ساری,گاهنوشتهای محمود زارع:توضیح در سال 83 مقالاتی را پیرامون نظرات مرحوم امام خمینی مینوشتم و در یکی از تارنماهایی که ساری , گاهنوشته های محمود زارعبهمین مناسبت تدارک شده بود قرار مبدادم . با توجه به مناسبت زمانی و اینکه تجدید خاطره ای هم شده بود عینا بدون کم و کاست و ویرایش آنرا در چندین قسمت ( بخشهایی از آنرا ) در اینجا قرار مدهم که سومین بخش آن به بیان موضوع رنج و زخم خودیها  اختصاص دارد .

از جهت اخلاق انسانی شاید بتوان گفت كه سیاه ترین نقطه صفحه وجودی حوادث را در چیزی بنام خیانت دوست یا خیانت خودیها , جستجو كرد . وقایعی كه انسان با اطلاع از آن نمیتواند به تنها , ابراز تاسف بسنده كند.
در طول تاریخ , ماجراهای متنوعی از این دست را شنیده ایم . در تاریخ قیامها و نهضتها هم همینطور! بویژه در تاریخ انبیاء و اولیاء الهی كه مالامال از خیانت دوست میباشد. نمونه های قابل عرضه آنقدر هستند كه حتی بگوش كم اطلاع ترین افراد در حوزه اندیشه و مطالعه , بایستی رسیده باشد .

گویا از صدر خلقت بشریت با خیانت قابیل این جریان آغاز و با پسر نوح و همسر لوط و یهودای مسیح و .... ادامه و در صدر اسلام نیز الا ماشاء الله از این دست حوادث كم نیستند . بخصوص بعد از وفات نبی مكرم اسلام از جریان سقیفه و جریان مارقین در برابر علی (ع) و شرنگی كه همسر امام حسن مظلوم بكامش ریخت ..... همینطور همچنان ادامه دارد.

عمق لئامت و زشتی و پلشتی ئی كه این جریان در بطن خود دارد باعث شده كه حتی در برابر آن , زشتی عمل دشمنان رویارو  و نام و نشان دار , قابل مقایسه نباشد. و نیك سیرتان و بزرگ مردان همواره در شكوه های خویش آنچه كه از این طایفه نالیدند,از دشمنان ننالیدند.....در پی جوئی علل و عوامل اصلی خیانت دوست
, دو عامل روانی و فكری از جایگاه خاصی برخوردارند.
عامل فكری
همان تحجر
, جزم اندیشی و فسیل وارگی بینشی است
و عامل روانی و شخصیتی در نهایت منتهی میشود به عمل ایمان سوزی بنام ... حسد...!

در تاریخ زندگی مرحوم امام خمینی هم چنانچه بررسی اجمال گونه ای داشته باشیم
, خواهیم دید كه از همین زاویه , خودیهائی بودند كه در جانكاه ترین لحظات زندگی آن عزیز ,میتوان اسم و رسم آنها را پیدا كرد و شكوه های ایشان را در بیان نامردی و نامرادیهای آنان شنید.

مرحوم حاج احمد آقا در نقل تاریخی حركت امام تحت عنوان تحلیلی بر حوادث انقلاب اسلامی و امام خمینی
, وقتی به ماجرای تبعید امام به نجف میرسند نقل میكنند كه ( پس از تبعید امام به عراق و نجف اشرف ) ....... حضور در چنین فضائی و تحمل آن برای شخصیتی مبارز , آگاه و درد آشنای مشكلات عدیده جهان اسلام , بسیار سخت و رنج آور بود .

امام خمینی
,خود در آثارش از سختیهای شرایط حوزه نجف , علیرغم توفیق همجواری و زیارت مشاهد مشرفه, بارها به تلخی یاد كرده اند.
با ورود امام كارشكنی ها
,مخالفت ها و حسادتها , آنهم نه از ناحیه دشمنان ,بلكه از سوی دوستان و هم مسلكان نا آگاه و متحجری كه احكام حیات آفرین اسلام را در چند باب فقهی عبادات و معاملات محدود كرده بودند ,در حجم وسیعی آغاز شد و تا زمان هجرت به پاریس به انحای مختلف ادامه داشت ...

.....در بخش دیگری از این تحلیل مرحوم حاج احمد آقا مینویسند كه :...... طلاب جوان و شاگردان امام از نهضت حمایت میكردند . اما عناصر صاحب نام و قشری نگر فراوانی در حوزه ها وجود داشتند كه قادر به درك قیام نبودند و به انحاء مختلف كار شكنی میكردند. اینان طیف وسیعی را تشكیل میدادند . از مخالفان فلسفه و عرفان و مقدس مآبهائی كه سیاست را دون شان روحانی میدانستند. گرفته تا انجمن حجتیه ای و ولایتی ها هر یك به گونه ای در جلسات خصوصی و عمومی
,اهداف نهضت را زیر سئوال میبردند و ما باید بر این جمع اضافه كنیم آرامش طلبان كه مرجعیت و زعامت دینی را در دست بوسی و رساله نویسی و اخذ وجوهات خلاصه میكردند و قیام امام را عامل برهم زدن وضع مطلوب خود میدانستند و همچنین كسانی كه رسما یا پشت پرده با رژیم شاه زد و بند داشتند

..... خود امام خمینی (ره) از خون دلی كه از دست نادان دوست و یا همان آشنای حسود یا هر واژه ای كه این بار ارزشی منفی را برساند
, اینگونه بیان میكند:
..... یقینا روحانیون مجاهد از نفوذ بیشتر زخم برداشته اند. گمان نكنید كه تهمت وابستگی و افترای بی دینی را تنها اغیار به ساری , گاهنوشته های محمود زارعروحانیت زده است
,هرگز , ضربات روحانیت ناآگاه و آگاه وابسته بمراتب كاری تر از اغیار بوده است. در شروع مبارزات اسلامی اگر میخواستی بگوئی شاه خائن است , بلافاصله جواب میشنیدی كه شاه شیعه است!
عده ای مقدس نمای واپسگرا همه چیز را حرام میدانستند و هیچ كس قدرت این را نداشت كه در مقابل آنان قد علم كند. ( از اینجا را بیشتر دقت كنید -صاحب این قلم - ) خون دلی را كه پدر پیرتان از این دسته متحجر خورده است
, هرگز از فشارها و سختی های دیگران نخورده است ..... یاد گرفتن زبان خارجی كفر و فلسفه و عرفان گناه و شرك بشمار میرفت .
در مدرسه فیضیه فرزند خردسالم مرحوم مصطفی از كوزه ای آب نوشید. كوزه را آب كشیدند
, چرا كه من فلسفه میگفتم!
.... در پانزده خرداد 42 مقابله با گلوله تفنگ و مسلسل شاه نبود.( كه اگر تنها این بود مقابله را آسان مینمود) بلكه علاوه بر آن از داخل جبهه خودی
, گلوله حیله و مقدس مآبی و تحجر بود. گلوله زخم زبان و نفاق و دوروئی بود كه هزار بار بیشتر از باروت و سرب , جگر و جان را میسوخت و میدرید....
و واقعا روحانیت اصیل در تنهائی و اسارت خون میگریست.......

حال این سئوال برای من و نسل من و نسلهای آینده پیش آمده و می آید كه آیا این جریانات الان نیستد؟!
 آیا از بین رفته اند؟!
خطرش برای انحراف در حوزه سیاست دینی چقدر است؟ !
الان چه كسانی باید در صورت وجود چنین جریاناتی آنرا افشاء یا با آن مبارزه ای كه امام شروع كرده بود
, داشته باشند و ادامه بدهند ؟!
 آیا ما خیالمان آسوده باشد؟ !
واقعا نقش امام را در برخورد با این جبهه چقدر باید ارزشمند بدانیم كه همچو جد بزرگوارش از جبهه های داخلی تحت لوای دین و خدا و اسلام
, مثل مارقین , برخورد كرد و چه كسی را توان برخورد با آنهاست ؟!

چه كس یا كسانی میتوانند تهمتهای بی دینی و كفر و الحاد را از سوی اینان كه اصلی ترین حربه آنهاست و یكی از نشانه های شناسائی آنهاست كه وقتی منطق كم می آورند بلافاصله تهمت انحراف میزنند. بجان بخرد و مقابله كند؟؟!!!
 امام روحت شاد و ما نیك میدانیم كه ارزش كاری را كه تو در معرفی این جریانات كرده ای خیلی با ارزشمند تر از ارزش كاری را كه در راستای برخورد با استكبار كرده ای

سه شنبه 23 تیر 1383
      محمود زارع
http://mzare.ir

تنظیم برای نشر در وبلاگ ( فاطمه )

بخشهای دیگر این نوشتار:

قسمت اول   ---> بیان یک سنت الهی از نظر امام خمینی
قسمت دوم   ---> عالم عامل
قسمت سوم ---> رنج و زخم خودی هامطالبی دیگر :
محزون مباش , خدا با ماست !
درود بر شرف حزب الله
شب و راز شب و شب پیمایی ( و خاطراتی از دوران نوجوانی )
همصدا با ولی خدا , دعا برای رزمندگان
MUHAMMAD, THE TRUST-WORTHY
شکوه و شکوه عشق + دانلود
مکافات عمل (سزای سریع آزار زائر)
مکافات عمل (کیفر حاکم سامرا)
حوض کوثر و اصحابی عهدشکن مردود
سگهای حوئب و جنگ جمل
علت صلح امام حسن (ع)
مکافات عمل (جزای قاضی ناصبی)
مکافات عمل ( عیب جویی از لباس مردم )
مکافات عمل ( مرگ زیات در تنور )
!؟ WHICH WAY IS BETTER
مکافات عمل (آتش خران خـــر)
مکافات عمل (ایمن مباش از حتی حرف)
مکافات عمل (کودک و چشم اسفندیار)
محمد مصطفی خداوند را درود
MUHAMMAD, THE MAN OF JUSTIC
عقل قربان کن بشرع مصطفی
محمد (ص) هزاران آفرین بر جان پاکش
مکافات عمل ( پاداش شایان )
محمد (ص) را چو جان دوست داریم
خدا و ما , عاشق پیامبریم !
محمد (ص) پیامبر مهربان
مکافات عمل(وسعت رزق پاداش بخشش)
صهیونیست؛دشمن ترین کل ملت
مکافات عمل ( پاداش پناه دادن )
رضا به حکم قضا اختیار کن ...
مکافات عمل ( زراعت معنوی )
دجّـــــال ( 3 )
مکافات عمل (عافبت بخیری میرغضب)
I AM LIKE A TRAVELLER IN THIS WORLD
THE PLOT TO MURDER THE HOLY PROPHET
THE GOOD MANNERS OF THE PROPHET
مکافات عمل (پاداش ایمان کربلایی کریمی)
SPEECHES IN THE FAMOUS BAZAARS
مکافات عمل (حكومت پاداش انفاق)
دجّـــــال ( 2 )
مکافات عمل ( پاداش ترحم به سگ )
دجّـــــال ( 1 )
سفیـانـی (11)
سفیـانـی (10)
ارزش قانون
سفیـانـی (9)
THE KIND PROPHET
سفیـانـی (8)
نامت بلند باد ؛ ای محمد (ص)
نگذارید کار کسان بدینجاها کشد که ؛ دست از جان بشویند و ...
توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.