شبکه های کلمه,نور و وصال,نماد کامل خوارج جدید اما متفاوت و منافق(قسمت اول)ساری,گاهنوشته های محمود زارع
ساری,گاهنوشتهای محمود زارع:ما قبلا کمابیش اطلاعاتی را از فرقه های مختلف مذهبی در ادیان مختلف بخصوص داخل در اسلام جستجو و بلطف خدا تحقیق - بمعنی بحقیقت رسیدن - نموده ایم و از فرقه وهابیت نیز در حد کفایت - حسب تصور تقریبا غیرواقع - خویش را اقناع شده از شناسایی میدانستیم. اما از حدود یکسال پیش باین طرف که آنها تلاش کردند تا با راه اندازی شبکه های ماهواره ای بزبان فارسی نیز تبلیغ نمایند متوجه شدیم که بسیار محدود درباره نحوه اخلاق , افکار و ایده ها و آمال آنها اطلاع داشتیم.

بقول مرحوم دکتر شریعتی که بمناسبتی نوشته بود - و چه خوب هم نوشته بود که - برای کوبیدن یک مذهب حتما لازم نیست که خوب به آن حمله کنی بلکه بد از آن دفاع کن ! ( نقل بمضمون ) آنان چنان از تفکر خاص خویش بنام اسلام ؟! حرف میزنند و دفاع میکنند که خدا را گواه میگیریم که اگر ما مثلا از دنیای دیگری می آمدیم و خالی از پیش داوری و هرگونه ذهنیتی میخواستیم روش , منش یا تفکری را بنام دین انتخاب کنیم اصلا و ابدا حاضر نمیشدیم که به اسلامی که آنها معرفی میکنند حتی ذره ای گرایش داشته باشیم تا چه برسد به پذیرش اعتقادی آن !

ابتدائا اصلا باورمان نمبشد که دارند باصطلاح از دین دفاع میکنند و مروج تفکر پیامبر اسلام هستند
ملازاده وهابی هتاک و بدسیرت و صورت ! حتی فکر میکردیم دارند یک شوی تلویزیونی برای تمسخر متدینین موذیانه برنامه تولید و پخش میکنند ! خدا میداند خیلی دلمان بحال بسیاری از مسلمانان مظلوم اینجا و آنجای زمین سوخت و حتی بر مظلومیت مضاعف نبی این دین بزرگ الهی هم با وجود این مبلغان و مروجان واقعا .... باید دلسوزی کرد ! از همه بدتر آنکه چهره هایی گاه در برنامه هایشان سیرتا و صورتا حاضر میشوند - بخصوص یکی دو آخوند بنام ملازاده و حیدری - که اصلا ذره ای شعور و دانش که در آنها نمی بینی بلکه خدمتی خدمتگزار عربهای خلیج فارسخلقا و مراما فوق العاده کینه توزانه و هتاکانه نسبت بمخالفین خویش فقط مشغول نفرت پراکنی هستند. با این حساب بقول دوستانمان باید به بعضی از آخوندهای حکومتی موجود یک پوئن و امتیاز ویژه ای بدهیم که با داشتن چنین مخالفینی دیگر چه فضا و میدانی بهتر برای آنان پیدا خواهد شد ؟!ین آخوندها باید شبانه روز نماز شکر بخوانند که تا ملازاده و حیدری و خدمتی و هاشمی مجری مزور و حیله گر شبکه های وهابی فارسی ( عمرپرست محض - سند داریم صوتی از یکی از دوستان قدیمی اش درخصوص عمر خطاب که همین هاشمی اظهاراتی درباره عمر کرده بود که حتی پیامبر اکرم را نیز بنوعی کوچکتر از عمر میداند ! ) امثالهم هستند دیگر هر بچه آخوندی هم میتواند با سربلندی و بدون کمترین زحمت و دردسر در هر نوع توفیق - در مقام مقایسه - محق جلوه داده شود.
ساری,گاهنوشته های محمود زارع

ما البته دلائل خویش را درباره ادعایی که در چند سطر فوق درخصوص وهابیت و وهابیون داشتیم , عبدا... حیدری وهابی هتاکداریم که حتما در سلسله مطالب خویش در ادامه - در پستهای آتی _ مطرح خواهیم کرد. ولی در این میان مردمی که اکثریت مطلق سنی ها را تشکیل میدهند بیشترین ضربه را در این ماجرا - صرار این خوارج منافق بر سنی معرفی کردن خویش - خواهند خورد . زیرا اکثر شیعیان ایرانی سنی ها را بجز در امورات جزیی مشترک با خویش میدانند اما اگر علمای سنی مذهب بخصوص , خط خویش با منحرفینی مانند این مزدوران حقوق بگیر از سلطانهای عربستان و امارات و .... که هرماهه با راه اندازی شبکه های ماهواره ای بنام نور و کلمه و بدتر وصال جدا نکنند قطعا در بسیاری از موارد بآتش آنان - خواه ناخواه - خواهند سوخت ! منتظر پستهای بعدی باشید !
منبع : آبگینه ساری ( لینک مرتبط ) محمود زارع
مطالب مرتبط :

وهابیت در آبگینه ساری
فرق مذهبی


مطالبی دیگر :

توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.