مرغ همسایه غازه یا ....؟!
ساری,گاهنوشتهای محمود زارع:توجه: این مقاله قبلا در هفتم مهر 86 ( 4 سال پیش در بلاگفا منتشر شده بود که متاسفانه بدلیل عدم رعایت امانت مدیر بلاگفا در تغییرات بی اجازه وبلاگ و حذف امکانات و مطالب بی اجازه وبلاگ خودم را از آنجا بسته و به میهن بلاگ آمدیم )
          تعجب میکنیم که ایرانیهای خارج نشین و بخصوص تحصیلکرده هایی که باصطلاح اپوزسیون سیاسی و حتی فرهنگی کشور ما را تشکیل میدهند و مرتب حجاب و زنان باحجاب را بتمسخر و استهزاء میگیرند و آزادی زن را در رهایی از قید روسری و یا چادر میدانند و حتی معتقدند که مردان مسلمان ایرانی با این رفتار و خواسته خود از زنان ، آنها را تحقیر کرده و نیز موضوع کتک کاری و ضرب وشتم زنان را از سوی مردان مسلمان نقطه ضعف فرهنگ اسلامی تلقی کرده ( البته بناصواب ) و بدتر آنکه در برابر ؛ نحوه تعامل با زنان را در فرهنگ آمریکایی ( بعنوان نماد فرهنگ غربی همواره مورد ستایش قرار میدهند ) را به ادامه نظر یک بانوی دانشمند آمریکایی ارجاع میدهیم که ببینند که خانم ماریا روی ( را اصلا کمترین شباهتی با مثلا خانم دکتر زهره طلوعی کرد نژاد ما یا الهه بقراط و امثالهم نیست که از آزادی زن تنها عریانی را مورد ستایش -  البته در عمل -  قرار دهد و ... ) منصفانه و محققانه به نقد رفتار خشونت آمیز با زنان در فرهنگ آمریکایی می پردازد .

          خانم ماریا روی یکی از نویسندگان آمریکایی در مقدمه کتاب زنان کتک خورده می نویسد (1) : " ضرب و شتم زنان در منزل از ناحیه همسرانشان موضوع جدیدی نیست ؛ اما جدید این است که جوامع غربی بتازگی میروند تا آنرا بعنوان یک معضل مهم اجتماعی تلقی کنند."

وی ( خانم روی ) در ادامه می افزاید که : " باستناد بررسی اخیر هریس ، 20 درصد از آمریکائیان اعتراف کردند که در مواقعی همسرانشان را کتک زده اند ! "

          تازه این آمار از آندسته از جامعه آماری ایی انتخاب شده است که رسما اعتراف کرده اند ولی بر آگاهان روشن است که معمولا اعتراف کننده ها درصد واقعی و کامل جامعه را تشکیل نمی دهند بلکه بسیار بیشتر از آن را افرادی تشکیل می دهند که علیرغم داشتن رفتار مشابه ، اعتراف نمیکنند! ایشان در کمال تعجب اضافه میکند که این آمار در بین تحصیلکردگان جامعه آمریکایی بیشتر بوده و به 25 درصد میرسد . یعنی دقیقا یک چهارم مردان تحصیلکرده آمریکایی زنانشان را مورد ضرب و شتم وکتک کاری قرار داده و میدهند !

          تازه ایشان حتی مدعی هستند که آمار جامعی هم در این باره در اختیار نداشته و ناچارا از ارقام و اطلاعات محدود موجود مجبورند استفاده کنند! این نمونه ای است از رفتار آزادمنشانه جامعه ای که بهشت خانمهایی مانند بقراط و طلوعی و ... میباشد .

خوشتر آن باشد که سر دلبران           گفته آید در حدیث دیگران

          خانم طلوعی و امثال او بلحاظ روانشاسی تنها با بیرون آوردن روسری و مانتو و آرایشهای آزاد و غلیط روباز در آن جامعه ذوق زده شده و امیال سرکوفته درونی خویش را در جامعه ایران بخصوص در سرخطه های کرد نشین ایران که از قدیم تا بحال دارای پوشش بوده اند و دارای لباس سنتی و پوشش خاص بومی بوده اند ، خود را آزاد حس میکنند و لذاست که همه را به این آزادی ترغیب کرده و کسانی را که مثل او نیستند بتمسخر میگیرند!  

          من نه تنها شک نداشته بلکه تقریبا یقین پیدا کردم – بدلیل نوع نگاهشان بمساله زیرا یک فرد اهل تحقیق قطعا برداشت دیگری را می داشتند -   که ایشان حتی چند مقاله ( کتاب که هیچ ) درست و حسابی از آثار علمی و تحقیقی ارائه شده و موجود در همان کشور باصطلاح ایشان آزاد و دموکراتیک را نخوانده اند که لااقل کمترین آشنایی را با وضع و حال زن و ارزش و اعتبار زن در آنجا بدانند تا چه برسد برای زنان ما که بخواهند از ایشان و امثال ایشان الگو و مدل بگیرند و حرف و حدیثهای ایشان را که خیلی هم از خود ممنون و متشکر بنظر هم میرسند باور کنند ! خانم ماریا روی در پایان مقدمه ؛ کتاب خویش را بعنوان سندی میداند که ثابت میکند باید هر چه سریعتر اقدامی در برابر این خلاف بزرگ صورت داد!

          دسترسی به آمار و ارقام واقعی در خصوص آزار زنان در آمریکا ( جامعه دلخواه زنان آزادیخواه!! ) بدلائل عدیده ای غیر ممکن می نماید . یکی از مهمترین دلائل آن عدم رویکرد مجامع و مراجع رسمی و قانونی آن کشور آزاد باین امر آنهم بطور جدی است ! حتی در همان اسناد محققین بصراحت اشاره شده است که مراجع قانونی و دادگاهها و پلیس حتی این پرونده ها را مخفی میکنند . بشهادت همین اثری که در بالا بدان اشاره و استناد رفته است ، در جریان یک بررسی در دانشکده حقوق دانشگاه میشیگان هم معلوم شد که آمار مربوط به ضرب و شتم زنان در منزل در پرونده های اداره پلیس و بخش کمکهای اضطراری بیمارستانها بی سرو صدا مدفون میشوند.

          بورلی نیکولز (  Beverly Nichols ) پژوهشگر اجتماعی در نشریه ای می نویسد " بهیچ وجه مقاله ای در نشریات حرفه ای در زمینه سوء رفتار در ازدواج برنخوردم " و این در حالی است که پرونده های ادارات پلیس انباشته از شکایات درباره ضرب و شتم زنان از سوی همسران آنهاست.

          توجه خانمهای ذوق زده مهاجر را به این بخش از سند که به سابقه تاریخی زن ازاری و در واقع زن ستیزی در کشور مهد آزادی و دموکراسی ، جلب میکنم . سندی که من و یا یک ایرانی مخالف فرهنگ غربی آنرا نگفته ایم بلکه از متن نوشته های دانشمندان و محققین همان کشور آزاد و دموکرات استفاده شده است :

          " وقتی به 200 سال رشد و ترقی در کشور آمریکا رسیدگی میکنیم ؛ از خواندن قوانین قضایی این کشور بعد از سال 1800 شوکه میشویم . این قوانین کتک خوردن زن بدست شوهر را نه تنها اقدامی خلاف قانون نمیدانند ، بلکه آنرا مجاز می شمارند. کتک خوردن زن بدست شوهر انتظار میرود و پذیرفته میشود. قبل از سال 1871 در آمریکا شوهر میتوانست بی آنکه مجازات شود زنش را با چوب کتک بزند ، موی سرش را بکشد ، گلویش را بفشارد ؛ بر صورتش تف بیاندازد و به او لگد بزند. این حقوقی بود که در جریان عقد پیمان ازدواج به او داده میشد. و در واقع میتوان گفت که این امتیاز باستانی بود که از دیرباز محترم شمرده می شد . در سال 1824 قانونی از دادگاه گذشت که بمرد حق میداد زنش را مجازات کند. بموجب همین قانون زن مجازات شده برای حفظ آبروی خانواده حق نداشت بدادگاه مراجعه کند و یا از مراجع قانونی تقاضای حتی رسیدگی کند . این بود شرائط زنان متاهل در دموکراسی که تحت لوای خداوند صورت خارجی پیدا کرده بود. (2)

          اما بسیار تعجب میکنم که تاریخ البته بسیار نزدیک کشور مهد آزادی و تمدن شماها که البته آنقدر طفل و نوزاد و نزدیک است که حتی نمیتوان لقب جدی تاریخ را در سابقه این کشور معترف شد و اذعان نمود . شما به این کشور افتخار میکنید و این فرهنگ را که از نظر قدمت بیش از 10 برابر جوانتر از تاریخ اسلام است ، و در فرهنگی که بقول شما در آن برای زن احترامی قائل نیست ؟! تنها به این یک نکته کوتاه توجه می دهم که اگر وجدان داشته باشید قضاوت انسانی از آن خواهید کرد . فرهنگی که پیامبر آن میفرماید : ما اکرم النساء الا کریم و لا اهانهن الا لئیم .

    زنان را بزرگ نمی شمارند مگر مردم آزاده و آنان را خوار نمی دارند مگر مردم فرومایه !

          اصرار من بر نقل قول از دیگران و بخصوص نقل نوشته ها و تحقیق دانشمندان و پژوهشگران خود جامعه غربی و بخصوص آمریکا ؛ صرفا بنا به توصیه پدر عزیزم بوده است که معتقد بود اگر من ( بقول خودش که بطنز ضرب المثلی گفته بود ) قرآن شیراز را هم بگواهی بگیرم این خانمها و آقایان باور نمیکنند چون برای بعضی از این خانمهای تحصیلکرده متفاوت از دیگر تحصیلکرده هایی مثل ما ، شاید تنها اسم تو یعنی ( نام فاطمه ) ، میتواند دلیل کافی و علمی ؟!! آنها باشد که اصلا آنها نپذیرند و گوش ندهند وتوصیه کرده بود که بروم تحقیق کنم و از خودشان سند آورده تا شاید این آقایان وبخصوص خانمهای باصطلاح محقق توجهی نمایند ! من البته تعجب کردم و راستش سخن و توصیه پدرم را شوخی فرض کرده اما اگر واقعا چنین مزاحی مورد داشته باشد که هیچ ،‌آب در هاون کوبیدن است و باصطلاح البته صدای ناگفته آندسته از اینجور آدمها را خود بگویم که میگویند : گوش اگر گوش من و ناله اگر ناله تو ؛ آنچه البته بجایی نرسد فریاد است ! در اینصورت مرا با این طایفه کاری نیست بلکه روی سخن من با آنهائیست که نمیخواهند در گوش خود را ببندند و نمیخواهند ذهن و ضمیر خود را کانالیزه کرده و میخواهند اقوال گوناگون را بشنوند و بهترین را در مقایسه انتخاب کنند!    

          جدای از جنبه های تاریخی و یا حتی قانونی موضوع که هیچ تضمینی برای عدم آزار زن را در پی نخواهد داشت در وضع فعلی آنچه که از رفتار مشاهده میشود کاملا گویای وحشی گری رفتاری نسبت بزن می باشد. بعنوان مثال در یک بررسی پژوهشی که از 150 زن انتخاب شده از بین 1000 زن مورد مطالعه صورت پذیرفته است تنها به یک بخش از یافته های این تحقیق در انواع خشونتهایی که در جامعه آمریکا بزنان میشود اشاره میکنیم :

          نوع این خشونتها عبارتند از : بدرفتاری جنسی ( نزدیکی با توسل بزور ) ؛‌ بدرفتاری کلامی ( فحاشی ، بدگویی و حمله به منش و شخصیت ) ؛ بدرفتاری جسمانی ( سیاه کردن پا ، کبود کردن چشم ، کتک زدن ، شکستن دنده ها ، دست روی گلو گذاشتن و فشار دادن ) و بدرفتاری جسمانی با اسلحه (‌چاقو ، کلت ، چوب بیس بال ) .

          از نظر فراوانی بترتیب بدرفتاری جسمانی ؛ بدکلامی ؛ بدرفتاری جسمانی با اسلحه و بدرفتاری جنسی ، دارای بیشترین تا کمترین فراوانی بوده اند . در این تحقیق گفته شده است که حدود 85 درصد شوهرانی که همسران خود را مورد ضرب و شتم قرار میدادند یا الکل می نوشیدند یا مواد مخدر استعمال میکردند ... بیش از 80 درصد مردانی که گهگاه الکل می نوشیدند ؛ اغلب وقتی که تحت تاثیر الکل بودند زنانشان را کتک میزدند.

          خلاصه نمودار و فراوان انواع خشونت را در رابطه با زن آزاری در جامعه نمونه آمریکا میتوان بصورت زیر ترسیم کرد:

          یکی از مهمترین بخش این پژوهش علمی مربوط میشود به عوامل و سبب شناسی ضرب و شتم زنان در آمریکا . دقیقا نه – 9 - عامل مهم را در این موضوع موثر دیده اند که بترتیب عبارت بودند از :

1.      مشاجره بر سر پول

2.      حسادت

3.      مسائل جنسی

4.      مصرف الکل یا اعتیاد بمواد مخدر از ناحیه شوهر

5.      اختلاف بر سر فرزندان

6.       بیکاری شوهر

7.      علاقه زن به کار در خارج از خانه

8.      بارداری

9.      مصرف الکل یا استعمال مواد مخدر از ناحیه زن.

          اختصاصا در بررسی عوامل ما نقش زن را در گرایش به بیرون رفتن و کار در خارج از خانه پر رنگ می بینیم . در تک تک عوامل یاد شده ما بنوعی ردپای عامل مهمی بنام بیرونی شدن یا تمایل به بیرونی شدن زن را ریشه ای می بینیم . حتی در بررسی نقش حسادت نیز زنان به تنفر و در نهایت حسادت شوهران آنها به مورد توجه واقع شدن در بیرون از خانه اشاره شده است . جدای از آنکه خود عاملی بنام علاقه زن به کار در خارج از خانه از عواملی مجزا و مهم دیگر ذکر شده است. یا در عامل نخست که بنام مشاجره بر سر پول آمده است نیز میتوان دید که خود عاملی برای تمایل زنان به کار در بیرون خانه برای بدست آوردن پول بیشتر باز چهره می نماید.

          در پژوهشی که دو نفر از دانشمندان انجام داده بودند (3) صریحا اعلام کرده اند که در بررسیهای خود به این نتیجه رسیده اند که 50 تا 70 درصد از آمریکایی ها با مشکل خشونت روبرو هستند! ... این در حالیست که بخش قابل ملاحظه ای از خشونتهای خانوادگی گزارش نمیشوند.

          در خاتمه قصد من ، آنطور که شاید شما در ذهنتان در بادی امر تصور کنید و هی شما را قلقلک بدهد که پس شما چی و در کشور شما چی ؛ در آنجا که وضع بدتر هست و ... ؛ اگر چنین وضعیتی را در آن گرفتار آمده اید بخودتان زحمت ندهید خیالتان را راحت میکنم و میگویم وضع نه تنها در آنجا بلکه در دیگر کشورها منجمله ایران نیز شاید حالا نه همانند آنجا و در سطح آنجا و با دلائل و عوامل آن ولی همه جا بشدت و ضعف هست . اما ما نباید بقول آن ضرب المثل همیشه یکطرفه غش کنیم ! و جامه کس سیه و دلق خود ارزق نکنیم ! باید یا آن صلاحیت را داشت که در مسائلی مهم مانند حقوق زن صاحب نظر بود و یا آن مقدار صداقت را که بیطرفانه به کنکاش مسائل بپردازیم. این حق را حتما بمن هم میدهید که مثل شما فکر نکنم !    

نکاتی تامل برانگیز :

          برای آنکه روی این مسائل فکر کنید و لازم نیست بکسی توضیح دهید بلکه فقط به خودتان یک پاسخ صحیح بدهید و تاکید میکنم لااقل بخودتان یک پاسخ درست و حسابی و قانع کننده در درون خود بدهید . نمیخواهد که آنرا با صدای بلند هم مثل من گفته یا نوشته ، فقط برای خودتان روی این سئوالات هم کمی فکر کنید . انتظار ندارم که همه مثل من فکر کرده و به همان نتایجی که من رسیده ام برسید . مهم آن است که شما همینجوری از روی احساسات تصمیم گیری نخواهید کرد

           آیا شما هم بذهنتان و به ضمیر پاکتان این مسائل جوانه نمی زند؟!

           آیا اصولا این سئوالات را قابل تامل و توجه نمیدانید ؟!!

           آیا میتوان و یا باید جلوی ذهن و فکر خود را در خصوص این سئوالات بگیریم ؟!

          والله من نه مامور حکومت ایرانم و نه حتی مترصد تبلیغ آنهم و می بینید که در هیچ کلمه ای از سیاست این دولت حرفی نزده ام . خود من نیز بسیار ایرادات اصولی تر و اساسی تر نسبت به سیاستهای دولت ( هم دولتمردان ایران و هم دولتمردان آمریکا ) دارم اما نمیخواهم با هتاکی و فحش و توهین و با غرض ورزی و کینه توزی و از روی احساسات ؛ اولا برداشت و ثانیا بخصوص این برداشتها را بروز و ظهور دهم و خدا و وجدانهای بیدار را گواه میگیرم که تنها نمیخواهم مثل یک گوسفند بدون بررسی ؛ هر راهی را که برایم ترسیم میکنند ، بروم ! نمیخواهم یک گوسفند باشم . نمیخواهم همانند بز اخفش هر آنچه را که بمن میگویند پذیرفته و تایید کنم . نمیخواهم اشتباه کنم و نمیخواهم در فکر و عقل خود را ببندم و قفل بزنم و بدهم بدست این و آن بخصوص آنکه این و آن یک بیگانه هم باشد ! بیگانه بیگانه است ولو اینکه راست هم بگوید ! نمیگویم لزوما بیگانه بد است ، اما در واقعیت آنکه بیگانه است که فرقی ایجاد نمیکند ! این بیگانه بتمامه در فکر خود و مردم خود است و اصل برایش منافع مردم خودشان است و نه مردم آنور دنیا !

شما لحظه ای جرات بخرج دهید ( و حتی این فرض برفرض محال را ) لااقل در خیال و فکر خود تصور کنید که مثلا اگر روزی دولتمردان آمریکا با دولتمردان ایران با هم کنار بیایند و روی مسائل اساسی و بعدش هم روی جزئیات توافق و تفاهم کنند ؛ آیا چه وضعیتی را تصور میکنید ؟ آیا شما کجا هستید ؟ آیا باز هم آنها دموکراسی و آزادی ( منجمله آزادی زن را میخواهند ) را داد میزنند و تلاش میکنند عملا ؟! اگر بلی چرا در تمامی آن کشورهاییکه بشدت دیکتاتوری اند و مردم آنها حتی در طول تاریخ خود حتی تصور یکبار انتخاب کردن را نیز ندارند ( مانند تمامی کشورهای عربی و شاه و سلطانک های مستبد آنها ) با آنها رابطه دوستی دارند وحتی میلیاردها دلار کمک های اقتصادی و نظامی میکنند و پشتیبانی سیاسی هم همه جانبه ، از آنها دارند و برای مردم آنها و آزادی زنان آنها نه تنها کاری نمیکنند بلکه از دولتهایشان نیز حمایتهای گفته شده نیز دارند. حال آیا واقعا هنوز هم آنها را بایستی در ادعاهایشان صادق بدانیم؟! شما بخودتان بگویید نه بمن !     

چون غرض آمد هنر پوشیده شد       صد حجاب از دل بسوی دیده شد.

آیا نظر یک آدم سیاسی مخالف حکومت که بقصد مبارزه سیاسی فعالیت میکند معمولا دارای معیارهای عقلی و علمی و پژوهشی لازم است ؟! و نبایستی حداقل آنکه مخاطبین با احتیاط زیادی به آنها حتی گوش فرا دهند!

آیا نظرات یک شخص اخراج شده از کشور ( فارغ از اینکه این اخراج بحق بود یا خیر ) در باره آنکشور بدلائل متعددی قابل اتکای علمی است ؟! و لااقل نمیتواند مبنای تصمیم گیری و اقناع عقلی و وجدانی باشد.

نظرات یک شخص فراری ( تحت تعقیب رسمی یا از روی فشار غیر رسمی ) درباره اوضاع مبداء‌ مراجعت از لحاظ گواهی بصحت ، غیر قابل پذیرش میتواند باشد ؟!

نظرات اشخاصیکه زیر پرچم بیگانه ( آنهم بیگانه ای که رسما دشمنی خویش را اعلام میکند ) هستند و قیمومیت بیگانه را پذیرفتند ؛ آیا قابل پذیرش و قابل اعتناء هست ؟! حتی فارغ از آنکه در سیاست کشور بیگانه بر حق باشد یا نباشد؟!

مهمتر از نظرات ، همدردی و بخصوص خیرخواهی اینها ( با عنایت به این اوصاف )  نسبت به مردم ایران ، بشدت محل تردید و بلکه غیر قابل باور نمیتواند باشد !

آیا نباید لااقل به رگه هایی از طوطئه و نقشه از سوی دولت آمریکا بخصوص سازمانهای جاسوسی و اطلاعاتی و ماموران براندازی دولت آمریکا ، در برنامه ها و نیز نظرات شما ( یا لااقل تعدادی از شماها ) حتی فکر کنیم و بتصور خود نیز راه دهیم ؟!!

آیا واقعا سرویسهای جاسوسی دولت آمریکا را اینقدر احمق بدانیم که از پتانسیلهای شما ها نمیخواهند استفاده کنند؟! یا که وضع آنقدر خراب است که شما حتی بدون دریافت هیچ پاداشی همینجوری بی مزد و منت ، در راستای منافع آنها در حال نقش آفرینی هستید؟!

شعری از مولانا :

گفت پیغمبر که زن بر عاقلان       غالب آید سخت و بر صاحبدلان

باز بر زن جاهلان چیره شوند            زانکه ایشان تند و بس خیره سرند

کم بودشان رقت و لطف و وداد          زانکه حیوانی است غالب بر نهاد

حسن ختام :

روایت از پیامبر (ص) :

ما اکرم النساء الا کریم و لا اهانهن الا لئیم

زنان را بزرگ نمی شمارند مگر مردم آزاده و آنان را خوار نمی دارند مگر مردم فرومایه !

                                                      نوشته محمود زارع با ویرایش فاطمه زارع

                                                            ( مازندران . ساری . سوربن )

.........................................

پی نوشت ها :

(1)   Maria Roy..... Battered Women
(2)   بخش اول کتاب Battered Women / بررسی سابقه تاریخی موضوع
(3)    گلز ( Gelles) و استراوس ( Straus) / اشاره شده در بخش چشم انداز اجتماعی روان شناختی همان کتاب

ارسال در تاریخ شنبه هفتم مهر 1386 توسط محمود زارعتوجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.