ساری,گاهنوشتهای محمود زارع:« آقای‌ دكتر علی‌ شریعتمداری‌ استاد گرانمایه‌ فلسفه‌ كشورمان‌ كه‌ گرایش‌ به‌ تجربه‌گرایی‌ مخصوصاً به‌ آراء راسل‌ دارند و در میان‌ گرایشهای‌ فلسفی‌ اسلامی‌ با حكمت‌ متعالیه‌، قدری‌ موضع‌ مخالفت‌ دارند، روایت‌ جالب‌ بگو مگوی‌ نیوتن‌ و انیشتین‌ را در كتاب‌ فلسسفه‌ خود ذكر كرده‌ است‌. خواننده‌ عزیز توجه‌ دارد كه‌ تفاوت‌ عصر این‌ دو، حدود 400 سال‌ بوده‌ و بنابراین‌، این‌ بگو مگو، واقعی‌ نیست‌ و به‌ عبارت‌ دیگر، بازسازی‌ شده‌ است‌. این‌ بگو مگو نشان‌ می‌دهد كه‌ گزاره‌های‌ علمی‌ همچنان‌ در اتهام‌ غیر حقیقی‌ بودن‌، گرفتارند.»

نیوتون‌ : قوانین‌ ثابت‌ روابط‌ علت‌ و معلول‌ را تعیین‌ می‌كنند.
انشتین‌ : قوانین‌ علمی‌ توصیفهای‌ احتمالات‌ آماری‌ هستند كه‌ به‌ وسیله‌ی‌ انسان‌ تهیه‌ شده‌اند.
نیوتون‌ : ماده‌ و قانون‌ وجودی‌ عینی‌، قابل‌ كشف‌ و مجزا از مشاهده‌ كننده‌ دارند،
انشتین‌ : همه‌ی‌ امور حسی‌ وابسته‌ به‌ مشاهده‌ كننده‌ هستند و باید بالنسبه‌ به‌ او مورد تفسیر قرار گیرند.
نیوتون‌ : ماده‌ از ذرات‌ مجزا یا نامربوط‌ تركیب‌ شده‌ است‌.
انشتین‌ : ماده‌ امواج‌ انرژی‌ است‌.
نیوتون‌ : جرم‌ مطلق‌ است‌.
انشتین‌ : جرم‌ نسبت‌ به‌ سرعت‌ و مشاهده‌ كننده‌ تغییر می‌كند.نیوتون‌ : جهان‌ بی‌نهایت‌ است‌.
انشتین‌ : جهان‌ احتمالاً متناهی‌ و در بُعد پنجم‌ (انحنای‌ فضا) كروی‌ است‌.
نیوتون‌ : مكان‌ مطلق‌ است‌، زمان‌ مطلق‌ است‌ و حركت‌ نیز مطلق‌ می‌باشد.
انشتین‌ : مكان‌ و زمان‌ در یك‌ سیستم‌ چهار بُعدی‌ متحد شده‌اند.
نیوتون‌ : جاذبه‌ نیرویی‌ است‌ میان‌ اجسام‌.
انشتین‌ : میدان‌ جاذبه‌ای‌، یك‌ خصوصیت‌ مكانی‌ كه‌ ماده‌ را احاطه‌ كرده‌ است‌، موجب‌ تغییراتی‌ در مكان‌ و زمان‌ می‌شود.
نیوتون‌ : اشعه‌ی‌ نور در خطوط‌ مستقیم‌ حركت‌ می‌كنند.
انشتین‌ : میدان‌ جاذبه‌ای‌ باعث‌ انحنای‌ اشعه‌ی‌ نور می‌شود.
نیوتون‌ : حركت‌ بالنسبه‌ به‌ منبع‌ نور، سرعت‌ نور را تغییر می‌دهد.
انشتین‌ : سرعت‌ نور با توجه‌ به‌ همه‌ی‌ بینندگان‌ در همه‌ جا ثابت‌ است‌.
نیوتون‌ : مكان‌، مكان‌ اقلیدسی‌ است‌.
انشتین‌ : مكان‌، مكان‌ غیر اقلیدسی‌ است‌.
نیوتون‌ : قوانین‌ طبیعت‌ مطلق‌ هستند، ماده‌ مطلق‌ است‌ و زمان‌ نیز مطلق‌ می‌باشد.
انشتین‌ : قوانین‌ نیوتون‌ و دیگر اصول‌، تعمیمات‌ یا قضایای‌ كلی‌ موقتی‌ یا آزمایشی‌ هستند كه‌ براساس‌ مدارك‌ موجود تهیه‌ شده‌اند.
نیوتون‌ : دنیای‌ تصورات‌ و دنیای‌ روح‌ در كنار دنیای‌ مادی‌ وجود دارد.
انشتین‌ : دنیای‌ نامعلوم‌، ما فوق‌ قلمرو تحقیق‌ است‌ نه‌ در كنار آن‌.
نیوتون‌ : جهان‌ دنیای‌ مسدودی‌ است‌، معرفت‌ درباره‌ی‌ آن‌ به‌ زودی‌ معلوم‌ خواهد شد. با اینكه‌ دنیا نامتناهی‌ است‌، مع‌ ذلك‌ بر طبق‌ یك‌ عده‌ قوانین‌ و اصول‌ محدود كه‌ قابل‌ شناختن‌ هستند عمل‌ می‌كند.
انشتین‌ : جهان‌ باز است‌؛ هر چیز ممكن‌ است‌ رخ‌ دهد و احتمالاً رخ‌ خواهد داد. تغییر ضروری‌ است‌.
نیوتون‌ : پدیده‌ را ممكن‌ است‌ به‌ طور مجزا بررسی‌ نمود.
انشتین‌ : پدیده‌ها را باید در كل‌ میدان‌ یا موقعیت‌ متغیر یا دینامیك‌ مورد تحقیق‌ قرار داد.
نیوتون‌ : قطعیت‌ و ثبات‌ خصوصیات‌ اصلی‌ جهان‌ است‌.
انشتین‌ : عدم‌ ثبات‌ و تغییر آشكارتر از هر چیز هستند.
http://www.iptra.ir/vdcbrhw5bb8.html


توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.