web counterبازدید تاکنون از ابتداء
web counter
زیبائی

     بنوشته ساری,گاهنوشتهای محمود زارع:,زیبائی كارها میكند . پهلوانی ژاپنی كه هیچ حریفی برای خود نمی بیند و نمیشناسد . روزی از استاد پیر و پارسایش می پرسد :" كسی را میشناسید از من نیرومندتر !"

     استاد فرزانه با اشاره بدختر جوانی كه از نزدیك آنها میگذرد . رو به پهلوان میگوید :" زیبائی او از تو نیرومندتر است !"

     اذهان خطی و ساده بین . زیبائی را درك نمی كنند و یا بد جوری درك میكنند . دیكتاتورها اذهان خطی داشته اند و هیچگاه نتوانسته اند بخندند !!

حقه بازی انتخاباتی در ایران سابقه دار است

     در گاهنوشتهای محمود زارع آمده است که , روزنامه قیام ایران در بهار 1325 خورشیدی مینویسد كه آقای احمد اخوان در سال 1322 متجاوز از یكصد هزار تومان برای انتخاب شدن از حوزه كاشان خرج كرده است و تمام این ارقام را بنام صدقه و انفاق در دفتر نوشته تا از پرداخت مالیات معاف باشد. بقول خودش با یك تیر نه تنها دو نشان بلكه چند نشان زده است.

اگر میخواهید كلاه شرعی را در ذهنتان تصور كنید این یك نمونه آن است یا شبیه بآن. روغن ریخته را هم ضمنا نذر امامزاده كردن است.

امروزه نیز انواع و اقسام حیله ها و حقه بازیها برای فرار از مالیات و سوء استفاده از امكانات مردم تحت عنوان بیت المال . صورت می پذیرد. بویژه در بخش مالیاتی در شركتها و در بخش سوء استفاده از بیت المال در دستگاههای اجرائی و ادارات و سازمانهای دولتی و...

شركتها با انواع و اقسام ترفندها از مالیات فرار میكنند و مدیران دستگاهها هم با سوء استفاده از اعتباراتی كه برای خدمات عمرانی یا پرسنلی در اختیارشان هست برای دست و پا كردن نام و نشانی بالاتر در تكاپوی هستند و كسی هم نیست كه جلوی این كار را بگیرد و یا پرسشی از آنان كند.

حالا سر مردم و دولت را شاید بتوان كلاه گذاشت ولی با خدا چه معامله ای خواهند كرد!

بعضی از مدیران دستگاهها با سوء استفاده از موقعیت خویش تحت عنوان گزارش كارهای انجام شده . طی نشریاتی به تبلیغ خویش می پردازند و مدارك و پستهای آنچنانی را برخ مردم میكشند. بدتر آنكه ادعای تدین و صداقت و عجیبتر عدالت را هم دارند.
مكروا و مكرالله والله خیرالماكرین

گاهنوشتهای محمود زارع

ارسال در تاریخ شنبه هجدهم فروردین 1386 توسط محمود زارع


توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.