النوبة الثالثةلله الاسماء الحسنی
قوله تعالى: وَ لِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنى‏ فَادْعُوهُ بِها
خداى را جلّ جلاله نامها است، و آن نامها او را صفات است، بآن نامها نامور و ستوده و شناخته، نامهاى پرآفرین، و بر دلها شیرین، نظم پاك و گفت پاك از خداوند پاك.
نظم بسزا و گفت زیبا از خداوند یكتا.
آئین زبان و چراغ جان و ثناء جاودان.

خود میگوید جلّ جلاله و عزّ كبریاؤه: نورى هداى، و لا اله الّا اللَّه كلمتى، و أنا هو.
بنده كه راه یافت بنور من یافت،
پى كه برد بچراغ من برد، چراغ سنّت، چراغ معرفت، چراغ محبّت.
چراغ سنت در دلش افروختیم، چراغ معرفت در سرش افروختیم، چراغ محبّت در جانش افروختیم.
اى شاد باد بنده ‏اى كه میان این سه چراغ روان است!
عزیزتر ازو كیست كه نور اعظم در دلش تابان است؟
و دیده ورى دوست دل او را عیان است؟

آن گه گفت جلّ جلاله:
لا اله الا اللَّه گفت من است و صفت من است،
و اللَّه نام من است، و من آن نامم كه هستم،
كه نامم دیّان و مهربان، و خداى همگان،
دارنده جهان، و نوبت ساز جهانیان.

پیر طریقت كلمه ‏اى چند گفته لائق این موضع، گفت:
اى سزاوار ثناى خویش!
اى شكر كننده عطاء خویش!
اى شیرین نماینده بلاء خویش!
رهى بذات خود از ثناء تو عاجز، و بعقل خود از شناخت منّت تو عاجز، و بتوان خود از سزاى تو عاجز،

كریما!
گرفتار آن دردم كه تو دواى آنى.
بنده آن ثناام كه تو سزاى آنى.
من در تو چه دانم تو دانى!
تو آنى كه خود گفتى، و چنان كه خود گفتى آنى.
همانست كه مصطفى (ص) گفت: «لا احصى ثناء علیك انت كما اثنیت على نفسك».

وَ ذَرُوا الَّذِینَ یُلْحِدُونَ فِی أَسْمائِهِ
الحاد در نامهاى اللَّه از راه راستى و صواب برگشتن است،
و این بر دو وجه است:
یا زیادت آرد در آن یا نقصان.
نامى و صفتى كه اللَّه خود را نگفت بگوید، یا آنچه خود را گفت نگوید.
آن تمثیل است و این تعطیل.
اهل التّمثیل زادوا فألحدوا، و اهل التعطیل نقصوا فألحدوا.

شیخ الاسلام انصارى گفت قدّس اللَّه روحه:
آنچه اللَّه از خود نشان داد آنست، و صفت وى چنان است.
اللَّه از خود بر بیان است، و مصطفى ازو بر عیان است،
خود را میگوید: « فَسْئَلْ بِهِ خَبِیراً،»
و مصطفى را میگوید: وَ ما یَنْطِقُ عَنِ الْهَوى‏.

اللَّه را صفت اثبات كردن نشاید بخویشتن، و نه تنزیه كردن بخویشتن.
گوش فرا كتاب و سنت دار، آنچه گوید تو بگوى كه آنست.
اللَّه گفت كه صفت هست، و نام هست، تو آن میگوى كه هست، آنچه نگفت كه نیست تو مگوى كه نیست.
اللَّه نگفت كه من چونم، اگر بگفتى كه چونم ما بگفتیمى.
اللَّه گفت كه هستم چونى بنگفت، تو هست میگوى چونى مگوى.


هر كه را دو آیت از قرآن معلوم گشت از تشبیه برست:
أَ فَمَنْ یَخْلُقُ كَمَنْ لا یَخْلُقُ؟
لَیْسَ كَمِثْلِهِ شَیْ‏ءٌ وَ هُوَ السَّمِیعُ الْبَصِیرُ.

اثبات اسم نه تشبیه است، و تقدیس در نفى مذهب ابلیس است، او كه مى ‏تشبیه كند از حظیره اسلام بیرون است، و او كه صفت رد میكند زندیق است.

و بدان كه خالق را جلّ جلاله نامها است و مخلوق را نامها.
هر چه نامهاى مخلوق است آن مصنوع است عاریتى و ساخته و مجازى،
و آنچه نامهاى خالق است همه قدیم ‏اند و ازلى، و بسزاى او و حقیقى.
هیچ نام از نامهاى او محدث نیست.

قومى گفتند: مخلوق باید تا خالق بود، مرزوق باید تا رازق بود. و نه چنان است كه ایشان گفتند، كه هیچ حدث را با نام اللَّه راه نیست، كه هیچ مخلوق نبود و خداوند ما خالق بود. هیچ مرزوق نبود و خداوند ما رازق بود.

اللَّه را نود و نه نام است كه بآن نامها نامور است،
و نه بموسومات مسمّى است، كه خود متسمى است بازل.
در آسمان و زمین اوست، كه چنان كه در اوّل آخر است در آخر اوّل است،
نه اوهام را مدرك، نه افهام را علل. هو معلّ الاشیاء و لا یعتلّ.

در چرا افكننده هر چیز، و خود در چرا ناید.
پس هر كه در چرا و چون شد از طرق سنت بیرون شد، از آنكه ربّ العزّة نه متحائل است در ظنون، نه محاط در افهام، نه متقسم در عقول، نه مدرك در اوهام.
شناخته است امّا بصفت و نام. همه ازو بر نشانند و بر پیغام.
بنور معرفت و كتاب و سنت و الهام.

وَ مِمَّنْ خَلَقْنا أُمَّةٌ یَهْدُونَ بِالْحَقِّ
صفت و نعت دوستان است،
وَ الَّذِینَ كَذَّبُوا بِآیاتِنا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَیْثُ لا یَعْلَمُونَ
حاصل كار بیگانگان است.
ایشان نواختگان فضل ‏اند، و اینان راندگان عدل.
ضامن ایشان خداست، مصطفى پیشوا، و اللَّه رهنماى است.
ضامن اینان راى است، و ابلیس پیشوا، و دوزخ سراى.
مذهب ایشان « وَ ما یَنْطِقُ عَنِ الْهَوى‏»، و مذهب اینان « ما أُرِیكُمْ إِلَّا ما أَرى‏».
ایشان را میگوید: یَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ یَعْدِلُونَ، و اینان را میگوید: سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَیْثُ لا یَعْلَمُونَ.
بنگر تا چند فرق است. میان این دو فریق؟ فَرِیقاً هَدى‏ وَ فَرِیقاً حَقَّ عَلَیْهِمُ الضَّلالَةُ.

أَ وَ لَمْ یَتَفَكَّرُوا ما بِصاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ
چرا دیده فكرت باز نكنند، و اندیشه عقل برنگمارند در كار محمّد (ص)،
و تأمل نكنند در معجزات و دلائل نبوّت و در شاهد خلقت و كمال خلق او، تا بدانند كه وى دیوانه نیست و كاهن نیست و شاعر نیست.

فرمان آمد كه یا محمّد!
تو خاموش باش، و ایشان را جواب مده كه منزلت تو بنزدیك ما برتر از آن است كه ترا بخود باز گذاریم، یا فرو گذاریم.
ما خود ایشان را جواب دهیم، و ترا نیابت داریم:
ما أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ، ما هُوَ بِقَوْلِ شاعِرٍ قَلِیلًا ما تُؤْمِنُونَ وَ لا بِقَوْلِ كاهِنٍ، وَ ما عَلَّمْناهُ الشِّعْرَ وَ ما یَنْبَغِی لَهُ، ما ضَلَّ صاحِبُكُمْ وَ ما غَوى‏. وَ ما یَنْطِقُ عَنِ الْهَوى‏، فَما أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكاهِنٍ وَ لا مَجْنُونٍ.

ترا چه زیان اى محمّد! كه بو جهل و بو لهب و عتبه و شیبه گویند تو دیوانه ‏اى!
من كه ملكم ترا مى‏ پسندم و میگویم: ما أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ‏.
دوست پسند باید نه شهر پسند.

اى محمد!
تو دیوانه نه ‏اى،
تو زین عالمى، سیّد ولد آدمى،
رسول كونین و صاحب قاب قوسینى.
اسلام را صفایى، شریعت را بقایى، رسول خدایى.
این عزّ ترا بس كه ما آن تو، تو آن مایى،
اسلام راه منست، تو دلال آن راهى.
امت تو سپاه درگاه من ‏اند، تو سالار آن سپاهى.
جمله خلایق جهان لشكراند، تو آن لشكر را شهنشاهى.
در نام و نسب محمّد بن عبد اللَّه اى.
در عزّ و مرتبت محمد رسول اللّه ‏اى.
بآن منگر كه دشمن ترا ساحر گوید و دیوانه،
بآن نگر كه من میگویم: وَ سِراجاً مُنِیراً، بَشِیراً وَ نَذِیراً، وَ كَفى‏ بِرَبِّكَ هادِیاً وَ نَصِیراً، وَ یَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْراً عَزِیزاً إِنَّ فَضْلَهُ كانَ عَلَیْكَ كَبِیراً.

أَ وَ لَمْ یَنْظُرُوا فِی مَلَكُوتِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ اطّلع اللَّه سبحانه اقمار الآیات، و أمات عن ضیاءها سحاب الشبهات، فمن استضاء بها ترقى الى شهود التقدیر، و من لم یعرج فى اوطان التقصیر انزلته مواكب السّیر بساحات التحقیق.
« از تفسیر كشف الأسرار و عُدة الأبرار.میبدی»


   ادامه دارد ...   
 
لینک عضویت در کانال تلگرام ما : https://telegram.me/zaresari

گل


علی (ع)مطالب مرتبط :
... مباحث قرآنی رمضان (01)
... مباحث قرآنی رمضان (02)
... مباحث قرآنی رمضان (03)
... مباحث قرآنی رمضان (04)
... مباحث قرآنی رمضان (05)
... مباحث قرآنی رمضان (06)
... مباحث قرآنی رمضان (07)
... مباحث قرآنی رمضان (08)
... مباحث قرآنی رمضان (09)
... مباحث قرآنی رمضان (10)
... مباحث قرآنی رمضان (11)
... دلیل تقدم سوره مبارکه حمد
... نظری به سوره مبارکه ناس
... خیر در نیوشیدن است
... سوره مبارکه بینه
سوره فاتحه و بقره
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (001)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (005)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (010)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (015)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (020)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (025)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (030)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (035)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (040)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (045)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (050)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (055)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (060)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (065)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (070)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (075)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (080)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (085)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (090)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (095)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (100)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (105)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (110)
           **********
سوره آل عمران
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (111)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (115)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (120)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (125)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (130)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (135)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (140)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (145)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (150)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (152)

           **********
سوره نساء
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (153)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (155)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (160)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (165)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (170)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (175)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (180)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (185)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (190)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (195)

           **********
سوره مائده
تفسیر سوره مائده 01 (196)
تفسیر سوره مائده 05 (200)
تفسیر سوره مائده 10 (205)
تفسیر سوره مائده 15 (210)
تفسیر سوره مائده 20 (215)
تفسیر سوره مائده 25 (220)
تفسیر سوره مائده 29 (224)


           **********
سوره انعام
تفسیر سوره انعام 01 (225)

تفسیر سوره انعام 05 (229)
تفسیر سوره انعام 10 (234)
تفسیر سوره انعام 15 (239)
تفسیر سوره انعام 21 (245)
تفسیر سوره انعام 26 (250)
تفسیر سوره انعام 31 (255)
تفسیر سوره انعام 36 (260)
تفسیر سوره انعام 37 (261)

           **********
سوره اعراف

تفسیر سوره اعراف 01 (262)
تفسیر سوره اعراف 05 (266)
تفسیر سوره اعراف 10 (271)
تفسیر سوره اعراف 15 (276)
تفسیر سوره اعراف 20 (281)
تفسیر سوره اعراف 21 (282)
تفسیر سوره اعراف 22 (283)
تفسیر سوره اعراف 23 (284)
تفسیر سوره اعراف 24 (285)
تفسیر سوره اعراف 25 (286)
تفسیر سوره اعراف 26 (287)
تفسیر سوره اعراف 27 (288)
تفسیر سوره اعراف 28 (289)
تفسیر سوره اعراف 29 (290)
تفسیر سوره اعراف 30 (291)
تفسیر سوره اعراف 31 (292)
تفسیر سوره اعراف 32 (293)
تفسیر سوره اعراف 33 (294)
تفسیر سوره اعراف 34 (295)
تفسیر سوره اعراف 35 (296)
تفسیر سوره اعراف 36 (297)


           **********
سوره علق
تفسیر سوره علق

           **********
سوره قدر
تفسیر سوره قدر


مطالب اخیر وبلاگ:
تفسیر سوره اعراف 35 (296)
تفسیر سوره اعراف 34 (295)
تفسیر سوره اعراف 33 (294)
تفسیر سوره اعراف 32 (293)
تفسیر سوره اعراف 31 (292)
تفسیر سوره اعراف 30 (291)
تفسیر سوره اعراف 29 (290)
Flight 655
قاضی درشت گفتار معزول مولاست
ده صفت کارساز دنیا و آخرت
تفسیر سوره اعراف 28 (289)
تفسیر سوره اعراف 27 (288)
آفرینش آدم
تفسیر سوره اعراف 26 (287)
تفسیر سوره اعراف 25 (286)
تفسیر سوره اعراف 24 (285)
تفسیر سوره اعراف 23 (284)
زبان بد نشانه نفاق
عید فطر مبارک
امام موسی صدر و پس از عید فطر
تفسیر سوره اعراف 22 (283)
تفسیر سوره اعراف 21 (282)
تفسیر سوره اعراف 20 (281)
تفسیر سوره اعراف 19 (280)
دعای امام سجاد (ع) براى مرزداران
تفسیر سوره اعراف 18 (279)
تفسیر سوره اعراف 17 (278)
تفسیر سوره اعراف 16 (277)
تفسیر سوره اعراف 15 (276)
تفسیر سوره اعراف 14 (275)
تفسیر سوره اعراف 13 (274)
تفسیر سوره اعراف 12 (273)
تفسیر سوره اعراف 11 (272)
اخلاق حکومتی امام علی (ع)
نامه امام علی (ع) به مالک اشتر
تفسیر سوره اعراف 10 (271)
تفسیر سوره اعراف 09 (270)
تفسیر سوره قدر
تفسیر سوره علق
تفسیر سوره اعراف 08 (269)
در وصف حضرت مصطفی (ص)
زینت های الهی را بر مردم حرام نکنید
تفسیر سوره اعراف 07 (268)
امام خمینی و مسئولیتهاى روحانیت
تفسیر سوره اعراف 06 (267)
تفسیر سوره اعراف 05 (266)
تفسیر سوره اعراف 04 (265)
تفسیر سوره اعراف 03 (264)
تفسیر سوره اعراف 02 (263)
تفسیر سوره اعراف 01 (262)

توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.