بعضی نکات تفسیری از النوبة الثانیة
«اذْهَبُوا بِقَمِیصِی هذا»

فرج بعد از نومیدی

چون برادران، یوسف را بشناختند و بهم بنشستند، یوسف گفت: ما حال ابى بعدى حال پدرم چیست؟ پس از فرقت من كارش بچه رسید؟
گفتند غمگین است و رنجور، در بیت الاحزان نشسته و از بس كه بگریسته بینایى وى برفته، یوسف زارى كرد و جزع نمود،
وحى آمد از حق جلّ جلاله: «لا تجزع و انفذ الیه القمیص فانه اذا شمه عاد بصیرا»، اى یوسف زارى مكن پیراهن بوى فرست كه چون بوى پیراهن بمشام وى رسد بینایى باز آید.
یوسف بفرمان حق پیراهن از سر بر كشید و بایشان داد، گفت: «اذْهَبُوا بِقَمِیصِی هذا».

... یهودا گفت پیراهن بمن دهید تا من برم كه آن پیراهن بخون آلوده ازین پیش من بردم و اندوه بر دل وى من نهادم، تا امروز ببشارت من روم و سبب شادى من باشم،

...
«إِنِّی لَأَجِدُ رِیحَ یُوسُفَ»
ادركه شمّا، هنوز كاروان بر در مصر بود كه یعقوب با بنازادگان خویش مى‏گوید كه من بوى یوسف مى ‏یابم، از آنجا كه كاروان بود تا به كنعان هشتاد فرسنگ بود،
ابن عباس گفت هشت روزه راه بود و باد بوى پیراهن بمشام یعقوب رسانید بفرمان اللَّه، و یعقوب این از آن گفت كه بوى بهشت بوى رسید و دانست كه در دنیا بوى بهشت جز از آن ندمد.
...
یهودا به كنعان رسید و پیراهن بر روى پدر افكند و گفت: البشارة انّ الملك العزیز هو ابنك یوسف
اى پدر ترا بشارت باد كه یوسف به مصر ملك است و عزیز و این پیراهن وى است،
یعقوب پیراهن وى ببوسید و بر چشم نهاد، چشمش روشن گشت، و گفت اى پسر یوسف را بر چه دین یافتى،
گفت بر دین اسلام،
یعقوب گفت: الحمد للَّه الآن تمّت النّعمة.

مى‏گویند آن پیراهن بعد از یوسف نزد افرائیم بن یوسف بود و تا بروزگار هارون مانده بود و بعد از آن كس نداند كه كجا شد.

«قالَ أَ لَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّی أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ»
پس برادران یوسف از پدر عذر خواستند و بگناه خویش معترف شدند گفتند: «یا أَبانَا اسْتَغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا»
«قالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّی» ... «إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ»

چون یهودا به كنعان آمد و پیراهن آورد بعد از آن بسه روز برادران دیگر رسیدند و جهاز آوردند، ساز سفر و برگ راه كه یوسف فرستاده بود با دویست راحله، و در خواسته كه كسان شما، خرد و بزرگ شما، همه باید كه بیائید. ایشان همه كارسازى راه كردند و هر چه در خاندان یعقوب مرد و زن، خرد و بزرگ بیرون شدند، هفتاد و دو كس بودند.
و آن روز كه اسرائیلیان و نژاد ایشان با موسى از مصر بیرون آمدند هزار هزار و ششصد هزار بودند

«فَلَمَّا دَخَلُوا عَلى‏ یُوسُفَ آوى‏ إِلَیْهِ أَبَوَیْهِ»
چون یعقوب و كسان‏ وى نزدیك مصر رسیدند یوسف با ملك مصر مشورت كرد كه یعقوب و قوم نزدیك رسیدند و استقبال ایشان لا بدّ است، یوسف بیرون آمد و ملك موافقت كرد با جمله خیل و حشم خویش، و از مصریان نفرى بسیار بیرون آمدند،
یعقوب چون آن خیل و حشم فراوان دید، آواز اسبان و ازدحام پیادگان و رامش مصریان و خروش لشكر همه در هم پیوسته، بایستاد تكیه بر یهودا كرده، آن گه گفت بیهودا مگر ملك مصر است این كه مى‏آید؟!
یهودا گفت لا، بل اینك یوسف پسر تو است كه مى‏آید،
چون نزدیك رسید یوسف از اسب فرود آمد، پیاده فرا پیش پدر رفت،
پدر ابتدا كرد بسلام، گفت: السّلام علیك یا مذهب الاحزان عنّى،
یوسف جواب داد و پیشانى پدر ببوسید و دست بگردن وى در آورد،
یعقوب بگریست و یوسف هم چنان بگریست، غریوى و سوزى در لشكر افتاد از گریستن ایشان، پس یعقوب گفت: الحمد للَّه الّذى اقرّ عینى بعد طول الاحزان،

آن گه یوسف گفت: «ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنِینَ»
در آئید ایمن در مصر، و این از بهر آن گفت كه مردمان در مصر بجواز مى‏توانستند رفتن و ایشان بى جواز در رفتند ایمن، آن گه سخن باستثنا پیوست از همّها و بلاها كه دیده بود، یعنى كه پس ازین همّها و بلاها نبود ان شاء اللَّه.
...
«وَ خَرُّوا لَهُ سُجَّداً»
این واو اقتضاء ترتیب نكند، و درین تقدیم و تأخیر است،
همه او را بسجود افتادند آن گه پدر را و خاله را بر تخت ملك خود برد.
مفسران گفتند به این سجود نه آن خواهد كه پیشانى بر زمین نهادند بر طریق عبادت كه آن جز خداى را جلّ جلاله روا نیست، بلكه آن پشت خم دادن بود و تواضع كردن بر طریق تحیّت و تعظیم و تكریم.
...
حسن گفت: یوسف هفده ساله بود كه او را در چاه افكندند و هشتاد سال از پدر غایب بود و بعد از آنك با پدر رسید بیست و سه سال بزیست و صد و بیست سال از عمر وى گذشته از دنیا بیرون شد،

و یعقوب پس از آنك یوسف را باز دید هفده سال بزیست و بیك قول بیست و چهار سال.
و یوسف را سه فرزند آمد از زلیخا دو پسر بودند افرائیم و میشا و یك دختر بود رحمة و هى امرأة ایوب (ع)
و میان یوسف و میان موسى كلیم چهار صد سال بود.


متن و ترجمه آیات لطیفه در النوبة الاولى
«اذْهَبُوا بِقَمِیصِی هذا» ببرید این پیراهن من، «فَأَلْقُوهُ عَلى‏ وَجْهِ أَبِی» آن را بر روى پدر من افكنید، «یَأْتِ بَصِیراً» تا با بینایى آید، «وَ أْتُونِی بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِینَ » (93) و كسان خویش همه بمن آرید.

«وَ لَمَّا فَصَلَتِ الْعِیرُ» چون كاروان گسسته گشت از مصر، «قالَ أَبُوهُمْ» پدر ایشان یعقوب گفت، «إِنِّی لَأَجِدُ رِیحَ یُوسُفَ» من بوى یوسف مى ‏یابم، «لَوْ لا أَنْ تُفَنِّدُونِ » (94) اگر شما مرا نادان و نابكار گوى نخوانید.

«قالُوا تَاللَّهِ» گفتند بخداى، «إِنَّكَ لَفِی ضَلالِكَ الْقَدِیمِ » (95) كه توهم بر آن محنت دیرینه ‏اى.

«فَلَمَّا أَنْ جاءَ الْبَشِیرُ» چون بشارت دهنده آمد، «أَلْقاهُ عَلى‏ وَجْهِهِ» پیراهن را بر روى پدر افكند، «فَارْتَدَّ بَصِیراً» و پدر به بوى پیراهن بینا گشت، «قالَ أَ لَمْ أَقُلْ لَكُمْ» گفت نه من شما را مى ‏گفتم، «إِنِّی أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ » (96) كه من از خداى آن دانم كه شما ندانید.

«قالُوا یا أَبانَا» گفتند اى پدر ما، «اسْتَغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا» آمرزش خواه گناهان ما را، «إِنَّا كُنَّا خاطِئِینَ » (97) كه ما بد كردیم.

«قالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّی» گفت آرى آمرزش خواهم شما را از خداوند خویش، «إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ » (98) كه اللَّه تعالى عیب پوش است مهربان.

«فَلَمَّا دَخَلُوا عَلى‏ یُوسُفَ» چون بر یوسف در شدند، «آوى‏ إِلَیْهِ أَبَوَیْهِ» پدر را و خاله را با خود آورد، «وَ قالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنِینَ » (99) و گفت در آئید در مصر ایمن ان شاء اللَّه.

«وَ رَفَعَ أَبَوَیْهِ عَلَى الْعَرْشِ» و پدر را و خاله را بر تخت ملك خود برد، «وَ خَرُّوا لَهُ سُجَّداً» و همگان وى را بسجود افتادند، «وَ قالَ یا أَبَتِ» و گفت اى پدر، «هذا تَأْوِیلُ رُءْیایَ مِنْ قَبْلُ» این سرانجام آن خواب منست كه دیده بودم ازین پیش، «قَدْ جَعَلَها رَبِّی حَقًّا» خداوند من آن را راست كرد، «وَ قَدْ أَحْسَنَ بِی» و نیكویى كرد با من، «إِذْ أَخْرَجَنِی مِنَ السِّجْنِ» كه مرا از زندان بیرون آورد، «وَ جاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ» و شما را از بادیه بمن آورد، «مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّیْطانُ» پس آن تباهى و آغالش كه دیو افكند، «بَیْنِی وَ بَیْنَ إِخْوَتِی» میان من و میان برادران من، «إِنَّ رَبِّی لَطِیفٌ لِما یَشاءُ» خداوند من باریك دانست و دوربین كارى را كه خواهد، «إِنَّهُ هُوَ الْعَلِیمُ الْحَكِیمُ » (100) و داناى است راست دان راست كار.


مطالب مرتبط :
... مباحث قرآنی رمضان (01)
... مباحث قرآنی رمضان (05)
... مباحث قرآنی رمضان (11)
... دلیل تقدم سوره مبارکه حمد
... نظری به سوره مبارکه ناس
... خیر در نیوشیدن است
... سوره مبارکه بینه
سوره فاتحه و بقره
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (001)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (005)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (010)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (015)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (020)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (025)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (030)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (035)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (040)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (045)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (050)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (055)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (060)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (065)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (070)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (075)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (080)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (085)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (090)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (095)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (100)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (105)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (110)
           **********
سوره آل عمران
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (111)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (115)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (120)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (125)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (130)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (135)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (140)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (145)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (150)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (152)

           **********
سوره نساء
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (153)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (155)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (160)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (165)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (170)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (175)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (180)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (185)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (190)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (195)

           **********
سوره مائده
تفسیر سوره مائده 01 (196)
تفسیر سوره مائده 05 (200)
تفسیر سوره مائده 10 (205)
تفسیر سوره مائده 15 (210)
تفسیر سوره مائده 20 (215)
تفسیر سوره مائده 25 (220)
تفسیر سوره مائده 29 (224)


           **********
سوره انعام
تفسیر سوره انعام 01 (225)

تفسیر سوره انعام 05 (229)
تفسیر سوره انعام 10 (234)
تفسیر سوره انعام 15 (239)
تفسیر سوره انعام 21 (245)
تفسیر سوره انعام 26 (250)
تفسیر سوره انعام 31 (255)
تفسیر سوره انعام 36 (260)
تفسیر سوره انعام 37 (261)

           **********
سوره اعراف

تفسیر سوره اعراف 01 (262)
تفسیر سوره اعراف 05 (266)
تفسیر سوره اعراف 10 (271)
تفسیر سوره اعراف 15 (276)
تفسیر سوره اعراف 20 (281)
تفسیر سوره اعراف 25 (286)
تفسیر سوره اعراف 30 (291)
تفسیر سوره اعراف 35 (296)
تفسیر سوره اعراف 40 (301)


           **********
سوره انفال

تفسیر سوره انفال 01 (302)
تفسیر سوره انفال 05 (306)
تفسیر سوره انفال 07 (308)


           **********
سوره توبه

تفسیر سوره توبه 01 (309)
تفسیر سوره توبه 05 (313)
تفسیر سوره توبه 10 (318)
تفسیر سوره توبه 13 (321)


           **********
سوره یونس

تفسیر سوره یونس 01 (322)
تفسیر سوره یونس 05 (326)
تفسیر سوره یونس 09 (330)


           **********

سوره هود
تفسیر سوره هود 01 (331)           **********
سوره یوسف
تفسیر سوره یوسف 16 (355)           **********
سوره علق
تفسیر سوره علق

           **********
سوره قدر
تفسیر سوره قدر
مطالب اخیر وبلاگ :
تفسیر سوره یوسف 15 (354)
تفسیر سوره یوسف 14 (353)
تفسیر سوره یوسف 13 (352)
تفسیر سوره یوسف 12 (351)
جلوی هجمه های بانکها را بگیرید
تفسیر سوره یوسف 11 (350)
تفسیر سوره یوسف 10 (349)
پس نپندارم که اینها مردمانند، ای رسول
حسین (ع) نیز خود چو باران است!
فیض سبقت ,ماجرای حسنین (ع)
خاک خوشبوی کربلا ؛ مسلخ عشاق بی بدیل
امام حسین(ع) و نعمت حاجت‌خواهی
گلچینی از سخنان گهربار حضرت امام حسین علیه السّلام
ظالم , علوی نیست !
شریف ترین از نظر امام حسین (ع)
منظومه ای از استاد گرمارودی درباره امام حسین(ع)
ریشه وهابیت
امام حسین علیه السلام و مناظره در دین
تفسیر سوره یوسف 09 (348)
تفسیر سوره یوسف 08 (347)
تفسیر سوره یوسف 07 (346)
گناه از عالم زشت تر است
تفسیر سوره یوسف 06 (345)
تفسیر سوره یوسف 05 (344)
تفسیر سوره یوسف 04 (343)
تفسیر سوره یوسف 03 (342)
تفسیر سوره یوسف 02 (341)
تفسیر سوره یوسف 01 (340)
حرامخواران (دیرکردهای بانکی مصداق حرامخواری است)
نردبان ملکوت
حدیث ظلم از کلام امام جواد (ع)
خواص آب برنج
توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.