النوبة الثالثة
فَلَوْ لا كانَتْ قَرْیَةٌ آمَنَتْ
ایمان و هدایت اجباری نمیشود

بزرگست و بزرگوار خداوند كردگار، نامدار رهى‏ دار، كریم و مهربان، خداى جهان و جهانیان، دارنده ضعیفان، نوازنده لهیفان، نیوشنده آواز سایلان، پذیرنده عذر عذر خواهان، دوستدار نیاز و سوز درویشان و ناله خستگان،

دوست دارد بنده ‏اى را كه درو زارد، و از كرد بد خویش بدو نالد، خود را دست آویزى نداند، دست از همه وسائل و طاعات تهى بیند، اشك از چشم روان، و ذكر بر زبان، و مهر در میان جان، نبینى كه با قوم یونس چه كرد؟

آن گه كه درماندند و عذاب بایشان نزدیك گشته، و یونس بخشم بیرون شده، و ایشان را وعده عذاب داده، بامداد از خانها بدر آمدند، ابر سیاه دیدند و دود عظیم، آتش از آن پاره پاره مى ‏افتاد، بجاى آوردند كه آن عذاب است كه یونس مر ایشان را وعده داد یونس را طلب كردند و نیافتند، جمعى عظیم بصحرا بهم آمدند طفلكان را از مادران جدا كردند، كودكان را از پدران باز بریدند، تا آن كودكان و طفلكان بفراق مادر و پدر گریستن و زارى در گرفتند، پیران سرها برهنه كردند و محاسن سپید بر دست نهادند همى بیك بار فغان برآوردند، و بزارى و خوارى زینهار خواستند، گفتند:
اللهم ان ذنوبنا عظمت و جلّت و انت اعظم منها و اجلّ،
خداوندا گناه ما بزرگست و عفو تو از آن بزرگتر،
خداوندا بسزاى ما چه نگرى بسزاى خود نگر.

آن گه سه فرقت شدند به سه صف ایستاده صفى پیران و صفى جوانان و صفى كودكان.
عذاب فرو آمد بر سر پیران بایستاد. پیران گفتند، بار خدایا تو ما را فرموده‏ اى كه بندگان را آزاد كنید ما همه بندگانیم، و بر درگاه تو زارندگانیم، چه بود كه ما را از عقوبت و عذاب خود آزاد كنى؟
عذاب از سر ایشان بگشت بر سر جوانان بایستاد. جوانان گفتند: خداوندا تو ما را فرموده ‏اى كه ستمكاران را عفو كنید و گناه ایشان در گذارید ما همه ستمكارانیم بر خویشتن، عفو كن و از ما درگذار.
عذاب از ایشان در گذشت بر سر كودكان بایستاد. كودكان گفتند: خداوندا تو ما را فرموده‏ اى كه سایلان را رد مكنید و باز مزنید ما همه سایلانیم ما را ردّ مكن و نومید بازمگردان، اى فریادرس نومیدان، و چاره بیچارگان، و فراخ بخش مهربان.

آن عذاب از ایشان بگشت و توبه ایشان قبول كرد. اینست كه رب العالمین گفت:
كَشَفْنا عَنْهُمْ عَذابَ الْخِزْیِ فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ مَتَّعْناهُمْ إِلى‏ حِینٍ

قوله: وَ ما كانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ
بى‏ آیینه توفیق كس روى ایمان نبیند، بى ‏عنایت حق كس بشناخت حقّ نرسد، بنده بجهد خویش نجات خویش كى تواند، تا با دل بنده تعریف نكند، و شواهد صفات و نعوت خود در دل وى مقرّر نكند، بنده هرگز بشناخت او راه نبرد.

و اللَّه لولا اللَّه ما اهتدینا و لا تصدّقنا و لا صلّینا،
آب و خاك را نبود پس بود را چه رسد كه بدرگاه قدم آشنایى جوید اگر نه عنایت قدیم بود، دعوى شناخت ربوبیّت چون كند اگر نه توفیقش رفیق بود.

دل كیست كه گوهرى فشاند بى تو
یا تن كه بود كه ملك راند بى ‏تو
و اللَّه كه خرد راه نداند بى تو
جان زهره ندارد كه بماند بى تو.


قُلِ انْظُرُوا ما ذا فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ
همه عالم آیات و رایات قدرت اوست، دلایل و امارات وحدانیّت اوست، نگرنده مى ‏درباید، از همه جانب بساحت او راه است رونده مى ‏باید، بستان حقایق پر ثمار لطائف است، خورنده مى‏باید.

مرد باید كه بوى داند برد
و رنه عالم پر از نسیم صباست.


وَ ما تُغْنِی الْآیاتُ وَ النُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لا یُؤْمِنُونَ ...
ثُمَّ نُنَجِّی رُسُلَنا وَ الَّذِینَ آمَنُوا كَذلِكَ حَقًّا عَلَیْنا نُنْجِ الْمُؤْمِنِینَ
تشریف و نواخت مؤمنان است كه رب العزّة به نعت اعزاز و اكرام نجات ایشان بر نجات پیغامبران بست، و در نعت تخصیص و تشریف ایشان را درهم پیوست.

گفت حق است از ما، واجب است از كرم و لطف ما، كه مؤمنان را رهانیم، چنان كه پیغامبران را رهانیدیم، تا چنان كه بر هیچ پیغامبر روا نیست كه فردا در آتش شود و عذاب چشد، هیچ مؤمن را روا نیست كه در دوزخ و در عذاب جاوید بماند، فانّه جلّ جلاله اخبر انّه ینجى الرّسل و المؤمنین جمیعا.

وَ أَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّینِ ...
میگوید: دین خویش از شوب ریا پاك دار، و قصد خویش در جستن كیمیاى حقیقت درست كن دل از علایق بریده، و كمربندى بر میان بسته، و حلقه خدمت در گوش وفا كرده، و خواست خود فداى خواست ازلى كرده، نفس فداى رضا، و دل فداى وفا، و چشم فداى بقا.
نفسم همه عمر در وصالت خواهد
روحم راحت ز اتّصالت خواهد
گوشم سمع از بهر مقالت خواهد
چشمم بصر از شوق جمالت خواهد.


ازینجا نور حقیقت آغاز كند، باز محبّت بر هواى تفرید پرواز كند، جذبه الهى در رسد، رهى را از دست تصرّف بستاند، نه غبار زحمت آرزوى بهشت بر وقت وى نشیند، نه بیم دوزخ او را راه گیرى كند. بزبان حال گوید:
عاشق بره عشق چنان مى ‏باید
 كز دوزخ و از بهشت یادش ناید


رهى تا اكنون طالب بود. مطلوب گشت، عاشق بود معشوق شد، مرید بود مراد گشت، بساط یگانگى دید بشتافت، تا قرب دوست بیافت، خبر عیان گشت، و مبهم بیان شد، رهى در خود میرسید كه بدوست رسید، خود را ندید او، كه درست دید.

پیر طریقت گفت:
الهى تا آموختنى را آموختم، و آموخته را جمله بسوختم، اندوخته را برانداختم، و انداخته را بیندوختم، نیست را بفروختم، تا هست را بیفروختم،
الهى تا یگانگى بشناختم، در آرزوى شادى بگداختم، كى باشد كه گویم پیمانه بینداختم، و از علائق وا پرداختم، و بود خویش جمله درباختم.

كى باشد كین قفس بپردازم
در باغ الهى آشیان سازم.
گل

متن و ترجمه آیات کریمه در النوبة الاولى
فَلَوْ لا كانَتْ قَرْیَةٌ آمَنَتْ چرا مردان شهرى كه بخواستندى، گروید آن وقت گرویدندى فَنَفَعَها إِیمانُها كه ایشان را گرویدن سود داشتى، إِلَّا قَوْمَ یُونُسَ لَمَّا آمَنُوا مگر قوم یونس كه ایمان آوردند كَشَفْنا عَنْهُمْ باز بردیم از ایشان عَذابَ الْخِزْیِ عذاب رسوایى فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا درین جهان وَ مَتَّعْناهُمْ إِلى‏ حِینٍ (98) و ایشان را بر خوردار گذاشتیم تا هنگامهاى اجلهاى ایشان.

وَ لَوْ شاءَ رَبُّكَ و اگر خداوند تو خواستى لَآمَنَ مَنْ فِی الْأَرْضِ ایمان آوردى هر كه در زمین كُلُّهُمْ جَمِیعاً همگان بهم أَ فَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ تو توانى كه مردمان را ناكام پیغام شنوانى حَتَّى یَكُونُوا مُؤْمِنِینَ (99) تا گرویدگان باشند.

وَ ما كانَ لِنَفْسٍ نبود و نیست هیچ تن را أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كه بگرود بخداى مگر بخواست او وَ یَجْعَلُ الرِّجْسَ و كژى بیگانگى مى ‏افكند و مى ‏آلاید عَلَى الَّذِینَ لا یَعْقِلُونَ (100) بر ایشان كه حقّ مى در نیاوند.

قُلِ انْظُرُوا گوى در نگرید ما ذا فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ تا آن خود چه چیز است كه در آسمان و زمین است وَ ما تُغْنِی الْآیاتُ وَ النُّذُرُ و چه سود دارد نشانها و پیغامها و آگاه كنندگان و بیم نمایندگان عَنْ قَوْمٍ لا یُؤْمِنُونَ (101) قومى را كه ایشان بنمى باید گرویدن.

فَهَلْ یَنْتَظِرُونَ چشم نمیدارند إِلَّا مِثْلَ أَیَّامِ الَّذِینَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ مگر خویشتن را روزى همچون روزهاى ایشان كه گذشته ‏اند پیش ازین قُلْ فَانْتَظِرُوا گوى چشم میدارید بمن و بخویشتن إِنِّی مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِینَ (102) كه من هم از چشم دارندگانم با شما.

ثُمَّ نُنَجِّی رُسُلَنا آن گه باز رهانیم فرستادگان خویش وَ الَّذِینَ آمَنُوا و ایشان كه گرویدگان ‏اند كَذلِكَ حَقًّا عَلَیْنا هم چنان حق است بر ما نُنْجِ الْمُؤْمِنِینَ (103) كه باز رهانیم و گرویدگان با او.

قُلْ یا أَیُّهَا النَّاسُ گوى اى مردمان إِنْ كُنْتُمْ فِی شَكٍّ مِنْ دِینِی اگر شما در گمان ‏اید از دین من فَلا أَعْبُدُ الَّذِینَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ نپرستم آنچه مى‏پرستید شما فرود از خداى وَ لكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِی یَتَوَفَّاكُمْ و لكن اللَّه را پرستم آن خداى كه شما را میراند وَ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ (104) و مرا باین فرمودند كه از گرویدگان باش.

وَ أَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّینِ حَنِیفاً و آهنگ خویش و روى خویش راست دار دین را مسلمان بر ملت ابراهیم وَ لا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِینَ (105) و نگر كه از انباز گیرندگان نباشى.

وَ لا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ و فرود از اللَّه مخوان ما لا یَنْفَعُكَ وَ لا یَضُرُّكَ چیزى كه ترا نه سود دارد و نه گزاید فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذاً مِنَ الظَّالِمِینَ (106) اگر چنین كنى آن گه تو آنى كه یكى از ستم كاران باشى.

وَ إِنْ یَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ و اگر اللَّه بتو گزندى رساند فَلا كاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ باز برنده ‏اى نیست آن گزند را مگر هم او وَ إِنْ یُرِدْكَ بِخَیْرٍ و اگر بتو نیكى خواهد فَلا رَادَّ لِفَضْلِهِ باز دارنده ‏اى نیست فضل او را یُصِیبُ بِهِ مَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ میرساند آن را باو كه خواهد از بندگان خویش وَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ (107) و اوست عیب پوش آمرزگار مهربان.

قُلْ یا أَیُّهَا النَّاسُ گوى اى مردمان قَدْ جاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ آمد بشما پیغامى راست و رساننده ‏اى راست از خداوند شما فَمَنِ اهْتَدى‏ فَإِنَّما یَهْتَدِی لِنَفْسِهِ هر كه بر راه راست افتد سود تن خویش را افتد وَ مَنْ ضَلَّ فَإِنَّما یَضِلُّ عَلَیْها و هر كه از راه راست بیفتد زیان تن خویش را بیفتد وَ ما أَنَا عَلَیْكُمْ بِوَكِیلٍ (108) و من بر شما كوش دارنده و نگه دارنده‏ ام.

وَ اتَّبِعْ ما یُوحى‏ إِلَیْكَ و بر پى مى‏باش آن پیغام را كه مى‏دهند بتو وَ اصْبِرْ و شكیبا مى‏باش حَتَّى یَحْكُمَ اللَّهُ تا آن گه كه اللَّه برگزارد كار و خواست خود وَ هُوَ خَیْرُ الْحاكِمِینَ (109) و بهتر حاكمان اللَّه است در حكم.
گل

نکات تفسیری از النوبة الثانیة
قوله تعالى: فَلَوْ لا كانَتْ قَرْیَةٌ آمَنَتْ ...
خلافست میان علما كه قوم یونس عذاب بعیان دیدند یا امارات و دلائل آن دیدند،
قومى گفتند: عذاب بایشان نزدیك گشت و بعیان دیدند كه میگوید: كَشَفْنا عَنْهُمُ و الكشف یكون بعد الوقوع او اذا قرب.
و قومى گفتند: امارات و دلائل عذاب دیدند و در آن حالت توبه كردند باخلاص و صدق و زبان تضرّع بگشادند و تا ربّ العزّة آن عذاب كه دلیل آن ظاهر بود از ایشان بگردانید و مثال این بیمارست كه بوقت بیمارى چنان كه امید بعافیت و صحت میدارد و از مرگ نمى‏ترسد توبت كند، توبت وى در آن حال درست بود، اما چون مرگ بمعاینه دید و از حیات نومید گشت، توبه وى درست نباشد كه میگوید جل جلاله: وَ إِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ إِلَّا لَیُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ

تواریخیان گفتند: یونس پیغامبر مسكن او موصل بود و خانه او نینوى، مادر وى تنخیس نام بود و پدر وى متى، و موصل از آن خوانند كه شام به عراق پیوندد، رب العالمین یونس را فرستاد بقوم وى و ایشان را دعوت كرد بدین اسلام ایشان سرباز زدند و رسالت وى قبول نكردند، یونس گفت: اكنون كه مرا دروغ زن میدارید و رسالت ما قبول نمیكنید، بارى بدانید كه بامداد شما را از آسمان عذاب آید و آن گه سه روز آن عذاب در پیوندد.
ایشان با یكدیگر گفتند: یونس هرگز دروغ نگفته است این یك امشب او را بیازمائید بنگرید كه امشب از میان ما بیرون شود یا نه، اگر بیرون شود و بر جاى خویش نماند پس بدانید كه راست میگوید.
بامداد چون او را طلب كردند نیافتند كه از میان ایشان بیرون شده بود، دانستند كه وى راست گفت، همان ساعت امارات و دلائل عذاب پیدا گشت، ابرى سیاه بر آمد، و دخانى عظیم در گرفت، چنان كه در و دیوار ایشان سیاه گشت، ایشان بترسیدند، و از كردها و گفتهاى خویش پشیمان شدند، و رب العزّة جلّ جلاله در دلهاى ایشان توبت افكند همه بیك بار بصحرا بیرون شدند، مردان و زنان و كودكان و چهار پایان نیز بیرون بردند، و پلاسها در پوشیدند، زبان زارى و تضرّع بگشادند، و به اخلاص و صدق این دعا گفتند: یا حىّ حین لا حىّ یا حى محیى الموتى یا حىّ لا اله الا انت.
...
وَ لَوْ شاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِی الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِیعاً ...یا محمد تو نتوانى كه ایشان را ناكام راه نمایى، باز خواندن توانى اما راه نمودن نتوانى لَیْسَ عَلَیْكَ هُداهُمْ، إِنَّكَ لا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَ ما كانَ لِنَفْسٍ و ما ینبغى لنفس، و ما كانت النّفس أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ...

قُلِ انْظُرُوا اى قل للمشركین الذین یسئلونك الآیات انْظُرُوا ما ذا فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ من الآیات ...
درین «ما» مخیّرى، خواهى باستفهام گوى، خواهى بنفى، اگر باستفهام گویى معنى آنست كه چه سود دارد آیات و معجزات. و اگر بنفى گویى معنى آنست كه سود ندارد آیات و معجزات و انذار آگاه كنندگان و بیم نمایندگان قومى را كه در علم خداى كافرانند كه هرگز ایمان نیارند.

فَهَلْ یَنْتَظِرُونَ
مشركان مكه را میگوید: ما ینتظرون إِلَّا ایّاما یقع علیهم فیها العذاب...
میگوید: مشركان قریش بعد از ان كه ترا دروغ زن گرفتند چه انتظار كنند و چه چشم دارند مگر مثل آن عقوبات و وقایع كه ایشان را رسید كه گذشته ‏اند از پیش از دروغ زن گیران پیغامبران چون عاد و ثمود و امثال آن.
...
قُلْ یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِی شَكٍّ مِنْ دِینِی
این خطاب با مشركان قریش است میگوید: اگر شما نمى‏شناسید و نمیدانید این دین كه من آورده‏ ام، من شما را روشن كنم و دلایل درستى و راستى آن شما را پیدا كنم، همانست كه گفت: وَ أَنْزَلْنا إِلَیْكَ الذِّكْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَیْهِمْ

اگر شما در گمان‏ اید ازین دین كه من آوردم و شما را بدان دعوت كردم، من بارى بر یقین ‏ام بى هیچ گمان درستى و راستى آن میدانم، و حقّى و سزاوارى آن مى‏شناسم. همانست كه گفت: عَلى‏ بَصِیرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِی

آن گه گفت: فَلا أَعْبُدُ الَّذِینَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ‏ بآنكه شما در گمان‏ اید من نخواهم پرستیدن ایشان را كه مى‏پرستید شما فرود از خداى، آن گه ایشان را تهدید كرد بآنچه گفت: أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِی یَتَوَفَّاكُمْ كه وفات ایشان میعاد عذاب ایشان است، میگوید: آن خداى را پرستم كه شما را میراند و شما را عذاب كند كه دیگرى را بباطل مى‏پرستید نه او را بحق،

و نیز اشارت است كه سزاى خدایى اوست كه قدرت آن دارد كه شما را میراند و قبض ارواح شما كند نه آن بتان كه ایشان را قدرت نیست و در ایشان هیچ ضر و نفع نیست وَ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ ...

وَ لا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ ما لا یَنْفَعُكَ...
سیاق این سخن تحقیر بتان است، و مذلت و خوارى ایشان، كه در ایشان هیچ چیز از نفع و ضر و خیر و شرّ نیست و ضار و نافع بحقیقت جز اللَّه نیست فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذاً مِنَ الظَّالِمِینَ الذین وضعوا الدعا غیر موضعه، آن گه تحقیق و تأكید این سخن را گفت.
...
قُلْ یا أَیُّهَا النَّاسُ
خطاب با قریش است و با مكیان قَدْ جاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ
حق اینجا مصطفى است و قرآن فَمَنِ اهْتَدى‏ ...

مفسران گفتند: درین سوره هفت آیت منسوخ است بآیت قتال،
یكى آنكه گفت: فَقُلْ إِنَّمَا الْغَیْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّی مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِینَ
دیگر وَ إِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِی عَمَلِی وَ لَكُمْ عَمَلُكُمْ
سه دیگر وَ إِمَّا نُرِیَنَّكَ بَعْضَ الَّذِی نَعِدُهُمْ
چهارم أَ فَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى یَكُونُوا مُؤْمِنِینَ
پنجم فَهَلْ یَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَیَّامِ الَّذِینَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ
ششم وَ مَنْ ضَلَّ فَإِنَّما یَضِلُّ عَلَیْها وَ ما أَنَا عَلَیْكُمْ بِوَكِیلٍ
هفتم وَ اصْبِرْ حَتَّى یَحْكُمَ اللَّهُ نسخ الصبر منها بآیة السیف وَ اتَّبِعْ ما یُوحى‏ إِلَیْكَ من التبلیغ و التبشیر و الاعذار و الانذار وَ اصْبِرْ على تبلیغ الرسالة و تحمل المكاره حَتَّى یَحْكُمَ اللَّهُ من نصرك و قهر اعدائك و اظهار دینه ففعل ذلك یوم بدر وَ هُوَ خَیْرُ الْحاكِمِینَ حكم بقتل المشركین و بالجزیة على اهل الكتاب یعطونها عن ید و هم صاغرون و قیل: خَیْرُ الْحاكِمِینَ لانه المطلع على السرائر فلا یحتاج الى بیّنة و شهود.
( پایان تفسیر سوره مبارکه یونس)
« از تفسیر كشف الأسرار و عُدة الأبرار.میبدی»

   ادامه دارد ...   
 علی (ع)


مطالب مرتبط :
... مباحث قرآنی رمضان (01)
... مباحث قرآنی رمضان (02)
... مباحث قرآنی رمضان (03)
... مباحث قرآنی رمضان (04)
... مباحث قرآنی رمضان (05)
... مباحث قرآنی رمضان (06)
... مباحث قرآنی رمضان (07)
... مباحث قرآنی رمضان (08)
... مباحث قرآنی رمضان (09)
... مباحث قرآنی رمضان (10)
... مباحث قرآنی رمضان (11)
... دلیل تقدم سوره مبارکه حمد
... نظری به سوره مبارکه ناس
... خیر در نیوشیدن است
... سوره مبارکه بینه
سوره فاتحه و بقره
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (001)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (005)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (010)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (015)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (020)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (025)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (030)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (035)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (040)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (045)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (050)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (055)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (060)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (065)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (070)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (075)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (080)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (085)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (090)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (095)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (100)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (105)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (110)
           **********
سوره آل عمران
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (111)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (115)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (120)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (125)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (130)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (135)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (140)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (145)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (150)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (152)

           **********
سوره نساء
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (153)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (155)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (160)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (165)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (170)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (175)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (180)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (185)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (190)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (195)

           **********
سوره مائده
تفسیر سوره مائده 01 (196)
تفسیر سوره مائده 05 (200)
تفسیر سوره مائده 10 (205)
تفسیر سوره مائده 15 (210)
تفسیر سوره مائده 20 (215)
تفسیر سوره مائده 25 (220)
تفسیر سوره مائده 29 (224)


           **********
سوره انعام
تفسیر سوره انعام 01 (225)

تفسیر سوره انعام 05 (229)
تفسیر سوره انعام 10 (234)
تفسیر سوره انعام 15 (239)
تفسیر سوره انعام 21 (245)
تفسیر سوره انعام 26 (250)
تفسیر سوره انعام 31 (255)
تفسیر سوره انعام 36 (260)
تفسیر سوره انعام 37 (261)

           **********
سوره اعراف

تفسیر سوره اعراف 01 (262)
تفسیر سوره اعراف 05 (266)
تفسیر سوره اعراف 10 (271)
تفسیر سوره اعراف 15 (276)
تفسیر سوره اعراف 20 (281)
تفسیر سوره اعراف 25 (286)
تفسیر سوره اعراف 30 (291)
تفسیر سوره اعراف 35 (296)
تفسیر سوره اعراف 40 (301)


           **********
سوره انفال

تفسیر سوره انفال 01 (302)
تفسیر سوره انفال 05 (306)
تفسیر سوره انفال 07 (308)


           **********
سوره توبه

تفسیر سوره توبه 01 (309)
تفسیر سوره توبه 05 (313)
تفسیر سوره توبه 10 (318)
تفسیر سوره توبه 13 (321)


           **********
سوره یونس

تفسیر سوره یونس 01 (322)
تفسیر سوره یونس 02 (323)
تفسیر سوره یونس 03 (324)
تفسیر سوره یونس 04 (325)
تفسیر سوره یونس 05 (326)
تفسیر سوره یونس 06 (327)
تفسیر سوره یونس 07 (328)
تفسیر سوره یونس 08 (329)
تفسیر سوره یونس 09 (330)


           **********
سوره علق
تفسیر سوره علق

           **********
سوره قدر
تفسیر سوره قدر


مطالب اخیر وبلاگ:

تفسیر سوره یونس 08 (329)
تفسیر سوره یونس 07 (328)
تفسیر سوره یونس 06 (327)
تفسیر سوره یونس 05 (326)
تفسیر سوره یونس 04 (325)
حدیث ظلم از کلام امام جواد (ع)
خواص آب برنج
تفسیر سوره یونس 03 (324)
تفسیر سوره یونس 02 (323)
تفسیر سوره یونس 01 (322)
تفسیر سوره توبه 13 (321)
تفسیر سوره توبه 12 (320)
تفسیر سوره توبه 11 (319)
تفسیر سوره توبه 10 (318)
تفسیر سوره توبه 09 (317)
تفسیر سوره توبه 08 (316)
تفسیر سوره توبه 07 (315)
تفسیر سوره توبه 06 (314)
شناخت علی بن موسی الرضا (ع)
بندگان خاص خدا آشکارا پنهانند !
تفسیر سوره توبه 05 (313)
تفسیر سوره توبه 04 (312)
تفسیر سوره توبه 03 (311)
تفسیر سوره توبه 02 (310)
تفسیر سوره توبه 01 (309)
تفسیر سوره انفال 07 (308)
تفسیر سوره انفال 06 (307)
قاضی و قضات و قضاوت
خطبه 107 نهج البلاغه
آثار وضعی گناه از نگاه امام صادق (ع)
امام حسین (ع) و نهی از مجالست با افراد پست
نحوه رفتار با مردم
ممنوعیت همنشینی با فاجر
سخنانی از امام صادق (ع) درباره ظلم و عدل
ضرورت دوری از اهالی قدرت
موجودات مجرد
تفسیر سوره انفال 05 (306)
توهم خود مرکز پنداری
خطرات شنا در دریا
تفسیر سوره انفال 04 (305)
ارزش دل در قرب بحق
تفسیر سوره انفال 03 (304)
تفسیر سوره انفال 02 (303)
تفسیر سوره انفال 01 (302)
تفسیر سوره اعراف 40 (301)
تفسیر سوره اعراف 39 (300)
تفسیر سوره اعراف 38 (299)
تفسیر سوره اعراف 37 (298)
تفسیر سوره اعراف 36 (297)
تفسیر سوره اعراف 35 (296)

توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.