web counter بار از ابتدا تاکنون از این مطلب بازدید شده است !
  جایگاه امارت  و چالش آن با عدالت
ساری,گاهنوشتهای محمود زارع:مینویسد "در طول تاریخ جایگاه امارت و حکومت، جایگاه ظلم و جور و تبیعض و زور وفساد بوده است. شاید نتوان حکومتی صالح را سراغ گرفت که بتوان اسم آنرا حکومت نامید. چنانچه باشد ، تنها جنبه افسانه و اساطیری داشته و دارد. حتی در صدر اسلام ، باصطلاح زمین تنها توانست حدود پنج تابستان عدالت و یا امارت عادلانه را تحمل کند. .........
در طول تاریخ جایگاه امارت و حکومت، جایگاه ظلم و جور و تبیعض و زور وفساد بوده است. شاید نتوان حکومتی صالح را سراغ گرفت که بتوان اسم آنرا حکومت نامید. چنانچه باشد ، تنها جنبه افسانه و اساطیری داشته و دارد. حتی در صدر اسلام ، باصطلاح زمین تنها توانست حدود پنج تابستان عدالت و یا امارت عادلانه را تحمل کند.

لذا بطور طبیعی وقتی مردم میل و گرایش سیری ناپذیر عده ای را بسوی حکومت مشاهده میکنند، ذهنیت مثبتی از آن ندارند.( الآن چند با ر ایمیلی داشتم از آقائی بنام ...که اطلاعیه هائی را دال بر عدالت گستری و ... میفرستد -البته برای عده زیادی از جمله خود من - حالا به بحث سیاسی اش کاری ندارم ) ولو اینکه این موضوع از موضوعاتی مهم روشن کننده تباین و تغایر بین قول و فعل جامعه بشری نیز میباشد . بدین معنی که تمام مردم از جایگاههای حکومت در طول تاریخ ذهنیتی منفی دارند و تقریبا تمام مردم هم خواهان بدست گرفتن حاکمیت هم میباشند.

در ابتدا اگر نگوئیم تمام ، میتوان مدعی شد که اکثر آنهائی که بقصد بدست گرفتن حکومت قیام کرده اند ،نیت اصلاح گرانه و قصد خیری را داشته اند و فساد بعد از بقدرت رسیدن شروع شد. من فرد را منظور ندارم بلکه سیستم را میگویم. کم نبودند مبارزان عدالت خواهی که با عمری مبارزه و فداکاری و ایثار جان و مال و ایضا آبرو ، نظامی ظالم و فاسد را سرنگون کردند ولی همینکه خود بقدرت رسیدند ، همان کارها را کردند ولی با شیوه ها و روشهای دیگر. اصلا گویا قدرت فساد آور است و بدین جهت هم باید فوق العاده کنترل شده و حتی المقدور آنرا توزیع کرد و ...

این حرف درستی است . علت وجود نهضتهای مردمی و دمکراسی نیز با شعار توزیع عادلانه قدرت نیز برای جلوگیری از تمرکز قدرت که بالطبع فسادآور است، میباشد. و نیز فریب دادن توده ها در پس این نابخردی ها خودکامگان از سوی شیاطین بیگانه و بدخواه ! تنها چیزی که میتواند تمرکز قدرت را توجیه کند ،شاید- عدالت - باشد که انهم بنظر میرسد اعمال عدالت علیرغم تمرکز قدرت، درست مثل ماهی زنده در لب رودخانه شتابان و پر جوش وخروش، در دست یک بچه کوچکی میباشد. علی ایحال در منظر فکر و نظر و در دنیای تئوری و فرضیه تنها ملکه عدالت میتواند تمرکز قدرت را توجیه کند . که البته در اینجا هم مباحثی دارم که جایش و حوصله اش نیست باشد تا شاید وقتی دیگر!

حالا این سئوال پیش می اید که به چه دلیلی افراد یا شخصیت ها یا گروه های بحق که هیچ شکی در حق بودن آنها نیست ، ولو با فرض تمرکز قدرت در دست آنها ، باز اعتقاد به بر حق بودن آنها در عمق جانمان بدلیل ملکه عصمت ، ریشه دوانیده است، حتی جنگها را برای کسب قدرت و تشکیل حکومت داشته اند؟! قیام ائمه طاهرین (ع) نمونه ای از آنها ست. گرچه در کلام و مرام حضرت امیر ع حکومت به معنی قدرت بر مردم با اکراه و با تعبیرهائی نظیر آب بینی بز گر گرفته و ... آمده است ولی قیامها ی برای بدست گرفتن همین حکومت که جایگاه آن جایگاه شبهه ناکی (حداقل) بوده است، جنگها کرده اند؟! بهترین دلیل آن در یک جمله آن است که : آنها در کار پی افکندن کاری سترگ بوده اند . پاکسازی بنای حکومت درست ??? درجه خلاف آنچیزی که عرفا در بسیاری از جاها هست، کاری که تقریبا با این شرائط محال مینماید ولی وظیفه و تعهدی که احساس میکنند و در راستای خواسته خالق این ریسک بزرگ را کرده و میکنند. شیعه واقعی قصد دارد جایگاه ظلم و فساد و تبعیض را پاکسازی کند. سرچشمه ها را شفاف کند . کاری بس دشوار و عظیم . کاری بس سترگ و بزرگ که از هر کسی بر نخواهد آمد. درست در خلاف میل طبیعی و غریزی حکومت و امارت . درست مانند شنا کردن در خلاف جریان و مسیر رودخانه عظیم و ظغیانی. حکومت،
قدرت امکان اجرای مقاصد و نیات را میدهد. چنانچه نیات خیر باشد، -گرچه کافی نیست- اخذ قدرت مطلوب بنظر میرسد. جدای از نیت خیر ، استمرار و استمرار و استمرار نیت خیر هم ... تنها گویا با ملکه عصمت ، قابل توجیه میباشد. وگرنه قدرت ،سحرآمیز و مفتونگر و اغواکننده و فریبنده است . شرایطی را بوجود می آورد که حتی صاحب قدرت را باشتباه می آندازد که نه او همچنان برحق است در عین ناحقی !! نمیتوان هم قدرت و هم عدالت را با هم در یک جا ( گویا ) جمع کرد! مگر ما چند تا علی ع مینوانیم داشته باشیم !! پس شعار توزیع قدرت یا دمکراسی در زمان غیبت معصوم ، عقلا و منطقا شعار قابل قبولی میتواند باشد. تنها جهال یا مغرضین به نحو دیگری گفتار دارند. حالا تو بیا درستش کن اینرا که نمی پذیرند که اینگونه نیستند و فکر میکنند که ...چنین و همچنین و همچنان بر حقند...
اصل مطلب از دفتر خطور سال ?? ( احتمالا سالهای میانی دهه 70 ) اینجانب بود ولی به بهانه این ایمیلی که در متن نام بردم اینرا اینجا آورده ام . زارع منبع

.

https://telegram.me/zaresari

مطالب اخیر وبلاگ :
مهندس واقعی
خوبی و زیبایی
محبت و ظرفیت (تک بیتی)
خر چه داند قیمت نقل و نبات ؟!
آگاهی درد آور است !
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (184)
نادیده گرفتن , ظلمی بزرگ
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (183)
صدقه در قرآن کریم
وجوه ضلال در قرآن کریم
اقسام گناهان
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (182)
وجوه رحمت در قرآن کریم
شهادت حضرت فاطمه (س) تسلیت
نماز ( صلاة )
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (181)
الهی
زندگی یا ادای زندگی ؟!
ابوحامد محمد غزالی و تمثیل دنیا و آخرت !
شعر شهریار
اسامی پیامبران الهی
کسبه قبل از عید
(خطورات) استعـداد
حکایت گرگ و شبان (شعر)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (180)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (179)
گوش بر حاکم
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (178)
مراد حشرات الارض و مریدان احمق
تحفه ظالمین ! هدیه گرگ
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (177)
مزد دزد (ابوهریره)
ادب و صحبت
لا
آداب صحبت با حق
ناخشنود از خود
وجوه مختلف سبیل در قرآن کریم
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (176)
مردم درباره هم خوب فکر کنند
تدبّر در قرآن کریم
بدا بحال مبتلایان به نفرین بندگان خدا
از عشق پرسید
خوبان در بین بی نام و نشانها هستند !
تو سقف شعورت كوتاه تر از بام اندیشه او بود
نه هرکس سزاوار باشد به صدر
مطیع حق باش آنگاه بخدا هم فرمان ده
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (175)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (174)
همه هستند ولی زهرا نیست
چگونگی تدوین مصحف فاطمه (س)


توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.