... ادامه این مطلب از قسمت قبلی ( چهارم ) از گاهنوشتهای محمود زارع :....بررسی های آنتروپولوژیك Antropologic  و بیولوژیك Biulogic و سایكولوژیك Cicologic شامل مجموعه های قبلی ( چندین صفحه مقال بالا )در مورد عشق بوده است. سوال اساسی قبلی كه باتمام و آغاز آن رسیده بودیم این بود كه ؛ چه عواملی موجب میشود كه ما عاشق و دلبسته فردی خاص میشویم؟! لازمه تحقق عشق واقعی ؛ منحصر بفرد بودن معشوق است. عشق كلاسیك Clasic از اینرو قبل از ازدواج بوقوع می پیوندد و...! در جوامع مردسالار تا حدودی مثل جامعه خودمان ؛ دختران انتخاب میشوند. حق انتخاب كمتری به نسبت پسران دارند؛ چیزی كه پیش می آید بعد از نكاح، حداكثر وابستگی مادی و عاطفی است. و با تعریف ما از عشق سازگار نیست.

     اینكه مقاله نویس مدعی شده است كه مخالفت در امر آزادی انتخاب دختر مخصوص .....ی كوته فكر میباشد؛ را بشدت نفی میكنم. من البته از این سلك نیستم و قصد دفاع از آنان را هم ندارم اما بدلیل حمایت از حق و حقیقت میگویم كه تاكنون عكس آنرا ( از باصطلاح ی شما ؛ ملاها ) شنیده و خوانده ام و حتی شاهد بوده ام. بجرات بگویم كه حتی هنوز هیچ بچه ملائی را هم حتی ندیده ام كه چنین اعتقادی را كه شما بآنان منتسب میكنید ، داشته باشد؛ بلكه برعكس از غیر ملاها ، چرا! خیلی شاهد بوده ام . حالا شاید در عمل ، اینگونه در بعضی جاها عمل شده باشد ولی در اعتقاد و ظاهر امر تاكنون خلاف اینرا در این جامعه – ایران – دیده ام و شاهد بوده ام. انصاف شرط اصلی و مهم یك تحقیق سالم است.

     در تدوین یك نوشتار تحقیقی نباید به چرندگوئی متوسل شد. البته شاید عملكرد آن عده باصطلاح مدافعان احمق مدعی دین و دینداری در باشتباه انداختن و به چرندگوئی واداشتن اینان موثر بوده باشد. در همین نكته كه این باصطلاح محقق با استفاده از عملكرد بزعم خویش چند نفر از مدعیان تبلیغ دین ؛ كار را حتی تا سرحد توهین  و بدبینی به مقدسات ما هم كشانده است ؛ خود دلیلی است كه نوشتار ایشان اصلا جنبه تحقیقی نداشته است. چون تحقیق در واقع یعنی به حقیقت رسیدن ؛ نه آنكه ما تحت عنوان تحقیق علمی بخودمان اجازه دهیم هر بهتانی را آنهم در قالب ادبیات بسیار مسخره و سخیف ؛ به اعتقادات و باورهای یك جامعه بزنیم. دینی كه باعث آزادی و حریت بشریت و بویژه زنان و دختران از قید هرگونه اسارت بوده و می باشد را به انتقاد احمقانه ای بگیرد. و خدا لعنت كند آنانیكه از دین بد دفاع كرده و میكنند و هر عمل احمقانه ای از خود را بدین نسبت میدهند و از طرف دیگر به این كوتوله های مقاله نویس هم میگویم؛ علیرغم اینكه در رونویسی تحقیق عده ای از بیولوژیست های غربی زحمت كشیده اما تنها جاهائی را كه تلاش كرده خود بنویسد؛ چیزی جز همین چرندیات ؛ و توهین و استهزاء نبوده است كه گفته ملاها با استناد به چند ... و روایت 1400 سال پیش میخواهند مسائل را حل كنند!  و این تمام هنر نویسندگی ایشان بود كه بر من البته پوشیده نماند. این كوتوله ها حتی در خواندن ( از روی ) تاریخ اسلام ؛ چشمها را می بندند؛ حال تحقیق علمی پیشكش آنها و سیره و سنت رسول گرامی ص و ائمه ع را كه درست برعكس مدعیات ایشان است ؛ نمی بینند و نمی خوانند.

     غالبا پسرها و مردها پا پیش میگذارند برای اظهار تمایل؛ معمولا كم پیش می آید كه زنی علیرغم تمایل و حتی علاقه شدید، در این امورات بطور رسمی و آدابی پیش قدم شود؛ مگر در شرائط استثناء . در این جوامع بعضا فلك زده عقب افتاده ، دختران مظلوم آدابی جز گستردن دام لبخند؛ نگاه ؛ جلوه گری و... نمیداند و ندارد. دختر در اوج علاقه و نیازی كه به روابط عاشقانه با فرد محبوب خود دارد در ظاهر خود را بی نیاز و بی علاقه نشان میدهد و این همان " ناز كردن " نامیده میشود كه در ادبیات نظمی ما ستون و محور اشعار تغزلی است. از جهت بررسی روانشناسانه بیعلاقگی ظاهری طایفه نسوان را جدی نباید گرفت. ناز كردن موجب احساس در آنان میگردد كه برایشان ارزش و برتری نسبت به مرد را می رساند و وظیفه ناز خرینی از آن مردان در این تقسیم كار رسیده است.

     شاید اینرا شنیده ای كه زنان          در دل آری و نه به لب دارند

     ضعف خود را عیان نمیسازند        رازدار و خموش وو مكارند. ( ف.فرخزاد )

     تفاوتی بین اصل عاشق شدن بین زن و مرد نیست و تنها تفاوت بین عوامل جذابیت و فاكتورهای مورد نظر هر یك است.

     این مقاله (رو) نویس گر میگوید : ... مفهومی كه من در این نوشته از عشق در نظر دارم ، بطوركلی از دو مقوله جذابیتهای زودگذر و هوسهای آنی و رفتار ژیگولویی و نیز ازدواج برنامه ریزی شده و... جداست! .... بسیاری از جوانانی كه غریزه خود را با چنین تنوع طلبی عادت داده اند؛ پس از ازدواج با همسر خود ارضاء نمیشوند و بناچار رو به طلاق می آورند...

     نقشه عشق

     آنتونی والش میگوید : " طبیعت ما را با سیمهائی نامرئی به یك فرد خاص متصل كرده است. هر انسان در مغز خود راهنمای منحصر بفردی برای یافتن شریك زندگی دارد كه والش آنرا " نقشه عشق " میخواند. از اینرو امكان اینكه یك مرد یا زن ؛ همزمان شیفته دو نفر بشود؛ بكلی منتفی است.  اما كمی رمانتیك بنظر میرسد چون داریم مواردی كه فردی بین دو نفر تردید دارد كه كدامیك را انتخاب كند.

     در جمع بندی نظرات آقایان میتوان گفت كه ؛ در بررسی عوامل جذابیت و رازهای شیفتگی ؛ سه دسته عوامل دخیل هستند:

1-     عوامل غریزی

2-     تاثیر خاطرات

3-     شیفتگی شخصیت.

 

     عوامل غریزی

     این عوامل وابسته به جنسیت است. رفتارهای زن و مرد در این خصوص متفاوت از هم است. این نیز بدلیل اهداف تكاملی است كه غریزه در وجود انسان دنبال میكند. این عوامل بیشتر جنبه درونی؛ ناخودآگاه احساسی و خارج از كنترل دارند و اگر مهار نشوند به عشق های كور و بدون شناخت چون " عشق در اولین نگاه " منجر میشوند. بد نیست هم به این عوامل برای دو جنس زن و مرد نگاهی بیاندازیم:

     عوامل غریزی عاشق شدن در مردها

     دوران باروری زنان محدود است و مردان در جستجوی پیداكردن بیشترین میزان باروری در زنان هستند و بهمین دلیل در مردان، زنان و دختران 17 تا 28 سال جذابتر و دلپذیر تر بنظر میرسند. زیرا بیشترین باروری زنان در همین فاصله سنی است. درك این احساس یك ویژگی كاملا مردانه است و زنان بیهوده تلاش برای درك آن نكنند... مردان سریعتر از زنان عاشق میشوند. یكی از عوامل آن تقارن اجزای صورت است. محال است مردی به چهره ای – هر چقدر هم زیبا – كه از تقارن برخوردار نباشد؛ جذب شود. این تقارن بمرور زمان بهم میخورد. البته این فاكتورها برای معدل اجتماع بیان میشود ؛ حالات استثناء هم كم نیستند.

..............

.... پایان قسمت پنجم.......ادامه دارد .....

 محمود زارع ( مازندران ساری . سوربن )

بیست و چهارم آبانماه 1384

http://mzare.mihanblog.com

...

مطالب مرتبط :

عشق یا غریزه حیوانی - قسمت اول ( اثری از محمود زارع )

عشق یا غریزه حیوانی - قسمت دوم ( اثری از محمود زارع )

عشق یا غریزه حیوانی - قسمت سوم(اثری از محمود زارع)
عشق یا غریزه حیوانی - قسمت چهارم(اثری از محمود زارع)
...دیوید هیوم و فلسفه اش و غوغای مادیگراهای بی معرفت
وجه تسمیه آمین + اهل تسنن
دانلود مجله خواندنی های شماره 23 سال1331
خواب و مرگ و زندگی و بهشت
هستی , چون هستی !
حدود محترم , معیار تعادل در کنکاش
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (171)
آزادی مطبوعات و دیکتاتورها
آدمها و دیوارها !
اهلیت و امانت
لوایح عین القضاه همدانی ( 20 )
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (170)
سزاوار صحبت خداوند ...
ذلیل درگاه کریم , عزیزتر از همه کس
نرمی و نرمخویی
رستگاران , خود را نستایند !
برتری خواهان بر مردم در آخرت مزدی ندارند
سکر شکر
خدا در دل مینگرد
انواع شرک
شنیده‌ام ز گلها همه بوی بی‌وفایی
خیر پنهان
روی ماه خوبان دفاع مقدس ما ...
ز همراهان جدایی مصلحت نیست
معامله بی ضرر
خلعت لعنت
خریدار طرّار
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (169)
مرد آبستن
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (168)
ما نیستیم معتقد شیخ خودپسند
یک روی در دو محراب !
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (167)
ای نسخهٔ نامهٔ الهی که توئی
روزی حلال
جان منی جان منی جان من
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (166)
طلب عشق ز هر بی سر و پایی نکنیم
غریبی مردان مرد در آخرالزمان
عمر که بی‌عشق رفت هیچ حسابش مگیر
مقام محاسبت در قیامت
بوی جوی مولیان آید همی
مقام سؤال و اظهار حجّت در قیامت
ای با من و پنهان چو دل از دل سلامت می کنم
خداى آمرزنده گناهکاران !
مقام سیاست در عالم قیامت
هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود
امام , ماموم و نسلها
تلخ سخنها !
ضرورت توزیع ثروت و قدرت
توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.