ساری,گاهنوشتهای محمود زارع:... جسارت در کنجکاوی ، چون تیغ هردو لبه ای است که در ادبی عین ادب است و در جائی همچون بی ادبی ... !
ساری,گاهنوشته های محمود زارع
... باید حد بشناسی و حرمت حدود را نگاهبان باشی ... هرچند که فشار کنجکاوی بسُراندت به راه فضولی و قدم در جاده جسارت ... بل امتحانی در حدود محدود شده ... !!
 
بسیار آدمیان لغزیده اند ! بسیار خواهند بچشند تا خود تجربتی کرده باشند و ببینند تا با دیده گانی حریص بعاریت گرفته خویش ... به حظّ بصر... ؟!!

یا ... ! لکن کتاب نموده اند که تو لازم نداری که خود به تجربه حدود تحدید شده بنشینی ... !

آن ناهی رئوف از سر رحمت خویش چنین خط و نشانی را برایت ترسیم فرموده است !

محمود چه می گوید ؟! که خویش در تقصیر دادن به دیوار نواهی دستی دراز در محضر دادار حکیم و کریم بکار گرفته است ! ...

بنظر می آید سال جاری ( 1389 ) سالی سرنوشت ساز برای محمود خواهد شد اما محمود پناه به خدا می برد و امید به کرم وی بسته است !
مورخه 26/1/89
ساعت 5:30 عصرپنج شنبه
محمود زارع


به تلگرام ما بپیوندیدمطالبی دیگر :
- سزاوار صحبت خداوند ...
- ذلیل درگاه کریم , عزیزتر از همه کس
- رستگاران , خود را نستایند !
- خدا در دل مینگرد
- انواع شرک
- مقام محاسبت در قیامت
- مقام سؤال و اظهار حجّت در قیامت
- مقام سیاست در عالم قیامت
- تجلی ...
- توحید عارفان
- توحید,سرّ معارف و مایه دین
- یک نگاه دیگر به شرک
- همسایگان قرآنی !
- آیا واقعا متدین هستی ؟!
- لن ترانی و سه نگاه متفاوت !!
- راه بزرگان نارفته , حال بزرگان خواهى ؟!!
- خداوندی که بر مستضعفان آسان میگیرد
- بی مراعات بی مروتست
- توبه , راهی که دوست مفتوح دارد !
- خدای بخشاینده گنهکاران
- خدای نوازنده یتیمان
- خداوندا! اكنون كه برگرفتى بمگذار !
- تا كى آواز آید كه بیامرزیدیم مندیش !
- خداوندا !چه بود كه یك بار خود خوانى ؟!
- ظالمین نهایتا رسوا و بی یاور شده و در خذلان خواهند افتاد!


توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.