آفرین جان آفرین پاک را  ...........
ساری,گاهنوشته های محمود زارع
آنکه جان بخشید و ایمان خاک را    
عرش را بر آب بنیاد او نهاد...  
خاکیان را عمر بر باد او نهاد
آسمان را در زبردستی بداشت..
خاک را در غایت پستی بداشت
آن یکی را جنبش مادام داد 
وان دگر را دایما آرام داد.....
آسمان چون خیمه‌ی برپای کرد ...
بی ستون کرد و زمینش جای کرد
کرد در شش روز هفت انجم پدید 
وز دو حرف آورد نه طارم پدید.....
مهره‌ی انجم ز زرین حقه ساخت...
با فلک در حقه هر شب مهره باخت
دام تن را مختلف احوال کرد...
مرغ جان را خاک در دنبال کرد
بحر را بگذاشت در تسلیم خویش 
کوه را افسرده کرد از بیم خویش
بحر را از تشنگی لب خشک کرد...
سنگ را یاقوت و خون را مشک کرد


روح را در صورت پاک اونمود .......
این همه کار از کفی خاک او نمود
عقل سرکش را به شرع افکنده کرد 
تن به جان و جان به ایمان زنده کرد 

کوه را هم تیغ داد و هم کمر 
تا به سرهنگی او افراخت سر
گاه گل در روی آتش دسته کرد 
گاه پل بر روی دریا بسته کرد
نیم پشه بر سر دشمن گماشت 
بر سر او چار صد سالش بداشت
عنکبوتی را به حکمت دام داد 
صدر عالم را درو آرام داد ......
بست موری را کمر چون موی سر 
کرد او را با سلیمان در کمر ........
خلعت اولاد عباسش بداد ............
طاء و سین بی‌زحمت طاسش بداد
پیشوایانی که ره بین آمدند 
گاه و بی‌گاه از پی این آمدند
جان خود را عین حیرت یافتند ...
هم ره جان عجز و حسرت یافتند 
درنگر اول که با آدم چه کرد .......
عمرها بر وی در آن ماتم چه کرد
بازبنگر نوح را غرقاب کار  ......
تا چه برد از کافران سالی هزار
باز ابراهیم را بین دل شده ...
منجنیق و آتشش منزل شده
باز اسمعیل را بین سوگوار  ...
کبش او قربان شده در کوی یار
باز در یعقوب سرگردان نگر 
چشم کرده در سر کار پسر
باز یوسف را نگر در داوری  ...
بندگی و چاه و زندان بر سری
باز ایوب ستمکش را نگر ........
مانده در کرمان و گرگان پیش در
باز یونس را نگر گم گشته راه 
آمده از مه به ماهی چند گاه
باز موسی را نگر ز آغاز عهد 
دایه فرعون و شده تابوت مهد
باز داود زره‌گر را نگر ......
موم کرده آهن از تف جگر
باز بنگر کز سلیمان خدیو .......
ملک وی بر باد چون بگرفت دیو
باز آن را بین که دل پر جوش شد    
اره بر سر دم نزد خاموش شد ...
باز یحیی را نگر در پیش جمع ....
زار سر بریده در طشتی چو شمع
باز عیسی را نگر کز پای دار ..
شد هزیمت از جهودان چند بار
باز بنگر تا سر پیغامبران ...
چه جفا و رنج دید از کافران
تو چنان دانی که این آسان بود 
بلکه کمتر چیز ترک جان بود....
چند گویم چون دگر گفتم نماند 
گر گلی کز شاخ می‌رفتم نماند
کشته‌ی حیرت شدم یکبارگی 
می‌ندانم چاره جز بی‌چارگی
ای خرد در راه تو طفلی بشیر .......
گم شده در جست و جویت عقل پیر
در چنان ذاتی من آنگه کی رسم 
از زعم من در منزه کی رسم.....
نه تو در علم آیی و نه در عیان...
نی زیان و سودی از سود و زیان
نه ز موسی هرگزت سودی رسد 
نه ز فرعونت زیان بودی رسد.....
ای خدای بی‌نهایت جز تو کیست ........
چون توئی بی‌حد و غایت جز تو چیست
هیچ چیز از بی‌نهایت بی‌شکی 
چون به سر ناید کجا ماند یکی
ای جهانی خلق حیران مانده 
تو بزیر پرده پنهان مانده.......
پرده برگیر آخر و جانم مسوز.....
بیش ازین در پرده پنهانم مسوز
گم شدم در بحر حیرت ناگهان...
زین همه سرگشتگی بازم رهان
در میان بحر گردون مانده‌ام 
وز درون پرده بیرون مانده‌ام
بنده را زین بحر نامحرم برآر 
تو درافکندی مرا تو هم برآر
نفس من بگرفت سر تا پای من 
گر نگیری دست من ای وای من
جانم آلودست از بیهودگی 
من ندارم طاقت آلودگی...
یا ازین آلودگی پاکم بکن.........
یا نه در خونم کش و خاکم بکن
خلق ترسند از تو من ترسم ز خود   
کز تو نیکو دیده‌ام از خویش بد......
مرده‌یی‌ام می‌روم بر روی خاک....
زنده گردان جانم ای جانبخش پاک
مومن و کافر به خون آغشته‌اند 
یا همه سرگشته یا برگشته‌اند
گر بخوانی این بود سرگشتگی 
ور برانی این بود برگشتگی.....
پادشاها دل به خون آغشته‌ام 
پای تا سر چون فلک سرگشته‌ام
گفته‌ای من با شماام روز و شب 
یک نفس فارغ مباشید از طلب
چون چنین با یکدگر همسایه‌ایم....
تو چو خورشیدی و ما هم سایه‌ایم
چه بود ای معطی بی‌سرمایگان 
گر نگه داری حق همسایگان...
با دلی پر درد و جانی با دریغ......
ز اشتیاقت اشک می‌بارم چو میغ
گر دریغ خویش برگویم ترا.....
گم بباشم تا به کی جویم ترا
ره برم شو زان که گم راه آمدم 
دولتم ده گرچه بی‌گاه آمدم...
هرکه در کوی تو دولت یار شد.....
در تو گم گشت وز خود بی‌زار شد
نیستم نومید و هستم بی‌قرار 
بوک درگیرد یکی از صد هزار...
" عطار نیشابوری "

ساری,گاهنوشته های محمود زارعتایپ و تنظیم و نشر از : ف . زارع


مطالبی دیگر:


ساری,گاهنوشته های محمود زارع

به تلگرام ما بپیوندیدساری,گاه نوشته های محمود زارع بعضی مطالب مرتبط را بخوانید :
... مناظره با ابوحنیفهساری,گاه نوشته های محمود زارع مطالب دیگر وبلاگ :

تفسیر به رأی چیست؟
حجت الاسلام زائری و ترجیح جالب !
در دشمنی هم مردانگی کن و عدالت
انواع و اقسام تفسیر به رای
حقیقت در چیست ؟!
تفسیر دین و معرفت برون یا درون دینی
رزق و روزی مقدّر است
شرافتمند کیست ؟!
تحذیر از صدر مجلس
واعظان بی عمل
مولا علی (ع) مستغرق در حق
کسانیکه دست بسته نماز میخوانند
سال كبیسه و حقوق کارمندان !
تفاوت ایران و اسراییل در یک نگاه !
محصول یکساعت تفکّر
اولین چیزها و چیزهای اول
عواقب جبران ناپذیر بستن درِِِخانۀ عترت
کمک به فقراء و بوسیدن دست امدادگر
کاخ عبرت قصر کوفه
صهیونیسم در نظر امام موسی صدر
معیار دینی بودن یك مطلب
عنبر, غذای هضم نشده نهنگ عنبر
طول عمر حیوانات
نسبت سن اسب با دندانش
جشن دوره ای ملخ ها یا هجوم وحشتناک
وزغ ها و تنفس بدون ریه
مقدمات علم مساحت
جذبه عشق
مقیاس اوزان و مسافات مختلف
آینده جهان از نظر اسلام
تفسیری از آیه تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ از نگاه امام موسی صدر
مقایسه دنیا و بول
باز کن فالی و آیات غزل را بنگر
قدر قدر ( نگاهی به سوره مبارکه قدر )
شب قدر در نظر امام موسی صدر
ماجرای تولد حضرت خضر و ذوالقرنین
ملخ, جانوری شبیه ده حیوان
از خزانه خاطر تا خزانه بیت المال
مناظره صالح امامیّه با مولوی عامّه
کشکول تامّل! (14) عقل و راز جاودانگی
درک معیار تعبیر و تاویل خواب
اوصاف الاشراف خواجه نصیر (10)
کشکول تامّل! (13) هدایت انبیاء
رویا و حل معمّا
امکان یا عدم امکان تفسیر ثابت از متون مقدس
جایگاه عقل در اندیشه شیخ مفید
کشکول تامّل! (12) گذشت رند
نیایش فیلسوف
کشکول تامّل! (11) تجلّی برهان راز
کشکول تامّل! (10) میزبان راه دستگاه فکری


توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.