پیش پای پند پدر پارسا

مرا معانی کوتاه دل پسند نباشد

چو گوش کر , مشنو تا سخن بلند نباشد

ساری , گاهنوشته های محمود زارع: میگوید : کلام پرمغز و معنی تنها از آسمان فرود آید مگر نمی بینی که بهر سخنی خامه در سجود آید ؟!!

     ما با پدر حرف زیاد میزنیم بخصوص در مواقعی که استراحت کرد و خستگی از کار روزانه و قیل و قال کارگران و کارکنان که واقعا بسی مشکلتر از خود کارفیزیکی کردن تا حد بیل زدن , وقتی بیدار شد و چای و کمی قدم زدن و گاهی ابیاتی از حافظ خواندن , وقتی سرحال دیدیمش دور و برش جمع میشویم و ... خلاصه بی همصحبتی رنج بزرگی است و بخصوص با همصحبتی که عاشقش نباشی و چه لطف دارد در پای صحبت دلداری که دوستش داری و عاشقش هستی بنشینی و ما پدر را در نهایت عشق و دوستی بروی دیده و دل داریم و باید گفت که :

زندگانی در جهان بی گوشه دل مشکلست ... چرا؟! چون زنگ صحبت را بخلوت می توان از دل زدود...

     این نوشته ها محصول هم صحبتی با پدر است و گاه نوشته های گاهگاهی او و بخشی هم از نوشته های شبانه و تنهایی او که ما نیز بلحاظ کلی آنرا ویرایش کرده و اگر فرصت و مجالی برای متن ویرایش شده داشته باشد , آنرا منتشر میکنیم البته با اصرار و بعد از اجازه . شاید برای بعضی از دوستان خاص که خودشان میدانند , این متن ها جالب باشد و ما نیز برای همین چند گوش نازنین که خواسته اند بارها از ما این متن را منتشر میکنیم , گاهگاهی در گاهنوشته های بابا !

حفظ مراتب

ارتباط با بزرگان :

     بدبخت و کم ظرفیت و بی شخصیت و کم مایه کسی است که اگر با بزرگی بتصادف یا از سر بختیاری و یا همه لطف خدای متعال , روبرو و آن بزرگ پذیرفتت و مهر و لطف بتو نشان داد , تصور میکنی که حالا این مخاطب چندان هم شخصیت مثلا نیست و در ذهن خویش با او همانند باقی مخاطبین و مرتبطین معامله میکنیم .

     هر روز و هر از گاهی به انسانهایی که بنوعی با تو در ارتباط هستند فکر کن و تمرکز و جایگاه و شآن آنها را در مقایسه با دیگران بررسی کن . اینهمه کم بین و کوچک نباش و فکر نکن چون با تو هم کلام شده پس آدم کوچکی همانند خودت هست . ( مهم )

     پدر مجرب در کوره روزگار همواره بما توصیه میگوید که: اگر بزرگی , افضل تری بشما خطابی کرد و بقول معروف آدم حسابتون کرد و شما را از روی لطف شایسته مکالمه قرار داد , زود و بلکه هیچگاه در ذهن و ضمیر خویش ؛ رو زیاده ننمایید و حریم نگه دارید و تصور نکنید که حالا حتما همرده و هم شآن آن بزرگ شده اید. حریم و ادب نگه بدارید تا افتخار هم صحبتی را از کف ندهید.

     چون یکی از اشکالات ارتباط بخصوص برای انسانهای بی ظرفیت یا کم ظرفیت این است که زود هوایی شده و بصرف سلام و علیک یک بزرگتری جایگاه خویش گم کرده و بخود اجازه هم رتبتی با وی میدهند. ظرافت در این است که فکر نکنی حالا چون ترا از روی لطف مخاطب خویش ساخته پس او کسی نیست و آدم کوچکی هست همانند تو.قدر بدان وگرنه جدایی افتاد بین شما و او...

     از جهت روانشناسی متاسفانه آدمهای بی ظرفیت و بی ادب همینکه یک آدم با شخصیتی با آنان کمی گرم گرفت , بسیاری مواقع جای و رتبه خویش فراموش میکنند و تناسب و نسبتهای ادب را کنار میگذارند و این است که کم کم از این نعمت محروم میشوند. باید حفظ مرتبه خود با آن بزرگ را بنمایی و خدا را همواره شکرگذار باشی که چنین آدمی را قلبش را نسبت بتو مهربان کرده و هم صحبت با تو . اگر حریم خویش ندانی و مراعات نکنی بدبخت و احمقی هستی که جزایت حداقل محرومیت از همصحبتی با نیکان و بزرگان است.

این قدر لیاقت و بزرگی از خودت نشان بده که طرف صحبت بزرگان باشی .

 

ارتباط با انسانهای معمولی

 کم کردن دامنه خواهش و انتظار:  

     همیشه میگوید؛ سر پایداری ارتباط نداشتن انتظار در کل و انتظارات خارج از توان مردم در جزء و انتظار بیجا که شکل مذموم آن است .


حفظ اسرار :

     توصیه نمود که:اسرار خویش با دوستان مگوی و همیشه زمزمه میکرد در حوادثی تلخ که در پی همین مساله برای کسی از آشنایان و اقوام ایجاد میشد که :

پدر که جان عزیزش بلب رسید چه گفت

یکی نصیحت من گوش کن تو جان پدر

اگرچه دوست عزیزست راز خود مگشای

که دوست نیز بگوید بدوستان دگر


ضمیر و باطن :

ایمانیات

     هماره شادی بابا در سیمایش و غمهای جانکاهش در دلش نهان بود گویا توصیه مولایش را بجان خریده بود که  إنَّ بِشرَ المُؤمِن فی وَجهِهِ وَ قوتَهُ فی دینِهِ وَ حُزنَهُ فی قَلبِهِ

     بما میگوید هرکجا و در هر مکانی که باشیم , خدا آنجاست و اگر بختیار باشی با تو ! و بدینسان بایمان فرا میخواندمان

 

رزاق هموست :

     از جمله نکته های اختصاصی که حداقل تاکنون من از کسی دیگر نشنیده ام و بابا گفته اند این است که :

     خدایم اگر نتواند روزی فردای مرا کفایت کند که آن خدا را قبول نمیتوانم بکنم. خدایم بزرگ است و بزرگتر .

     رزاقیت از جمله صفاتی است که حضرت رزاق حکیم اختصاصا بخودش نسبت داده است و نباید غم روزی فردا و فرداها را خورد. او میرساند اما تو هم بگیر !

     این مساله در بادی امر کمی سنگین می نماید که کفرآمیز سخنی العیاذ بالله هست اما وقتی همانند بعض ملت, زود و سریع قضاوت نکنی و با تامل در آن نظر کنی خواهی دید که چه ایمان ناب و خالصی در آن نهفته است که اینهمه اطمینان و اعتماد بخداوند که ابدا غم روزی نخورد و خدایش را آنقدر بزرگ و قوی و قابل اطمینان و اعتماد یافته که چنین میگوید که خدایم قوی است و رزاق و آن خلقی که در غصه روزی خویشند خالق رزاقی ندارند و خدایشان باندازه مغزشان کوچک است !

ای خواجه اگر چه مال دنیا طلبی

رزق تو مقدر است , بیجا طلبی

هیچ از تو خدا , طاعت فردا طلبد

کامروز ازو روزی فردا طلبی ؟!

 

     و نیز برای افزونی روزی میگوید که دست کرم گشاده دارید . این تکه کلامش که کرم نما و آنگاه انتظار کرم از کریم نما . یا همه جا این بیت مولانا را خوانده و نوشته که :

     تو مگو ما را بدان شه بار نیست ... با کریمان کارها دشوار نیست .

یا در دفتر خویش در همین پندنامه ذیا همین بخش نوشته که :

دست از کرم به عذر تنگ مایگی مشوی

برگی درآب کشتی صدمور می شود

یکه در مذمت آنانیکه فقط برای خود از خدا میخواهند و خست و خساست نرم نرمک جزء سرشتشان شده گویا ادامه داده بود که :

دست توقع چه سود بنده محتاج را

وقت دعا با خدا وقت کرم در بغل

 محمود زارع

مازندران . ساری . سوربن

تنظیم و ویرایش : فاطمه زارع

http://mzare.ir این گفتار ادامه خواهد یافت ان شاء الله ...

...


مطالبی دیگر:

به تلگرام ما بپیوندیدساری,گاه نوشته های محمود زارع بعضی مطالب مرتبط را بخوانید :
... مناظره با ابوحنیفهساری,گاه نوشته های محمود زارع مطالب دیگر وبلاگ :

تفسیر به رأی چیست؟
حجت الاسلام زائری و ترجیح جالب !
در دشمنی هم مردانگی کن و عدالت
انواع و اقسام تفسیر به رای
حقیقت در چیست ؟!
تفسیر دین و معرفت برون یا درون دینی
رزق و روزی مقدّر است
شرافتمند کیست ؟!
تحذیر از صدر مجلس
واعظان بی عمل
مولا علی (ع) مستغرق در حق
کسانیکه دست بسته نماز میخوانند
سال كبیسه و حقوق کارمندان !
تفاوت ایران و اسراییل در یک نگاه !
محصول یکساعت تفکّر
اولین چیزها و چیزهای اول
عواقب جبران ناپذیر بستن درِِِخانۀ عترت
کمک به فقراء و بوسیدن دست امدادگر
کاخ عبرت قصر کوفه
صهیونیسم در نظر امام موسی صدر
معیار دینی بودن یك مطلب
عنبر, غذای هضم نشده نهنگ عنبر
طول عمر حیوانات
نسبت سن اسب با دندانش
جشن دوره ای ملخ ها یا هجوم وحشتناک
وزغ ها و تنفس بدون ریه
مقدمات علم مساحت
جذبه عشق
مقیاس اوزان و مسافات مختلف
آینده جهان از نظر اسلام
تفسیری از آیه تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ از نگاه امام موسی صدر
مقایسه دنیا و بول
باز کن فالی و آیات غزل را بنگر
قدر قدر ( نگاهی به سوره مبارکه قدر )
شب قدر در نظر امام موسی صدر
ماجرای تولد حضرت خضر و ذوالقرنین
ملخ, جانوری شبیه ده حیوان
از خزانه خاطر تا خزانه بیت المال
مناظره صالح امامیّه با مولوی عامّه
کشکول تامّل! (14) عقل و راز جاودانگی
درک معیار تعبیر و تاویل خواب
اوصاف الاشراف خواجه نصیر (10)
کشکول تامّل! (13) هدایت انبیاء
رویا و حل معمّا
امکان یا عدم امکان تفسیر ثابت از متون مقدس
جایگاه عقل در اندیشه شیخ مفید
کشکول تامّل! (12) گذشت رند
نیایش فیلسوف
کشکول تامّل! (11) تجلّی برهان راز
کشکول تامّل! (10) میزبان راه دستگاه فکری


توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.