ساری,گاهنوشتهای محمود زارع:از گوش دادن بمدح این و آن خود را حفظ کنید که گند آن دل را تباه میسازد(1) در ادبیات دینی ما از چاپلوسی و مداهنه بسیار نکوهش شده است اما متاسفانه بدلیل کارکردی که این صفت خبیثانه بخصوص نزد مقامات علی العموم داشته و امتیازاتی که بدلیل اعمال آن حاصل مینمایند شیوع دارد.
چاپلوسی اولا دروغ بوده و ثانیا ظلم بحق دو کس که اولی خود چاپلوس شونده و ثانیا در حق کسانی هست که دارای آن صفاتی بوده و مورد مدح قرار نمیگیرند . مبادا کسی را بآنچه در او نیست ستایش کنی زیرا عمل او حقیقت او را نشان می دهد و دروغ ترا عیان می سازد(2)
در واقع عمل چاپلوسی نوعی فریب خوردن از راه شیطان بوده که سر در کار فریب بنی آدم است با آن قسم جلاله ای که یاد کرده که در قرآن کریم هم آمده است. بپرهیز از خودپسندی و دوست داشتن تملق چون برای فریب دادن تو بشیطان بهترین فرصت را می دهد (3)
خود ما هم دقیقا در طول زندگی خویش تجربه کرده ایم که اکثر آنهائیکه ستایشگر ما هستند آنهم فقط در مقابل و روبرو فی الواقع از بدترین آشنایانند . بدترین یار تو کسی است که مدح ترا گوید و عیب ترا از تو پنهان دارد(4)
غالب این باصطلاح دوستان مداح اگر هم خدای ناکرده عیبی در آدمی ببینند - هر چند کم اهمیت و کوچک - مطمئن باشید که در آنهنگام بدترین ذم ها و گنده گویی ها را درباره تو خواهند گفت. کسیکه ترا بچیزی که نداری مدح کند میتواند به آنچه هم که نداری ذم گوید(5)

خلاصه کلام برای آنان که تصور میکنند هم مسلمان مومن هستند و هم از این صفت بد اجتناب نمیکنند بگوئیم که " از چاپلوسی بپرهیز زیرا چاپلوسی از شرائط ایمان دور است" (6) اینان بااستناد به بخشی از کلام آن امام همامی است که بعالم تنها افتخار ما آدمیان درست کردار و نیک خواه نیکو پسندند! یعنی امام علی علیه السلام .
من شنیدم که گفته اند رگ خواب ایرانی، چاپلوسی است! و در فرهنگ چینی مثل شده که " فرد چاپلوس، یا نادانی است كه به فكر تحقیر من است و یا شیادی است كه می خواهد فریبم دهد " تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. بهتره ختم این بحث را با یک مثالی از مثلهای قدیمی خویش بانجام برسانیم که با استفاده از همین نیز در کتب دبستانی ما نیز راه یافته بود:

کلاغی را گویند پاره پنیری بدست آورده بر شاخ درختی نشسته بود که آنرا تناول نماید و روباهی عیار , چشم بر آن لقمه دوخته که بحیله ای از او برباید. از پای درخت سربالا کرد و سلامی گرم داد و کلامی نرم فرستاد ؛ تملقی با کمال تعلق گفت و چاپلوسی با خاکبوسی بجا آورد که ای طایر فرخ فال خوش پر و بال و ای مرغ خوش مقال نیکو خصال و ای طوطی شیرین زبان و ای بلبل هزار داستان , فدای نوایت شوم و قربان صدایت گردم , بشیوه شهناز بجهت این مشتاق آهنگی بساز تا روحم را تازه کنی و دلم را فرح بی اندازه بخشی !
کلاغ خوش آواز منقار از هم باز کرد که آهنگی ساز کند پنیر از دهانش بیرون پرید. روباه منتظر پیش دوید و آنرا برداشت و در دهن گذاشت و حذاقت خود را پسندید و بر حماقت او خندید و گفت : ریشخند دردمندان فیل را خر میکند !
محمود زارع
ساری . وصال . سوربن

http://mzare.mihanblog.com
.......................
(1) احترسوا من سوره الاطراء و المدح فان لها ریحا خبیثه فی القلب
(2) ایاک ان تتنی علی احد بما لیس فیه فان فعله یصدق عن وصفه و یکذبک
(3) ایاک والاعجاب و حب الاطراء فان ذالک من اوثق فرص الشیطان
(4) شر اخوانک من داهنک فی نفسک و ساترک عیبک
(6) ایاک والملق فان الملق لیس من خلائق الایمان

توجه : بخشهایی از این مقاله درواقع خودسانسوری شده و لذا کمی در نگارش پرشهایی را می بینید که حتما در آتیه بیشتر اصلاح خواد شد(ف.زارع)
گوهر و خرمهره در یک سلک جولان میکنند
توبه , راهی که دوست مفتوح دارد !
من از اینهایم ... !
از نفرین پدر و مادر بترسید
قراء سبعه و حافظ و... (01)
حروف هجا و تهجّی
تفسیر کفــر و ایمـان
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (14)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (09)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (157)
تندروی و کندروی از نادانی است !
خدای بخشاینده گنهکاران
یقین
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (156)
عوعوی سگان آل سعود هم بگذرد !
انسان عجیب مختار یا دربند ... !
جـــنّ
میانه‌روی در ستودن
حکمت حرمت منکرات
زنان و بهترین آنان
خدای نوازنده یتیمان
دوستان حضرت دوست نگران نباشند !
شاکر نادم
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (155)
وجه تسمیه پارس
سید حسن نصرالله و شهید سمیر قنطار
آنهائیکه خیلی دوستشان دارم (سید حسن نصرالله )
اندرزهای قابوس وشمگیر
حجت وجود حق
تحریم یا غیرت آزمایی ...
مناظره عالم و شیطان
(خطورات) باز تعریف مبناها
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (154)
عزّت و ذلّت دارا و ندار !
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (153)
!? WHO SHALL GATHER BONES
!؟ WHICH WAY IS BETTER
THE KIND PROPHET
I AM LIKE A TRAVELLER IN THIS WORLD
بهشت نقد کجاست ؟!
! ALTRUISM
MUHAMMAD, THE MAN OF JUSTIC
SPEECHES IN THE FAMOUS BAZAARS
THE GOOD MANNERS OF THE PROPHET
MUHAMMAD, THE TRUST-WORTHY
THE PLOT TO MURDER THE HOLY PROPHET
THE DEFENDER OF THE PROPHET.s
بسم الله الرحمن الرحیم
!BEING KILLED AS A MARTYR
ABU ZAR,THE STEADFAST FOLLOWER

توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.