بنام خدای حکیم
        محمود زارع مازندران . ساری . سوربن
ساری گاهنوشتهای محمود زارع
الحمدلله رب العالمین و صل الله علی سیدنا محمد بن عبدالله ص و آله الاجمعین الی الآن الی قیام یوم الدین
مقدمه
محمود زارعاینکه آدمی همواره در جستجوی کشف و پی ریزی قوانینی بوده است که بر اساس آن قوانین نسبت به اسرار عالم ( عالمین ) در حد مقدوراتی را خداوند حکیم بالاستعداد در بشر قرار داده است ؛‌ امری روشن و غیر قابل انکار میباشد ولی آیا در این راه تا چه میزان موفق بوده است و یا خیر و اینکه چه روشها و متدهایی در اینخصوص مناسبتر و صحیح تر بوده است ، امری قابل مباحثه میباشد. و مهم آنکه آیا راهی غیر از آن راهی را که از طریق علوم تجربی بشر تاکنون رفته و اتفاقا به نتایج بسیار روشن و درخشانی هم رسیده است ، وجود دارد یا خیر موضوعی قابل تامل میباشد که بنظر میرسد که در این باره موضوع دسته بندی موضوعات عالم هستی امری لازم و ضروری است .

قطعا موضوعات تجربی را میتوان از راه علوم تجربی و قوانینی که از راه این علم کشف شده است ، کشف و تجربه کرد ولی آیا تمامی مسائل عالم و یا ساختار عالم هستی را تنها امورات تجربی تشکیل میدهد و اینکه آیا استفاده از فنون و متدها و قوانین علوم تجربی میتوان به امورات فرا حسی و فراتجربی دست یافت هم از مسائل قابل بحث و تاملی بوده است . خلاصه بسیاری را عقیده بر آنست که از راه علوم تجربی تنهامیتوان به کشف پدیده های تجربی دست یافت و با این وصف برای کشف مسائل فرا تجربی بایستی از قوانین و متدهای فراتجربی استفاده کرد که بحث ظریف و عمده و مورد اختلاف در همین گلوگاه نهفته است که آن روش یا متد و یا قوانین فرا تجربی چه قوانینی است و تاکنون چه دستاوردهایی را برای بشر داشته است !

          از جمله پهنه ها و گستره هایی که تا حدود زیادی در علوم فرا تجربی همواره مورد بحث و کنکاش بشر بوده است تحت عنوان کلی علوم غریبه در طول تاریخ مدون بشر نمود پیدا کرده است و ای بسا که در این مسیر تردستان فریبکار و خدعه کارانی نابکار با استفاده از جهل عوام و تمسک به این گستره بدروغ دست به سودجویی هایی زده اند که تا حدود زیادی حتی اهل خرد و دانش را نیز به ماهیت و اصل این علم و یا فن دچار شک و تردید و بالطبع بسیاری را بر سر انکار آورده است !

          قطعا اشتهای سیری ناپذیر و بویژه حس کنجکاوی بشر نسبت به آینده و حصول اطلاع از وقایعی که در آینده امکان وقوع دارند ، عده ای سودجو را بر آن داشت تا با سوء استفاده از این گرایش مردم و نیز مشکلاتی را که عده زیادی از مردم داشته و ظاهرا در مراجعه به عوامل تجربی و طبیعی راهی برای گره گشایی آن پیدا نمیکردند ،‌این عده سودجو را بر آن داشت تا با تشبث به اهل این فن بقصد فریب و خدعه مردم را سرکیسه کرده و تنها بقصد منافع مادی ضمن آنکه آنها را مورد سودجویی قرار داده بلکه مهمتر باعث ضربه های مهلکی به این علوم هم شده اند.

          ظاهرا باید قبول کرد که علوم غریبه را علومی ارثی باید دانست که از اولیاء بارث میبرند! بهمین اعتبار باید قائل شد که هر کسی را نمیتوان وارث این ماترک دانست بلکه شرط در سهم الارث داشتن قرابت و نزدیکی است ، پس کسانی را از این ماترک سهمی است که فی الواقع شرط وارث بودن را داشته باشد.

          از جمله موارد دیگری را که من در راستای مطالعات پراکنده ام در این خصوص ادراک کرده ام این است که یکی دیگر از شروط توفیق در این علم یا فن ، داشتن ایمان به صحت آن است در غیر اینصورت ظاهرا اثراتی آنچنانی در آموزش بر متعلم باقی نخواهد ماند و چنانچه شاگرد در این مدرسه ایمان و باور به این علم نداشته باشد ، شاید بهره چندانی از آن نبرد!

          قصد و نیت اصلی بانیان این علم نجات انسانها و اصلاح امورات معاش و معاد آنها ذکر شده است ولی شرط اصلی در این باره استفاده به صواب و ثواب از فنون این علم میباشد به نیت قربة الی الله .

          از دیگر لوازم و توصیه های مؤکدی که از سوی علمای اصیل این فن همواره مورد توجه بوده است عدم استفاده سوء از آن بوده است و نیز عدم استفاده ها و بهره های صرفا مادی از آن !

          خلاصه توصیه های بزرگان این فنون به طالبان آن بصورت خلاصه در مواردی بوده است که فوقا برشمرده و ذیلا نیز می افزائیم :

          مهمترین آنها اعتقاد به خداوند متعال بویژه انکه هر کاری در این عالم تنها با اذن و اجازه و خواست او قابل عمل میباشد و یعنی فاعل و فعال مایشاء تنها خداست!

          برای عدم سودجویی هر نااهلی حتی گفته شده است که بایستی از یک فرد عاملی در این علم اجازه صحیح برای عمل بدان اخذ شده باشد بدینترتیب هر کسی نمیتواند خود را عالم این علوم بداند و این در واقع مشابه همان داشتن گواهی و یا تاییدیه و مدرکی است که در علوم طبیعی اشخاص از مراکز معتبر علمی دریافت میدارند !

          از جمله شروط اصلی احاطه به این علم عبادت و ریاضت در راه خدا با خلوص نیت میباشد و ظاهرا بدون ریاضت امکان استفاده و صلاحیت در این علم حاصل نمیشود!

          طهارت بمعنی اعم خود یعنی پاکی ظاهر و باطن از جمله شروط مهم این علم میباشد بخصوص تاکید ویژه ای به طهارت باطنی بویژه دوری از غیبت و پرهیز از دروغ و دیگر نرنجاندن دل خلق الله !

          مراعات ادب ظاهری مانند داشتن وضو و روی به قبله داشتن  و خواستن از خدا همانند حالتی که در دعا و یا نماز هستیم ، از جمله شروط کار است !

          نهی شدیدی شده است که هرگز به قصد تمتعات دنیوی و بهره های مادی از این علم استفاده نشود!

          شرط مهم و اصولی دیگر یقین به آثار و اثر این علم میباشد و این در تمامی مکاتب این علوم ظاهرا مورد تاکید جدی میباشد ! زیرا کسی که خود به صحت این علم باور نداشته و یا مورد ظن اوست قطعا نخواهد توانست از آن برای تمتع دیگرا و رفع مشکلات خلق الله استفاده نماید!

          از وصیتهای همیشه تکراری و مهم علمای این فن این بوده است که هرگز فنون این علم را به جاهل و نادان و در یک کلمه نااهل نیاموختن !

          توکل بر خدا در هر کاری دارای اهمیت بالاست و در این فن از شروط است ! توکلت علی الله !

حروف ابجد

          هر علم یا فنی را روش و متد و زبان و ابزاری است ؛ از جمله ابزار مهم و در واقع اصلی ترین وسیله استفاده مطلوب از فنونی که در علوم غریبه بطور کل مورد نیاز و استفاده میباشد ؛‌ حروف ابجد است .

          در تاریخ این علم میگویند حروف ابجد ماخوذ از اسامی پسران یک پادشاهی بود که بترتیب بنام : ابجد – هوز – حطی – کلمن – سعفص – قرشت – ثخذ – ضظغ  نامیده می شده اند ! حالا در اینکه واقعا این حروف نام پسران پادشاه مورد نظر بوده یا نبوده اند چندان مهم نیست و مهم حروفی 28 گانه است که بترتیب در آن وجود دارد !

ادامه دارد ......توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.