ساری,گاهنوشتهای محمود زارع:پراکنده نوشته هایم را در مورد موضوعات مختلف که بصورت کوتاه بوده جمع آوری نموده و در اینجا تحت عنوان " دقائق قلم " آورده باشد که مفید واقع شود. غالب این مطالب بصورت باصطلاح خودجوش و لحظاتی بود که پر بود از نوشتن برای من !

اولین بار که خواستم در پرشین بلاگ یک بلاگ برای خود درست کنم و نامش را هم مازندران سبز زرد گذاشته بودم این مطلب زیر بوده است که نوشته بودم و بعنوان اولین مطلب ارسالی در وبلاگ قرار دادم که برای تجدید خاطره عینا مطلب مربوطه را در این بخش قرار میدهم . ( محمود زارع )

ساری,گاهنوشته های محمود زارع

بنام خداوند جان و خرد

مازندران ! سبز زرد!!!

     سرزمین نیاکان من!

         هماره آباء و اجدادمان را در دامان سبزت

                            پروراندی به مهر!

                                 و اینک ، آرام و خاموش،

                                            در گاهواره آسایشت!

                                                   آرامیده اند به سکوت!!!

                                                          پهندشت پر مهر سبز !

                                                             همه عطایای خداوندیت را

                                                                            چه ساده و بزرگوار

                                                                                         بی هیچ خستی

در سفره پر برکت نهادی و در محضر مهمانان... نهادی ، و چه خوش میزبانی بودی!

     ای جلوه گاه کرامت خدا! ای سر سبز سربلند! ای سرزمین پرتحرک و بانشاط...

        آیا هیچ میدانستی که(... آنروز که کریمانه تمام ذخائرت را با اخلاص تمام عرضه میکردی...)

         آیا هیچ میدانستی که... این مهمانان را چه نسبتی است با پاسداشت و چه رابطه ای است با حراست از داشته ها...

         تو ناآرام و پرنشاط ، هماره در رویش بودی و معجزه میکردی ،

         تو آیت بزرگ خداوندی ... رستنگاه نبات... گویا انگشت اشاره خدا ، در دعوت ابناء بشر به دیدن، تدبر و تامل ، در اینکه چگونه رستاخیز خواهد شد، بسوی تو نشانه رفته بود، که هر مرده ای را زنده میکردی.

         دهقان پیر مزرعه ، آنروزها ، حتی اگر چوبدستی خشکی را در زمینت برای آویزانی سفره نانش، به لحظاتی میکاشت، تو با دم مسیحائی خویش ، روح حیات و زندگی را در آن میدمیدی  و بعد از لحظاتی  ، با درخت زنده ای روبرو میشد!

         کنون چگونه ای ؟! عزیز! آیا قدر  ت را دانسته اند، و حق سپاس مهمانان دائمی ات؟....

        کنون چگونه ای ؟!  کنون چه کسانی سر اندر اندیشه ات اند و دست اندر کارت؟!

     بامید خدا در این وبلاگ ، در بعضی از مطالب قصدم در بررسی مسائل و معضلات و ریشه یابی مشکلات استان مازندران در ابعاد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است - با تاکید بر بخش کشاورزی و زیر بخشهای آن -

     میخواهیم به بررسی بیطرفانه بنشینیم که :

*این دیار چه قابلیت هائی داشته و دارد؟

*چه کسانی میتوانند آین قابلیتها را شناخته و به فعلیت  برسانند؟

* اوضاع کنونی و بررسی نقاط کور کار و بیان باصطلاح گره های معروف به شماره پنج کار در توسعه استان و بویژه در بخش کشاورزی!

* بررسی امکانات مازندران از نگاهی خاص و بیان چگونگی اجرائی شدن این امکانات!

* تاریخ ، جغرافیا، اقتصاد، مردم، مسئولین و مدیران ، سرنوشت آینده اش و....

     تمامی دوستان اندیشمند را به یاری  میطلبم.

           ....ادامه دارد..........

                                            محمود زارع(ساری)                                 

¤ نوشته شده در ساعت 0:6 سال 1384 توسط محمود زارع

مطالب مرتبط :

دقائق قلم محمود : آب( ماء)به تلگرام ما بپیوندید

مطالبی دیگر :
توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.