ساری,گاهنوشتهای محمود زارع:وقتی کریم خان زند ناخوش شد طبیبی را حاضر کردند تا اورا معاینه نموده و دوا حاضر و تجویز نماید.طبیب پس از تشخیص مرض اسباب " اماله " ترتیب داد ! و اظهار داشت که حاکم باید اماله شوند !
خان با تغیر گفت چه کسی باید اماله شود ؟!!
طبیب ترسید که بگوید شما  لذا گفت : باید مرا اماله کنند تا شما خوب شوید
پس طبیب را اماله کردند و اتفاقاکریمخان بهبودی پیدا کرد . از آن تاریخ ببعد هر موقع کریمخان بیمار میشد آن طبیب را برای اماله طلب میکردند
ساری,گاهنوشته های محمود زارع

لازم بذکر است که اماله کردن ( یا همان استفاده از شیاف ) از جمله مواردی است که در طب سنتی برای بعضی از بیماریها از این روش استفاده میکردند و هنوز هم روشی مفید میباشد.
بعنوان مثال در کتاب خفی علایی آمده است که :

تدبیر استفراغ به شیاف:

          بباید دانست كه فعل شیاف اندر استفراغ ضعیف است و جز ماده كه بدو نزدیك بود نشاید آورد، اگر چه تركیب از داروها قوی باشد. ومنفعت آن درد پشت و كمرگاه و سرین و حوالی آن باشد. از بهر هر شخص، خردی و بزرگی شیاف اندر خور او باید و از بهر آنكه هر مقصودی از وی بباید شناخت كه به مقصود لایق باشد. مثلا از بهر كسی كه تب دارد و محرورست از بنفشه و شكر و سقمونیا باید ساخت. و از بهر مرطوب و دردهای بلغمی از سكبینج و جاوشیر و مقل و اشق و نمك وشحم حنظل و زنجبیل  (Imdiam G.) و  سورنجان  و تخم كرفس (Celery)   و جندبیداستر  و قسط  و زرنباد و عنزروت و برگ سداب و ماهی زهره باید ساخت.


مطالبی دیگر:

توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.