النوبة الثالثة
قوله تعالى: خُذِ الْعَفْوَ

مهلت الهی کید اوست

فرمان آمد از خداوند كریم مهربان، بار خداى همه بار خدایان، كریم و لطیف در نام و در نشان، بمحمّد خاتم پیغامبران، و مقتداى جهانیان، كه:

اى سیّد!
در گذار گناه از گناهكاران، و بپوش عیب ایشان، و بركش قلم عفو بر جریده بدكاران.

اى سید!
از ما گیر خُلق پسندیده، و فعل ستوده، گفتار براستى و با خلق آشتى.
در صحبت یار نیكان، و در خلوت تیمار بر ایشان.

اى سیّد!
من كه خداوندم بردبارم، و بردباران را دوست دارم.
از دشمن ناسزا میشنوم، و شوخى وى در خلوت مى ‏بینم، و پرده بر وى میدارم، و بعقوبت نشتابم، و توبه و عفو بر وى عرضه میكنم، و بدرگاه خود باز میخوانم كه:
إِنْ یَنْتَهُوا یُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ.

...
بندگان من! رهیگان من!
مرا بآواز خواندید، بلبّیك جواب دادم.
از من نعمت خواستید عطا بخشیدم.
به بیهوده بیرون آمدید مهلت دادم.
فرمان من بگذاشتید رعایت از شما برنداشتم.
معصیت كردید ستر بر شما نگه داشتم.
با این همه
گر بازآئید بپذیرم، ور برگردید باز آمدن را انتظار كنم.
انا اجود الاجودین و اكرم الاكرمین.
...
چون این آیت فرو آمد كه خُذِ الْعَفْوَ، رسول خدا دانست كه عفو از خصائص سنت حق است جل جلاله، و خود گفته بود علیه الصلاة و السلام كه: « المؤمن یأخذ من اللَّه خلقا حسنا».

این خلق نیكو از حق گرفت، و این سنت پسندیده بر دست گرفت تا بحدى رسید كه روز احد آن چندان رنج و اذى دید از مشركان، و با این همه میگفت: « اللّهمّ اهد قومى فانّهم لا یعلمون».

وَ إِمَّا یَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّیْطانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ
مصطفى (ص) گفت: « رأیت عدوّ اللَّه ابلیس ناحلا مهموما، فقلت: یا عدوّ اللَّه! ممّ نحو لك؟ قال من صهیل فرس الغازى، و اذان المؤذّنین، و كسب درهم من الحلال، و قول العبد: اعوذ باللّه من الشّیطان الرّجیم.

آن مهتر عالم و سیّد ولد آدم صلوات اللَّه و سلامه علیه گفت:
وقتى آن سر اشقیا، مهجور مملكت، ابلیس را دیدم نزار و ضعیف و درمانده، سر بجیب مهجورى فرو برده، گفتم یا عدوّ اللَّه! این ضعف و نحافت تو از چیست؟
گفت: اى محمّد! این ضعف و گداختگى و درماندگى من از چهار چیز است. هر گه كه از آن چهار چیز یكى روى نماید چنان گداخته شوم كه نمك در آب گدازد، و شمع در آتش:
یكى آواز اسب غازیان در صف جهاد با كافران.
دوم آواز مؤذنان در وقت اذان.
سوم كسب كردن حلال بشرط شریعت و مقتضى ایمان،
چهارم گفتار بنده مؤمن كه گوید: اعوذ باللّه من الشّیطان الرّجیم.

فرمان آمد كه اى سیّد! هر كه با دشمن حرب كند، زره باید و خفتان، جوشن و برگستوان خود و مغفر، خیل و لشكر.

اى سیّد! امت تو در معركه شیطان قرار گرفته ‏اند، فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ زره ایشان، إِمَّا یَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّیْطانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ جوشن ایشان، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ خود ایشان، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ برگستوان ایشان. چون با زین سلاح و عدّت بحرب ابلیس آیند، لا جرم از وساوس و نزغات وى ایمن شوند: إِنَّهُ لَیْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلَى الَّذِینَ آمَنُوا.

و در خبر است: « انّ لكلّ ملك حمى، و انّ حمى اللَّه محارمه».

هر پادشاهى را در دنیا حمایتگاهى است، و خداوند عالم را جل جلاله سه حمایتگاه است:
یكى توحید و شهادت، چنان كه گفت: لا اله الا اللَّه حصنى.
دیگر حرم مكّه: وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً.
سه دیگر گفتار اعوذ باللَّه من الشیطان الرجیم.

آهوى دشتى و مرغ هوایى كه سایه حرم بر فرق وى افتاد از خصمان ایمن گشت، قال النّبیّ (ص): « مكة حرام بتحریم اللَّه، لا یختلى خلاها و لا یعضد شوكها و لا ینفّر صیدها».

توحید و شهادت محل حصن و امن پادشاه است عزّ جلاله. اگر زنّار دارى، بت ‏پرستى، هزار سال بت را سجود برده و آتش پرستیده، چون یك قدم بر بساط توحید و شهادت نهاد از آتش عقوبت ایمن گشت، و مستحق رضوان اكبر شد.

قال النّبی (ص): « اذا قالوها عصموا منى دماءهم و اموالهم ».

أَعُوذُ بِاللَّهِ حصار و حمایتگاه مولى است.
هر بنده‏اى كه فتنه دیو است و سخره شیطان، و در بند همزات و غمزات ابلیس، چون چنگ نیاز و افلاس درین عروه وثقى زد كه: اعوذ باللّه من الشّیطان الرجیم، ابلیس را بطاعت و ایمان وى كار نه، و هیچ دشمن را در حمایتگاه او قرار نه.

إِنَّ الَّذِینَ اتَّقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّیْطانِ الایة
چون توفیق در راه مرد آید كید شیطان در وى اثر نكند.
...
وَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ
سماع حقیقت استماع قرآن است، و سماع روزگار مرد را بیش از آن زندگى دهد كه روح قالب دهد.
سماع چشمه ‏ایست كه از میان دل برجوشد، و تربیت او از عین صدق است، و صدق مر سماع را چنان است كه جرم آفتاب مر شعاع را، و تا ظلمات بشریّت از پیش دل برنخیزد، حقیقت آفتاب سماع روا نبود كه بر صحراء سینه مرد تجلى كند.

و بدان كه سماع بر دو ضرب است: سماع عوام دیگر است و سماع خواصّ دیگر.
حظّ عوام از سماع صوت است و نغمت آن، و حظّ خواص از سماع لطیفه‏ ایست میان صوت و معنى و اشارت آن.

عوام سماع كنند بگوش سر و آلت تمییز و حركت طباع، تا از غم برهند، و از شغل بیاسایند.
خواص سماع كنند بنفسى مرده و دلى تشنه و نفسى سوخته، لا جرم بار آورد ایشان را نسیم انسى و یادگار ازلى و شادى جاودانى.

 و گفته ‏اند: حقیقت سماع یادگار نداء قدیم است كه روز میثاق از بارگاه جبروت و جناب احدیت روان گشت كه: « أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ »؟ بسمع بندگان پیوست، و ذوق آن بجان ایشان رسید.
ندایى كه مستودع آن در جهان است، و مستقر آن در جان است.
آنچه شاهد است نشان است، و آنچه عبارت است عنوان است.
آنچه در خبر گمان است، در وجود عیان است،
هفت اندام رهى بنداء دوست نیوشان است، نداء دوست نه اكنونى است كه جاودان است.

وَ اذْكُرْ رَبَّكَ فِی نَفْسِكَ
یاد كنندگان اللَّه سه مرداند:
یكى بزبان یاد كرد دل از آن بى‏خبر،
یكى بزبان و دل یاد كرد امّا كارش بر خطر، كه گفته ‏اند: «و المخلصون على خطر عظیم».
یكى بزبان خاموش و دل درو مستغرق، چنان كه پیر طریقت گفت:

الهى!
چه یاد كنم كه خود همه یادم!
من خرمن نشان خود فرا باد نهادم! و كیف اذكره من لست انساه؟!

اى یادگار جانها!
و یاد داشته دلها!
و یاد كرده زبانها!
بفضل خود ما را یاد كن،
و بیاد لطفى ما را شاد كن.

إِنَّ الَّذِینَ عِنْدَ رَبِّكَ
اشارت است بنقطه جمع، «لا یَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِهِ» خبر است از نعت تفرقه.
عندیت كرامت ایشان را اثبات كرده، و احكام عبودیت بر ایشان نگه داشته، تا بنده روان باشد میان جمع و تفرقت.
جمع حقیقت را نشان است و تفرقت شریعت را بیان است.
لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهاجاً اشارت بآن است، و اللَّه اعلم بالصّواب.
« از تفسیر كشف الأسرار و عُدة الأبرار.میبدی»
پایان تفسیر سوره مبارکه اعراف

   ادامه دارد ...   
 
لینک عضویت در کانال تلگرام ما : https://telegram.me/zaresari

گل


علی (ع)مطالب مرتبط :
... مباحث قرآنی رمضان (01)
... مباحث قرآنی رمضان (02)
... مباحث قرآنی رمضان (03)
... مباحث قرآنی رمضان (04)
... مباحث قرآنی رمضان (05)
... مباحث قرآنی رمضان (06)
... مباحث قرآنی رمضان (07)
... مباحث قرآنی رمضان (08)
... مباحث قرآنی رمضان (09)
... مباحث قرآنی رمضان (10)
... مباحث قرآنی رمضان (11)
... دلیل تقدم سوره مبارکه حمد
... نظری به سوره مبارکه ناس
... خیر در نیوشیدن است
... سوره مبارکه بینه
سوره فاتحه و بقره
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (001)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (005)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (010)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (015)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (020)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (025)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (030)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (035)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (040)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (045)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (050)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (055)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (060)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (065)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (070)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (075)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (080)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (085)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (090)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (095)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (100)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (105)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (110)
           **********
سوره آل عمران
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (111)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (115)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (120)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (125)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (130)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (135)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (140)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (145)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (150)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (152)

           **********
سوره نساء
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (153)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (155)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (160)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (165)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (170)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (175)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (180)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (185)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (190)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (195)

           **********
سوره مائده
تفسیر سوره مائده 01 (196)
تفسیر سوره مائده 05 (200)
تفسیر سوره مائده 10 (205)
تفسیر سوره مائده 15 (210)
تفسیر سوره مائده 20 (215)
تفسیر سوره مائده 25 (220)
تفسیر سوره مائده 29 (224)


           **********
سوره انعام
تفسیر سوره انعام 01 (225)

تفسیر سوره انعام 05 (229)
تفسیر سوره انعام 10 (234)
تفسیر سوره انعام 15 (239)
تفسیر سوره انعام 21 (245)
تفسیر سوره انعام 26 (250)
تفسیر سوره انعام 31 (255)
تفسیر سوره انعام 36 (260)
تفسیر سوره انعام 37 (261)

           **********
سوره اعراف

تفسیر سوره اعراف 01 (262)
تفسیر سوره اعراف 05 (266)
تفسیر سوره اعراف 10 (271)
تفسیر سوره اعراف 15 (276)
تفسیر سوره اعراف 20 (281)
تفسیر سوره اعراف 21 (282)
تفسیر سوره اعراف 22 (283)
تفسیر سوره اعراف 23 (284)
تفسیر سوره اعراف 24 (285)
تفسیر سوره اعراف 25 (286)
تفسیر سوره اعراف 26 (287)
تفسیر سوره اعراف 27 (288)
تفسیر سوره اعراف 28 (289)
تفسیر سوره اعراف 29 (290)
تفسیر سوره اعراف 30 (291)
تفسیر سوره اعراف 31 (292)
تفسیر سوره اعراف 32 (293)
تفسیر سوره اعراف 33 (294)
تفسیر سوره اعراف 34 (295)
تفسیر سوره اعراف 35 (296)
تفسیر سوره اعراف 36 (297)
تفسیر سوره اعراف 37 (298)
تفسیر سوره اعراف 38 (299)
تفسیر سوره اعراف 39 (300)
تفسیر سوره اعراف 40 (301)
           **********
سوره علق
تفسیر سوره علق

           **********
سوره قدر
تفسیر سوره قدر


مطالب اخیر وبلاگ:

تفسیر سوره اعراف 36 (297)
تفسیر سوره اعراف 35 (296)
تفسیر سوره اعراف 34 (295)
تفسیر سوره اعراف 33 (294)
تفسیر سوره اعراف 32 (293)
تفسیر سوره اعراف 31 (292)
تفسیر سوره اعراف 30 (291)
تفسیر سوره اعراف 29 (290)
Flight 655
قاضی درشت گفتار معزول مولاست
ده صفت کارساز دنیا و آخرت
تفسیر سوره اعراف 28 (289)
تفسیر سوره اعراف 27 (288)
آفرینش آدم
تفسیر سوره اعراف 26 (287)
تفسیر سوره اعراف 25 (286)
تفسیر سوره اعراف 24 (285)
تفسیر سوره اعراف 23 (284)
زبان بد نشانه نفاق
عید فطر مبارک
امام موسی صدر و پس از عید فطر
تفسیر سوره اعراف 22 (283)
تفسیر سوره اعراف 21 (282)
تفسیر سوره اعراف 20 (281)
تفسیر سوره اعراف 19 (280)
دعای امام سجاد (ع) براى مرزداران
تفسیر سوره اعراف 18 (279)
تفسیر سوره اعراف 17 (278)
تفسیر سوره اعراف 16 (277)
تفسیر سوره اعراف 15 (276)
تفسیر سوره اعراف 14 (275)
تفسیر سوره اعراف 13 (274)
تفسیر سوره اعراف 12 (273)
تفسیر سوره اعراف 11 (272)
اخلاق حکومتی امام علی (ع)
نامه امام علی (ع) به مالک اشتر
تفسیر سوره اعراف 10 (271)
تفسیر سوره اعراف 09 (270)
تفسیر سوره قدر
تفسیر سوره علق
تفسیر سوره اعراف 08 (269)
در وصف حضرت مصطفی (ص)
زینت های الهی را بر مردم حرام نکنید
تفسیر سوره اعراف 07 (268)
امام خمینی و مسئولیتهاى روحانیت
تفسیر سوره اعراف 06 (267)
تفسیر سوره اعراف 05 (266)
تفسیر سوره اعراف 04 (265)
تفسیر سوره اعراف 03 (264)
تفسیر سوره اعراف 02 (263)

توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.