محمود زارعساری,گاهنوشتهای محمود زارع:حروف ابجد را علمای این فن به دو نوع 1- ابجد صغیر و 2 – ابجد کبیر تقسیم بندی کرده اند . در این تقسیم بندی چنانکه خواهید دید ، مهم اعداد متناظر با این حروف میباشد که در واقع تفاوت به صغیر و کبیر را در این باره ایجاد میکنند .

حروف ابجد صغیر : این حروف 28 گانه بصورت زیر بوده که قرینه عددی آن را نیز در برابر آن ذکر میکنیم :ا

ب

ج

د

ه

و

ز

ح

ط

ی

ک

ل

م

ن

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8

6

4

2

 

س

ع

ف

ص

ق

ر

ش

ت

ث

خ

ذ

ض

ظ

غ

ساقط

10

8

4

6

8

ساقط

4

8

ساقط

4

8

ساقط

4

 

ابجد کبیر یا حروف جمل :

ا

ب

ج

د

ه

و

ز

ح

ط

ی

ک

ل

م

ن

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

20

30

40

50

 

س

ع

ف

ص

ق

ر

ش

ت

ث

خ

ذ

ض

ظ

غ

60

70

80

90

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

البته مطالبی پیرامون خواص خود حروف ابجد در بعضی از منابع یادآوری و ذکر شده است که اکثر افراد در بادی امر آنرا سرشته با خرافات می بینند که ما نیز برای صحت آن محملی نمی بینیم و تنها برای اطلاع شما از این موارد به دو سه نمونه آن اکتفاء میکنیم . مثلا گفته شده است که برای تسخیر کس یا کسانی ، هرگاه 28 حرف ابجد را در ورقه ای نوشته و در آب بیاندازید و آب آن را بخورد آنان دهید ، مجرب میباشد! و یا گفته شده است که بر پشت همین ورق نوشته نام دشمن را بنویسند و آنرا به باد آویزان کنند ،‌دشمن را سرگردان میکند . یا فی المثل گفته اند این کاغذ مذکور را در آتش انداخته دشمن هلاک شده و صدمه و آسیب خواهد دید . و گفتم که شما لازم نیست این موضوعات و یا ادعاها را باور کنید بلکه مهم برای پژوهشگر تشخیص درستی یا نادرستی احادیث و موضوعات منقوله در خصوص این علم میباشد که قبلا گفتیم شرط اثر و آثار آن ایمان به این علم است . موضوعاتی که جزء ارکان این فن میباشد موضوعات دیگری غیر از این منقولات میتواند باشد ..... ( تحقیق و تالیف از محمود زارع - ساری )


... ادامه دارد ....

علوم غریبه ( 01 )
  
 


توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.