تعداد بازدید تاکنون:
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

زیبائی

ساری,گاهنوشتهای محمود زارع:هنر و زیبائی آنقدر عظمت دارد كه اكثر غمهای آدمی را التیام دهد. قرآن میفرماید : وقتی یوسف از پس پرده بیرون آمد زنان مصر دست را بریده اند ولی آخ نگفتند و اصلا متوجه درد و رنجش بریدن نشدند لذا زیبائی شرابی است كه اكثر غم و درد های عالم را می برد
دلمشغولیهای اسحار
     داشتم فكر میكردم كه آیا تفكر و ذهنیتی كه از دین داریم و اینكه آیا دینداری ما دینداری درست و مقبول خدا و پیامبر نیز هست؟! و..... آیا واقعا در این حوزه ها خویشتن را نقد كرده ایم ؟ آیا اصلا اجازه نقد بدیگران داده ایم كه این بخش كار برما گران است علی العموم! راستی آیا با خویش خلوتی كرده ایم تا اینكه بفهمیم آیا دینداریم؟! چه دینی داریم؟ آیا این دینی كه داریم ما را به سعادت میرساند؟! آیا واقعا تفكرات و بویژه اعمال ما اسلامی است؟! و آیا خود اسلام را شناخته ایم؟! و....

و مهمتر اینكه تا چه حد توان كنه و ذات تعالیم الهی و قرآن مجید را داریم؟! ما بعنوان بندگان خدا تا چه میزاناز تلاش ذهنی و عملی میتوانیم مقبول حضرت حق و حی داور قرار گیریم؟! راستی آیا باین نتیجه رسیده ایم كه همین الآن اگر از خدا بپرسند (؟!) مثلا محمود زارع نمره اش از 20 نزد جنابعالی چند است؟! او چه جوابی میدهد؟! خیلی مهم است كه من نوعی میزان مقبولیت خویش را ( خویشتن خویش را ) - در ذهنیت و عمل و... - نزد یگانه داور قادر حكیم متعال بدانم ! راستی آیا او چه جوابی میدهد؟! برای شما مهم نیست كه بدانید خداوند چه نظری نسبت به شما دارد؟! تعجب نكنید طرح صورت مسئله بصورت فوق میتواند واقعی هم باشد! فی المثل . فرشته یا فرشتگانی از دربار حق  از خداوند در مورد فرد بخصوصی از او پرسش - آنهم از سر اطلاع نه از روی انكار - بنمایند. گاهی سیر دادن فكر در این عوالم  برای ما فوق العاده دلهره آور هم هست و صد البته بیدار كننده هم میباشد!

     یك نكته اغلب در كنه ذات ما هست و فكر میكنم آن این باشد كه تقریبا همه ما بنوعی با امیدی زنده هستیم . اگر نبود روزنه امیدی از درگاه حق . قطعا بدون فوت وقت - در خوشبینانه ترین حالاتش - سكته كرده یا اینكه دچار پوچی . توهم . بی هویتی و انواع و اقسام مرضهای روانی و فوق روانی و.... میشدیم . كما اینكه بسیاری از ما انسانها  به درجه ای از این بیماریها  به همین دلایل دچاریم ! تخدیرات اعم از مسكرات و دخانیات و گاهی هم شعر و موسیقی و.... مامن طبیب جویانی بدبخت از این دست میباشد كه لااقل این قدر شعور را پیدا كرده اند كه مریض اند و كمبودهائی دارند.

     البته حكیمانی در طول تاریخ آمده اند كه برای این بیماران نسخه هائی هم پیچیده اند و برای
نجات آدمی و شفای قلوب آنها راههائی را رهنمون شده اند و خلاصه امیدهائی را در دلها زنده كرده اند. فی المثل : شفاعت ! اهرمی بنام شفاعت . چهره هائی در نزد خداوند آنقدر محبوبند كه از سوی خدا اذن دارند تا شفاعت كنند . ولی خود این موضوع كه بنحوی شرایط خویش را مهیا كنی تا استحقاق برخورداری از شفاعت را هم داشته باشیم خود دنیائی دارد! یا توبه . اگر نصوحی باشد كه جوانب نستوهی میخواهد و آدابی دارد خاص . یا رجاء به عفو اغماض خداوندی كه حتی فرموده اند نا امیدی گناه كبیره و نا بخشودنی در درگاه باریتعالی ست!

     وخیلی از چیزهای دیگر ..... ولی داشتم فكر میكردم كه - با توجه به سئوالات اولیه این مقال - با توجه به فلسفه و ماهیت خلقت  آدمی كه میدانیم غیر فانی خواهیم بود و نشئه یا جهانی در سرای آخرت تمام نشدنی داریم . واقعا این 60 تا حداكثر 80 سال عمر در برابر آن لایتناهی آیا از جهت زمانی و عددی به صفر هم می ارزد؟! یعنی این میانگین 70 سال در برابر آن میانگین ( بی میانگینی همیشگی ) واقعا از جهت عددی ارزشی معادل صفر را هم خواهد داشت؟!!

     حالا به قرآن مراجعه میكنیم . صفحه ای از مصحف شریف را میگشایم . توصیه های موكد و مكرر به آدمی در توجه به عالم آخرت حتی آنجاها ئی كه از دنیا میگوید و آیتی بمیان می آورد و در واقع میخواهد مركبی به آدمیزاده بدهد تا رهوارتر به سفر آخرت برود!

     از قرآن بعنوان یك معرفت بزرگ چنانچه بخواهیم در مورد انسان دركی داشته باشیم و یا عرضه بداریم باید گفت كه قرآن میفرماید یعنی میخواهد بفرماید كه « تو مسافری » تو در این دنیا مسافری آنهم برای استراحتی كوتاه در این منزلگه . استراحت هم عبادتی است و عبادت هم معرفت و.....

     خوب از این زاویه راه تفریط این است كه زاهد بمعنی مصطلحآن بشویم . یعنی به آن مفهومی كه عموم مردم آنرا زهد و زاهد میدانند. از طرف دیگر جریان هم كه میل شدید  به دنیا به مفهوم كسب رفاهیات زمینی بهر قیمتی . بالاخره فكر نمیكنم منطقی باشد كه ما اینگونه دریافت فكری از دین داشته باشیم كه : « دین آمده تا دنیا تان را آباد كند » ! خیر ! باید گفت :

1- البته دین نیامده تا دنیا تان را خراب كند و یا اینكه شما را از آبادی دنیا تان باز دارد.
2- دین آمده كه شما را در راه صحیح به آخرت رهنمون نماید.
3- دستورات دنیوی دین هم بیشتر در جاهائی است كه برای بشر در راه رسیدن به خیر آخرت یا عاقبت خیر . موانع را رفع نماید . یعنی دین در جاهائی كه مزاحمت برای آخرتی شدن مردم ببیند دستوراتی دارد بویژه فقهی تا رفع مزاحمت نماید!
4 - وگرنه هر گونه تدبیر امور در حوزه دین و یا انتظار داشتن از دین در تدبیراتی مثل صنایع و حتی بخشی از سیاست نه تمام آن و.... انتظاری است بی جا! درست مثل این است كه از پیامبر ص و علی ع انتظار داشته باشیم كه برای ما كامپیوتر طراحی نمایند و....

     این امورات به خود مردم و عقل و خرد آدمی واگذار شده است . دین ماموریتی خیلی وسیعتر دارد. اینها برای 70 سال بدرد میخورد ولی دین برای نمردن فرمول و برنامه میدهد نه برای بهره مندی دنیوی 70 ساله . اگر شما دستوراتی را برای همین مقطع میبینید آنهم در جهت عدم تضرر و یا عدم خسران آدمی در سفر آخرتی اش میباشد!
     دیگه خسته شدم. والسلام 4 بامداد 24 بهمن ماه 1379 هجری خورشیدی .
                                        محمود زارع (ساری . سوربن)
www.mzare.ir
توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.