ساری,گاهنوشتهای محمود زارع:این هم از دفترچه نوشته های چند سال پیشم بود که هر از چندگاهی مینوشتم . پس از جستجو در گذشته ها پیدا کردم و برای دوستان خودمانی تر قرار میدهم امیدوارم حداقل وقت آنان را برای این خطورات ذهنی نوشته شده ضایع نکرده باشم . خودم که بعد دهه هایی دوباره مرور میکنم خوشم می آید . برای عنوان آن زیاد جدی نگیرید هرچه که دوست دارید میتوانید این عنوان را اسن یا نام بدهید . من قبلا گذاشته بودم این هم قابل تامل !از اینکه احساس نامحرمی میکنم در عذابم ، ناراحتم. انگور نشده میخواهم مویز شوم! دارم خودم را به سالوسی توجیه میکنم که یعنی از تو دور نیستم . ولی نامحرمم ، میدانم،
دارم یواش یواش حسود میشوم. از اینکه مورد توجه نیستیم داریم هدر میشویم.


عرفان! صفاست! موج است . آنان که هر از بر ندانند. آدابی ندانند. امان از دفتر و دستک ها!

من نمیدانم چطور میشود ، دیوان حافظ ، که چه گویم ، غزلی و حتی بیتی از لسان الغیب ، بنظرم ، حماری را عارف نماید ، معرفت دهد ، امان از آدم نماهای ....!

دست از سر عقل برداریم! عرفان موج است و عشق روی این موج سوار است . عرفان یا عشق را با عقل نمیتوانید ره به جائی ببرید. عقل ابزار شریعت است، در طریقت عشق چاره ساز است!

احمقانه ترین پیشنهاد و یا جمله این است که :
...مدرسه ؟!عشق باز کنید!!
از صدای بلند بدم می آید، بلند ممتد و آزاردهنده!

عجیب نسیت که پناهی ها بهم شبیه اند و نیز هاشمی ها در سیما و صدا؟!! اسمها بر قیافه ها تاثیر ندارد؟!!!!

کرده ، ناکرده بیانگار! شرافت و قیمت شب را بشناس! خدایا هر چه که به حقارت در او نگریستم و در واقع حقیر بودم که چنین نگاهی کردم ، مرا ببخش ...!

ای خط سوم ! در خط اول مانده ایم! دوم را نشناخته ، خط سوم میخواهیم خواند! از مرحله مرحله کردن کمال بدم میاید. وقت نیست، عرضه ای هم نیست. اصلا من اشتباهی خلق میشوم! برای شریعت مرا تکلیف کرده اند. من طریقت به ناله و زاری و اصرار میخواهم. ندانم این چه انکاری است . این چه دست رد زدنی است؟!!!!!!!!!!!!!

شریف ترین دزد ، دزدی است که کتابی را برای بهره برداری و بهره وری و بهره دهی میدزدد. من اگر مجتهد بودم فتوا میدادم که کتاب دزد را قطع و خلع ید نکنند!
   محمود زارع www.mzare.ir
     یک دهه پیش ( ساری . سوربن )


مطالبی دیگر :
توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.