تاویل تكبیرات هفتگانه :

ساری,گاهنوشتهای محمود زارع:مستحب است شش تكبیر قبل از تكبیرةالاحرام واجب نماز بجای آورده شود.
1-     الله اكبر اول – در دل خطور داده و اعتراف كرده ای كه؛ خدا والاتر از آناست كه به قیام و قعود توصیف گردد.

2-     الله اكبر دوم -  در دل خطور داده و اعتراف كرده ای كه خدای را برتر از توصیف؛ حركت و سكون دانسته ای.

3-   الله اكبر سوم -  در دل خطور داده و اعتراف كرده ای كه او را از توصیف به جسم بودن و شبیه داشتن و یا مقایسه كردن بالاتر شناخته ای.

4-     الله اكبر چهارم -  در دل خطور داده و اعتراف كرده ای كه اعراض بر حق تعالی عارض نشود و یا آنكه امراض رنجوریش دهد.

5-     الله اكبر پنجم -  در دل خطور داده واعتراف كرده ای از آنكه جوهر یا عرض باشد یا آنكه چیزی در او حلول كند بالاتر دانسته ای.

6 -     الله اكبر ششم -  در دل خطور داده و اعتراف كرده ای كه حالت زوال یا انتقال كه بر موجودات حادث عارض میشود، او بالاتر است.

7-   الله اكبر هفتم -  در دل خطور داده و اعتراف كرده ای او را از آنكه حواس پنجگانه را در ذات مقدس او راهی باشد برتر و بالاتر خوانده ای.


•        تاویل گردن كشیده تو هنگام ركوع :

آنستكه بزبان دل می گوئی؛ خداوندا بتو ایمان دارم، گرچه گردنم را به تیغ جدا كنند.•        تاویل سر برداشتن از ركوع : ( گفتن ذكر سمع الله لمن حمده )


آنكه خداوند را سپاس كه از عدم به وجودم آورده است.


•        تاویل نخستین سجده :

در قلب خود خطور دهی كه خداوندا مرا از این خاك آفریده ای و در سر برداشتن از سجده در دل خود میگوئی پروردگارا مرا از این خاك بیرون كشیده ای .


•        در تاویل سجده دوم :

در دل گوئی مرا در این خاك باز خواهی گرداند. و در سر برداشتن از سجده دوم در دل خود خطور دهی خداوندا؛ تو مرا دوباره از این خاك بیرون خواهی كشید.


•        تاویل نشستن به جانب چپ بطوریكه پای راست را بر پای چپ خود قرار میدهی:

آنستكه در باطن خود میگوئی؛ خدایا حق را زنده و باطل را می میرانم.


•        تاویل تشهد :

همانا تجدید ایمان و اظهار مكرر اعتقاد به اسلام و تسلیم در برابر امر حق متعال و اقرار به بعث پس از مرگ است.


•        تاویل تحیات نماز :

عبارت از اذعان به مجد و عظمت پروردگار سبحان و تعظیم و تكریم و تنزیه وجود اقدس اوست از آنچه ستمكاران گفته اند و ملحدان و كافران درباره او توصیف كرده اند.


•        تاویل جمله " السلام علیك و رحمة الله و بركاة "

ترحم از سوی خداوند پاك و در حقیقت؛ امان نمازگزار است از آتش دوزخ و عذاب روز بازپسین. در آخر امام فرمود : هر آنكس بدینگونه تاویل نماز خویش نداند، عملش ناقص و ناتمام خواهد بود.

م.زارع

 
ارسال قبلی در بلاگفا در تاریخ جمعه دوم دی 1384 توسط محمود زارع
 


مطالبی دیگر : 


توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.