ساری,گاهنوشتهای محمود زارع:تفاسیری از شب قدر و خود مفهوم قدر وجود دارد که البته جای اما و اگر بیشتری دارند؛ از جمله:سوره قدر

1-شب قدر در تمام دهر تنها یک شب بود وآن همان شب نزول قرآن بود که گذشت.
2 – شب قدر تنها تا زمان حیات رسول (ص) استمرار داشت و بعد از فوت آنجناب ازبین رفت.
3- شب قدر در یک شب معین در تمام سال است ، نه صرفا در رمضان ( شاید )
4 – شب قدر شبی است در تمام سال ، در سال بعثت در رمضان بود و در سالهای بعد در ماههای دیگر ممکن است باشد.

و نیز در تعبیر قدر گفته اند قدر بمعنای منزلت است و اگر شب نزول قرآن شب قدر بوده بخاطر اهتمامی بوده که بمقام آنشب داشته و یا عنایتی که به عبادت متعبدین داشته و در آنشب و یا اینکه عده ای گفتند؛  قدر  بمعنی مضیقه و تنگی است و شب قدر از این جهت قدر نامیده شده که در آنشب از فرط تعداد ملائک در زمین جا تنگ میشود.

اینکه گفته شد در شب قدر سرنوشت بشر تقدیر شده بصورت احکام؛ نوعی حتمیت و جزمیت را در تقدیر میرساند. مرحوم علامه طباطبائی در این باره مطلبی را ذیل تفسیر آیه ، بصورت پرسش و پاسخ دارد که در اینجا بدلیل اهمیت آن عینا نقل میکنیم:

...پس حاصل آیات مورد بحث این شد که شب قدر به عینه یکی از شبهای ماه مبارک رمضان از هر سال است و در هر سال در آنشب همه امور احکام میشود؛ البته منظورمان احکام از جهت اندازه گیری است. خواهید گفت پس هیچ امری از آنصورت که در شب قدر تقدیر شده باشد در جای خودش با هیچ عاملی دگرگون نمیشود؛ در پاسخ میگوئیم :

نه ؛ هیچ منافاتی ندارد که در شب قدر مقدربشود ولی در ظرف تخققش طوری دیگر محقق شود؛ چون کیفیت موجود شدن مقدر امری و دگرگونی در تقدیر امری دیگر است؛ همچنانکه هیچ منافاتی ندارد که حوادث در لوح محفوظ معین شده باشد، ولی مشیت الهیه آنرا تغییر دهد، همچنانکه در قرآن کریم آمده است:  یمحوا الله ما یشاء و یثبت و عنده امالکتاب  خدا هر چه را تغییر ناپذیر نزد اوست. ( رعد /39 ) [ ترجمه تفسیر المیزان / ج 20 / ص 766-765]

   وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَیْلَةُ الْقَدْرِ

با توجه باینکه در جمله یا همان آیه دوم میتوانست؛ بجای لیلة القدر بصورت تکراری ؛ ضمیرش را بیاورد اما تکرار کرد. این تکرار ، تاکید بر عظمت و اهتمام به اهمیت لیلة القدر را دارد و این کلمه نه یکبار ، نه دوبار بلکه بطور مکرر در چند بار آورده است، که تو چه دانی ( نمیدانی ) که لیلة القدر چیست؟ و چه عظمت و اهمیتی دارد؟! بطور طبیعی بایستی منتظر ارائه پاسخ این پرسش باشیم که می فرماید:

لَیْلَةُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ

لذا در توصیف لیلة القدر میفرماید و در ابتداء میفرماید که : خیرش و بهتری اش ( و از جهت برتری و رجحان و اهمیت و عظمت ) از هزار ماه بیشتر است یعنی بیشتر از 83 سال ( حتی ) میباشد.

تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِیهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ

تنزل ؛ یا میتوان گفت تتنزل و روح  به حسب ظاهر مستند به آیه 85 سوره اسری  قل الروح من امر ربی  مربوط به عالم امر است.  اذن بمعنی رخصت و اجازه میباشد و یا اینکه فردی بدیگری بگوید:  بگو که مانعی از این کار نیست – مانعی وجود ندارد که اینکار بشود -  من بعضی ها باء  و بعضی دیگر بمعنی خودش گرفته اند یعنی در ابتداء غایت ولی سببیت را میرساند و خلاصه معنی آیه :  نازل میشوند ملائکه و روح در آن شب ( قدر ) با رخصت پروردگارشان برای هر امر الهی
بنا بر قول مرحوم علامه در ذیل تفسیر آیه فوق بعضی ها هم باء را تعلیل به غایت گرفته اند و لذا معنایش اینستکه  ملائکه و روح در آن شب باذن پروردگارشان نازل میشوند، برای خاطر اینکه هر امری را تدبیر کنند

سَلَامٌ هِیَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

سلام که سلامتی را میرساند . در آنشب باب رحمت واسعه الهی کاملا باز و پای شیاطین در غل و زنجیر هست و کید آنها موثر واقع نمیشود. آنهمه عظمت باید فرآورده های این چنینی هم داشته باشد.
روایتی از پیامبر (ص) در پاسخ ابوذر هست که فرمود(نقل بمضمون) : شب قدر تا قیامت ادامه دارد. در روایاتی از ائمه (ع) شبهای بیست و یکم ؛ بیست و سوم و نیز نوزدهم ماه رمضان را نزدیک به شب قدر دانسته اند.
روایتی در کافی به سند خود ( مرحوم کلینی ) از زراره وجود دارد که امام صادق(ع) فرمود : تقدیر در نوزدهم و ابرام در شب بیست و یکم و امضاء در شب بیست و سوم است.
اهل سنت غالبا شب بیست و هفتم را قدر میدانند. علت اینکه علیرغم تواتر احادیث در سه شب پیش گفته بعضی از سنیان اصرار بر شب بیست و هفتم دارند، انشاءالله تنها ربط به تحقیق علمی و وسوسه تحقیقی آنها داشته باشد نه موضوعی دیگر که در آن سه شب اتفاقات دیگری هم افتاده است .
میتوان از دیدگاه عرفانی شب قدر را اینگونه معنی کرد که شبی است که آدمی بتواند قدر و منزلت انسانی خویش را بشناسد؛ هر وقت و در هر زمان و در هر مکانی که به این معرفت دست یافتی که قدرت و قیمتت خداست و تنها باید به او تکیه کنی؛ آنشب قطعا شب قدر توست. حداقلش میتوان با این مفهوم قدر را در ظاهر بدو گونه تعبیر که در باطن یکی اند و آن شب قدر هر کسی شبی است که به قدر و منزلت خویش برسد و خویشتن را بخدای خویش بفروشد و شب قدر دیگر هم شبی است که در ماه رمضان است و باقی مختصات آن. شبی هم که قرآن نازل شد برای بشر یعنی همان شبی که انسان بهره مند از هدایت الهی شد و در عمق جانش این معرفت رسوخ و رسوب یافته باشد.
البته در روایات زوایای دیگری را از تشخیص شب قدر مورد بحث قرار داده اند که بدلیل شخصی بودن بعضی از زوایا بویژه زاویه علامتهای فیزیکی یا دریافت علائم ظاهری فیزیکی از اوضاع و احوال عمومی بویژه وضعیت جوی و شب و روز و هوا و گرما و سرما و... ( که دریافت این علائم فیزیکی ) از طریق حس برتر یا حس فعلا ناشناخته یا ضمیر ناخودآگاه به تعبیر روانشناسان و یا بطور الهام به آدمی میرسد مربوط میشود که برای ذکر عمومی آن در این مقال جایگاهی نمی بینیم. حتی نقل شده است در صبح شب قدر آفتاب بدون شعاع طلوع میکند و یا هوا در صبح آنشب معتدل است و امثالهم.

هدیه بروح  ابوی عزیزم " مرحوم احمد زارع "
20/5/91
محمود زارع
http://www.mzare.ir
http://bahoo.blogfa.com
مطالب مرتبط:
 نظری به سوره مبارکه الم تر... ( قسمت اول )
  نظری به سوره مبارکه الم تر... ( قسمت دوم )
  تاملی در سوره العادیات (01)
  تاملی در سوره العادیات (02)
  بررسی اجمالی سوره مبارکه ماعون (قسمت اول)

 بررسی اجمالی سوره مبارکه ماعون ( قسمت دوم )

 نظری به سوره مبارکه قدر ( قسمت اول )

 نظری به سوره مبارکه قدر ( قسمت دوم ) 
https://telegram.me/zaresari
- بسم الله الرحمن الرحیم آیه است
- آیا قرآن تحریف شده است؟!
- روشهاى تفسیرى اهل‌ بیت (ع)
- بیان مفسران در ایاك نعبد و ایاك نستعین
- شاید خدا ؟!
- المسكین رسول الله
- قرآن برای تمام بشریت
- آیا مخاطبان قرآن مردم اهل حجاز هستند؟!

مطالب دیگر:
... مباحث قرآنی رمضان (01)
... مباحث قرآنی رمضان (02)
... مباحث قرآنی رمضان (03)
... مباحث قرآنی رمضان (04)
... مباحث قرآنی رمضان (05)
... مباحث قرآنی رمضان (06)
... مباحث قرآنی رمضان (07)
... مباحث قرآنی رمضان (08)
... مباحث قرآنی رمضان (09)
... مباحث قرآنی رمضان (10)
... مباحث قرآنی رمضان (11)
... خیر در نیوشیدن است
... سوره مبارکه بینه
... دلیل تقدم سوره مبارکه حمد
... نظری به سوره مبارکه ناس
بعض مطالب وبلاگ :
بسم الله الرحمن الرحیم آیه است
تفسیر لن تنالوا البر از قرآن کریم
کشکول عارفان
ایمان بوقت معاینه مرگ بكار نیاید !
وجوه كلام الهی در قرآن کریم
شریعت و طریقت و حقیقت
فضائل نوح نبی در قرآن کریم
همنشینى با اهالی گورستان
پزشک معنوی
موسیقی ای عاشقان از سامی یوسف+دانلود
آیا قرآن تحریف شده است؟!
نماز یا بهشت ؟!
بانو زینب کبری (س)
عید یادآورى مرگ هندیان
آیا مخاطبان قرآن مردم اهل حجاز هستند؟!
قرآن برای تمام بشریت
بهترین فرمانروا از نظر مولا علی (ع) کیست؟!
مولا علی (ع) و شیعیانش و حوادث آخرالزمان
جوانمردی با مولا علی تمام است !
حکایتی از گلستان سعدی,هنرآموزی
بهشت و دوزخ معاذ بن جبل
حکایتی از گلستان سعدی,جور استاد
روشهاى تفسیرى اهل‌ بیت (ع)
حکایتی از گلستان سعدی,تربیت آقازادگان
بیان مفسران در ایاك نعبد و ایاك نستعین
ظلم و ستم در کتب آسمانی
حکمتهایی از کلام بزرگان از کشکول شیخ بهائی
دوستی و ارزش دوست
سخنان بزرگمهر حکیم
عشق در نظر بزرگان
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (191)
خداوند با ظلم و ظالم چه میکند ؟!
سابقه چادر در ایران
شاید خدا ؟!
مهلت به تنگدست موجب اجابت دعا
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (190)
فراست مومن و امیر مومنان (ع)
المسكین رسول الله
خوشا بحال زدایندگان غم و غصه
اختلاف بین شیعیان در عصر ظهور !
رضای خدا یا رضایت خلق
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (189)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (188)
باز تعریف مبناها و چند نکته دیگر
سودای سربالا (و چند نکته دیگر)
زشتی سیاست بی اخلاق
چهره مبین درون آدمها
که برون در چه کردی، که درون خانه آیی؟
چاپلوسان از جاسوسان مخربترند !
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (187)


توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.