ساری ......... طالبان علم بدانند : « همه چیز زیر سر نور است » تو مگو ما را بدان شه بار نیست با کریمـــان کارها دشـوار نیست آنانی را که دوست دارم " دل " هاشان را بوییده ام ...... از رهنمونی " بــو " غفلت مــورزیـد ؛ " راه " را , درست می نمـاید ! http://mzare.mihanblog.com 2017-06-22T07:33:21+01:00 text/html 2017-06-22T03:00:14+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع تفسیر سوره اعراف 22 (283) http://mzare.mihanblog.com/post/3332 <div align="justify"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://mzare.mihanblog.com/post/2224" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع">النوبة الثالثة</a><br>قوله تعالى: <font color="#3333FF"><b>قالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ</b></font> الایة اذا اراد اللَّه هو ان عبد لا یزید للمحق حجّة الّا و یزید بذلك للمبطل فیه شبهة. <br></font><div align="center"><a href="http://static.asset.aparat.com/lp/16216557-2579-l.jpg" target="_blank" title="وارثان زمین"><img src="http://static.asset.aparat.com/lp/16216557-2579-l.jpg" alt="وارث زمین" width="505" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="237"></a></div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br><font color="#339999">حجتها روشن است و معجزه پیدا و كرامت ظاهر، لكن چه سود دارد كسى را كه رانده ازل گشت و خسته ابد</font>! <br><br>هر چند كه موسى آیت و معجزه بیش نمود ایشان را حیرت و ضلالت بیش فزود. <br><br>موسى در حق و حقیقت ید بیضا مى‏نمود و ایشان او را رتبت ساحرى برتر مى‏نهادند كه: <font color="#000099"><i>إِنَّ هذا لَساحِرٌ عَلِیمٌ</i></font>، اینت جادوى استاد، اینت ساحر دانا. <br><br>همانست كه كفّار قریش از مصطفى (ص) انشقاق قمر خواستند، چون بدیدند آن را چنان كه خواستند، گفتند: هذا سحر مستمر، تا بدانى كه كار نمودن دارد نه دیدن. <br>از آن ندیدند كه شان ننمودند، و از آن راه نبردند كه شان بر راه نداشتند. </font><br></div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font> text/html 2017-06-22T02:39:31+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع تفسیر سوره اعراف 21 (282) http://mzare.mihanblog.com/post/3331 <div align="justify"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://mzare.mihanblog.com/post/2213" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع">النوبة الاولى</a> / قوله تعالى: <br></font><div align="center"><a href="http://static.asset.aparat.com/lp/16216556-4911-l.jpg" target="_blank" title="ربنا افرغ علینا صبرا"><img src="http://static.asset.aparat.com/lp/16216556-4911-l.jpg" alt="صبر و اسلام" width="537" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="302"></a></div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br><font color="#FF0000">قالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ</font> سالاران قوم فرعون گفتند: <font color="#FF0000">إِنَّ هذا لَساحِرٌ عَلِیمٌ</font> (109) اینست بدرستى جادویى دانا استاد.<br><br><font color="#FF0000">یُرِیدُ أَنْ یُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ </font>میخواهد كه بیرون كند شما را از زمین شما <font color="#FF0000">فَما ذا تَأْمُرُونَ</font> (110) چه چیز فرمائید؟</font><br></div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font> text/html 2017-06-21T21:33:04+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع تفسیر سوره اعراف 20 (281) http://mzare.mihanblog.com/post/3329 <div align="justify"><font size="2"><a href="http://mzare.mihanblog.com/post/2224" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع">النوبة الثالثة</a><br>قوله تعالى: <font color="#CC0000">وَ ما أَرْسَلْنا فِی قَرْیَةٍ مِنْ نَبِیٍّ </font>الایة <br><br></font><div align="center"><a href="http://static.asset.aparat.com/lp/16216153-3323-l.jpg" target="_blank" title="ایمان و تقوی موجب برکت"><img src="http://static.asset.aparat.com/lp/16216153-3323-l.jpg" alt="ایمان و تقوی موجب برکت" width="533" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="344"></a></div><font size="2"><br>بدان كه سرّ رسالت پیغامبران و حكمت فرستادن ایشان بخلق آنست كه رب العالمین جل جلاله و عظم شأنه خلق را بیافرید، و ایشان را بدو صنف بیرون داد: <br>صنفى<b> اهل سعادت</b> سزاى رحمت و كرامت، و <br>صنفى<b> اهل شقاوت</b> سزاى عقوبت و نقمت. <br><br>پیغامبران را فرستاد بایشان بشارت و نذارت را، چنان كه گفت: <font color="#3333FF">رُسُلًا مُبَشِّرِینَ وَ مُنْذِرِینَ لِئَلَّا یَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ</font>. <br><br>بشارت <b>سعدا </b>راست اظهار مغفرت و رحمت را، و <br>نذارت <b>اشقیا </b>را اظهار عزت و قدرت را. <br><br>سعدا را گفت:<font color="#CC0000"> وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِیراً</font>. <br>اشقیا را گفت:<font color="#CC0000"> بَشِّرِ الْمُنافِقِینَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذاباً أَلِیماً</font>. </font><br></div><font size="2"> </font> text/html 2017-06-21T21:14:05+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع تفسیر سوره اعراف 19 (280) http://mzare.mihanblog.com/post/3328 <div align="justify"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://mzare.mihanblog.com/post/2213" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع">النوبة الاولى</a> / قوله تعالى: <br></font><div align="center"><a href="http://static.asset.aparat.com/lp/16216159-5036-l.jpg" target="_blank" title="عاقل ایمن نیست از عذاب الهی"><img src="http://static.asset.aparat.com/lp/16216159-5036-l.jpg" alt="ایمن مباش از عذاب الهی" width="508" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="309"></a></div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br><font color="#FF0000">وَ ما أَرْسَلْنا فِی قَرْیَةٍ مِنْ نَبِیٍّ</font> نفرستادیم در هیچ شهر پیغامبرى<font color="#FF0000"> إِلَّا أَخَذْنا</font> مگر كه فرا گرفتیم <font color="#FF0000">أَهْلَها </font>مستكبران آن را<font color="#FF0000"> بِالْبَأْساءِ </font>بنا ایمنى <font color="#FF0000">وَ</font> <font color="#FF0000">الضَّرَّاءِ و تنگى لَعَلَّهُمْ یَضَّرَّعُونَ </font>(94) مگر كه ایشان در من زارند.<br><br><font color="#FF0000">ثُمَّ بَدَّلْنا</font> پس آن ایشان را بدل دادیم <font color="#FF0000">مَكانَ السَّیِّئَةِ الْحَسَنَةَ</font> بجاى آن بدیها ایمنى و فراخى <font color="#FF0000">حَتَّى عَفَوْا</font> تا انبوه شدند<font color="#FF0000"> وَ قالُوا </font>و گفتند: <font color="#FF0000">قَدْ</font> <font color="#FF0000">مَسَّ آباءَنَا الضَّرَّاءُ وَ السَّرَّاءُ</font> این همیشه بوده است و بپدران ما هم رسیده روزگار بد و روزگار نیك در آن عتاب نیست كه نه خود جز با ما نیست <font color="#FF0000">فَأَخَذْناهُمْ بَغْتَةً</font> فرا گرفتیم ایشان را ناگاه <font color="#FF0000">وَ هُمْ لا یَشْعُرُونَ</font> (95) از آنجا كه ندانستند. </font><br></div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font> text/html 2017-06-19T16:57:51+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع دعای امام سجاد (ع) براى مرزداران http://mzare.mihanblog.com/post/3327 <div align="justify"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#000099">بسم الله الرَّحمن الرَّحیم </font><br></font><div align="center"><a href="http://static.asset.aparat.com/lp/16211495-9577-l.jpg" target="_blank" title="دعای مرزداران"><img src="http://static.asset.aparat.com/lp/16211495-9577-l.jpg" alt="امام سجاد (ع) و دعای مرزداران" width="479" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="296"></a></div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br><b>خداوندا </b>درود بر محمد و خاندان او فرست و سرحد كشور مسلمانان را به عزت خود محفوظ دار و نگاهداران آن را به نیروى خود تقویت فرما و از دارائى خود عطاى فراوان بر ایشان بخش‏<br><br><b>خدایا </b>درود بر محمد و آل او فرست و شماره ‏ى آنان را بسیار گردان و سلاح آنها را بران كن و حوزه ‏ى آنها را پاس دار و جایگاه آنان را حفظ كن و میان آنان الفت انداز و كار ایشان را سامان ده و آذوقه‏ ى آنها را پى در پى بفرست. هزینه ‏ى معیشت آنان را متكفل باش<br>و به یارى خود بازوى آنان را قوى گردان و به شكیبائى مدد كن و چاره سازى به ایشان آموز<br><br><b>خدایا </b>درود بر محمد و آل او فرست و هر چه را نمى‏شناسند به آنها بشناسان و هر چه نمى‏دانند به آنها تعلیم ده و هر چه بینششان بدان نمى‏رسد به آنها بنماى.</font></div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font> text/html 2017-06-18T21:53:15+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع تفسیر سوره اعراف 18 (279) http://mzare.mihanblog.com/post/3326 <div align="justify"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://mzare.mihanblog.com/post/3322" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع">النوبة الثالثة</a><br>قوله تعالى: <font color="#FF0000">وَ لُوطاً إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ أَ تَأْتُونَ الْفاحِشَةَ</font> الایة <br></font><div align="center"><a href="http://static.asset.aparat.com/lp/16209839-7186-l.jpg" target="_blank" title="نابودی مفسدان"><img src="http://static.asset.aparat.com/lp/16209839-7186-l.jpg" alt="نابودی مفسدان" width="456" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="330"></a></div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br>فاحشه هر كس لایق روزگار و احوال وى است. <br>بنگر كه مقام مرد در راه بردن كجاست؟ <b>فاحشه وى بقدر بشریت وى هم از آنجاست</b>.<br><br><b>خلق عالم سه گروه بیش نه ‏اند</b>: <font color="#FF0000">عام‏ </font>اند و <font color="#FF0000">خاص ‏</font>اند و <font color="#FF0000">خاص الخاص</font>‏ اند. <br><b>فاحشه عام</b> آنست كه زبان شریعت آن را بیان كرد و حدّ آن پدید كرد: امّا الجلد و امّا الرّجم، و <br><b>فاحشه خاص</b> بزبان كشف بچشم سر نگرستن است بملاذّ و شهوات دنیا، و تنعم و زینت آن دیدن و بخود راه دادن، اگر چه حلالست و از شبهت دور، كه آفت حلال از نعیم دنیا در حقّ خواص بیش از آن است كه آفت حرام در حق عوام، و حد این فاحشه از زبان صاحب شرع صلوات اللَّه و سلامه علیه آنست كه گفت: غضوا ابصاركم و كفوا ایدیكم، و </font><br></div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font> text/html 2017-06-18T21:33:57+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع تفسیر سوره اعراف 17 (278) http://mzare.mihanblog.com/post/3325 <div align="justify"><font size="2"><a href="http://mzare.mihanblog.com/post/2213" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع">النوبة الاولى</a> / قوله تعالى: <br></font><div align="center"><a href="http://static.asset.aparat.com/lp/16209832-9059-l.jpg" target="_blank" title="عاقبت کار مفسدان"><img src="http://static.asset.aparat.com/lp/16209832-9059-l.jpg" alt="عاقبت مفسدین هلاکت است" width="463" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="288"></a></div><font size="2"><br><font color="#FF0000">وَ لُوطاً </font>و فرستادیم لوط را <font color="#FF0000">إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ </font>گفت قوم خویش را <font color="#FF0000">أَ تَأْتُونَ الْفاحِشَةَ </font>مى‏زشتى كنید و ناخوب و ناسزا بدست دارید؟ <font color="#FF0000">ما سَبَقَكُمْ</font> <font color="#FF0000">بِها </font>پیشى نكرد بآن كار بر شما <font color="#FF0000">مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِین</font> َ (80) هیچ كس از جهانیان. </font><br></div><font size="2"> </font> text/html 2017-06-17T21:44:44+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع تفسیر سوره اعراف 16 (277) http://mzare.mihanblog.com/post/3322 <div align="justify"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://mzare.mihanblog.com/post/2213" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع">النوبة الثالثة</a><br>قوله تعالى: <font color="#FF0000">وَ إِلى‏ ثَمُودَ أَخاهُمْ صالِحاً</font> الایة <br></font><div align="center"><a href="http://static.asset.aparat.com/lp/16207951-2514-l.jpg" target="_blank" title="نسب ها و نسبتها در قیامت"><img src="http://static.asset.aparat.com/lp/16207951-2514-l.jpg" alt="گسستن نسب ها در قیامت" width="518" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="306"></a></div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br>خداوند عالم، كردگار جهان، و دیّان مهربان، جل جلاله و تقدست اسماؤه، درین آیات صالح پیغامبر را برادر ثمود خواند. <br>معلوم است كه این برادرى از روى صورت و نسبت است، نه از روى دین و دیانت و موافقت، و همچنین در حق پیغمبران گفت: <font color="#3333FF">أَخاهُمْ</font> <font color="#3333FF">هُوداً</font>، <font color="#CC0000">أَخاهُمْ شُعَیْباً</font>، <font color="#3333FF">أَخُوهُمْ لُوطٌ</font>، <font color="#CC0000">أَخُوهُمْ نُوحٌ</font>. <br><br>چون از روى نسبت بود این برادرى لا جرم در قیامت بگسلد، و آن را هیچ اثر نماند، كه اللَّه میگوید، جل جلاله: <font color="#FF0000">فَلا أَنْسابَ بَیْنَهُمْ یَوْمَئِذٍ</font>، و گفت: <font color="#339999">یَوْمَ یَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِیهِ</font>. <br><br>باز مؤمنان را برادر یكدیگر خواند، گفت: <font color="#3333FF">إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً</font>، و این برادرى از روى دیانت و موافقت است، نه از روى نسبت، لا جرم فردا در قیامت بیفزاید و بپیوندد، چنان كه اللَّه گفت سبحانه و تعالى: <font color="#CC0000">إِخْواناً عَلى‏ سُرُرٍ مُتَقابِلِینَ</font>.</font><br></div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font> text/html 2017-06-17T15:00:51+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع تفسیر سوره اعراف 15 (276) http://mzare.mihanblog.com/post/3321 <div align="justify"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://mzare.mihanblog.com/post/2213" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع">النوبة الاولى</a> / قوله تعالى: <br></font><div align="center"><a href="http://static.asset.aparat.com/lp/16207220-7945-l.jpg" target="_blank" title="ذکر نعمت الهی"><img src="http://static.asset.aparat.com/lp/16207220-7945-l.jpg" alt="ذکر نعمت الهی و دوری از فساد" width="472" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="319"></a></div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br><font color="#FF0000">وَ إِلى‏ ثَمُودَ أَخاهُمْ صالِحاً </font>و فرستادیم به ثمود مرد ایشان را و كس ایشان را صالح <font color="#FF0000">قالَ یا قَوْمِ</font> ایشان را گفت: اى قوم! <font color="#FF0000">اعْبُدُوا اللَّهَ</font> خداى را پرستید <font color="#FF0000">ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَیْرُهُ</font> نیست شما را خدایى جز از او <font color="#FF0000">قَدْ جاءَتْكُمْ بَیِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ</font> بشما آمد از خداوند شما نشانى روشن <font color="#FF0000">هذِهِ ناقَةُ اللَّهِ </font>آنك این ماده شتر خداى است <font color="#FF0000">لَكُمْ آیَةً </font>تا شما را نشانى بود. <font color="#FF0000">فَذَرُوها</font> گذارید آن را<font color="#FF0000"> تَأْكُلْ فِی أَرْضِ اللَّهِ </font>تا مى‏خورد در زمین خداى<font color="#FF0000"> وَ لا تَمَسُّوها بِسُوءٍ</font> و بآن هیچ بدى مرسانید <font color="#FF0000">فَیَأْخُذَكُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ</font> (73) كه فرا گیرد شما را عذابى درد نماى.</font><br></div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font> text/html 2017-06-17T00:20:59+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع تفسیر سوره اعراف 14 (275) http://mzare.mihanblog.com/post/3320 <div align="justify"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://mzare.mihanblog.com/post/2213" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع">النوبة الثالثة</a><br>قوله تعالى: <font color="#FF0000">لَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى‏ قَوْمِهِ</font> الایة <br></font><div align="center"><a href="http://static.asset.aparat.com/lp/16205591-8891-l.jpg" target="_blank" title="محمد رسول الله"><img src="http://static.asset.aparat.com/lp/16205591-8891-l.jpg" alt="محمد رسول الله" width="468" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="353"></a></div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br>میگوید: نوح را بقوم وى فرستادیم و امت وى همان بودند، و در زیر علم رسالت وى بیش از آن نیامدند، و آن گه در هزار، كم پنجاه سال، كه ایشان را دعوت كرد، از هشتاد كم یك مرد كه مؤمن بودند عقد هشتاد تمام نشد، و نوح هم چنان دعوت همى كرد، و امید همى داشت، تا آیت آمد كه: لَنْ یُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ. نوح چون از ایشان نومید گشت، گفت: رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكافِرِینَ دَیَّاراً.<br><br>باز مصطفى عربى رسول قرشى (ص) كه فرستادند، بكافه خلق فرستادند، و جهانیان را همه از روى دعوت زیر علم نبوت و رسالت وى درآوردند، و فرمان آمد كه : <br><font color="#CC0000"><b>یا محمد</b></font>! <br>نومید مشو كه تو رحمت جهانیانى، و امان بندگانى، تا نه بس روزگار بینى گروه گروه از عالمیان روى بعزت اسلام نهاده، و بساط ایمان در عالم گسترده، و خورشید شرع مقدّس از افق دولت نبوت تو برآمده، و بمكان عز تو و جاه و منزلت تو این دین اسلام قوى گشته، و رشته دولت آن با دامن ابد پیوسته : </font><br></div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font> text/html 2017-06-16T17:09:34+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع تفسیر سوره اعراف 13 (274) http://mzare.mihanblog.com/post/3319 <div align="justify"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://mzare.mihanblog.com/post/2213" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع">النوبة الاولى</a> / قوله تعالى: <br><br></font><div align="center"><a href="http://static.asset.aparat.com/lp/16175308-7608-l.jpg" target="_blank" title="ربنا"><img src="http://static.asset.aparat.com/lp/16175308-7608-l.jpg" alt="ربنا" width="469" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="295"></a></div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br><font color="#FF0000">لَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى‏ قَوْمِهِ</font> فرستادیم نوح را بقوم خویش <font color="#FF0000">فَقالَ یا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ</font> گفت: اى قوم خداى را پرستید <font color="#FF0000">ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَیْرُهُ </font>نیست شما را خداى جز از وى <font color="#FF0000">إِنِّی أَخافُ عَلَیْكُمْ</font> من مى‏ترسم بر شما <font color="#FF0000">عَذابَ یَوْمٍ عَظِیمٍ</font> (59) از عذاب روزى بزرگ.</font><font class="text4" size="2"><font class="text4"><br></font></font></div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font> text/html 2017-06-15T20:03:02+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع تفسیر سوره اعراف 12 (273) http://mzare.mihanblog.com/post/3318 <div align="justify"><font size="2"><a href="http://mzare.mihanblog.com/post/3311" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع">النوبة الثالثة</a><br>قوله تعالى:<font color="#CC0000"> إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِی خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ </font><br><br></font><div align="center"><font size="2"><a href="http://static.asset.aparat.com/lp/16203488-4005-l.jpg" target="_blank" title="یا رب"><img src="http://static.asset.aparat.com/lp/16203488-4005-l.jpg" alt="یا ربّ" width="514" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="320"></a></font></div><font size="2"><br><font color="#FF0000"><b>ربّ </b></font>نام خداوند است، نور نام نور پیغام و مهر و پیوند است، پروردگار جهانیان، و دارنده خلقان، و دیّان مهربان، پاكست و بى‏همتا، و داور چون و چرا، و ناآلوده بهیچ ناسزا، پیداست خود را بدرستى، پیداست خود را بهستى، پیداست دل را بدوستى، یگانه بسنده، و بداشت هر كس رسنده، و با راست داشت دلها تاونده، هر چیزى را خداونده، و هر هستى را بدارنده، و هر فرا رسیدنى را پروراننده.<br><br><b>اول رب گفت</b> نصیب عامه خلق را، <b>پس اللَّه گفت</b> نصیب عارفان و صدیقان را.<br>رب است آرام دهنده دل نیكمردان، اللَّه است غارت كننده جان عارفان. <br>رب است دهنده نعمت بخواهندگان، اللَّه است او كننده مهر بدل دوستان.<br>رب است كه نعمت دیدار بر مؤمنان ریزد، اللَّه است كه عارفان را با دیدار چراغ مهر افروزد.<br><br>پیر طریقت گفت: <br><b>مهر </b>و <b>دیدار </b>هر دو بر هم رسیدند. <br>مهر دیدار را گفت: تو چون نورى كه عالم افروزى. <br>دیدار مهر را گفت: تو چون آتشى كه عالم سوزى.<br>دیدار گفت: من چون جلوه كردم غمان از دل بركنم. <br>مهر گفت: من بارى غارت كنم دلى كه برو رخت افكنم. <br>دیدار گفت: من تحفه ممتحنانم. <br>مهر گفت: من شورنده جهانم.</font><font size="2"><br></font></div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font> text/html 2017-06-15T18:39:47+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع تفسیر سوره اعراف 11 (272) http://mzare.mihanblog.com/post/3317 <div align="justify"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://mzare.mihanblog.com/post/2213" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع">النوبة الاولى</a><br></font><div align="center"><a href="http://static.asset.aparat.com/lp/16201689-1218-l.jpg " target="_blank" title="زمین پاک و ناپاک"><img src="http://static.asset.aparat.com/lp/16201689-1218-l.jpg " alt="زمین طیب و خبیث" width="481" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="298"></a></div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br>قوله تعالى:<font color="#FF0000"> إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ </font>خداوند شما اللَّه است <font color="#FF0000">الَّذِی خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ</font> او كه بیافرید آسمانها و زمینها را <font color="#FF0000">فِی سِتَّةِ أَیَّامٍ</font> در شش روز <font color="#FF0000">ثُمَّ اسْتَوى‏ عَلَى الْعَرْشِ</font> پس مستوى شد بر عرش <font color="#FF0000">یُغْشِی اللَّیْلَ النَّهارَ</font> در میكشد شب تاریك را در سر روز روشن <font color="#FF0000">یَطْلُبُهُ حَثِیثاً </font>تا آن را مى‏جوید بشتاب <font color="#FF0000">وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُومَ </font>و آفتاب و ماه و ستارگان <font color="#FF0000">مُسَخَّراتٍ</font> نرم كرده و روان <font color="#FF0000">بِأَمْرِهِ </font>بفرمان خداى<font color="#FF0000"> أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَ</font> <font color="#FF0000">الْأَمْرُ </font>آگاه باشید كه او راست آفریده و فرمان در آفریده<font color="#FF0000"> تَبارَكَ اللَّهُ</font> برتر و بزرگوارتر، پاك‏تر و با بابركت ‏تر كسى اللَّه است <font color="#FF0000">رَبُّ الْعالَمِینَ</font> (54) خداوند جهانیان.</font><br></div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font> text/html 2017-06-15T02:38:09+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع اخلاق حکومتی امام علی (ع) http://mzare.mihanblog.com/post/3316 <div align="justify"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://mzare.mihanblog.com/post/3315" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع">مردم </a>! از <font color="#FF0000">پست ‏ترین حالات زمامداران </font>در نزد صالحان این است که ؛ <br>گمان برند آنها <font color="#CC0000">دوستدار ستایش</font> ‏اند، و کشور دارى آنان بر <font color="#CC0000">کبر و خود پسندى</font> استوار باشد ، <br>و خوش ندارم، در خاطر شما بگذرد که من ستایش را دوست دارم، و خواهان شنیدن آن مى‏باشم. <br><br></font><div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://static.asset.aparat.com/lp/16201690-5823-l.jpg " target="_blank" title="نامه امام علی به مالک اشتر"><img src="http://static.asset.aparat.com/lp/16201690-5823-l.jpg " alt="کارگزاران امام علی" width="470" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="279"></a></font></div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br>سپاس خدا را که چنین نبودم و اگر ستایش را دوست مى‏ داشتم، آن را رها مى‏ کردم به خاطر فروتنى در پیشگاه خداى سبحان، و بزرگى و بزرگوارى که تنها خدا سزاوار آن است. <br><br>گاهى مردم، ستودن افرادى را براى کار و تلاش روا مى ‏دانند. <br>اما من <font color="#FF0000">از شما مى‏ خواهم که مرا با سخنان زیباى خود مستایید</font> ، تا از عهده وظایفى که نسبت به خدا و شما دارم بر آیم، <br>و حقوقى که مانده است بپردازم، <br>و واجباتى که بر عهده من است و باید انجام گیرد اداء کنم، <br><br>پس <font color="#FF0000">با من چنانکه با پادشاهان سرکش سخن مى‏ گویند، حرف نزنید</font>، <br>و چنانکه از آدم‏هاى خشمگین کناره مى‏ گیرند، دورى نجویید، <br>و با ظاهر سازى با من رفتار نکنید، <br>و گمان مبرید اگر حقّى به من پیشنهاد دهید بر من گران آید، <br>یا در پى بزرگ نشان دادن خویشم، <br>زیرا <font color="#FF0000">کسى که شنیدن حق، یا عرضه شدن عدالت بر او مشکل باشد، عمل کردن به آن، براى او دشوارتر خواهد بود</font> .</font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font> text/html 2017-06-14T23:10:25+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع نامه امام علی (ع) به مالک اشتر http://mzare.mihanblog.com/post/3315 <div align="justify"><div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://mzare.ir/post/2142" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع">فرمان حکومتی امام علی (ع) به مالک اشتر (عهدنامه مالک)</a></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>به نام خداوند بخشاینده مهربان ‌</b>این فرمانی است از بنده خدا، علی امیر المؤمنین، به <font color="#CC0000">مالک بن حارث اشترنخعی</font> در پیمانی که با او می‌نهد، هنگامی که او را فرمانروایی مصر داد تا خراج آنجا را گرد آورد و با دشمنانش پیکار کند و کار مردمش را به صلاح آورد و شهرهایش را آباد سازد.<br><br></font><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://static.asset.aparat.com/lp/16201686-4391-l.jpg" target="_blank" title="امام علی و مالک اشتر"><img src="http://static.asset.aparat.com/lp/16201686-4391-l.jpg" alt="برخورد با مردم در حکومت علوی" width="427" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="266"></a></font></div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br>او را به ترس از خدا و برگزیدن طاعت او بر دیگر کارها و پیروی از هر چه درکتاب خود بدان فرمان داده، از واجبات و سنتهایی که کس به سعادت نرسد مگر به پیروی از آنها، و به شقاوت نیفتد، مگر به انکار آنها و ضایع گذاشتن آنها. و باید که خدای سبحان را یاری نماید به دل و دست و زبان خود، که خدای جل اسمه، یاری‌کردن هر کس را که یاریش کند و عزیز داشتن هر کس را که عزیزش دارد بر عهده گرفته‌است. و او را فرمان می‌دهد که زمام نفس خویش در برابر شهوتها به دست گیرد و ازسرکشی هایش باز دارد، زیرا نفس همواره به بدی فرمان دهد، مگر آنکه خداوند رحمت آورد.<br><br><b>ای مالک</b>، بدان که تو را به بلادی فرستاده‌ام که پیش از تو دولتها دیده، برخی دادگر و برخی ستمگر. و مردم در کارهای تو به همان چشم می‌نگرند که تو درکارهای والیان پیش از خود می‌نگری و درباره تو همان گویند که تو درباره آنها می‌گویی و نیکوکاران را از آنچه خداوند درباره آنها بر زبان مردم جاری ساخته، توان شناخت.</font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font>