ساری ......... طالبان علم بدانند : « همه چیز زیر سر نور است » تو مگو ما را بدان شه بار نیست با کریمـــان کارها دشـوار نیست آنانی را که دوست دارم " دل " هاشان را بوییده ام ...... از رهنمونی " بــو " غفلت مــورزیـد ؛ " راه " را , درست می نمـاید ! http://mzare.mihanblog.com 2017-01-17T05:48:22+01:00 text/html 2017-01-16T22:38:44+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع تفسیر سوره مائده 20 (215) http://mzare.mihanblog.com/post/3149 <div align="justify"><font size="2">النوبة الاولى<br><font color="#CC0000">لَقَدْ كَفَرَ الَّذِینَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِیحُ ابْنُ مَرْیَمَ وَقَالَ الْمَسِیحُ یَا بَنِی إِسْرَائِیلَ اعْبُدُواْ اللّهَ رَبِّی وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن یُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَیهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِینَ مِنْ أَنصَارٍ </font>﴿72﴾ <br>كسانى كه گفتند خدا همان مسیح پسر مریم است قطعا كافر شده‏اند و حال آنكه مسیح مى‏گفت اى فرزندان اسرائیل پروردگار من و پروردگار خودتان را بپرستید كه هر كس به خدا شرك آورد قطعا خدا بهشت را بر او حرام ساخته و جایگاهش آتش است و براى ستمكاران یاورانى نیست (72)<br></font><div align="center"><a href="http://static.asset.aparat.com/lp/15889777-5069-l.jpg" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع"><img src="http://static.asset.aparat.com/lp/15889777-5069-l.jpg" alt="کفر اهل تثلیث" width="489" vspace="0" hspace="0" height="333" border="0" align="bottom"></a></div><font size="2">قوله تعالى :<br><font color="#FF0000">لَقَدْ كَفَرَ الَذِینَ قالُوا </font>كافر شدند ایشان كه گفتند :<br><font color="#FF0000">إِنَ اللَهَ هُوَ الْمَسِیحُ ابْنُ مَرْیَمَ</font> كه خداى عیسى مریم است، <br><font color="#FF0000">وَ قالَ الْمَسِیحُ </font>و گفت عیسى :<br><font color="#FF0000">یا بَنِی إِسْرائِیلَ </font>اى فرزندان یعقوب، <br><font color="#FF0000">اعْبُدُوا اللَهَ</font> خداى را پرستید، <br><font color="#FF0000">رَبِی وَ رَبَكُمْ </font>خداوند من و خداوند شما، <br><font color="#FF0000">إِنَهُ مَنْ یُشْرِكْ بِاللَهِ </font>هر كه انباز گیرد با خداى، <br><font color="#FF0000">فَقَدْ حَرَمَ اللَهُ عَلَیْهِ الْجَنَةَ</font> اللَه حرام كرد بر وى بهشت،&nbsp; <br><font color="#FF0000">وَ مَأْواهُ النَارُ </font>و جاى وى آتش، <br><font color="#FF0000">وَ ما لِلظَالِمِینَ مِنْ أَنْصارٍ </font>و ستمكاران را هیچ یاران نیست. (72)</font><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font><font size="2"></font></div><font size="2"> </font> text/html 2017-01-16T19:52:56+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع همان به که کار خود باو واگذاریم http://mzare.mihanblog.com/post/3147 <div align="justify"><font size="2">خداوند به یكى از پیامبران بنى اسرائیل وحى كرد كه مردى از امت او سه دعایش نزد من مستجاب است . پیامبر آن مرد را از این مطلب آگاه ساخت . مرد نیز پیش همسر خود رفت جریان را به وى نقل كرد زن اصرار كرد كه یكى از دعاها را درباره ایشان انجام دهد. مرد هم پذیرفت .<br></font><div align="center"><a href="http://static.asset.aparat.com/lp/15889718-7239-l.jpg" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع"><img src="http://static.asset.aparat.com/lp/15889718-7239-l.jpg" alt="هر چه گفتیم جز حکایت دوست" width="451" vspace="0" hspace="0" height="284" border="0" align="bottom"></a></div><font size="2"><br>آنگاه زن گفت از خدا بخواه من از زیباترین زنان باشم .<br>مرد دعا كرد <font color="#FF0000">زن زیباترین زمان خود</font> گشت . <br>چندان نگذشت شدیدا مورد توجه پادشاهان هواپرست و جوانان ثروتمند و عیاش قرار گرفت .<br>به شوهر پیر و فقیر خود اعتنا نمى كرد و روش ناسازگارى و بدرفتارى را به همسرش در پیش گرفت .</font><br></div><font size="2"> </font> text/html 2017-01-16T01:19:45+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع تفسیر سوره مائده 19 (214) http://mzare.mihanblog.com/post/3146 <div align="justify"><div align="center"><font size="2">النوبة الاولى</font><br></div><font size="2"><font color="#CC0000">وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُواْ وَاتَّقَوْاْ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَیِّئَاتِهِمْ وَلأدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِیمِ </font>﴿65﴾ <br>و اگر اهل كتاب ایمان آورده و پرهیزگارى كرده بودند قطعا گناهانشان را مى‏زدودیم و آنان را به بوستانهاى پر نعمت درمى‏ آوردیم (65)<br></font><div align="center"><a href="http://hw8.asset.lenzor.com/lp/12386296-1755-l.jpg" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع"><img src="http://hw8.asset.lenzor.com/lp/12386296-1755-l.jpg" alt="علی" width="448" vspace="0" hspace="0" height="320" border="0" align="bottom"></a></div><font size="2">قوله تعالى :<br><font color="#CC0000">وَ لَوْ أَنَ أَهْلَ الْكِتابِ آمَنُوا </font>و اگر خوانندگان تورات بگرویدندى <br><font color="#CC0000">وَ اتَقَوْا </font>و از خشم و عذاب خدا بپرهیزیدندى <br><font color="#CC0000">لَكَفَرْنا عَنْهُمْ </font>ما بستردیمى از ایشان و بپوشیدیمى <br><font color="#CC0000">سَیِئاتِهِمْ&nbsp; </font>در بدها و گناهان ایشان <br><font color="#CC0000">وَ لَأَدْخَلْناهُمْ </font>و ما درآوردیمى ایشان را <br><font color="#CC0000">جَنَاتِ النَعِیمِ </font>بهشت هاى ناز.(65)</font><br><font size="2"></font></div><font size="2"> </font> text/html 2017-01-13T21:17:55+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع آداب جاهلی از نظر امیرالمومنین(ع) http://mzare.mihanblog.com/post/899 <div align="justify"><font size="2"><font size="2" color="#999999"><a href="http://www.mzare.ir" target="_blank" title="ساری , گاه نوشتهای محمود زارع">ساری,گاهنوشتهای محمود زارع</a>:</font>در سر راه صفین دهقانان شهر انبار تا امام ( امیرالمومنین علی علیه السلام ) را دیدند پیاده شده، و پیشاپیش آن حضرت می دویدند. <br>فرمود: <font color="#3333FF"><b>چرا چنین می كنید؟</b></font>! گفتند: <font color="#CC0000">عادتی است كه پادشاهان خود را احترام می كردیم</font>، فرمود: <br><b>به خدا سوگند</b> ! كه <b>امیران شما از این كار سودی نبردند</b>، و شما در دنیا با آن خود را به زحمت می افكنید و <font color="#FF0000"><b>در آخرت دچار رنج و زحمت می گردید</b></font>، و چه زیانبار است رنجی كه عذاب در پی آن باشد، و چه سودمند است آسایشی كه با آن، امان از آتش جهنم باشد </font><font color="#999999">( حکمت 37 / نهج البلاغه )</font><br><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> <w:UseFELayout/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span></span><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--></div><br><div align="center"><img src="http://s3.picofile.com/file/7678973973/zank_mzare_ir_.jpg" alt="" width="415" vspace="0" hspace="0" height="305" border="0" align="bottom"></div> text/html 2017-01-09T19:30:21+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع آزمون سخت آخرالزمان؛ خواری مومن http://mzare.mihanblog.com/post/1630 <div align="justify"><font size="2"><font color="#C0C0C0">377)</font> <font color="#3333FF">والله ما یکون ما تأملون حتی یهلک المبطلون، و یضمحل الجاهلون، و یأمن المتقون، و قلیل ما یکون. حتی لایکون لاحدکم موطن قدمه، و حتی تکونوا الهون علی الناس من المیته عند صاحبها! فبینا انتم کذلک اذ جاء نصرالله و الفتح</font> .</font><br></div><div align="center"><a href="http://s5.picofile.com/file/8151742776/imam_zaman_www_mzare_ir_.jpg" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع"><img src="http://s5.picofile.com/file/8151742776/imam_zaman_www_mzare_ir_.jpg" alt="ساری,گاهنوشته های محمود زارع" width="446" vspace="0" hspace="0" height="337" border="0" align="bottom"></a></div><font size="2"><br></font><div align="justify"><font size="2">« به خدا سوگند آنچه آرزو می کنید تحقق نمی یابد مگر هنگامی که باطل از بین برود و نادانها نابود شوند و پرهیزکاران آرامش خود را بازیابند. ولی تا فراهم شدن آن، <b><font color="#CC0000">کمترین چیزی که روی می دهد اینست که هیچکس از شما برای خود جای پائی پیدا نمی کند و هر یک از شما از یک مردار بی ارزشترمی شوید. در چنین مقطعی فتح و پیروزی خداوند فرا می رسد</font></b> .» <font color="#C0C0C0">[33]</font></font><br></div> text/html 2017-01-04T09:23:24+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع سلام بر عیسی مسیح (ع) http://mzare.mihanblog.com/post/3145 <div align="justify"><font size="2">&nbsp;<font color="#CC0000">وَسَلَامٌ عَلَیْهِ یَوْمَ وُلِدَ وَیَوْمَ یَمُوتُ وَیَوْمَ یُبْعَثُ حَیًّا</font><br>و درود بر او روزى كه زاده شد و روزى كه مى‏میرد و روزى كه زنده برانگیخته مى‏شود (15) <br><br></font><div align="center"><a href="http://static.asset.aparat.com/lp/15854746-4582-l.jpg" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع"><img src="http://static.asset.aparat.com/lp/15854746-4582-l.jpg" alt="عیسی مسیح" width="326" vspace="0" hspace="0" height="326" border="0" align="bottom"></a></div><font size="2"><br><font color="#CC0000">عیسی مسیح علیه السلام </font><br>وجه تسمیه حضرت عیسی به مسیح را به چند وجه نوشته اند :</font><br></div><font size="2"> </font> text/html 2017-01-03T19:03:04+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع عقل محبوبترین مخلوق خداوند http://mzare.mihanblog.com/post/3144 <div align="justify"><font size="2">&nbsp;شخصى به نام سلیمان دیلمى مى گوید:<br>به امام صادق علیه السلام عرض كردم ، فلانى در عبادت ، و <font color="#FF0000">دیندارى </font>چنین و چنان است ... (او را محضر امام تعریف كردم .)<br>امام صادق علیه السلام فرمود:<br></font><div align="center"><a href="http://static.asset.aparat.com/lp/15854231-9262-l.jpg" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع"><img src="http://static.asset.aparat.com/lp/15854231-9262-l.jpg" alt="عقل" width="471" vspace="0" hspace="0" height="272" border="0" align="bottom"></a></div><font size="2"><br><a href="http://mzare.mihanblog.com/post/1143" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع"><font color="#FF0000">عقلش </font></a>چگونه است ؟<br>عرض كردم : نمى دانم .</font><br></div><font size="2"> </font> text/html 2017-01-03T16:11:32+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع درون پیمایی (02) http://mzare.mihanblog.com/post/1143 <div align="justify"><div align="center"><font size="1" color="#666666"><a href="http://www.mzare.mihanblog.com" target="_blank" title="ساری , گاهنوشتهای محمود زارع">ساری , گاهنوشته های محمود زارع</a>:</font>توضیحا بعرض میرسد که عین متن آیات اشاره شده بوسیله خانم فاطمه زارع استخراج و برای جلوگیری از اشتباهات املایی در پاورقی درج میگردد.<br></div><font size="2"><font size="1">&nbsp;همچنین بخشهایی را فرصت کردم خودم نوشتم یعنی تایپ کردم اما هم دستم عادت ندارد زیاد و هم گردنم درد میگیرد و عیب و ایرادها خلاصه باعث شد که چون اهل حرف هستم و عمل را ندارم , برای راحتی کار و خلاص کردن خود , بخشهایی را طبق معمول همینجوری برای فاطمه , فقط حرف زدم و این طفلک هم با موبایلش ضبط کرد و دارد پیاد میکند روی سیستم و تایپ و تنظیم تا تعهدی را که بدوستان کرده بودم انجام دهیم . <br>ضمنا برای آنکه متن بیش از این مطول نشود مطالبی دیگر هم هست که آنها را جداگانه - حسب تعهد دوستی بزرگوار - بعد از تایپ و تنظیم اگر خدا بخواهد در مجالی دیگر در وبلاگ منتشر میگردد ! </font><br><br></font><div align="center"><a href="http://s5.picofile.com/file/8114415042/pasokh_www_mzare_ir_.jpg" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع"><img src="http://s5.picofile.com/file/8114415042/pasokh_www_mzare_ir_.jpg" alt="ساری , گاهنوشته های محمود زارع" width="456" vspace="0" hspace="0" height="240" border="0" align="bottom"></a><br><br></div><font size="2">&nbsp; یک بزرگوار درباره روئیت خدا نظر نوشتند که آیا در قیامت میتوانیم خداوند را با همین چشم ببینیم ؟! ... میگوییم باز خودتان میدانید ولی ما هم همانند شما می اندیشیم که , خداوند را نمیتوان با همین چشم سر دید ! آنجا در قرآن کریم داریم در باب گفتگوی شیرین حضرت کلیم با خداوند داریم که : <a href="http://www.mzare.mihanblog.com" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع">رب ارنی انظرو الیک </a>... <br><br>&nbsp;اگر بظاهر کلام اکتفاء کنید در واقع نگاهی معقولانه باین امر نیست که البته <a href="http://www.mzare.mihanblog.com" target="_blank" title="">اشعریون </a>معتقدند که میتوان با همین چشم سر خداوند را دید البته بعضی از آنها میگویند در قیامت میشود دید و بعضی از فرقه های برادران اهل تسنن حتی من دیدم که در متونی از آنان یا منتسب به آنان تشبیهاتی کرده اند که گویا خداوند را میشود با همین چشم دید در مواقع خاصی که بحثش زیاده ... شاید هم بعضی از آنها بخواهند بگویند که این روایات و نقل قولها هم تاول باید بشوند که البته شاید اما در بعضی متون دقیقا سبک و سیاق بنحوی است که کلام مستقم هست و خدا را سوار بر استری نقل کرده اند و اشکال و جوانبی هم برای آن منظور داشته اند که بعید میدانم منظور تاوبل داری را داشته بودند ! <br><br>علی کل حال <a href="http://www.mzare.mihanblog.com" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع">تقاضای روئیت خدا از عاقل پذیرفته نیست</a> . چون امر محاله ؛ در آنجا هم در قرآن کریم خداوند&nbsp; بنحو صریح در جواب حضرت موسی میفرماید : <a href="http://www.mzare.mihanblog.com" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع"><font color="#CC0000">لن ترانی</font></a> !&nbsp; نفرمود لاترانی و یا امثالهم چرا که از واژه ( <a href="http://www.mzare.mihanblog.com" target="_blank" title="">لن </a>) استفاده شده که بقول ادیبان این واژه برای بیان نفی تا ابد در بادی امر قرار میگیرد یعنی ؛ نفی ابد میکنه ! و نمیشود خداوند را بدینصورت که شما گفتید روئیت کرد ! البته یک <a href="http://www.mzare.mihanblog.com" target="_blank" title=""><font color="#CC0000">لکن </font></a>ی در ادامه آیه دارد که اینجا شاید بهمین خاطر باشد که بعضی را باشتباه و یحتمل به طمع انداخته که توجیه و تفسیرهای آنچنانی را داشته باشند, خلاصه همین لکن و اگر و مگر برای نفوسی هم ابتهاج آور است و هم راه باز میکند که حرفهایی بزنند و بعضا توهماتی بکنند&nbsp; ؛ زیرا ؛ <br><br></font></div> text/html 2017-01-03T16:09:48+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع درون پیمایی (01) http://mzare.mihanblog.com/post/1136 <div align="justify"><div align="center"><font size="2"><font color="#009900"><b>الله نورالسموات والارض </b></font><br></font></div><font size="2"><font color="#666666"><a href="http://www.mzare.mihanblog.com" target="_blank" title="ساری , گاهنوشتهای محمود زارع">ساری , گاهنوشته های محمود زارع</a>:<font color="#000000">خلاصه و بخشهای از جلسه هفدهم گاهگاهی در جمع دوستان و آشنایان با حضور پدر , که بجز توضیحات مقدماتی در ادامه مسیر مباحث جلسات قبلی ؛ در این جلسه اکثر وقت آن به توضیح تعدادی از واژه های محوری مورد استفاده و استناد در مباحث قبلی و همچنین پاسخ به سوال تعدادی از حاضرین درباره مطالب جلسه قبلی گذشت را در اینجا منتشر میکنیم . البته کل مباحث این جلسه در دست وبرایش و تنظیم میباشد که در صورت موافقت پدر آنرا در همین وبلاگ قرار خواهیم داد . قسمتهای حذف شده با سه نقطه ( ... ) مشخص شده است . شاید حتما هم همینطور هست که این حذفیات در متن موجب نقائصی در متن میشود که قول داده ایم کل مطلب را در آتیه در همین وبلاگ منتشر خواهیم کرد .</font> </font>( <a href="http://bahoo.blogfa.com" target="_blank" title="آبگینه ساری">فاطمه زارع</a> )<br></font><div align="center"><a href="http://s5.picofile.com/file/8113335600/daroonpeymaei_www_mzare_ir_.jpg" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع"><img src="http://s5.picofile.com/file/8113335600/daroonpeymaei_www_mzare_ir_.jpg" alt="ساری , گاهنوشته های محمود زارع" width="486" vspace="0" hspace="0" height="282" border="0" align="bottom"></a></div><font size="2"><br>مطرح فرمودند درباره اینکه چگونه عالم وحدت بکثرت می آید و شما قبلا بحث خال ربوبیت را مطرح کرده و کلی گذر کردید ... <br>آنجا جمله عین القضات همدانی را نقل کرده بودم که گفت "&nbsp;<font color="#FF0000"><a href="http://www.mzare.mihanblog.com" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع">خال ربوبیت در چهره عبودیت است</a> </font>". ربوبیت یک ثابت سرمدی و یا ازلی است و باصطلاح اهل دل , هو هو میباشد .خال را هم نقطه آغازفرض کنید و حرکت از آن ثابت سرمدی و موقع ازلی به عالم هم بمعنی گسترش و انبساط است ... ربوبیت در مقام و موقعیت وحدت , وحدت محض و وحدت صرف هست . و هیچ تکثر و دوگانگی در این ساحت یعنی در ربوبیت راه ندارد . ولی گویا میخواهید روشن شود که حالا کثرت از کجا و چگونه شروع میشود ؟! مقام ربوبی وحدت محض است که حتی با ذهن تجریدی هم نمیتوان خیلی بدان مقام نزدیک شد . حال اگر این مقام یعنی ربوبیت یعنی وحدت اگر بخواهد تجلی پیدا کند و برای ما قابل مشاهده و روئیت باشد , راهی که باید طی شود و در واقع راهی که طی شده است چیست و چگونه بوده است ؟! اینجا باید یک حلقه واسطی باشد که از یکطرف به عالم ربوبی راه داشته باشد و از طرفی بعالم ما و خود ما ربط داشته باشد . حال چه موجودی میتواند چنین شآنی و چنین نقشی را داشته باشد ؟!&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><br></font></div> text/html 2017-01-03T14:52:06+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع رضای خدا و رضای پدر و مادر http://mzare.mihanblog.com/post/3142 <div align="justify"><font size="2">امام محمد باقر(ع ) نقل مى فرماید:<br>در میان بنى اسرائیل ، عابدى به نام جریح بود. او همواره در صومعه اى به عبادت مى پرداخت .<br></font><div align="center"><a href="http://static.asset.aparat.com/lp/9465804-4399-l.jpg" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع"><img src="http://static.asset.aparat.com/lp/9465804-4399-l.jpg" alt="حق پدر و مادر" width="475" vspace="0" hspace="0" height="284" border="0" align="bottom"></a></div><font size="2">روزى <a href="http://mzare.mihanblog.com/post/2599" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع">مادرش </a>نزد وى آمد و او را صدا زد، او چون مشغول عبادت بود به مادرش پاسخ نداد، مادر به خانه اش بازگشت . بار دیگر پس از ساعتى به صومعه آمد و جریح را صدا زد، باز جریح به مادر اعتنا نكرد. براى بار سوم باز مادر آمد و او را صدا زد و جوابى نشنید.<br>از این رفتار فرزند دل مادر شكست و او را نفرین كرد.<br><br>فرداى همان روز، زن فاحشه اى كه حامله بود نزد او آمد و همان جا درد زایمانش گرفت و بچه اى را به دنیا آورده و نزد <a href="http://mzare.mihanblog.com/post/2585" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع">جریح </a>گذاشت و ادعا كرد كه آن بچه فرزند نامشروع این عابد است .</font><br></div><font size="2"> </font> text/html 2017-01-02T01:58:54+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع امام کیست ؟! http://mzare.mihanblog.com/post/3141 <div align="justify"><font size="2">معلى بن خیس مى گوید:<br>در یكى از شب هاى بارانى ، امام صادق علیه السلام از تاریكى شب استفاده كردند و تنها از منزل بیرون آمده ، به طرف (ظله بنى ساعده ) - سایبانى كه مردم روزها براى در امان بودن از گرماى طاقت فرسا به زیر آن جمع مى شدند و شب هنگام مكان مناسبى بود براى فقرا و افراد غریب كه در آنجا بخوابند -&nbsp; حركت كردند. من هم با كمى فاصله آهسته به دنبال امام روان شدم .<br></font><div align="center"><a href="http://static.asset.aparat.com/lp/15849257-8139-l.jpg" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع"><img src="http://static.asset.aparat.com/lp/15849257-8139-l.jpg" alt="امام کیست" width="478" vspace="0" hspace="0" height="321" border="0" align="bottom"></a></div><font size="2"><br>ناگاه ! متوجه شدم چیزى از دوش امام به زمین افتاد. در آن لحظه ، آهسته صداى امام را شنیدم كه فرمود: خدایا! آنچه را كه بر زمین افتاد به من بازگردان .<br>جلو رفتم و سلام كردم . امام از صدایم ، مرا شناخت و فرمود:<br>- معلى تو هستى ؟<br>- بلى معلى هستم . فدایت شوم !</font><br></div><font size="2"> </font> text/html 2017-01-01T00:37:21+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع رسیدگی بفقرا در حکومت علوی http://mzare.mihanblog.com/post/3140 <div align="justify"><font size="2">روزى حضرت على علیه السلام مشاهده نمود زنى مشك آبى به دوش ‍ گرفته و مى رود. مشك آب را از او گرفت و به مقصد رساند؛ ضمنا از وضع او پرسش نمود.<br><br></font><div align="center"><a href="http://static.asset.aparat.com/lp/15846175-9172-l.jpg" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع"><img src="http://static.asset.aparat.com/lp/15846175-9172-l.jpg" alt="رسیدگی بفقرا در حکومت علوی" width="525" vspace="0" hspace="0" height="358" border="0" align="bottom"></a></div><font size="2">زن گفت :<br>على بن ابى طالب همسرم را به ماءموریت فرستاد و او كشته شد و حال چند كودك یتیم برایم مانده و قدرت اداره زندگى آنان را ندارم . احتیاج وادارم كرده كه براى مردم خدمتكارى كنم .<br>على علیه السلام برگشت و آن شب را با ناراحتى گذراند. صبح زنبیل طعامى با خود برداشت و به طرف خانه زن روان شد. بین راه ، كسانى از على علیه السلام درخواست مى كردند زنبیل را بدهید ما حمل كنیم .<br>حضرت مى فرمود:<br>- روز قیامت اعمال مرا چه كسى به دوش مى گیرد؟<br>به خانه آن زن رسید و در زد. زن پرسید:</font><font size="2"><br></font></div><font size="2"> </font> text/html 2016-12-31T08:51:14+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع دینداری قشری و دین بیکاران http://mzare.mihanblog.com/post/3139 <div align="justify"><font size="2"><font size="2"><a href="http://mzare.mihanblog.com/" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع">ساری,گاه نوشته های محمود زارع</a>:</font>شخصی همسایه ای داشت نصرانی.مدتها با وی محاجه میکرد بالاخره او قبول اسلام کرد.<a href="http://static.asset.aparat.com/lp/15842330-8347-l.jpg" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع"><img src="http://static.asset.aparat.com/lp/15842330-8347-l.jpg" alt="احمق" width="240" vspace="0" hspace="0" height="344" border="0" align="left"></a><br>صبح سحر بدر خانه تازه مسلمان آمد و گفت برخیز وضو بساز نماز شب بخوانیم.سپس نماز صبح و بعد دعای بسیار خواندند تا صبح طلوع کرد و نشسته بودند تا خوب روشن شد تازه مسلمان خواست برود رفیق مسلمانش گفت کجا میروی روز کوتاه و ظهر نزدیکست پس نشست تا ظهر شد و نماز ظهر هم خواندند.<br><br>باز خواست برود گفت عصر هم تا ساعتی دیگر میرسد بهترست نماز عصر هم بجا آوریم<br>بعد از نماز عصر تازه مسلمان خواست بمنزل برود.رفبقش گفت :</font><br></div><font size="2"> </font> text/html 2016-12-30T15:29:05+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع مولا علی و بیت المال http://mzare.mihanblog.com/post/3138 <div align="justify"><font size="2">یكى از خصوصیات حضرت على علیه السلام این بود كه بیت المال را به طور مساوى میان مردم تقسیم مى كرد و بین مسلمانان تبعیض قایل نمى شد؛ این امر باعث شده بود، برخى از طرفداران تبعیض و انحصار طلب ها به معاویه بپیوندند.<br><br></font><div align="center"><a href="http://static.asset.aparat.com/lp/15842226-5252-l.jpg" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع"><img src="http://static.asset.aparat.com/lp/15842226-5252-l.jpg" alt="عدالت علی" width="509" vspace="0" hspace="0" height="304" border="0" align="bottom"></a></div><div align="center"><br></div><font size="2">عده اى از دوستان على علیه السلام به حضور حضرت رسیدند و گفتند:<br>- چنانچه افراد سیاس و انحصار طلبها را با پول راضى كنى ، براى پیشرفت امور شایسته تر است . امام على علیه السلام از این پیشنهاد خشمگین شد و فرمود:</font><br></div><font size="2"> </font> text/html 2016-12-29T08:25:17+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع ایمان رزق و لطف (یا رزاق) http://mzare.mihanblog.com/post/3136 <font size="2">اطعام مشروط</font><br><div align="justify"><div align="center"><a href="http://static.asset.aparat.com/lp/15838263-2228-l.jpg" target="_blank" title="رزاق"><img src="http://static.asset.aparat.com/lp/15838263-2228-l.jpg" alt="یا رزاق" width="483" vspace="0" hspace="0" height="242" border="0" align="bottom"></a></div><font size="2"><font size="2"><a href="http://www.mzare.mihanblog.com" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع">ساری,گاهنوشتهای محمود زارع</a>:</font>روزی بت پرستی مهمان حضرت خلیل شد.حضرت فرمود من ترا آنموقع مهمانی کنم که ایمان و اسلام قبول نمایی!<br>آنشخص شرط نپذیرفت و از مهمانی منصرف شد.<br>جبرئل بر ابراهیم نازل شد و گفت :<br>ای ابراهیم خدای تو میفرماید یکنفر از بندگانم از تو مهمانی طلبید تو با آن شرط کردی برای یک لقمه ترک دین خود کند؟!<br>من هشتاد سال است که روزی این شخص را باوجودیکه مشرک است را میدهم . چرا او را مایوس کردی؟!<br>حضرت ابراهیم بسیار متاثر شد و بدنبال آنشخص روان شد تا او را پیدا کرد و اصرار کرد که برگردد تا در نهایت حرمت وی را میزبانی کند!<br>شخص گفت نمی آیم مگر آنکه دلیل این تغییر حال را بگویی!</font><font size="2" color="#CC0000" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font><font size="2"></font></div><font size="2"> </font>