ساری,گاهنوشتهای محمود زارع:یک حرفهایی گاهی میزنم,گاهی دل گپ هایی برام پیش می آید قبلا دفترچه و بعدها سررسید و حالا وبلاگی دارم و یادداشت میکنم اما هرچه جلوتر می آئیم به مکانی که این نوشته ها را برای حفاظت,آرشیو,نگهداری اعتماد میکنم بیشتر ظنین میشوم مثلا یک موقع این سایت را فیلتر کنند و یا کلا خود سایت از دسترس خارج شود چی میشه؟ معلوم نیست تجدد همیشه بهتر باشدو اما
آدمها دو رو دارند ، یک رویشان به ماست و یک روی دیگرشان بخودشان !
به بعضی ها بعضی چیزها نمی آید . مثل مدیریت به ... !
گاهی شما را مخاطب قرار میدهند و در حال صحبت کردن هستند ولی در پس این هیبت ظاهر و شکل ظاهر کار ، حس میکنی که گوینده در واقع ترا بهانه یا وسیله قرار داده است و دارد برای دیگری حرف میزند ، اینرا آدم گاهی در چشم های مجریان بعضی از برنامه های تلویزیونی و در پس دیدگان مجریان حس میکنی . او دارد دیگری را ارضاء میکند ، فرضا رئیس خودش را . تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل که اگر در خارج از تلویزیون هم این رفتارها هنجار شود...
تک درخت بید مجنون در صحرائی غریب در غربت ایستاده است . نمیدانم بید مجنون من ... آیا شته ها در جانش چه میکنند... امان از رسوخ شته های ملوث در بدنه و تارو پود تک درخت بید مجنون من !
گاهی موقع به نوشتن ظنین میشوم !
محمود زارع   www.mzare.irتوجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.