ساری,گاه نوشتهای محمود زارع:... فرض كنید كه در یك كشور دور افتاده ای خیلی هم احساس غربت بتو دست داده و مشكلات زیادی هم پیدا كردی . یكدفعه در عین ناباوری . دوستی توانا در برابرت ظاهر میشود.... هیچی همین !!

    * اگر نمی فرمود كه رحمن و رحیم هستم . چه دلتنگی های جدا ناشدنی ائی بمن دست میداد. بسم الله الرحمن الرحیم.

    * در عین اینكه ما خیلی چیزها را میدانیم و بهره مند از آگاهی های مختلفی هستیم ولی درست همانند یك داور یا بازپرس دوست داریم . آنها را در زندگی خودمان برای خودمان از جنبه های مصداقی ثابت كنیم . فكر میكنم بشر نیاز به اثبات حتی خویش هم دارد!

ساری,گاهنوشته های محمود زارع

    * مردم حتی موقعی كه بخواهند قرض بدهند به سرمایه داران قرض میدهند و فقراء را در عین احتیاج مورد توجه قرار نمیدهند . این در حالی است كه انگیزه آنها لزوما اعتماد به عودت وجه و پولشان هم نیست. نوعی سرمایه دارپرستی یا سرمایه پرستی...!


    * بنظر میرسد كه تمامی اعتقادات بشر ریشه دار نباشد . چنانچه مقداری تامل و بررسی بیطرفانه ای صورت پذیرد . متوجه خواهیم شد كه عمری را در اشتباه بوده ایم ... درصد قابل ملاحظه ای از اعتقاداتمان ظنون متراكمه هستند.

    * فهرستی از اعمال نیك خود را بنویس و خودت را جای داوری بگذار كه میخواهی پاداش بدهی. بویژه آنكه در برابرش لیست اعمال بد را هم (برابرش) یادداشت كن...! ضمنا بخودت هم دروغ نگو !

    * دربین صنوف مختلف بشری شما راستگویانی را میتوانید پیدا كنید . ولی در بین سیاستمداران ( اكثزیت قریب به اتفاقشان را میگویم ) نمی توانید!

    * من و ما میتوانیم با بستن چشمهامان در بعضی از اوقات و حالات خاص به جا یا جاهائی كه میخواهیم و یا نمی خواهیم . سفر كنیم . تا حدود ۹۰ درصد هر آنچه را كه هست . ببینیم!!!

    * گریز تصورات ؛ گر چه بیشتر یك بیماری روحی و روانی است كه غالب اوقات فرد بیمار بعنوان یك عارضه دارد ولی گهگاهی به خیلی ها یا تمامی آدمیان دست میدهد. گریز تصورات ( فلایت اف ای دی اس) به بیان دیگر شاید اغتشاش بیمارگونه شعور باشد.


    * اینكه بشر وقتی میخواهد خدا را بخواند . رو به آسمانها مینماید . پر بیجا نمی كند. گرچه خدا در لامكان است ولی خبر اصلی در آسمانهاست!!!!!

    *علت درد در یك نقطه بدن . گرمای بیش از حد آن نقطه كه باعث تجمع خون میشود . غالب علتهای دردها این باید باشد!

توجه: این مطالب را گهگاهی که تنها هستم و بذهنم خطور میکند بالبداهه یادداشت میکنم و بعد از مدتی بصورت متنی برای انتشار در این وبلاگ قرار میدهم. کم و کاستی ها از ضمیرم هست ... ببخشید !  
ولی
غصه نخور
همه چی درست میشه ...
چون یک همه چی درست کن را خداوند ذخیره کرده است ...
بگذار تا دولت همه مدعیانی که فکر میکنند آزادی و عدالت می آورند و یا توهم میکنند که میتوانند ؛ نیز بگذرد ...
                                                                            
در تاریخ سه شنبه بیست و سوم فروردین 1384 توسط محمود زارعمطالبی دیگر :توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.