یکی از حکام شرع بنی اسرائیل که بحق قضاوت میکرد , چون وقت مردنش شد بزوجه اش فرمود که چون من رحلت کردم مرا غسل بده و کفن نما و بپوشان صورت مرا , و بگذار مرا بر روی سریر من , که نخواهی دید از من چیزی که تو را بد آید انشاء الله , یعنی مرده من فاسد نخواهد شد و جانوری تولید نخواهد نمود . پس چون وفات کرد</font> </div><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font> text/html 2017-07-20T04:14:15+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع خطبه 107 نهج البلاغه http://mzare.mihanblog.com/post/3375 <div align="justify"><font size="2">در خطبه (107) نهج البلاغه حضرت مولا امیرالمومنین علی (ع) پس از حمد خدا و توصیف پیامبران از وقوع پیشامدهای بسیار مهم در <a href="http://mzare.mihanblog.com/post/1656" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع">آخرالزمان </a>سخن میگویند که بشرح زیر است :<br></font><div align="center"><font size="2">&nbsp;<a href="http://static.asset.aparat.com/lp/16271567-3639-l.jpg" target="_blank" title="خطبه 107 نهج البلاغه"><img src="http://static.asset.aparat.com/lp/16271567-3639-l.jpg" alt="خطبه 107 نهج البلاغه" width="449" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="281"></a></font></div><font size="2">ضلالت را مى نگرم كه چون درختى استوار، قامت برافراشته و شاخه هاى خود را به اطراف پراكنده است . <br>براى شما به پیمانه خود مى پیماید و شما را در زیر مشتها فرو مى كوبد. <br>پیشواى آن از ملت اسلام بیرون است و در گمراهى خویش پاى مى فشرد. </font><font size="2"><br></font></div><font size="2"> </font> text/html 2017-07-19T21:32:16+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع آثار وضعی گناه از نگاه امام صادق (ع) http://mzare.mihanblog.com/post/2389 <div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">امام صادق علیه السلام :<br></font><div align="center"><a href="http://hw10.asset.lenzor.com/lp/11222293-3970-l.jpg " target="_blank" title="عوارض ظلم از نظر امام صادق (ع)"><img src="http://hw10.asset.lenzor.com/lp/11222293-3970-l.jpg " alt="امام صادق و ظلم" width="474" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="331"></a></div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br>گناهی كه <font color="#FF0000">نعمت ها را تغییر</font> مى دهد، <font color="#CC0000">تجاوز به حقوق دیگران</font> است. <br>گناهى كه <font color="#FF0000">پشیمانى </font>مى آورد، <font color="#CC0000">قتل </font>است. <br>گناهى كه <font color="#FF0000">گرفتارى </font>ایجاد مى كند، <font color="#CC0000">ظلم </font>است. <br>گناهى كه <font color="#FF0000">آبرو </font>مى بَرد، <font color="#CC0000">شرابخوارى </font>است. <br>گناهى كه جلوى <font color="#FF0000">روزى </font>را مى گیرد، <font color="#FF0000">زنا</font>ست. <br>گناهى كه <font color="#FF0000">مرگ </font>را شتاب مى بخشد، <font color="#CC0000">قطع رابطه با خویشان</font> است. <br>گناهى كه <font color="#FF0000">مانع استجابت دعا</font> مى شود و زندگى را تیره و تار مى كند، <font color="#CC0000">نافرمانى از پدر مادر</font> است.</font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font> text/html 2017-07-19T17:16:19+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع امام حسین (ع) و نهی از مجالست با افراد پست http://mzare.mihanblog.com/post/3373 <div align="justify"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>امام حسین(ع) </b>فرمودند:<br><font color="#CC0000">مُجالَسَةِ أهلِ الدِنَاءَة شَر، وَ مُجَالَسَةِ أَهلِ الفُسُوقِ ریبَة</font><br>همنشینی با سفلگان و افراد پست ناپسند است و همدمی گناهکاران موجب بدبینی مردم و از دست دادن اعتماد و اعتبار است.<br><font color="#999999">(بحارالانوار، ج78، ص 122)</font><br></font><div align="center"><a href="http://static.asset.aparat.com/lp/16267342-5703-l.jpg" target="_blank" title="همنشینی با دونان"><img src="http://static.asset.aparat.com/lp/16267342-5703-l.jpg" alt="همنشینی با سفلکان" width="475" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="373"></a></div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br>از امام صادق (علیه السلام) روایت است که فرمود: <br>هر گاه <b>امیرالمؤمنین (علیه السلام)</b> به منبر می رفت می فرمود: <br>شایسته است که مسلمانان از دوستی سه دسته اجتناب کند: لاابالی فاجر، احمق و دروغگو.<br><br>اما <b>لاابالی فاجر</b>: کار خویش را نزد تو جلوه می دهد و دوست دارد تو هم مثل او (زشتکار) باشی، و تو را در امر دین و معادت یاری نمی کند، نزدیک شدن به چنین کسی جفاء و قساوت است، و ورود و خرج او برای تو ننگ و عار است.<br><br>و اما <b>احمق</b>: تو را به خبری هدایت نمی کند و هر چند کوشش کند نمی تواند ضرری را از تو دور سازد و چه بسا که می خواهند به تو نفعی برساند ولی موجب ضرر و زیان می شود، بنایراین مرگ او بهتر از زندگی اوست، و سکوتش بهتر از گفتن، و دوریش بهتر از نزدیکی است.<br><br>اما <b>دروغگو</b>: زندگی با او گوارا نیست، حرف دیگران را نزد تو و حرف تو را نزد دیگران می برد، هر سخنی به پیان می رسد سخن دیگری به میان می آورد، حتی اگر سخن راستی هم بگوید باورت نمی شود که راست گفته؛ بین مردم دشمنی بر می انگیزد و درخت کینه می نشاند و پس از خدا بترسید و مواظب خود باشید. </font><br></div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font> text/html 2017-07-18T09:19:20+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع نحوه رفتار با مردم http://mzare.mihanblog.com/post/3374 <div align="justify"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">از <a href="http://mzare.mihanblog.com/post/3372" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع">لقمان </a>نقل است که به فرزندش فرمود: <br><b>فرزندم </b>! <br></font><div align="center"><a href="http://static.asset.aparat.com/lp/16267339-7960-l.jpg" target="_blank" title="نصایح لقمان"><img src="http://static.asset.aparat.com/lp/16267339-7960-l.jpg" alt="نصایح لقمان" width="492" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="409"></a></div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">با مردم نزدیک مشو که موجب دوری تو می شود، و از آنان دوری مکن که مورد اهانت قرار می گیری (یعنی نه زیاد با مردم محشور باش و نه قطع رابطه کن، بلکه در حد معقول با ایشان معاشرت کن)، <br>هر جانداری هم نوع خود را دوست دارد، و انسان نیز چنین است، سفره احسان خویش را گسترده مساز مگر نزد دوستدار آن، <br>همانگونه که بین گرگ و میش دوستی نیست، بین نیکوکار و بدکار هم دوستی نیست، </font><br></div> text/html 2017-07-17T17:03:04+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع ممنوعیت همنشینی با فاجر http://mzare.mihanblog.com/post/3372 <div align="justify"><font size="2">میسر از<a href="http://mzare.mihanblog.com/post/3371" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع"> امام صادق (ع)</a> نقل کرده که فرمود: <br><b>برای انسان شایسته نیست که با <font color="#FF0000">فاجر </font>و نیز <font color="#FF0000">احمق </font>و <font color="#FF0000">دروغگو </font>دوستی کند</b>.<br><br><font color="#CC0000">عن میسر، عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال لا ینبغی للمرء (للمسلم) أن یؤاخی الفاجر، و لا الأحمق، و لا الکذاب</font>. <br><font color="#999999">(وسائل الشیعه کتاب العشره شیخ حر عاملی)</font><br></font><div align="center"><a href="http://static.asset.aparat.com/lp/16267336-3210-l.jpg" target="_blank" title="فاجر و احمق و دروغگو"><img src="http://static.asset.aparat.com/lp/16267336-3210-l.jpg" alt="فاجر و احمق و دروغگو" width="486" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="304"></a></div><font size="2"><br><font color="#3333FF">معویه بن وهب گوید: از امام صادق شنیدم که فرمود: پدرم می گفت:</font> <br>به حق قیام کن، و به گذشته ها نپرداز، <br>از امور بی فایده کناره گیری کن و از دشمنت دوری گزین، <br>و از دوستت که از مردم است بر حذر باش مگر دوستی که امین باشد، <br>و امین کسی است که از خدا بترسد، <br>با فاجر و زشت کار مصاحبت مکن و او را بر سر خویش آگاه مساز و امانت خود به او مسپار، <br>در امورت با کسی مشورت کن که از خدا می ترسد.</font><br></div><font size="2"> </font> text/html 2017-07-17T12:59:25+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع سخنانی از امام صادق (ع) درباره ظلم و عدل http://mzare.mihanblog.com/post/3371 <div align="justify"><font size="2">«امام جعفرصادق (علیه‌السلام)»:<a href="http://static.asset.aparat.com/lp/16266844-2196-l.jpg" target="_blank" title="ظلم از نظر امام صادق (ع)"><img src="http://static.asset.aparat.com/lp/16266844-2196-l.jpg" alt="ظلم از نظر امام صادق (ع)" width="315" vspace="0" hspace="0" border="0" align="left" height="474"></a><br><font color="#CC0000">لایُخرَجُ الرّجُلُ مِن مَسقَطِ رأسِه بِالدَّینِ.</font><br><br>هیچ‌کس حق ندارد بدهکار خود را (به خاطر عدم توانائی پرداخت بدهی) از خانه و كاشانة خود بیرون کند. (كه خانه‌اش را بفروشد و بدهی‌اش را پرداخت نماید). <br><font color="#999999">(وسائل، ج 13، ص 95)</font><br><br>امام صادق علیه السلام :<br><font color="#CC0000">اَلنّاسُ یَستَغنونَ اِذا عُدِلَ بَینَهُم وَتُنزِلُ السَّماءُ رِزقَها وَتُخرِجُ الرضُ بَرَکَتَها بِاِذنِ اللّه‏ِ تَعالى؛</font><br><br>هنگامى که در میان مردم عدالت برقرار شود، بى‏نیاز مى‏شوند و به اذن خداوند متعال آسمان روزىِ خود را فرو مى‏فرستد و زمین برکاتش را بیرون مى‏ریزد.<br><font color="#999999">(کافى، ج 3، ص 568، ح 6</font><font color="#999999">)</font><br><br><br>«امام جعفرصادق(علیه‌السلام)»:<br><font color="#CC0000">أَنظرَ مُعسِراً كانَ لهَ علیَ اللهِ فی ‌‌كُلِّ یَومٍ صَدَقَةٌ بِمثلِ مالَهُ عَلَیهِ حتّی یَستوفِیَ حقَّه.</font><br><br>هر کس که بدهکار تنگدست خود را مهلت دهد خداوند به تعداد هر روز مُهلت، به اندازة طلب او برایش صدقه می‌نویسد تا زمانی كه طلب خود را دریافت نماید. <br><font color="#999999">(وسائل، ج 13، ص 114)</font></font><br></div><font size="2"> </font> text/html 2017-07-17T04:41:29+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع ضرورت دوری از اهالی قدرت http://mzare.mihanblog.com/post/3370 <div align="justify"><font size="2"><a href="http://mzare.mihanblog.com" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع">حکایات تاریخی </a>، پادشاهان<a href="http://static.asset.aparat.com/lp/16266002-1178-l.jpg" target="_blank" title="همنشینی با اهل دل"><img src="http://static.asset.aparat.com/lp/16266002-1178-l.jpg" alt="اهل دل" width="282" vspace="0" hspace="0" border="0" align="left" height="335"></a><br>یکی از پادشاهان بنی اسرائیل ، خانه ای ساخت و در وسعت و تزیین آن ، سعی بسیار کرد . <br>پس دستور داد، تا از عیب آن جویا شوند و هیچکس بر آن عیبی نگرفت جز سه زاهد که گفتند: <br>در آن ، دو عیب هست . <br>یکی این که ویران می شود و <br>دیگری آن که صاحبش می میرد . <br><br>پادشاه گفت : خانه ای هست که از این دو عیب در امان باشد؟ <br>و آنان گفتند: اری . خانه آخرت ! <br>پس ، پادشاه سلطنت را رها کرد و با آنان به عبادت پرداخت . <br>پس از چندی ، آنان را وداع گفت . <br>گفتند از ما چه دیدی که ترا ناخوش آمد؟ <br>گفت : هیچ ! جز این که مرا می شناسید و اکرام می کنید . پس ، با کسی می نشینم که مرا نشناسد .<br><br></font><br></div><font size="2"> </font> text/html 2017-07-15T23:09:10+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع موجودات مجرد http://mzare.mihanblog.com/post/3369 <div align="justify"><div align="center"><b><font size="2" color="#CC0000">مجردات </font></b><br><font color="#CC9933"><b><font size="2">موجودات معقول یا موجودات عالم مجرد</font></b></font><br></div><div align="center"><a href="http://static.asset.aparat.com/lp/16263123-5157-l.jpg" target="_blank" title="الله نورالسموات والارض"><img src="http://static.asset.aparat.com/lp/16263123-5157-l.jpg" alt="الله نورالسموات والارض" width="513" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="340"></a></div><font size="2"><br>فهمیدم که ما تا <font color="#FF0000">وجود </font>و بالتبع آن <font color="#FF0000">موجود </font>را نشناسیم و تفکیک بین آنها را دقیق نفهمیم در بسیاری بلکه همه امورات معرفتی لنگیم.<br><br>ما آدمیان بدلیل آنکه موجودی هستیم که جنبه ظاهری و <font color="#990000">مادی </font>در موجودیت ما در این دنیا قوی است گاهی و اغلب دچار اشتباهاتی در برداشتهای معرفتی بخصوص در حوزه قیاس میشویم و این جنبه مادیت بشر همچون جریان قلزم مانندی ذهن او را می بلعد بسمت خویش در اکثر و بلکه جمیع جهات ...<br><br>اینجا تنها آندسته از آدمیزدگانی که توانایی مقاومت در برابر این جریان کششی را کسب نموده باشند میتوانند توفیقات قابل توجهی در حوزه معرفت پیدا کنند. <br><br>موجودات و مخلوقات الهی غیر مادی و نامحسوسِ بحواسِ خمسه را ، بسیاری بدون آنکه بدانند ، نمیتوانند براحتی درک و هضم بکند و ای بسا که آنها را موجود نمیدانند بدان سان که خود را موجود میدانند. </font><br></div><font size="2"> </font> text/html 2017-07-15T20:49:42+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع تفسیر سوره انفال 05 (306) http://mzare.mihanblog.com/post/3368 <div align="justify"><font size="2"><a href="http://mzare.mihanblog.com/post/3360" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع">النوبة الثالثة</a><br>قوله تعالى: <font color="#CC0000">وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‏ءٍ</font>... الایة، <br><br></font><div align="center"><a href="http://static.asset.aparat.com/lp/16263092-1231-l.jpg" target="_blank" title="مولا علی (ع) زره اش پشت نداشت"><img src="http://static.asset.aparat.com/lp/16263092-1231-l.jpg" alt="در جهاد پشت بدشمن مکن" width="472" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="305"></a></div><font size="2"><br><font color="#FF0000">غنیمت </font>مال كافران است كه مسلمانان بران ظفر یابند بوقت قتال و جهاد، <br>و گفته ‏اند <b>جهاد دو قسم است</b>: جهاد <b>ظاهر</b>، و جهاد <b>باطن</b>، <br>جهاد ظاهر با كافر است به تیغ، و جهاد باطن با نفس است بقهر.<br><br>مجاهدان به تیغ سه مردند: <br><b>كوشنده مأجور</b> و <b>خسته مغفور</b> و <b>كشته شهید</b>. <br><br>همچنین مجاهدان با نفس سه مردند، <br>یكى میكوشد وى از <b>ابرار </b>است، <br>یكى مى‏تازد وى از <b>اوتاد </b>است <br>یكى باز رسته وى از <b>ابدال </b>است. </font><br></div><font size="2"> </font> text/html 2017-07-15T18:36:59+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع توهم خود مرکز پنداری http://mzare.mihanblog.com/post/3367 <div align="justify"><font size="2">مرحوم ملا هادی سبزواری در حاشیه ای که بر اسفار نوشته بود؛ گفته بود که :<br>دریا بهوای خویش موجی دارد<br>خس پندارد که این کشاکش با اوست !<br><br></font><div align="center"><a href="http://static.asset.aparat.com/lp/16263053-7401-l.jpg" target="_blank" title="موج دریا و خس"><img src="http://static.asset.aparat.com/lp/16263053-7401-l.jpg" alt="موج دریا" width="432" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="287"></a></div><font size="2"><br>دریا گویدش :<br></font><div align="center"><font size="2" color="#FF6600">گویدت ای مزبحه تو کیستی </font><font color="#FF6600"><br><font size="2">یک دو روز از پرتو من زیستی</font></font><br></div></div><font size="2"> </font> text/html 2017-07-14T16:59:38+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع خطرات شنا در دریا http://mzare.mihanblog.com/post/3365 <div align="justify"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>شنا </b>در دریا سالانه جان حدود ۹۰۰ ایرانی را می‌گیرد و علت اصلی بخش زیادی از این مرگ‌ومیر پدیده‌ای به نام جریان شکافنده (Rip Current) است. مرگ‌ و میر ناشی از شنا در دریای <font color="#FF0000">مازندران </font>قابل مقایسه با تلفات زلزله‌های متوسط در ایران است. این آمار برای کشور آمریکا و بطور خاص مرگ‌ و میر ناشی از این پدیده چیزی حدود ۱۵۰ نفر در سال است که این تعداد مرگ میر برابر با کل تلفات ناشی از رعد و برق، طوفان و گردباد سالانه در این کشور است. تحقیقات نشان می‌دهد که ۸۰ درصد عملیات‌های نجات در دریا مربوط به حوادث <b>جریان شکافنده</b> است. این در حالی است که اکثر افرادی که به سواحل کشور برای شنا سفر می‌کنند چیزی از این پدیده نمی‌دانند.<br></font><div align="center"><a href="https://www.digikala.com/mag/wp-content/uploads/2016/09/Sea.jpg" target="_blank" title="امواج شکافنده"><img src="https://www.digikala.com/mag/wp-content/uploads/2016/09/Sea.jpg" alt="جریان شکافنده آب دریا" width="462" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="294"></a></div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">امواج دریا با حرکت به سمت ساحل همواره حجم زیادی از آب را به طرف خشکی منتقل می‌کنند. این حجم وسیع از آب می‌باید دوباره به داخل دریا برگردد. لذا به صورت تقریباً غیر قابل پیش‌بینی در نواحی ساحلی آب دریا، آبراهه‌ هایی کم عرض و قدرتمند به سمت دریا ایجاد می‌شود و آب دریا در این آبراهه‌ ها با سرعت زیادی به سمت دریا بازمی‌گردد.<font color="#CC0000"> به این آبراهه‌ ها جریان شکافنده گفته می‌شود</font>. اگر فردی درون این جریان قرار گیرد، توسط جریان شدید آب به سرعت به سمت داخل دریا کشیده می‌شود. هر چند مشاهده جریان شکافنده از ارتفاع زیاد بالای آب، به خوبی ماهیت آن را نشان می‌دهد، لیکن فردی که داخل آب باشد صرفاً احساس می‌کند که در حال دور شدن از ساحل است و نمی‌تواند به سمت ساحل برگردد که مسلماً این امر وحشت زیادی را در فرد ایجاد می‌نماید.</font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font> text/html 2017-07-14T06:09:41+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع تفسیر سوره انفال 04 (305) http://mzare.mihanblog.com/post/3364 <div align="justify"><font size="2"><a href="http://mzare.mihanblog.com/post/3362" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع">النوبة الثالثة</a><br>قوله تعالى: <font color="#3333FF">وَ ما كانَ اللَّهُ لِیُعَذِّبَهُمْ وَ أَنْتَ فِیهِمْ </font><br></font><div align="center"><a href="http://static.asset.aparat.com/lp/16254342-5649-l.jpg" target="_blank" title="ان الله عزیز حکیم"><img src="http://static.asset.aparat.com/lp/16254342-5649-l.jpg" alt="پیروزی فقط نزد خداست" width="416" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="267"></a></div><font size="2">سیاق و مساق این آیت بیان شرف مصطفى (ص) است و اجلال قدر او و اظهار عزّ وى. <br>میگوید<b> اى مهتر خافقین</b> و <b>اى سید ثقلین</b>، <br>تا تو در اصلاب ایشان بودى، اسلاف ایشان را عذاب نكردیم و امروز كه در میان ایشانى، عذاب از ایشان برداشته ‏ایم، و فردا كه از میان ایشان بشوى و خادمان و چاكران تو در میان ایشان باشند و استغفار كنند عذاب نكنیم، تا جهانیان عزّ و جاه و حرمت و پایگاه تو بر درگاه ما بشناسند و بدانند كه تویى بر ما بنده عزیز،...</font><font size="2"><br></font></div><font size="2"> </font> text/html 2017-07-12T16:10:46+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع ارزش دل در قرب بحق http://mzare.mihanblog.com/post/3363 <div align="justify"><font size="2"><font color="#CC0000">وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ یَحُولُ بَیْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ</font>، <br>سالكان راه حقیقت دو فرقه ‏اند: عالمان ‏اند و عارفان. <br>فالعالمون وجدوا قلوبهم لقوله تعالى: <font color="#3333FF">إِنَّ فِی ذلِكَ لَذِكْرى‏ لِمَنْ كانَ لَهُ قَلْبٌ</font> <br>و العارفون فقدوا قلوبهم لقوله تعالى:<font color="#3333FF"> وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ یَحُولُ بَیْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ</font>. <br></font><div align="center"><a href="http://static.asset.aparat.com/lp/16254437-5567-l.jpg" target="_blank" title="دل"><img src="http://static.asset.aparat.com/lp/16254437-5567-l.jpg" alt="دل" width="418" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="324"></a></div><font size="2"><br>رمزى غریب است و اشارتى عجیب، دل راه است و دوست وطن، چون بوطن رسید او را چه باید راه رفتن، <br>در بدایت از دل ناچار است و در نهایت دل حجاب است، تا با دل است مرید است و بى ‏دل مراد است. <br><br>از اول دل باید كه بى ‏دل راه شریعت بریدن نتوان، اینجا گفت:<font color="#CC0000"> لَذِكْرى‏ لِمَنْ كانَ لَهُ قَلْبٌ</font> <br>و در نهایت با دل بماندن دوگانگى است و دوگانگى از حق دورى است.&nbsp; ازینجا گفت: <font color="#CC0000">یَحُولُ بَیْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ</font>، <br><br>و گفته ‏اند: صاحب <b>دل </b>چهار كس ‏اند، <br><b>زاهد </b>است دل او بشوق خسته، <br><b>خائف </b>است دل او با شك شسته، <br><b>مرید </b>است دل او بخدمت كمر بسته، <br><b>محب </b>است دل وى بحضرت پیوسته. </font><br></div><font size="2"> </font> text/html 2017-07-11T08:16:51+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع تفسیر سوره انفال 03 (304) http://mzare.mihanblog.com/post/3362 <div align="justify"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://mzare.mihanblog.com/post/3360" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع">النوبة الثالثة</a><br>قوله تعالى و تقدس: <font color="#CC0000">یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اسْتَجِیبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ</font>... الآیة، <br><br></font><div align="center"><a href="http://static.asset.aparat.com/lp/16254345-1290-l.jpg" target="_blank" title="خیر استماع"><img src="http://static.asset.aparat.com/lp/16254345-1290-l.jpg" alt="خیر گوش دادن" width="421" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="359"></a></div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br>استجابت بر لسان اهل اشارت بر دو وجه است: یكى <font color="#CC0000">استجابت توحید</font>، دیگر<font color="#CC0000"> استجابت تحقیق</font>. <br>توحید یكتا گفتن مؤمنان است و تحقیق یكتا بودن عارفان، <br>توحید صفت روندگان است و تحقیق حال ربودگان. <br>آن صفت <b>خلیل </b>است و این صفت <b>حبیب</b>، <br><font color="#CC0000">خلیل </font>رونده بود بر درگاه عزت بر مقام خدمت ایستاده كه: <font color="#CC0000">وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ حَنِیفاً</font>. <br><font color="#3333FF">جیب </font>ربوده، در صدر دولت بحرمت نشسته، كه خطاب آمد از حضرت لم یزل كه: « <font color="#3333FF">السلام علیك ایّها النّبی و رحمة اللَّه و بركاته</font>» <br>روش سالكان در استجابت ظواهر است بر متابعت رسول <br>و كشش ربودگان در استجابت سرائر است بر مشاهده علّام الغیوب، </font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font>