با +1 به مطلب امتیاز دهید
بسم الله الرّحمن الرّحیم
این متن دل گفته هایی بود که سالیانی قبل با جمع آوری از لابلای دفترچه های یادداشت یکجا تنظیم نموده بودم.(محمود زارع )

حكایت‌ آورده‌اند كه‌ حق‌ تعالی‌ می‌فرماید  :
     ‌ای‌ بنده‌ من‌، حاجت‌ تو را درحالت‌ دعا و ناله‌ زود بر آوردمی‌، اما در اجابت‌ جهت‌ آن‌تأخیر می‌افتد تا بسیار بنالی‌ كه‌ آواز و ناله‌ تو مرا خوش ‌می‌آید، مثلا: دو گدا بر در شخصی‌ آمدند، یكی‌ مطلوب‌ ومحبوب‌ است‌ و آن‌ دیگری‌ عظیم‌ مبغوض‌ است‌. خداوندخانه‌ گوید به‌ غلام‌ كه‌ زود، بی‌ تاخیر، به‌ آن‌ مبغوض‌ نان‌پاره‌ بده‌ تا از در ما زود آواره‌ شود، و آن‌ دیگر را كه‌محبوب‌ است‌ وعده‌ دهد كه‌ هنوز نان‌ نپخته‌اند، صبر كن‌تا نان‌ برسد.1

     حال خدایا ! نمیدانیم‌ مبغوض‌ درگاهیم‌ یا مطلوب !


    ‌ به‌ چگونگی‌ اجابت‌ حاجات‌ كه‌ مینگریم ‌(چنانچه ملاك‌ را حكایت‌ فوق‌ بدانیم‌) شادان‌ میشویم‌، اما‌ باز می‌ترسیم‌ كه‌ نكند عدم ‌اجابت‌ دعایمان‌ بواسطه‌ بی‌ لیاقتی‌ ما باشد، نه‌ اینكه‌ تودوست‌ میداری‌ ما همچنان‌ با ناله‌ و لابه‌ بخوانیم‌ وبخواهیم‌. اما‌ عزیزا ! معبودا ! امیدواریم‌ به‌ كرمت‌ باینكه ‌فرصت‌ و مجال‌ و لیاقت‌ گفتگو ونیز حال‌ خواستن‌ را بماداده‌ای‌ ؛ پس‌ بارالها! از اینكه‌ لیاقت‌ خواستن‌ از خود را ؛ بما داده‌ای‌، ترا شاکریم، همینكه‌ قابل‌ دانستی‌ كه‌یك‌ بی‌ نهایت‌ كوچكی‌ همچو ما‌ از بی‌ نهایت‌ بزرگی‌ همچو تو؛ بخواهیم‌ ؛ خود بزرگترین‌ نعمات‌ و عطایای ‌توست‌ !

*      یا رحمن‌ ! از دعائی‌ كه‌ تو یادمان‌ دادی‌ شروع‌ می‌كنیم‌....
                                  امّن‌ یجیب‌ المضطرّ اذا دعاه‌ و یكشف‌ السّوء
    آیامعبودهای‌ بی‌ ارزش‌ شما بهترند یا كسی‌ كه‌ دعای‌ مضطر ودرمانده‌ را به‌ اجابت‌ می‌رساند؟ و گرفتاری‌  و بلا رابرطرف‌ می‌كند؟

*      الهی‌ ! اگر داشتیم‌ ؛ نمی‌خواستیم‌ ! اگر نمی‌داشتی‌ از تو نمی‌خواستیم‌!

*      بار خدایا ! محمودم‌ خواندند، محمودم‌ گردان‌ ! وگرنه‌ نابودم‌ گردان‌ !

*   یا رحیم‌ ! نه‌، نه‌ ! هیچ‌ معبودی‌ با ارزش‌تر از تو نیست‌. هیچ‌بلاگردانی‌ به‌ قدر و منزلت‌ تو نیست‌. هیچ‌ مضطر ودرمانده‌ را ناجی‌ و مأمنی‌ جز تو نیست‌ وكسی‌ قادر به‌اجابت‌  خواسته‌ كشتی‌ شكستگان‌ و به‌ طوفان‌ بلاگرفتارآمدگان‌ نیست‌، جز تو. ما شهادت‌ می‌دهیم‌ به‌ اینكه‌ تویگانه‌ معبود، ارجمند و عزیز و قادر و توانا و بلاگردان‌ هرمضطری‌ و جز تو كسی‌ را یارای‌ این‌ كار نیست‌ !

*      یا رب‌ ! افتح‌ بیننا و بین‌ قومنا بالحقّ‌ و انت‌ خیرالفاتحین‌. میان‌ ما و قوم‌ ما به‌ حق‌، راهی‌ بگشا كه‌ تو بهترین‌راهگشایانی‌ .

*   ای‌ دلارام‌ ! در ما عشق‌ و دردی‌ است‌ كه‌ اگر جمله‌ خوشی‌ها ومقصودها حاصل‌ آید، دل‌ آرام‌ نگیرد و نخواهد آسود. دل‌ ما تنها تقاضای‌تو دارد.

*      یا مالك‌ یوم‌ الدین‌ ! سبحانك‌ فقنا عذاب‌ النّار انّك‌ من‌ تدخل‌ النّار فقد اخزیته‌و ماللظّالمین‌ من‌ انصار

پاك‌ و منزهی‌، ما را به‌ لطف‌ خود از عذاب‌ دوزخ‌ نگاه‌ دار.پروردگارا ! هر كه‌ را تو بدوزخ‌ افكنی‌ او را خوار و رسواساخته‌ای‌ و اینگونه‌ افراد ستمگر، یاوری‌ ندارند.

*      الهی‌ ! تو بلائی‌، ما مبتلائیم‌، از تو جز تو خواستن‌ بیهودگی‌است‌ !

*   یا نور علی‌ نور ! روشنی‌ مان‌ بخش‌ و بالایمان‌ ببر و از پستی‌ دورمان‌ دار،تو نیك‌ می‌دانی‌ كه‌ بالائی‌ را برای‌ خودمان‌ نمی‌خواهیم‌ , چه‌ اگر چراغ‌، عنایت‌ كنی‌ و روشنی‌، لابد برای‌ نفع ‌دیگران‌, باید بالا بود، چراغ‌ اگر بر بالا نهی‌ به‌ وسعت ‌بیشتری‌ نور خواهد پاشید. اگر بزیر آید، همان‌ چراغ‌است‌ الا اینكه‌ خانه‌ تاریك‌ می‌ماند.
                                                      منظور توئی‌، عظیم‌ توئی‌.....

*   ای‌ والاترین‌ ! گوهر والائی‌ مان‌ بخش‌، این‌ مهم‌ نیست‌ كه‌ در زیر باشیم ‌و كوچك‌ و پنهان‌، چه‌ اگر آن‌ گوهر عالی‌ داشته‌ باشیم‌ به‌ لطف‌ تو دائم‌ والائیم‌. سبوس‌ بالای‌ غربیل‌ است‌ و آرد زیرآن‌، آرد در زیر هم‌ آرد است‌ !

*   یا هادی‌  ! اهدنا الصراط المستقیم‌ - ربّنا انّنا سمعنا منادیّا ینادی‌للایمان‌ ان‌ امنو بربّكم‌ و امنّا ربّنا فاغفر لنا ذنوبنا و كفّر عنّا سیّئاتنا و توفّنا مع‌ الابرار. پروردگارا ! ما شنیدیم‌ كه‌ منادی‌ ایمان‌ ندا در داد كه‌ به پروردگارخود ایمان‌ آورید پس‌ ایمان‌ آوردیم‌. پروردگارا گناهان‌ مارا ببخش‌ و ما را با نیكان‌ بمیران‌ !

*      یا قادر! قدرتی‌ بخش‌ كه‌ در میان‌ بدان‌ بتوانیم‌ باشیم‌ و لكن‌ از آنان‌نباشیم‌.

*   بارالها ! چنان می اندیشم که ؛ بزرگی‌ ,خرج‌ دارد، تاوان‌ عظمت‌ را باید داد. ما كوچكان‌،با معرفت‌ به‌ عظمت‌ تو، دل‌ در گروه‌ افاضات‌ عظیم ‌وجودت‌ بسته‌ایم‌ و میدانیم‌ كه‌ بقول‌ كوچولوهای‌ معصوم‌ بخشش‌ با بزرگتر است‌ ! تو می‌بخشی‌ چون‌ بزرگی‌. یكی‌گفت ‌: بزرگی‌ بدون‌ بخشش‌؟!!

*   یا غفار! شاید ازروی‌ جهلم‌ گاهی‌ فكر می‌كنم‌ - چنین‌ كریمی‌، چنین‌غفوری‌ و... و چنان‌ جهنمی‌؟! ولی‌ تو عادل‌ هم‌ هستی‌،حق‌ است‌ فردوس‌ و دوزخ‌ - حق‌ است‌. حق‌ است‌ وعده‌ ووعیدهایت‌ و تخلف‌ نخواهد كرد. بارخدایا ! یا ارحم‌ الراحمین‌، ارحم‌ عبدك‌ الضّعیف‌...

*      الهی‌ ! رایگان‌ عطا كردی‌، رایگان‌ هم‌ ببخش‌ !

*      ای‌ نزدیك‌ به‌ ما ! چه‌ شایسته‌ و سزاوار خداوندی‌ كه‌ می‌فرمائی ‌:

و اذا سألك‌ عبادی‌ عنّی‌ فانّی‌ قریب‌ اجیب‌ دعوه‌ الدّاع‌ اذادعان‌ فلیستجیبو الی‌ و لیومنوا بی‌ لعلّهم‌ یرشدون‌ .

آنهنگام‌ كه‌ بندگان‌ من‌ از تو درباره‌ من‌ سؤال‌كنند(بگوی‌) من‌ نزدیكم ‌: دعای‌ دعاكننده‌ را به‌ هنگامی‌كه‌ مرا می‌خواند پاسخ‌ به‌ اجابت‌ گویم‌. پس‌ آنها باید دعوت‌ مرا بپذیرند و بمن‌ ایمان‌ بیاورند تا راه‌ یابند(و به‌ مقصد برسند)........ ادامه دارد .......( محمود زارع )

دانلود یکجای این متن بصورت pdfتوجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.