ساری,گاهنوشتهای محمود زارع:مطلبی را از تجلیل لودویك ون بتهوون داشتم میخواندم. خیلی تعریف از او شنیدم. حتی میشناسم افرادی را كه برای تظاهر و باصطلاح كلاس گذاری خود، از او تعریف میكردند كه گویا میدانند سمفونی او چه پیامی دارد و یا اصلا سمفونی چیست و...؟ خلاصه انگار موسیقی شناس قابلی هستند. غالب اینها - مثل خود من - معنی و مفهوم درست سمفونی را هم نمیدانند. این مقوله از آن مقوله هائیست كه من نمیتوانم انكار كنم كه ، صرفا بدلیل اینكه دیگران میگویند. البته دیگران هم یحتمل از دیگران شنیدند و همه هم از یك نفر و آن یك نفر هم خود بتهون مرحوم بود . من در كتابی از مرحوم شریعتی خواندم جائی كه سمفونی ۵ یا ۹ - نمیدانم فعلا - او را تمجید كرده بود. من كه خیلی چیزی نفهمیدم. گوش ندادم . شاید چند بار قطعه ای كوتاه از رادیو و شاید هم چند بار بدون اینكه بدانم شنیدم ولی بر حسب آنكه جهل حالا نگوئیم مطلق ؛ كامل موجب سئوال و تحریك و حساسیت نمیشود ، توجهی نكرده ام ، واقعا نمیدانم - بر اثر بی اطلاعی است كه اینطور مینویسم - كه او چه كرده است؟ تازه فكر میكنم كه بعضی ها بخود تلقین زوركی میكنند كه بلی آهنگهای بتهوون مهم است و ... ولی میدانم كه حتی اكثر آنها ئی كه تعریف میكنند، چیزی هم نمیفهمند .
اصلا آهنگ غربی بگوش نیوش شرقی ها ، چندان لذتی ندارد حالا مگر غذای غربی زیاد خورده باشد كه در ذائقه اش تاثیر كرده باشد . فكر هم نكنم كه آهنگهایش فرامنطقه ای هم باشند . ولی میدانم كه اكثر افراد مداح بدلیل اهمیتی كه آلمانی ها یا اتریشی ها ( راستی كجائی بود؟ ) باو میدادند، آنها هم میگویند مهم است! آیا فكر نمیكنید ، بسیاری از اعتقادات ما هم دچار همین سرنوشت فاسد است؟! كه چون دیگران معتقدند تو معتقدی؟! ایمان در اثر شك كثیر ... ویا نه اعتقاد در اثر زیاد گفتن این و آن ...!

سه شنبه بیست و سوم فروردین 1384 محمود زارع  www.mzare.irتوجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.