ساری ......... طالبان علم بدانند : « همه چیز زیر سر نور است » تو مگو ما را بدان شه بار نیست با کریمـــان کارها دشـوار نیست آنانی را که دوست دارم " دل " هاشان را بوییده ام ...... از رهنمونی " بــو " غفلت مــورزیـد ؛ " راه " را , درست می نمـاید ! http://mzare.mihanblog.com 2017-02-27T04:47:01+01:00 text/html 2017-02-26T21:41:26+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع تفسیر سوره مائده 23 (218) http://mzare.mihanblog.com/post/3155 <div align="justify"><div align="center"><font color="#990000"><b><font size="2">النوبة الثالثة </font></b></font><br></div><font size="2">قوله تعالى :<font color="#CC0000">یا أَیُهَا الَذِینَ آمَنُوا إِنَمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ </font>الایة&nbsp;&nbsp; <br>قال النبى (ص) الخمر جماع الاثم و أمّ الخبائث.<br><br></font><div align="center"><a href="http://static.asset.aparat.com/lp/15989029-2037-l.jpg" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع"><img src="http://static.asset.aparat.com/lp/15989029-2037-l.jpg" alt="احرام دل" width="501" vspace="0" hspace="0" height="297" border="0" align="bottom"></a></div><font size="2"><br>&nbsp;<b>خمر </b>اصل خبائث است و كلید كبائر، مایه جنایات، و تخم ضلالات، و منبع فتنه .عقل را بپوشد، و دل را تاریك كند، و چشمه طاعت خشك كند، و آب ذكر باز بندد، و در غفلت بگشاید .<br>نفس از خمر مست شود، از نماز باز ماند .دل از غفلت مست شود، از راز باز ماند. <br><br>پیر طریقت گفته:<br>اى مستان پر شهوت !<br>و اى خفتگان بزبان وعظ مرین غافلان را كه غفلت !<br>شرم دارید از آن خداوندى كه خیانت چشمها میداند، و باطن دلها مى بیند (یَعْلَمُ خائِنَةَ الْأَعْیُنِ وَ ما تُخْفِی الصُدُورُ)</font></div><font size="2"> </font> text/html 2017-02-26T21:05:54+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع تفسیر سوره مائده 22 (217) http://mzare.mihanblog.com/post/3153 <div align="justify"><div align="center"><b><font size="2">النوبة الاولى</font></b><br></div><font size="2"><font color="#CC0000">یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ</font> ﴿90﴾ <br><font color="#000099">اى كسانى كه ایمان آورده‏ اید شراب و قمار و بتها و تیرهاى قرعه پلیدند [و] از عمل شیطانند پس از آنها دورى گزینید باشد كه رستگار شوید</font> (90)<br></font><div align="center"><a href="http://mzare.mihanblog.com/" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع"><img src="http://photos01.wisgoon.com/media/pin/photos01/images/o/2016/4/11/14/1460367516660558.jpg" alt="شراب و قمار در قرآن" width="391" vspace="0" hspace="0" height="391" border="0" align="bottom"></a></div><font size="2">قوله تعالى :<br><font color="#FF0000">یا أَیُهَا الَذِینَ آمَنُوا </font>اى ایشان كه بگرویدند !<br><font color="#FF0000">إِنَمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ </font>مى و قمار، <br><font color="#FF0000">وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ&nbsp;</font> و سنگها و تیرها، <br><font color="#FF0000">رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَیْطانِ</font> زشتى و ناراستى از كار دیواست، <br><font color="#FF0000">فَاجْتَنِبُوهُ </font>بپرهیزید از آن، <br><font color="#FF0000">لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ </font>تا پیروز مانید (90)</font></div><font size="2"> </font> text/html 2017-02-24T21:17:44+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع تفسیر سوره مائده 21 (216) http://mzare.mihanblog.com/post/3152 <div align="justify"><font size="2"><a href="http://mzare.ir" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع">النوبة الاولى</a><br>قوله تعالى : <font color="#CC0000">وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْیُنَهُمْ تَفِیضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ الْحَقِّ یَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِینَ </font>﴿83﴾ <br>و چون آنچه را به سوى این پیامبر نازل شده بشنوند مى‏ بینى بر اثر آن حقیقتى كه شناخته ‏اند اشك از چشم هایشان سرازیر مى‏شود مى‏گویند پروردگارا ما ایمان آورده ‏ایم پس ما را در زمره گواهان بنویس (83)<br><br></font><div align="center"><a href="http://static.asset.aparat.com/lp/15984654-4550-l.jpg" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع"><img src="http://static.asset.aparat.com/lp/15984654-4550-l.jpg" alt="قرآن کریم.مائده" width="524" vspace="0" hspace="0" height="327" border="0" align="bottom"></a></div><font size="2"><br><font color="#FF0000">وَ إِذا سَمِعُوا </font>و چون شنوند، <br><font color="#FF0000">ما أُنْزِلَ إِلَى الرَسُولِ </font>آنچه برسول فرو فرستادند <br><font color="#FF0000">تَرى&nbsp; أَعْیُنَهُمْ </font>تو بینى چشمهاى ایشان <br><font color="#FF0000">تَفِیضُ </font>كه آب مى ریزد <br><font color="#FF0000">مِنَ الدَمْعِ </font>از اشك، <br><font color="#FF0000">مِمَا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِ</font> از آنچه بشناختند از حق، <br><font color="#FF0000">یَقُولُونَ </font>همى گویند :<br><font color="#FF0000">رَبَنا </font>خداوند ما !<br><font color="#FF0000">آمَنَا </font>ما بگرویدیم،&nbsp; <br><font color="#FF0000">فَاكْتُبْنا مَعَ الشَاهِدِینَ</font> ما را در گواهان خویش نویس.(83)</font></div><font size="2"> </font> text/html 2017-02-23T19:47:33+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع امام زمان(عج) مردم را از مال و نعمت بی نیاز میکند http://mzare.mihanblog.com/post/2170 <div align="justify"><font size="2"><font color="#CC0000">باب 145</font><br>ابو سعید خدرى از رسول خدا صلى الله علیه وآله روایت کرده که فرمود: <font color="#CC0000">ساکنین آسمان و زمین از مهدى علیه السلام راضى خواهند بود</font> آسمان، قطره اى از قطره هاى ( باران ) خود را واگذار نمیکند مگر اینکه آنرا فرو میریزد و زمین هم گیاهى از گیاهان خود را فروگذار نمی کند مگر اینکه آنرا خارج مینماید حتى اینکه اموات آرزوى زنده شدن را دارند.<br><br></font><div align="center"><a href="http://hw11.asset.lenzor.com/lp/9473577-6138-l.jpg" target="_blank" title="رواج نعمت از سوی امام زمان عج"><img src="http://hw11.asset.lenzor.com/lp/9473577-6138-l.jpg" alt="رواج نعمت از سوی امام زمان عج" width="466" vspace="0" hspace="0" height="267" border="0" align="bottom"></a></div><font size="2"><br><font color="#CC0000">باب 146</font><br>معمر بن قتاده از رسول خدا صلى الله علیه وآله روایت کرده که فرمود: <br>مهدى علیه السلام گنجها را استخراج نموده و <font color="#CC0000">اموال را تقسیم مینماید</font>، و اسلام، استقرار خود را خواهد یافت.<br><br><font color="#CC0000">باب 147</font><br>ابو سعید خدرى از رسول خدا صلى الله علیه وآله روایت کرده که فرمود: مهدى علیه السلام روایت کرده که فرمود: <br>مهدى علیه السلام داراى مال اندک خواهد بود ( یا مال را اندک اندک مى بخشد؟ ) و آنرا شماره نمی کند، <font color="#CC0000">زمین را پر از عدل و داد میکند</font> همچنانکه پر از جور و ظلم شده باشد.<br><br><font color="#CC0000">باب 148</font><br>ابو سعید خدرى از رسول خدا صلى الله علیه و آله روایت کرده که فرمود: <br>امت مهدى علیه السلام آنطور بسوى او جمع میشوند که زنبور عسل بدور ملکه خود جمع شود.</font><br><font size="2"></font></div><font size="2"> </font> text/html 2017-02-22T18:52:52+01:00 mzare.mihanblog.com فـــــــــ. زارع بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 38 ) http://mzare.mihanblog.com/post/1402 <div align="justify"><font size="2"><font color="#FF0000"><b>فصل </b></font>(<b>62</b>): (<font color="#CC0000"><b>راه وصول و تقرب به حق تعالى</b></font> ) <a href="http://s4.picofile.com/file/7856897090/lale_heydari_www_mzare_ir_.gif" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع"><img src="http://s4.picofile.com/file/7856897090/lale_heydari_www_mzare_ir_.gif" alt="ساری,گاهنوشته های محمود زارع" width="257" vspace="0" hspace="0" height="442" border="0" align="left"></a><br></font><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="3" color="#999999"><font color="#999999"><a href="http://www.mzare.mihanblog.com" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع">ساری,گاهنوشته های محمود زارع</a>:</font></font></font></font></font></font></font></font>اى عزیز! بدان كه انسان را در هر یك از <font color="#CC0000">عوالم اربعه</font> <b>صورتى </b>است و <b>وجهى </b>. <br>عوالم اربعه عبارت است از: <br>عالم <b>معانى </b>كه عالم اسماء و صفات است ، و <br>عالم <b>ارواح </b>كه عالم حقایق نیز مى گویند، و <br>عالم <b>مثال </b>و <br>عالم <b>شهادت </b>، <br>و این كه انسان گریه اش روز كمتر است . و شب گریه و زاریش بیشتر است وجهش آن است كه روز نظرش به محسوسات مى افتد مشغول از آن عوالم مى شود.<br><br>اى عزیز! <font color="#CC0000">صدور هر حقیقتى از حقایق كونیه از اسمى مخصوص است از اسماء الهیه</font> ، چنان چه به تفصیل بیاید ان شاء الله تعالى . و چون آن حقیقت كه عبارت از سر وجودى است . در مراتب اربعه یعنى عوالم متقدمه معانى و روحانى و مثالى و عنصرى سارى شد از هر مرتبه اى كمالى دیگر او را حاصل است كه پیش از عبور او به این مراتب آن كمال نداشت ، چنان كه آب از چند مرتبه كه گذشت و در درخت گل ، گل شد و بعد از آن باز با آلت قرع و انبیق (وسیله اى كه با آن آب مقطر مى گیرند.) گلاب همان آب است كه بود به زیادتى خواص دیگر مثل عطر و تفریح و تقویت قلب و زیادتى عقل به استعمال آن . پس آن سر وجودى نیز به سبب اكتساب كمالات از مراتب مذكوره او را قوت اتصاف و تخلق به جمیع اوصاف و اخلاق ربانى ممكن است ، پس رجوع او نه بدان جا بود كه صدور آن بود. <font color="#FF6600">اگر مرجع عین مصدر باشد آمدن چه فایده دهد؟</font> و چون در آمدن چندین فواید دیگر چون كمالاتى كه او را از مراتب حاصل شده است زیاد شد و او را استعداد<b> تخلقوا باخلاق الله</b> دست بهم داد با آن كه منشا حقیقت او یك اسم بود، پس <font color="#CC6600">مرجع عین مصدر نباشد</font>.<br></font></div> text/html 2017-02-22T07:37:59+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع احترام امیران و امام علی (ع) http://mzare.mihanblog.com/post/3151 <div align="justify"><div align="center"><font color="#FF0000"><b><font size="2">سیره پیامبر اکرم و ائمه اطهار (ع )</font></b></font><br></div><font size="2">در نهج البلاغه آمده است که : امیرالمؤمنین (ع) هنگام سفر به شام ، در مسیر خویش ، جمعی از دهقانان شهر (انباز) را دید که با دیدن او پیاده شدند و پیشاپیش او می دویدند . <br>و امام گفت : این چه کاریست ؟ <br>گفتند: روشی ست که با آن ، امیرانمان را احترام می کنیم . </font><br></div><font size="2"> </font> text/html 2017-02-20T20:06:40+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع بی حیاء کیست ؟! http://mzare.mihanblog.com/post/3150 <div align="justify"><div align="center"><b><font size="2">حکایاتی از عارفان و بزرگان علم و دین</font></b><br></div><font size="2">گفته اند که : در کوهی از <a href="http://mzare.mihanblog.com/" target="_blank" title="">لبنان </a>، زاهدی ، دور از مردم ، در غاری می زیست . روزها روزه می داشت و هر شب برای او گرده نانی می رسید؛ که نیمی از آن را به هنگام گشودن روزه می خورد و نیم دیگر را به هنگام سحر . و این حال ، روزگاری دراز پایید، و مرد از کوه به زیر نیامد، تا این که چنین شد، که در شبی از شب ها، نان از او برگرفته شد و گرسنگی شدت یافت و خواب از چشم زاهد رفت . پس نماز گزارد و آن شب را در امید خوردنی ، بیدار ماند، تا گرسنگی بدان دفع کند . اما غذایی نرسید .<br><br>در پایین آن کوه ، روستایی بود که ساکنان آن ، بر دین عیسی بودند و هنگامی که بامدادان زاهد به نزد آنان رفت و خوردنی خواست ، پیرمردی از آنان ، دو گرده نان جوین او را داد . زاهد دو گرده نان را گرفت و به بسوی کوه روانه شد . و در خانه آن پیرمرد، سگی بود لاغر و به بیماری گری دردمند . که به زاهد در آویخت و بر او بانگ کرد و به دامن جامه او آویزان شد .</font><font size="2"><br></font></div><font size="2"> </font> text/html 2017-02-20T03:18:45+01:00 mzare.mihanblog.com فـــــــــ. زارع مباحث قرآنی رمضان (09) http://mzare.mihanblog.com/post/1398 <div align="justify"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><span style="background-color: rgb(255, 255, 153);">خلاصه جلسه نهم</span></font></font></font><br></font><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><a href="http://www.mzare.mihanblog.com" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع">ساری,گاهنوشتهای محمود زارع</a>:...</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font>انواع <font color="#CC0000">تاویل </font>حاصل شده از روایات ائمه علیهم السلام <br><br>در یک نظری که میشود از متن روایاتی چند بدست آورد <font color="#CC0000">تاویل ها را بر سه (3) قسم</font> میتوان تقسیم کرد :<br><br></font><div align="center"><a href="http://static.cloob.com//public/user_data/album_photo/4401/13201527-b.jpg" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع"><img src="http://static.cloob.com//public/user_data/album_photo/4401/13201527-b.jpg" alt="ساری,گاهنوشته های محمود زارع" width="523" vspace="0" hspace="0" height="344" border="0" align="bottom"></a></div><font size="2"><br>1 ) <font color="#CC0000">تاویلی است که به کلمه یا آیه ای خاصّ مربوط میشود</font> که آن کلمه یا آیه در تنها یک جای ذکر گردید ولذا ما نمیتوانیم چنین تاویلی را به دیگر کلمات یا آیات قرآن کریم حمل کنیم زیرا خاص همان که آمد میباشد.<br><br>2 ) <font color="#CC0000">تاویلی که بر عکس حالت نخست بوده</font> یعنی درباره یک کلمه یا آیه میباشد اما در اینجا از آن حالت اختصاصی می افتد و لذا میتوان آنرا بر دیگر موارد یعنی بر دیگر کلمات یا آیات نیز حمل کرد یعنی نوعی شمولیت و عام بودن در ااین نوع تاویل صدق میکند .<br><br>3 ) <font color="#CC0000">یکنوع تاویل دیگر هم میتوان دید که البته مربوط به آیه خاصی نیست ولی ما میتوانیم آنها را بر آیات قرآن کریم تطبیق داده </font>و از آن استفاده کنیم . <br><br>درباره تاویل کلمات من اثر مشکات الانوار را بسیار مفید میدانم که میتوانید بدان مراجعه نمایید ... درخصوص نوع سوم تاویلاتی که عرض کردیم روایتی از امام باقر علیه السلام را میتوان نمونه مناسبی از این گونه تاویلات دانست آنجا که میفرماید : « ما یدالله - دست خدا - هستیم » ...<br></font></div> text/html 2017-02-20T03:15:50+01:00 mzare.mihanblog.com فـــــــــ. زارع سفرنامه های بی نام ... ! (01) http://mzare.mihanblog.com/post/1304 <div align="justify"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="1" color="#999999"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="1" color="#999999"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><a href="http://www.mzare.mihanblog.com" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع">ساری,گاهنوشته های محمود زارع</a>:</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font>... در آن سفر <b>-</b> <font size="1">( ! )</font> که<font color="#CC0000"> رویا نبود و در بیداری محض که همه پیرامونم کور بودند و من در طفولیتی پاک که در آغوش مهر سراسر سبزپوش رحمه للعالمین علیه السلام والسلام بودم و ... محو تماشای لبخند ملیحش که رزولوشن تصویر آن لحظه حتی با گذشت نزدیک به نیم قرن در ضمیرم کاستی نگرفته و همچنان پاک و صاف ناظر آنم ...</font>&nbsp; <b>– </b>بعدها که اهل سفرم نمودند و مامور سفرهای زیاد و خواستنی ... <br></font><div align="center"><a href="http://static.cloob.com//public/user_data/album_photo/4287/12858800-b.jpg" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع"><img src="http://static.cloob.com//public/user_data/album_photo/4287/12858800-b.jpg" alt="ساری,گاهنوشته های محمود زارع" width="457" vspace="0" hspace="0" height="305" border="0" align="bottom"></a></div><font size="2">... با شیخی که فریفته نور بود و در پی روشنایی ... ملاقاتی دست داد ... داشت با همزادش بحث <b>حربا </b>و <b>خفاش </b>را طرح میکرد . رساله ای مینوشت نامش " <font color="#CC0000">لغت موران </font>" که بحث حربا و خفاش یعنی ... آفتاب پرست و خفاش که یکی منتظر <font color="#3333FF">آفتاب </font>هست تا متحرک شود و آن دیگری منتظر <font color="#333399">تاریکی </font>است - خفاش - تا راه بیفتد ... <br>... گفتمش در عالمی این می پوییدم که حکایت نور و ظلمت در کتاب مبین آمده بود و بگوشم ترنم فرموده بودند ...&nbsp; </font><font size="2"><br></font></div> text/html 2017-02-15T21:25:12+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع بهترین در نظر حضرت فاطمه (س) http://mzare.mihanblog.com/post/701 <div align="justify"><div align="right"><a href="http://www.mzare.ir" target="_blank" title="ساری,گاهنوشتهای محمود زارع">ساری,گاهنوشتهای محمود زارع</a><font size="2">:</font><font size="2">حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمودند:</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div><div align="center"><font size="2" color="#FF6600"><br></font><img src="http://www.motalebe.ir/images/ta_orange.gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><font size="2" color="#006600">خیارکم الینکم مناکبة و اکرمهم لنسائهم</font><img src="http://www.motalebe.ir/images/ta_orange.gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><font size="3"><font color="#000099"><br>بهترین شما کسی است که در برخورد با مردم نرم تر و مهربان تر باشد و ارزشمندترین مردم کسانی هستند که با همسران شان مهربان و بخشنده اند</font>.<br><br></font><div align="center"><img src="http://hw11.asset.lenzor.com/lp/10816438-4862-l.jpg" alt="فاطمه" width="471" vspace="0" hspace="0" height="313" border="0" align="bottom"></div><br></div><div align="left"><font color="#666666">منبع(دلال الامامه و کنزالعمال ، ج‌ 7، ص225)</font></div> text/html 2017-02-10T01:23:00+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع دریای کرم http://mzare.mihanblog.com/post/1131 <div align="justify"><font size="2"><a href="http://www.mzare.mihanblog.com" target="_blank" title="ساری , گاهنوشتهای محمود زارع">ساری , گاهنوشته های محمود زارع</a>:چندی قبل چند نکته ای در چند جلسه در باب شروح قرآنی نگاشته بودیم بسیار مختصر و موجز و از صفات «<a href="http://www.mzare.mihanblog.com" target="_blank" title="">رحمن</a>» و «<a href="http://www.mzare.mihanblog.com" target="_blank" title="">رحیم</a>» که یکی در دنیا و آن دیگری در آخرت ؛ یکی شامل همه و دیگری شامل مومنین و امثال این مباحث توضیحاتی را دادیم که برای دوستانی سوالاتی ایجاد شده بود که البته تا آنجا که مقدور بود و بخصوص بضاعتی اندک برای آنان نکاتی را متذکر شدیم اما در یک نکته همه مشترک بودند و آنهم موضوع&nbsp; مربوط به صفات <font color="#FF0000"> رحمن </font>و <font color="#FF0000">رحیم </font>که به نحو بین دنیا و آخرت مقید میباشد . <br><br></font><div align="center"><a href="http://static.cloob.com//public/user_data/album_photo/3843/11527816-b.jpg" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع"><img src="http://static.cloob.com//public/user_data/album_photo/3843/11527816-b.jpg" alt="ساری , گاهنوشته های محمود زارع" width="472" vspace="0" hspace="0" height="218" border="0" align="bottom"></a></div><font size="2">هر چند که این بنده هم همانند شما مدام میگردم و جستجو میکنم و خویش چون شما میجویم و بدعا و بتمنا میخواهم که بدانم ولی بقدر وسع و استعداد ؛ خداوند برکات خویش نازل فرموده و میفرماید و تنها اینقدر&nbsp; حاصل شد که ما آنرا در ضمن بیان روایتی بشرح زیر بسمع و نظر دوستان پرسان میرسانیم و تنها طلب دعای خیر بر استغفار خویش داریم از درگاه آن یگانه غفار و خوش بحال شما و خوشا بحال شما با <a href="http://www.mzare.mihanblog.com" target="_blank" title="">قلب صافی</a> که نصیب شما گردانید و شما آنرا با کینه و انزجار سیاه ننموده و همین پی جویی در دانستن مبین این امر مهم میباشد و اما آن توضیح در مقام پاسخ را بعرض برسانیم در هفت شهر عشق آمده که ؛<br><br></font></div> text/html 2017-02-09T02:53:20+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع آیات آخر سوره حشر http://mzare.mihanblog.com/post/1122 <div align="justify"><div align="center"><font color="#FF6600"><b><font size="2">نگاهی به کلام وحی</font></b></font><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8110504476/quran_zekr_www_mzare_ir_.jpg" alt="ساری , گاهنوشته های محمود زارع" width="580" vspace="0" hspace="0" height="33" border="0" align="bottom"><br></div><font size="2" color="#990000"><a href="http://www.mzare.mihanblog.com" target="_blank" title="ساری , گاهنوشتهای محمود زارع">ساری , گاهنوشته های محمود زارع</a>:</font><font size="2">کرارا بدوستان خویش گفته ام که قرآن را دوست دارم. بدان صادقانه عشق میورزم و اینرا هم از لطف صاحب قرآن میدانم و حتی اگر مسلمان نیز نمیبودم . بطور قطع و یقین چنین حالتی را می داشتم ( اینرا صادقانه و از سر شوق و ذوق عرض کردم و گرنه نیازی به اخذ تایید از جایی مثلا حکومت و دارالعلم و شاید دارال... ندارم ...! )<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; توصیه میکنم که بخصوص اهل بصیرت , آیات آخر سوره مبارکه <a href="http://www.mzare.mihanblog.com" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع">حشر </a>را لااقل هر از چندگاهی ملاحظه کنید ؛ حال نمی کنید که میخوانید :</font><br><br><div align="center"><img src="http://s5.picofile.com/file/8110504450/quran_aayea_www_mzare_ir_.jpg" alt="ساری , گاهنوشته های محمود زارع" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><font size="2"><br><font color="#33CC00"><font color="#009900">&nbsp;&nbsp; </font></font></font></div> text/html 2017-02-04T02:34:50+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع آدمیزاده رنجور http://mzare.mihanblog.com/post/948 <div align="justify"><font size="2"><img src="http://s2.picofile.com/file/7748093331/icon_red_mzare_ir_.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"> قرآن کریم : <font color="#009900"><b>لقد خلقنا الانسان فی کبد</b></font> ( البلد / 4 ) <br><br></font><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><a href="http://www.mzare.mihanblog.com/" target="_blank" title="ساری , گاهنوشتهای محمود زارع">ساری,گاهنوشتهای محمود زارع</a>:</font></font></font>آدمیزاده را چه درد و رنجهایی که نیست ! در گرو دهها بلکه صدها زنجیر ثقیل و گران ؛ از هنگامی که پای بخاکدان می نهد تا زمانی که از زمین پرواز میکند ابتلائات مختلفی را می بیند ؛ <font color="#990000">رنج خواستن , درد داشتن یا نداشتن ؛ مقهور غموم و هموم , آمال و آرزوها</font> ! در طفلی زحمت درس و رنج امتحان , در جوانی رنج عشق و فشار شهوت , در میانسالی با بیم آنکه چه گذشت و چه در پیش میباشد ؛ در پیری با انواع و اقسام دردهای بی درمان و بسیاری بدگمانی های بی پایان دست در گریبان است ! <br><br></font><div align="center"><a href="http://s1.picofile.com/file/7787285478/peimanshekan_valizadeh_reza_www_mzare_ir_.gif" target="_blank" title="ساری , گاهنوشتهای محمود زارع"><img src="http://s1.picofile.com/file/7787285478/peimanshekan_valizadeh_reza_www_mzare_ir_.gif" alt="ساری گاهنوشتهای محمود زارع" width="434" vspace="0" hspace="0" height="313" border="0" align="bottom"></a></div></div> text/html 2017-02-01T06:41:14+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع مکافات عمل (جزا به همان تهدید) http://mzare.mihanblog.com/post/1950 <div align="justify"><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" color="#990000"><b><font size="2">تهدید بیجا و گرفتارى به همان تهدید</font></b></font></div><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">در سنه 1229 در كاشان محصلى از تحصیلداران دیوان از مرد سید فقیرى مطالبه </font><font face="Mihan-Iransans" color="#FF0000"><b>وجه دیوانى</b></font><font face="Mihan-Iransans"> مى نمود و تشدد مى كرد. و آن بیچاره عجز و الحاح مى نمود كه ندارم ؛ چند روزى مرا مهلت ده تا خدا چاره اى بسازد و از جدم رسول الله صلى الله علیه وآله شرم كن .<br></font></font><div align="center"><img src="http://static5.cloob.com//public/user_data/album_photo/4633/13897866-b.jpg" alt="ساری,گاهنوشته های محمود زارع" width="441" vspace="0" hspace="0" height="349" border="0" align="bottom"></div><font size="2">آن ملعون گفت : <br><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);">اگر جدت كار سازى از او مى شود، یا شرّ مرا از سر تو دفع كند یا كار سازى تو را بكند !</span><br><br><font face="Mihan-Iransans">و از آن سید ضامنى گرفته گفت : <br>هرگاه فردا اول طلوع آفتاب وجه را ندهى نجاست به حلق تو خواهم ریخت بگو به جدت هر كارى مى تواند بكند!!<br><br>چون شب شد آن مرد ظالم به بام خانه رفت كه بخوابد. به جهت بول كردن بر لب بام رفته در تاریكى پا بر ناودان گذاشت . ناودان بیفتاد و او نیز بیفتاد.</font></font><br></div><font size="2"> </font> text/html 2017-01-31T05:07:34+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع مکافات عمل (خیانت به نامحرم) http://mzare.mihanblog.com/post/1945 <div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://mzare.mihanblog.com" target="_blank" title="ساری , گاهنوشته های محمود زارع">حكایت </a>شده است كه مردى <font color="#FF0000"><b>سقا </b></font>در (<a href="http://mzare.mihanblog.com" target="_blank" title="ساری , گاهنوشته های محمود زارع">بخارا</a>) مدت سى سال آب مى برد در خانه شخص زرگرى . و در این مدت اصلا حركتى كه مشعر بر خیانت باشد بالنسبه به خانواده آن <font color="#FF0000"><b>زرگر </b></font>از آن سقا صادر نشده بود.</font><br></font><div align="center"><a href="http://static5.cloob.com//public/user_data/album_photo/4639/13915010-b.jpg" target="_blank" title="ساری , گاهنوشته های محمود زارع(خیانت به نامحرم)"><img src="http://static5.cloob.com//public/user_data/album_photo/4639/13915010-b.jpg" alt="ساری , گاهنوشته های محمود زارع(خیانت به نامحرم)" width="463" vspace="0" hspace="0" height="334" border="0" align="bottom"></a></div><font size="2" face="Mihan-Iransans">اتفاقا روزى آن سقا بعد از خالى نمودن مشك آب خود را، بند دست زن زرگر را گرفته لمس نمود و او را بوسید و دواعى زنا و مقدماتش را كلا بجاى آورد بدون مجامعت . و از خانه بیرون آمد و رفت .<br><br>چون آن مرد زرگر شب به خانه آمد زنش از او سوال نمود از سرگذشت آن روز او كه : در بازار امروز بر تو چه گذشت ؟!<br><br>آن مرد از گفتن ابا نمود. بعد از اصرار زیاد گفت : امروز زنى دستش را بیرون آورد كه در دستبند كند كه از برایش ساخته بودم . چون نظرم به دستش افتاد دست او را لمس نمودم به شهوت و او را بوسه دادم و دواعى زنا را كلا بجاى آوردم غیر از مجامعت . پس زن صدا را به تكبیر بلند نمود و واقعه سقا را با خود به شوهر بیان نمود.<br><br>مرحوم ناشر الاسلام شوشترى داستانى از (لالى الاخبار) نقل كرده است كه به داستان فوق شبیه است و احتمالا همان است با كمى تغییر:</font><br><font size="2"></font></div><font size="2"> </font>