ساری,گاهنوشتهای محمود زارع:درست یادم هست زمانی که آقای حداد عادل گفته بود تا چند سال دیگر ایران را به ژاپن اسلامی تبدیل میکنیم در همان سال احتمالا 84 بود مقاله ای با عنوان فوق نوشته بودم که بعد از این چند سال بمناسبت رقابت ایشان برای ریاست مجلس دوباره برایم تداعی شد. آن مقاله را ببهانه خبر زیر از سایت فیلتر شده بازتاب نوشته بودم بهتر است اصل خبر را در زیر قرار دهیم و همچنین عین آن مقاله کوتاه ما :


...............................................................
  كشف یك شیوه جدید فساد مالی در دستگاه‌‌های دولتی
خبرنگار «بازتاب» گزارش داد: در یك شیوه جدید فساد مالی در دستگاه‌های دولتی، متخلفان بودجه تحقیقاتی بانك‌های ژاپنی را مورد سوءاستفاده قرار می‌دهند.
بنا بر این گزارش، برخی از بانك‌های اصلی ژاپن كه از پروژه‌های سرمایه‌گذاری در خارج از این كشور حمایت می‌كنند، بودجه‌ای را برای تحقیقات مقدماتی این پروژه‌ها اختصاص می‌دهند و این بودجه كه میزان آن به حدود چهارصد هزار دلار می‌رسد، بعضا مورد سوءاستفاده طرف ژاپنی و ایرانی قرار می‌گیرد.
خبرنگار «بازتاب» می‌افزاید: حمایت بانك‌های ژاپنی از طرح‌های سرمایه‌گذاری در خارج از این كشور، به شرطی صورت می‌گیرد
كه در صورت به نتیجه رسیدن آن پروژه، بانك ژاپنی در فعالیت مالی آن سهیم شود و بانك ژاپنی به همین دلیل، هزینه انجام تحقیقات مقدماتی و مطالبات اولیه پیش از قرارداد را تا سقف چهارصدهزار دلار تأمین می‌كند، اما برخی از شركت‌های صنعتی ژاپنی، با تبانی با مدیران دولتی ایران و ارائه تحقیقات صوری، بودجه چهارصد هزار دلاری تحقیقاتی را به نفع خود تصاحب می‌كنند.
شركت‌های صنعتی ژاپنی هم صرفا نتایج تحقیقات انجام‌شده توسط دولت و دانشگاه‌های ایران را با هماهنگی مدیران ایرانی طرف حساب خود، به بانك ژاپنی ارائه می‌دهند.
برای نمونه، در یكی از پروژه‌های ریلی كشور كه حجم قرارداد آن بیش از یك میلیارد دلار است، شركت ژاپنی ـ كه طرف مذاكره این پروژه بوده ـ وام تحقیقاتی بلاعوضی را از بانك ژاپنی حمایت‌كننده، به مبلغ چهارصد هزار دلار دریافت و با پرداخت صدهزار دلار آن به طرف ایرانی، سیصدهزار دلار مبلغ مذكور را به نفع خود برداشت كرده است. این شركت سپس نتایج مطالعات انجام‌شده توسط دستگاه‌های مسئول ایرانی را به عنوان نتایج تحقیقات خود به بانك ژاپنی ارائه داده است.
خبرنگار «بازتاب» می‌افزاید: برخی از مدیران عالی‌رتبه دستگاه‌های اجرایی، با استناد به این دلیل كه هزینه سوءاستفاده توسط بانك ژاپنی پرداخت شده و در نتیجه به ایران ضرری نرسیده است، از برخورد با این تخلفات طفره می‌روند. در حالی كه علاوه بر سوءاستفاده قابل توجه طرف ایرانی در این پروژه، این‌گونه اقدامات به اعتبار و جذابیت كشور برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی به شدت آسیب می‌رساند.
 
...............................................................

          این خبر بازتاب ، باز نیشتری شد به جگر های خونینی كه؛ طبق معمول و بر اساس ادبیات
مدیران دارای پرستیژ مان ، احساسی و تند و .... میشود و بناچار و بی مقدمه بالاخره مجبور شدیم  بگوئیم كه:..

... ( خدا میداند كه خیلی از مطالب را برای هزاران بار مجبور شدم كه حذف كرده و خودسانسوری كنم و نگویم و وضع خود كه هیچ ، وضع بچه های معصوم خودم را بدتر از اینی كه هست نكنم . و واگذار میكنم بخدا و شكایت می برم به آقا ی خو د امام زمان عج ... و تنها آن بخشی كه باز بهانه ای هست بدست مدیران و آنهائی كه فكر میكنند انقلاب و امام و رهبری و مملكت مال آنها و ارث پدر تنها آنهاست .... و بعضی هاشان هم طوری حرف میزنند و عمل میكنند كه گویا نعوذ بالله از جانب خداوند حكم رسمی مستند برای تایید یا عدم تایید امثال ما دارند.....)

..................................

          * ما در این چند دهه از مدیران و مسئولان اداری بعضی از جاها، دزدی متن تحقیقاتی دیده و حتی خود نیز لمس كرده بودیم ولی كمتر شاید اتفاق اینجوری افتاده باشد كه ......خواندید!

          * این مشكل و موارد اینجوری، از جاهای باریك و در عین حال بظاهر پیش پا افتاده كه كمتر بچشم می آید ، شروع میشود. در طول این بیست و پنجسال و حتی قبل از آن ، كجا اتفاق برنامه ریزی شده ای در نحوه انتخاب و انتصاب مدیران و مسئولین دستگاههای اجرائی ، افتاده است كه تا از رشد علف هرزهای بی خرد و خاصیت ، كه صرفا با پرروئی و چاپلوسی و برقراری ارتباطات تملق مدارانه ، به مناصب مدیریتی دست یافته و می یابند ؛ جلوگیری شود؟! كو متن این برنامه؟! بشهادت قاطبه مردم و نیز نیروهای اندیشمند جاجای مملكت و بشهادت روشن وضع موجود در مدیریت دوائر دولتی، اكثر مدیران در ادارات، بسیار بسیار ضعیفتر از نیروهای تحت امرشان در تمامی حوزه ها و حتی حوزه مدیریتی هستند.

          چنگ اندازی این افراد نا لایق به سطوح مدیریتی ادارات دولتی ، ضمن اینكه مسبب همه گونه وخامت در امورات  شده ، باعث منزوی شدن نیروهای بدرد بخور ، دلسوز ، توانمند ، با ارزش علمی و كلا تمامی نیروهای اندیشمند و فكور و كارآ ،  در دستگاههای دولتی گردیده است!

          شما شاید نتوانید ( یا بسیار انگشت شمار پیدا شوند ) هیچ نیروی كارآمد و خردمندی را در دستگاههای اجرائی و سازمانها پیدا كنید كه همین مدیران بی خاصیت یك پوشه پر پرونده از تخلفات بزعم آنها اداری !( از چند دقیقه تاخیر و ... گرفته تا بی میلی طبیعی و لامحالی آنها از اجرای بی چون و چرای دستورات بیخردانه همین طایفه) برایشان درست نكرده باشند!

           با این حال آیا باید انتظار داشت كه در این مافیای عزل و نصبهای اداری ، مردم و جامعه از خدمات و خرد این نیروهای پرونده دار؟! به نفع تحولات اساسی در ادارات و سازمانها و اصلاح بهینه امورات ، سود ببرند؟!

          طبیعی است كه مدیران خرد و درشت اینچنینی در ادارات و سازمانها ، وجود این نیروها را به هزار و یك بهانه ، برنتافته و در عوض میدان برای نیروهای عوضی و چاپلوس و كم عقل و خرد باز شده كه با رشد قارچ گونه آنها ، هر روز و منبعد بیشتر از این، باید شاهد و ناظر این اخبار مایوس كننده مردم و حتی آبرو برباد ده در سطوح بین المللی ، باشیم.

          آری ، مدیرانی اینچنین( كه حتی توانائی نگارش چند سطر گزارش و نامه اداری درست، را نداشته ، تا چه برسد به برنامه ریزی و رتق و فتق اصولی امورات )، هر روز بالا و بالاتر رفته و خطر این دسته (و این زاویه و انحرافی كه به آرمانهای اصیل انقلاب - با خون ببار آمده مردم مظلوم و محروممان - ، بوجود آمده) بسی خطرناكتر از خطر دشمنان رسمی این مملكت بوده و هست .

          و بهمین دلیل است كه چون ظرفیتهای علمی و اندیشه ای و بالطبع ایمانی ، آنان در حد اقلهائی هم پر نشده است ، تا بجائی میرسند ، دست بكارهائی خواهند زد كه هزینه گزاف آن از جیب مردم گرسنه و محروم و بیت المال مسلمین مظلوم تامین شده و دود بی هنری هایشان مستقیما به چشم آرمانهائی خواهد رفت كه ما و اماممان معتقد و مدعی بودیم كه با جان عزیزترین جانها نزد خالق اكبر ، یعنی امام اباعبدالله الحسین (ع) و آبروی آبرومندان ترین مخلوقات خداوندی ، ترسیم شده است!

          و برای همین عدم كفایت مدیران ماست كه نسل بلافصل ما، فرزندان ما، برای همه آن خون دل خوردنهای ما ، جبهه رفتنها و جانبازی هامان ، برای همه شهداء مان ، برای ... و برای..... ، حاضر نیستند حتی از زاویه عواطف پدر فرزندی ، توجهی به ارزشهای ذكر شده نموده و بعضی هاشان هم حتی باصطلاح برای اینها تره ای خرد كنند! و با دو چشم خداددادی كه هر روز روشنتر هم میشود ، با یكی به كارائی؟! مدیران در ژاپنیزه؟! كردن ایران ، و با دیگر چشم ،به حسرت شاید پیشی گرفتن حتی  افغانی هائی كه روزگاری عمله ما بودند؛ مینگرند!!!!

            و  ننگ بر آن مدیران ریز و درشتی كه غم این ملت مظلوم نخورده و در وادادنهای شخصیتی خویش در برابر پول و پارتی و پرستیژ،باعث آن شده اند كه تا آرام آرام برویم بدانجا كه از فقر و فاقه مالی و حیثیتی، خانواده های حتی متدین و معتقد ؛ در باصطلاح ام القری اسلام ، نتوانند با حیثیت و احترام و آبرو زندگی نمایند!!! و چادر دختران آنها متلك مرفهین بالا آمده از همین مدیریت بی شعورانه آنها ، باشد.  خودهاشان كه البته با چنگ اختاپوسی خویش بر بیت المال مسلمین ، از حقوق و پاداش و خودروهای آنچنانی و... ، در مسابقه تنعم از متجملان چیزی كم نیاورده اند!

          باید به بزرگان مملكت این معروف را امر كرد كه ؛ گذشت آن زمان كه با شكوه و گلایه و اظهار ناراحتی و كدورت و ایضاء نصیحت و موعظه ، ذی طلبگی داشتن و یا زیستن در سطح محرومترین افراد جامعه بوسیله مدیران، خود را جمع و جور میكردند!

           آقا جان ! كار از اینها گذشته، آنها حتی طلبكار مردم اند؛ كه قدر مدیریت شان را ندانسته و به فرزندان باشعور و منتقد آنها در ادارات ، انگ مدیرستیزی میزنند! نخوتی دارند و كبری چون شهان / چاكری خواهند از اهل جهان!!!....

          جدای از همه علل و عوامل داخلی و خارجی دیگر ، بشهادت تمامی خردمندان ، عامل سعادت و شقاوت هر جامعه ای، سلسله زنجیره ای مدیریت است و بس.  و در آستانه انتخاباتی سرنوشت ساز ، جا دارد كه بگویم ؛ حداقل كاری كه بایستی در این زمان برای بهبود اوضاع مردم كرد ( و مجبورم بگویم كه حتی همت و هزینه ای باندازه همان طرح وارداتی اصلاحات ارضی رژیم سابق در پیش بینی آرامش سیاسی و اقتصادی و تضمین بقاء رژیم برای چندین سال بعد از آن طرح ...) در وهله اول رهائی سیستم عزل و نصب مدیران و مسئولان ، از اینهمه قیود منحصره در روابط ها ( آنهم بعضا روابطی كه بر اساس پست ترین مناسبات اخلاقی كه در چهره تعاملات چاپلوس پرورانه و اخلاق مداهنه گرانه و مداحانه و برنتافتن نقد اساسی موقعیتها و... شكل رسمی و غیر رسمی می یابد)  در ثانی ، بیرون كشیدن نیروهای توانمند ی كه بلحاظ تربیت خانوادگی و آموخته های ایمانی ، امكان حضور و خوش رقصی در اینگونه از روابط و مراودات را ندارند و بهرمند نمودن مردم و مملكت از توان و اندیشه های كارآمد و مؤثر آنان.

           بایستی نظم و برنامه و سیستمی طراحی ، پیاده و پیگیری شود كه با خواهش و حتی عذر خواهی از این نیروها ، آبرومندانه دعوت شود كه بمیدان بیایند. و كم نیستند این بالندگان كه از كثرت وضوح و بسیاری ، صرفا با دیده تنگ و حسودانه  بعضی از بازیگران نالایق ، دیده نمیشوند!

          بایستی دست حتی بعضی از باصطلاح خودی های نام و نشان دار از پرورش قارچ گونه بعضی از افراد مرید منش نالایق ، در ادارات و دستگاهها و سازمانهای دولتی و ...  كوتاه گردد. كم نبوده و نیستند صاحبمنصبانی تحت عناوینی مانند مدیران كل و رئس سازمان و فرماندار و ... كه صرفا بدلیل سور و سات چی بودن و مسئول دفتر انتخابات بودن فلان نماینده و ... انعقاد چند جلسه رای جمع كنی و پهن كردن چندین سفره دعوت های آنچنانی برای سوروسات های آنچنانتر و... الآن با همین ذخیره شخصیتی و اندیشه ای و تضمینهای وكالتی و.... بازیگر بعضا یگانه بعضی از دستگاهها و یا بخشی از دستگاههای اجرائی اند.

           و حتی سراغ داریم دزد و رشوه خوارانی كه صرفا بدلیل توصیه و حمایت فلان وكیل و صاحب منصب و آقا و آقازاده و... ، كسی جرآت ندارد در اداره نگاهی چپ به آنها بیندازد و بر سبیل اتفاق محترمترند و حرف و خواسته شان هم نافذتر و ... و بیشتر اداره صرفا دفتری مجانی برای  موسسه و شركت شخصی آنها كاركرد پیدا كرده و یا حداقل آنكه شده اند كارچاق كن آشناهایشان در راستای نفوذشان برای راههای میانبر جهت اخذ خدمات اداری و دولتی ! این آقایان هیچ پرونده اداری ای هم ندارند و در طی 20 سال سابقه كاری؟ كه داشتند، آنقدر انظباط اداری داشتند كه حتی یك روز هم وقت نكرده اند به  مرخصی استحقاقیی بروند و كل مرخصی هاشان را هم از بیت المال بعدها طلبكارند و مردم باید دو دستی تقدیم این محترمین نمایند! ............ ( حذف و خود سانسوری مطالب دیگه .....)


          این عوامل و دهها عامل ریز و درشت اینچنینی است كه بیشتر موقعها نادیده انگاشته میشوند و بچشم نمی آیند. و ما هم كه ملت افراط و تفریطیم و بعضی موقع در راستای جبران خرد بینی خویش آنقدر كلان نگر میشویم كه ، دزد در خانه را نمی بینیم و لی مشغول رصد ستاره سهیل و ثریا در سماواتیم!    خدایا ! برسان... 
محمود زارع. ساری         

      http://www.bahoo.blogfa.com 
تاریخ چهارشنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1384 


توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.