ساری,گاهنوشتهای محمود زارع:مركز و یا مراكز قدرت در سایه همیشه سرنوشت ملتها را رقم زده و اكثر اوقات رقم شومی بر سرنوشتها كشیده است. در اینجا آیا چنین مركز و یا مراكزی ویا افرادی را میشناسید؟!!!
* همه بدنبال شیفته شدن و شیفته كردن میگردند! در بعضی ها حس معشوقی غالب است و در بعضی حس عاشقی . بگذار بازار عاشقی و معشوقی گرم بماند!
من شاید از آن دسته باشم كه هر دو حالت را دارند! ولی گاهی این وجه و گاهی آن وجه غالب میشود. نمیدانم . این معیار و مبنای خوبی برای شناخت و برقراری نوع كنش و رابطه با دیگران باشد.  5 دی 1379 محمود زارع

مطالبی دیگر :توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.