ساری,گاهنوشته های محمود زارع:حکمتهایی چند در قالب چند خط قصاریات برای گوشی که همیشه گوش نیست ...!
*اشخاصیكه هرگز وقت ندارند آنهائی هستند كه كمتر كار میكنند!(شوپنهاور)

*دو كلمه كوچك بلی یا نه ,كلماتی هستند كه تلفظ آنها از هر چیز بیشتر تعمق لازم دارد!
*آزادی حقیقی این نیست كه هر چه میل داریم را انجام دهیم بلكه آنچه را حق داریم بكنیم!(ویكتور كوزن)
*عاقل آنچه را كه میداند نمی گوید ولی آنچه را كه میگوید میداند!(ارسطو)
*خود خواهی فطری است و جوانمردی اكتسابی!
*بشر تنها مخلوقی است كه نمیخواهد آنی باشد كه هست!
* نماز نیاز است نه عادت . عادت هرگز نماز نمیتواند باشد!
*اندیشه كردن باینكه چه بگویم , بهتر از پشیمانی اینكه ,چرا گفتم؟ میباشد.
*خاك بر سر آنهائی بزنید كه شما را بدانچه ندارید ,ثنا گویند!!!
*هرچه از روی رغبت و اشتها بخوری پس تو آنرا خورده ای و آنچه بدون رغبت بخوری پس او تورا خورده است!

*گرانترین خرجها. اتلاف وقتهاست!
*متملقین شبیه دوست هستند همانطور كه گرگها شبیه سگ هستند!(مارك تواین)
*سخن گفتن یكنوع احتیاج است ولی گوش دادن هنر است!
*فرق دزد و ثروتمند آنست كه دزد مال اغنیا را می رباید ولی ثروتمندان مال فقراء را میدزدند(برنارد شاو)
*خیلی ها تحمل شنیدن تعریف را ندارند ولی هیچكس قدرت استقامت در برابر تحقیر را ندارد!
*در بعضی اوقات تظاهر موذیانه برای جلب اعتماد دیگران را . صداقت مینامیم!
*اگر مردم گول خور یكدیگر نبودند مدت زیادی در جامعه با هم زندگی نمیكردند.
*دوستان خویش را (بیشتر) از بین فقراء برگزینید چرا كه صمیمیت در قلوب ایشان بیشتر حكمفرماست.
*عقل همواره گول خور قلب است.
*هر كه همت او مصروف باشد به پر كردن شكم. قیمت او بمقدار آنست كه از شكم او بیرون می آید!
*بدبختی این حسن را دارد كه دوستان حقیقی را بما میشناساند!
*فرزند بدكار مانند انگشت ششم است اگر ببرندش رنج برند و اگر نگاهش دارند زشت نماید!

نمیدانم دقیقا كه این جملات از كیست ولی جائی از دفترم یادداشتشان كرده بودم ولی خیلی مهم اند!
*چنانكه گدا عاشق كریم است , كریم نیز عاشق گداست. پس اگر گدا را صبر بیش بود كریم بر در او آید و اگر كریم را صبر بیش بود . گدا بر در او آید ولیكن صبر گدا كمال است و صبر كریم نقصان كریم است.(مولوی)
*خلق باید دارای مذهب دهقان باشند ,چه هر چه كارند همان طمع دارند!
*قاضی جاهلی است میان دو عالم!
*قطره باران رحمت در كام صدف كه می افتد لوء لوء میشود و در دهن مار كه افتد زهر قتال و در باغ گل روید و در شوره زار خس!
*مناسب ترین وسیله گمراه شدن آنست كه خود را زرنگتر از دیگران تصور نمائیم!
*تملق پول تقلبی است كه رواجش همانا بوسیله خودفروشی است!
*هنگامی كه دو یار صمیمی باشند,مرگ یكی تنها تالم خاطر دیگری را سبب میشود ولیكن فراق هر دو را غمگین میسازد!
*داشتن عیوب بزرگ تنها به اشخاص بزرگ اختصاص دارد!
*كسب علم و كمال برای ثروتمندان همانقدر مشكل است كه تحصیل ثروت برای عقلاء!
*كمال باهوشی است كه زیركی خود را پنهان داشتن!
*همواره به كسانیكه از ما خوبی میگویند علاقمند میباشیم ولی همیشه اشخاصی را كه تمجید مینمائیم دوست نمی داریم!
* علامت بارز لیاقت نداشتن حسادت است!
*اگر ما اصلا عیب نداشتیم از مشاهده اش در دیگران اینقدر خوشحال نمی شدیم!
جمعبندی و اصلاح ( محمود زارع ) 91/1/7

بعضی مطالب دیگر:
... کشکول تامّل! (13) هدایت انبیاء
... کشکول تامّل! (12) گذشت رند
... کشکول تامّل! (11) تجلّی برهان راز
... کشکول تامّل! (10) میزبان راه دستگاه فکری
... کشکول تامّل! (09) اگر بدانیم ... !
... کشکول تامّل! (08) زیبایی
... کشکول تامّل! (07) راز
... کشکول تامّل! (06) سرّ لا
... کشکول تامّل! (05) « تر » و « ترین »
... کشکول تامّل! (04) حادث و قدیم
...
کشکول تامّل! (03) روح و نفس
...
کشکول تامّل! (02) می آید کسی !
... 
کشکول تامّل! (01) صدای وحدت
... شرح اصطلاحات عرفانی
... بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 80 )

... انسان کامل ( 35) آخرین قسمت
...  درون پیمایی (01)
...  انسان کم نیست ... !
... اوصاف الاشراف خواجه نصیر (06 )
... شب و راز شب و شب پیمایی ( و خاطراتی از دوران نوجوانی )- محمد (ص) موعود همه انبیاء پیشین
- قیامت , همانندی روی ها و دلها
- دوستان خدا محزون نباشند
- حکایت درویشان خدا
- هدایت فقط کار خداست و در این امر شریک نمیخواهد
- حکمت , حقیقت و ثمره آن
- ترفندهای مشتاقان گفتگو با محبوب
- الله و اولیاء الله
- خدای غفار در خور خویش با بندگان معاملت کند نه در خور بندگان!
- مقر به لا اله الا الله نمی سوزد
دیده برای دیدن دوست است
موسی و لذت و بهجت کلام الهی
ذکر و اقسام آن
حرم ظاهر و حرم باطن !
بنده و ارباب !
حج عوام و حج خواص
دری بگشا تا دری بگشاید
مسلمانی ز سلمان جوی و ...
آزمون سخت دوستی خلیل الله
التحصین‏ ابن فهد حلی (1)


https://telegram.me/zaresariتوجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.