web counterتعداد بازدید از ابتدا تاکنون
web counter
آزاد راه تهران – ترکستان ( ببخشید ) تهران - شمال ؛ به کجا میرود ؟!!
ساری,گاهنوشتهای محمود زارع: تا کنون مهمترین دغدغه و نگرانیها از سوی کارشناسان مستقل (1) در حوزه ملاحظات زیست محیطی و آزاد راه تهران شمالالزامات مربوط به تعادل اکوسیستمی ابراز و اعلان شده است.
     دغدغه های زیست محیطی کارشناسان " مستقل " چیست ؟
     بطور اجمال و خلاصه میتوان اهم آنرا بصورت زیر تصویر کرد:

     گفته میشود پروژه مورد بحث درست از جائی میگذرد که بزرگترین سرمایه طبیعی ملی و بلکه جهانی را تهدید کرده و مخدوش مینماید. زیرا سلسله جبال البرز بویژه البرز مرکزی فی الواقع دارای ارزش یگانه و " بی همتائی " در تمامی کره خاکی می باشد! کارشناسان خبره را اعتقاد بر آن است که جنگلهای بکر این منطقه از جهت دیرینگی ؛ تنها بازمانده دوره مربوط به عصر یخبندان در تمامی کره زمین محسوب میشود و از این نظر بی هیچ تردیدی بایستی آنرا ارزشمندترین میراث طبیعی کره مسکون (؟!!) دانست. خوب این مسئله و موضوع واقعا بسیار مهم و درخور توجه بوده و بایستی باشد. پس این یک بحث اصولی است که تاکنون مجریان یا مدیران موافق یا مجبور موافق؛ بدون هیچ پاسخی ؛ گویا تنها به سکوت اکتفاء و بقدرت مقررات معمولا خودساخته؛ اتکاء دارند و بس!! عجب !؟!!

     گفته میشود هرچند که این پروژه تاکنون تنها رقمی نزدیک به تنها 5 درصد از پیشرفت (؟!) فیزیکی را در طی این چندسال ؛ دارا بوده است؛ اما گویا اثرات مخرب و سوء آن در همین مقدار و از همین الآن نیز  -  ضمن آنکه تا انسان هست و زمین هست و البرز هم هست ؛ ادامه دارد -  شروع شده است !! اگر حتی نگرانیها و ایضا بررسیهای دلسوزانه آگاهان به موضوع را صرفا حدس و گمانهای باصطلاح اگراندیسمان شده ناراضیان و مخالفین فرض نمائیم ؛ لابد دیگر چاره ای برای همین مقدار عقل و شعور نمی ماند که اعلام و اظهار یکی از مدیران رسمی و ارشد سیستم اجرائی ( اتفاقا مرتبط با موضوع ) را نپذیریم و بالطبع مهر تایید بر اعتقاد خیراندیشان و انسانهایی که دوستدار طبیعت بکر و پاک خداوندی اند؛ خواهد خورد!

     آقای خداکرم جلالی ( اتفاقا بر سبیل تصادف چه نام با مسمائی را هم در تناسب با مسئولیت فعلی خویش دارند!! آخر جنگل هم قطعا کرم خداداده و همچنین عطیه ای است که بجای خویش نشانی از جلال و بویژه جمال خداوندی را هم می نمایاند ) راس هرم سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور؛ مدتی پیش در همین ارتباط اظهاراتی را داشته اند که ما در اینجا با ذکر مضمون یا عین بخشهایی از آن ، مخاطبین محترم را بی نیاز از هر توضیحی برای وضوح بیشتر میدانیم :

 

-     عرصه های جنگلی کلاردشت ( خوش آب و هواترین و در عین حال یکی ازخوش منظرترین منطقه در ایران ) بصورت غیرقانونی به شرکت سازنده پروژه آزاد راه تهران – شمال واگذار شده است...

-     براساس مصوبه دولت (؟!!) در سال گذشته برای تامین اعتبار موردنیاز این پروژه ؛ بالغ بر 1100 هکتار ( یکهزار و یکصد هکتار ) از جنگلهای بکر ( و معصوم و اما نه چندان بی زبان ؛ که فردا به سیل و خشکسالی و ... جنگل اعتراض خویش را قطعا نشان خواهد داد ) در منطقه کلاردشت؛ به مجری این آزادراه واگذار ( بخوانید هبه یا تقدیم ) شده است.

-     مجری پروژه و یا همان شرکت سازنده آزاد راه تهران – شمال با انجام ساخت و سازها و فروش عرصه های یادشده؛ خسارات زیادی ( غیر قابل جبرانی را) به جنگل های این منطقه وارد کرده است.

 

     بیچاره دام ها ! عمری گوشمان را پر کرده ایم که گاو و گوسپندان بی زبان منطقه خساراتی را به جنگل وارد کرده و میکنند و زورمان گویا به آنها میرسیده که طراحی خروج آنان از جنگل را داده یا بدهیم و معلوم نیست که تازه ... ( به کجا ؟!!!...)

     با همان تسبیه دستتان -  سرانگشتی -  حساب کنید که کدام را باید از جنگل خروج داد یعنی خارج کرد؟! و کدام نوع بیشتر لطمه؛ ضرر و خسارت میزنند!! این زبان بسته ها به درازی عمر خود همین جنگلهای ناب همراه و همراز و هماهنگ و حتی متعادل با آن ، بوده ؛ رشد کرده اند و جنگل چندان ناراضی از حضور البته کمتر خسرانی آنها؛ نبوده است، زیرا جنگل را هم بزعم من شرط شعور دوستی و مروت و عشق دوطرفه " اکوسیستم " در مشاعیرش وجود دارد.

     حال تو خود انصاف بده که جنگل از حضورو همنشینی " گاو" بیشتر در رنج است و زرد و پژمرده ؛ یا که " آدمی زاده "  ؟!!

 

     حال گذشته از ماجرای حیوانات اهلی که ما آنها را بعنوان متهم درجه اول تخریب جنگل سالها به طراحی نشسته و اعتبارات هزینه و فسفر مغزها سوخته ایم تا اخراجشان کنیم؛ بگذریم ؛ بایستی در خصوص حیوانات وحشی ( و نیمه وحشی => گونه جدید در حال کشف بوسیله نگارنده ) یا همان حیات وحش منطقه که هیچکس خساراتی را از ناحیه آنان از دوره نئاندرتال تا حال گزارش ننموده است وضع چگونه است؟!!

     آمارهای رسمی -  که معمولا به تعداد هر واحد اداری و یا هر مسئولی در هر کجای مملکت متفاوت اند – تازه حاکی از آنست که :

     بیش از 500.000 ( نیم میلیون ) اسلحه مجاز و بالغ بر دو برابر آن یعنی 1.000.000 ( یک میلیون ) اسلحه غیرمجاز ( همیشه گویا بدترها بیشترند؟!! لااقل در اینجا و این آمار دو برابرند ... واکثرهم لا ... ) و در مجموع بیش از 1.500.000 ( یک و نیم میلیون )  قبضه سلاح حیات وحش کشور را تهدید و به نشانه رفته اند!

     عجیب است که بدانید گویا سهمیه فشنگ برای هر قبضه اسلحه شکاری را تا 500 قطعه یا عدد ( الآن واحد شمارش آنرا نمیدانم ) در همین سالها افزایش داده اند!

     باز با همان تسبیه در دستتان یک حساب سرانگشتی بفرمایید که در رسمی ترین و معمولا غیرقابل اتکاءترین آمارها و در حالت خوشبیانه تر آن بالغ بر 750.000.000  = ( 500 * 1.500.000 ) گلوله هم اینک به سمت هرچه که پرنده و چرنده و خزنده و درنده و... وحشی است را به نشانه رفته اند !

     مگر جمعیت وحوش کشور ما چه مقدار است که اینهمه آماج و هدف لوله های آتشین تفنگ قرار گرفته اند؟!! در این آمار انواع روشها و وسایل دیگر غیرمجاز شکار مانند تور و دام و... محاسبه نشده است!

     پسرم سروش اینجا گفت بابا ! همه تیرها که بهدف نمیخورد ؟!!

     گفتم راست گفتی پسرکم . اکثر تیرها در اینجا به هدف نمیخورد! چون حالا اگر نگوئیم اغلب ؛ بلکه کثیری از تیراندازان ، یا مهارت لازم را ندارند و یا آنکه هدف برای آنها و به تناسب توانایی و مهارت آنها چندان ساده نخواهد بود. در تحرک اند ؛ پویا هستند ؛ می پرند ؛ خوب ، تیراندازهای غیرماهر و ناکارآمد عامل لحظه افزون " زمان " را محاسبه نمیکنند! ( بخصوص هزینه زمانهای و فرصتهای از دست رفته ) ...آنها لااقل بایستی قدری جلوتر از نوک بینی اشان را که مماس به لوله تفنگ هدفگیری کرده اند ؛ را هم ببینند و جلوتر از هدف تیر بیاندازند تا...!!! حالا بحث دارد تخصصی ؟! میشود که هدف ما این نبود..!

     خلاصه اگر حتی در مفتضح ترین وضعیت این پروسه بخواهیم محاسبه کنیم ، یعنی مثلا از هر 100 ( یکصد ) تیر تنها و تنها یکی از آنها ( فقط یک درصد ) به هدف بخورد؛ آنوقت باز هم شاهد چه فاجعه ای خواهیم بود؟ خدایا؟!

     یعنی سالانه بالغ بر 5/7 میلیون ( هفت و نیم میلیون ) از انواع جانوران ؛ از کبک و تیهو و از قمری و قرقاول و از ببر و گوزن و آهو ...؛ از جمعیت وحوش کشور کاسته میشوند که این هم آیا یک فاجعه بزرگ ملی نخواهد بود؟! بنظرم برای کسی که نمی فهمد؛ خیر !

     در این رابطه نیز در بعضی از زیست گاههای حیات وحش آمارهائی هرچند پراکنده و گاه و بیگاه منتشر میشوند که ؛  یک نمونه آن را در پی نوشت (2) ملاحظه فرمایید !

     این مطلب شاید ادامه یابد .....

***

اما کلام آخر ؛ بقول یک دردمندی که گفت  :

... ایفای نقشهای پارادوکسیکال ...

    .....  ولی ریشه تمام ... را گویا در این نکته باید جستجو کرد که منباب نمونه عرض میکنم! :

    آقای محمود حجتی وزیر چندین ساله وزارتخانه جهادکشاورزی که سازمان جنگلها ؛ منابع طبیعی و آبخیزداری هم وابسته به آن بوده فعلا مدیر اجرائی پروژه آزاد راه تهران -  ترکستان ( ببخشید ) تهران - شمال ؛ شده است ! و اضافه باید کرد که :

مهمترین وظیفه ی وزیر جهاد کشاورزی را میتوان در

     حفظ ، احیاء ، توسعه و بهره برداری از منابع طبیعی و برقراری تعادل بوم شناختی و پایدار در عرصه های آب ، خاک ، جنگل و مرتع کشور است .

     این نقش قانونی اصلی یک وزیری بوده است که پس از خاتمه دوران وزارت درست در نقطه مقابل چنین هدف (در واقع مقدسی ) به عنوان نماینده بنیاد مستضعفان و مدیر اجرایی پروژه آزاد راه تهران – شمال ، ایستاده است !!

     او هم اینک بایستی در راستای تحقق پروژه ای تلاش ؟!! نماید که به اعتراف کثیری از کارشناسان (البته دلسوز و دور نگرتری ) ، بطور آشکارا در تقابل با چنان هدف ذکر شده ، قرار داشته ، یعنی معارضه با آموزه حفظ تعادل بوم شناختی و حراست از جلوه های ناب طبیعی !!

هر کس ( برخی از کسان ) هر آن جایی که هست را (چگونه بگویم ؟! ) ... می بیند !... برتر میبیند ! اصلی تر میبیند ! ... مهم و محور میداند ... ! ... گویا تنها خود ؛ " محور " و " دائرمدار " ند ! هرچند که خودشان حتی چنین تصوری را از خودشان واقعا نداشته باشند. اما واقعا خودشان ؛ شده اند ؛ همه چیز و محور!

به هر حال از دو حال خارج نباید باشد :

1-      یا اغلب مدیران بطور عمیق به اهداف تشکیلاتی که در راس آن هستند ایمان ندارند ، و

2-    یا آنکه آنها چیزهائی را می بینند و میفهمند که ما را یارای بصیرت و توانایی درک آن نیست و یا آنکه... ( چه عرض کنم که دردسر درست نشود! )

نتیجه : آن می شود که بقولی؛ به راحتی و به سهولت آب خوردن؛ نقشهای متفاوت و باصطلاح پارادوکسیکال را میتوانند بازی می کنند ! ولی نمیتوان خوشبین بود که بالآخره این راه به ... برسد!

      ترسم نرسی به مقصد ای ....................

      این ره که تو میزنی ( 3 ) به ترکستان است

محمود زارع
30 / 03 / 1385


................................................................................

پی نوشت ها :

(1)  .  منظورم از" مستقل " لزوما آندسته از افرادی را شامل نمیشود که بلحاظ شخصیت حقیقی مستقل اند؛ یعنی در خارج از سیستم اداری و اجرائی مملکت حضور دارند؛ بلکه با یک دید فرانگر تری، حتی میتواند بعضی از متصدیان و مدیران اجرائی کشور را نیز شامل شود که گرچه به لحاظ حقوقی گاه حتی وظیفه ای بظاهر معارض با اعتقادات یا باورهای خویش را دارند؛ اما از جهت " اندیشه " ؛ " مستقل " اند.

(2)    کاهش تعداد وحوش ، پارک ملی گلستان از 16 هزار و 500 راس به دو هزار راس ؛

                                  در بختگان از 14 هزار راس به 56 راس (؟!!)

                                  در بیستون از 12 هزار راس به زیر 100 راس (؟!)

     تنها جزئی از این آمار تکاندهنده است و شوربختانه آنکه از 7600 آهو در موته اصفهان –

     9 هزار راس آهو قوشه دامغان و

     12 هزار راس بز و قوچ و میش خوش ییلاق شاهرود و

     هزاران راس آهوی گردنه آهوان در سمنان ؛

     امروز دیگر چیزی باقی نمانده است. /

     مآخذ : ماهنامه علمی کشاورزی – زیست محیطی /29

 

(3)   ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی  / این ره که تو میروی به ترکستان است!

 

 ۱۳۸۵/۳/۳۰

شما می‌توانید این مطلب را در سایت‌های دیگر با ذكر منبع و درج لینك نقل كنید.

ارسال در تاریخ سه شنبه هفدهم بهمن 1385 توسط محمود زارعو ببینید :
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (125)
ولا تجسسوا ...
الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (124)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (123)
وکلای فرمایشی انتصابی بیسواد و ...
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (122)
دلمشغوی و ذکر مدام, شرط دوستی
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (121)
دوستی , نسبت و تبعیت !
حکمتهایی از کلام مولا علی (ع)
خلاصه ای از تاریـخ جنگهای ایـران (1)
ظلم بمردم موجب خروج از ولایت اهل بیت (ع) میشود !
موسیقی محمد اصفهانی(همای رحمت,دیده بگشا,فاصله)+دانلود
لله وا (نی) مازندرانی سه اثر از استاد طیبی + دانلود
تسلط ظالم بر ظالم سنت الهی است
موسی و لذت و بهجت کلام الهی
از نفرین مظلوم - حتی کافر هم - بترسید
لینک کل موضوعات تارنما (لینک ثابت)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (120)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (119)
مالک الملک است و عزیز کننده و ذلیل کننده
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (118)
درسهای زندگی از مولا علی (ع)
مولا علی (ع) ؛حیات جان علم است
ارزش علم در نگاه منصوب عزیز غدیر ,مولا علی (ع)
ارزش میانجیگرى و آشتى میان دیگران
حکمتهایی از منصوب عزیز غدیر ,مولا علی (ع)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (117)
خوشا بحال زدایندگان غم و غصه
مولا علی (ع) منتخب محمد (ص)؛ تا غدیر می ماند!
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (116)
هیچ در اندیشه ی که چون بود حال ما روز رستاخیز ؟!
تفکر و تعقل بالاتر از هر عبادتیست
بخشی دیگر از خطبه بند بالای غدیر
آل سعود و بیخبری از آیات الهی (وقتی پرده دار حرم غاصب است و بیخبر)
ناصبی مستوجب دو آتش
شَهِدَ اللَهُ أَنَهُ لا إِلهَ إِلَا هُوَ
بعضی از وقایع روزگار رهایی (1)
هنری بالاتر از دوست داشتن مردم نیست
امام على (ع): خودنمایی شرک است
مدعیان دروغین پیروی از امام زمان (ع)
حقوق پدر و مادر در ادبیات اخلاقی(01)
حج عوام و حج خواص
حرم ظاهر و حرم باطن !
گریه پیامبر(ص) بر مظلومیت علی(ع)
آیا واقعا متدین هستی ؟!
حقوق پدر و مادر در ادبیات اخلاقی(03)
حق با آقا بقیه الله و پیروانش میباشد
زاهد چو از نماز تو کاری نمی رود ...
توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.