ساری,گاهنوشتهای محمود زارع: حدود سیزده ( 13 ) سال پیش غروب ماه رمضان نشسته بودم تا افطار بشه طبق عادت معمول قلم و کاغذ گرفتم بی مقدمه و بدون طراحی موضوعی که بذهنم زد - البته با پیش زمینه تجربی ذهنی - را نوشتم و خدا را شاهد میگیرم که اصلا جمله ای را در آن بالا و پایین نکرده و دست نزدم و خواستم همان اصالت تاریخی ( زمانی ) خودش را داشته باشه اما بعد از بستن وبلاگم در بلاگفا هنوز آنرا بطور مستقل منتشر نکردم اما الآن در فایلها میگشتم که آنرا پیدا کردم . گرچه نسبت به بعضی از موارد آن قطعا تجدید نظراتی هم خواهم داشت اما ترجیح میدهم بمتن آن دست نزده و عینا فعلا آنرا نقل کنم . موضوع مقایسه ای بود بین دو گروه از افراد ( اقشار ) که اتفاقا عواملی مانند زمان و موقعیت اجتماعی و سیاسی در آن بسیار دخیل میباشد تحت عنوان مقایسه ای بین حزب اللهیان دهه نخست و دهه دوم انقلاب !
فردی بنام..... مدیر كل ...در استانداری بود . دفتر اج ت م اع ی برسبیل اتفاق در جریان كنگره امام علی( ع ) با او برخورد كردم . خدا میداند پشیمان شدم از اینكه چقدر من قبل از دیدن این آقایان از نزدیك تصورات مثبتی نسبت به آنها داشتم و در یك سادگی محض بودم . كاش ..... آدم كه این ها را میبیند و حرف ها بویژه رفتارهاشان را در ... می بیند تازه متوجه میشود كه مردم چقدر بد بختند كه این حضرات را بعنوان مسولین خویش دارند . نمیدانم این بهشهر چه خاكی دارد!!! یكی در همان كنگره بمن میگفت این آقایان از هر چهره مرتب و آراسته ای میرنجند و بهمین خاطر است كه به هر چه كجه و كیه و یكوری است توجه خاصی مینمایند و این را از موضع روانشناسی داشت بررسی میكرد . من البته نمیخواهم برداشت این آقا را تایید نمایم ولی میخواهم بگویم چنین برداشتهائی در باره ایشان وجود دارد.     چرا باید اینها بناحق خود را نماد حزب الله جلوه دهند حداقل در رفتارشان . حال از این آقای محترم بگذریم كه بمصلحت نیست بیشتر كنكاش شود.
     ولی من تعمدا حزب اللهیان ‌‌( آنهائیكه خودشان مدعی این صفت و شخصیت - نه صرفا در گفتار - بلكه در روش ومنش هستند ) را در دو دوره و در دو دهه زمانی تقسیم كرده بودم كه در اینجا عین آن مطالب را می آورم . گرچه نسبت به این نظر . فعلا جرح وتعدیلهائی هم دارم ولی باشد تا وقت دیگر :

1- حزب اللهیان دهه اول انقلاب

2- حزب اللهیان دهه دوم انقلاب

حزب اللهیان دهه اول ویژگی خط امامی داشتند. غالب آنها صداقت داشتند . در انجمنها و شوراهای اسلامی هم حضور داشتند و الآن تازه بدوران رسیده ها آنها را  - اغلب آنها را - توبه كرده و تجدید نظر طلب و... میدانند . اینها بودند كه حماسه دوم خرداد را آفریدند نه خاتمی را بلكه خاتمی یك محصول جزئی از دوم خرداد بود.

حزب اللهیان  دهه دوم كه یا جنگ ندیده اند و در جریان انقلاب نبودند و وابستگان فكری و یا حتی قومی تفكری هستند كه در زمان امام خمینی خط ایشان را بر نمیتافتند و....

     این حزب اللهیان دهه دوم انقلاب ویژگیهائی دارند كه اعم آنها عبارتند از : ( البته اینكه عنوان شد حزب الله از سر محذور است نه اینكه واقعا چنین حزبی وجود داشته باشد بلكه ناظر به آن افراد یا حتی گروههائی است كه در افواه عامه مردم چنین خطاب میشوند . یعنی علی الاطلاق وگرنه حزب الله واقعی ...؟؟!!! )

01 - خود را طرفدار دو آتشه ولایت فقیه و پر آتش ترین آنها خود را ذوب شدگان در آن میدانند بطوری ادبیات دارند كه انگار مردم جوری دیگرند و این امتیاز و یا... هر چیزی را که فکر میکنند باصطلاح ارزشی انقلابی محسوب میشود, اختصاص به آنها دارد

02 - اغلب گفتمان خشونت دارند و كمتر اخلاق نیکوی اسلامی دارند!

03 - انحصار طلب حتی در تفكر هستند!

04 - اكثر آنها طوری مشی دارند كه گویا خداوند نعوذ بالله طی حكمی مكتوب به آنها وكالت انحصاری در دین و تبلیغ دین و برداشت از دین و... داده است .

05 - بیشتر اهل عبادات سطحی و قشری و نمایشی اند!

06 - وابستگی به اجتماعات خاص دارند - نه همه البته - منظور اجتماعاتی نیست كه با آراء مردم برپاشده است!

07 - ثنا گویان در بین آنها و دست بوسان , زیادند!

08 - نوعی برخورد طلبكارانه با مردم و دیگران دارند! از حقوق دیگران اطلاعی ندارند!

09 - احساس مالكیت بر سرنوشت مردم دارند!

10 - بدیگران - غیر خودی هاشان - غالبا بدیده تحقیر مینگرند !

11- از پیروزیهای علمی و ... غیر خودی هاشان اكثرا متعجب و بعضا در آتش حسادتند!

12 - گاهی دروغگو . هتاك و بی منطق و بی شعور و با گردنهائی پر رگ و متورم و چشمهائی از حدقه بیرون آمده در برخورد حتی فكری و مباحث و... و قس علیهذا

13 - مورد حمایت بعض افراد ذی نفوذ!

14 - غالبا عقده ای اند!

15 - پارتی باز و باند باز در هبه موقعیتها و امكانات در جمع خودی ها شان!

16 - اغلب نیروهای غیر كارآ , كم مایه ( فکری ) و بی تجربه و فاقد شعور نظام مند!

17 - بطرز عجیبی چهر ه هاشان بهم شباهت خاصی دارد . یا للعجب !!

18 - خیلی ها شان بدون اینكه بدانند و بعضی هاشان بدون اینكه بخواهند خودمحورند! و خود را بجای دین نشانده اند!

19 - بطرزشگفت آوری از جهات ژنتیكی و گروه خونی و حتی سطح خانوادگی و... مشابه هم هستند!

20 - در مسائل فكری و فرهنگی خیلی قشری نگر هستند!

21- اهل كتاب و مطالعه نیستند ولی در همه زمینه ها اظهار نظر میكنند! فقط بعضی هاشان روزنامه خوانند آنهم تیترهاشان را !

22 - بقول مشابه یكی از آنها حتی اقتصاد را بویژه اقتصاد اسلامی را در پای منبرها آموخته اند!

23 - بد زبان و عبوس و بد اخلاق و دل چرکین ...

24 - در خلوتهاشان ...؟!  ولی در جلوتها پر كرده اند مجالس و محافل را در صدا و سیما و... !

25 - نسبت به پول حساسیت دارند . نباید از پول حرف زد چون آب دهانشان راه می افتد و كلا دینهم دنانیرهم و قبلتهم نسائهم اگر درست گفته باشم دینشان دینارها و قبله هاشان زنانند و جهانبینی آنها  محدود در دو اتاق و دو اتاقك ( دو اتاق یعنی آشپزخانه و خواب - و دو اتاقك یعنی دستشوئی و حمام ) ولی در خیابانهای فرهنگ و ولی عصر و پاركهای عشق و لاله و دلدادگی های بعضی جوانان قرتی و ..... چه رگ غیرت جهنده ای دارند و فریاد وا اسلاما دارند و آنچنان رگهای خود را منقبض كرده و شعار مرگ بر .... میدهند كه خون خلق الله را بجوش می آورند ولی در خلوتهاشان....؟!

26 - بجز یزرگترهای بالای 50 سال سنشان اغلب اینها پس از دوران سن احساسی به واقعیت برگشته و پشیمان میشوند و...

27 - بیشترشان زود فریب میخورند!

28 - بعضیهاشان زود رسوا میشوند !

29 - به سی جزء قرآن قسم كه دلم بحال همه آنها میسوزد و اینهمه صفات مذموم از سر درد بیان شد و نگران آزادی عقیده آنها یم!

     خلاصه اینها اگه به جاهائی برسند كه بعضی هاشان رسیدند  خدا میداند چه استعدادكشی هائی بكنند و كردند! مملكت دو نوع فرار مغزها و مهاجرت اندیشه را خواهد داشت:

(1) فرار مغزهادر نتیجه مهاجرت جغرافیائی
(2) فرار مغزها در نتیجه بی توجهی . كم توجهی . حسادت . جناحی گری . استخفاف و...

پس اینان فرعونهائی هستند كه شاید خودشان ندانند .
در قرآن كریم داریم كه فرعون روشش این بود كه برای به استضعاف كشیدن دیگران اول آنها را استخفاف میكرد بعد براحتی باستضعاف میكشاند!
اصلا تا فرد یا ملتی را خفیف و خوار نكنی و ناتوان نكنی و كوچك نكنی . نمی توانی سوارش بشوی و به ضعف بكشانی .
آنها در نگاه كردن در بها ندادن در بی توجهی در.... آنقدر پیش میروند كه فطرتا ( نه كلمه و واژه مقدس است , نمی گویم ) غریزتا ( این بهتر است و متناسب تر با شان آنان ) جز تخفیف استعدادها كاری دیگر ندارند!

خدایا  این  چه آفتی است . تحمل تحمل . چرا باید شرایط شخصیتی انسانها ی هم عصر بگونه ای باشد كه بایستی سراسر زندگی را به تمرین تحمل پرداخت!

دل گپ محمود زارع
18/9/1379
11/ رمضان 1421
جمعه
توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.