النوبة الثالثة
قوله تعالى: وَ ما أَرْسَلْنا فِی قَرْیَةٍ مِنْ نَبِیٍّ الایة

ایمان و تقوی موجب برکت

بدان كه سرّ رسالت پیغامبران و حكمت فرستادن ایشان بخلق آنست كه رب العالمین جل جلاله و عظم شأنه خلق را بیافرید، و ایشان را بدو صنف بیرون داد:
صنفى اهل سعادت سزاى رحمت و كرامت، و
صنفى اهل شقاوت سزاى عقوبت و نقمت.

پیغامبران را فرستاد بایشان بشارت و نذارت را، چنان كه گفت: رُسُلًا مُبَشِّرِینَ وَ مُنْذِرِینَ لِئَلَّا یَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ.

بشارت سعدا راست اظهار مغفرت و رحمت را، و
نذارت اشقیا را اظهار عزت و قدرت را.

سعدا را گفت: وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِیراً.
اشقیا را گفت: بَشِّرِ الْمُنافِقِینَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذاباً أَلِیماً.

و اگر اللَّه خواستندى خلق ایمان آوردندى بى ‏پیغامبران و بى‏ سفیران و رسولان، لكن خواست كه از بندگان خود لختى را گرامى گرداند برسالت خویش، و بر فرق ایشان نهد تاج كرامت خویش.

نه بینى كه هر یكى را از ایشان شرفى دیگر داد و نواختى و تخصیصى دیگر؟!

خلیل (ع) را گفت: دوست من است: وَ اتَّخَذَ اللَّهُ إِبْراهِیمَ خَلِیلًا.
آدم (ع) را گفت: صفىّ من است: إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى‏ آدَمَ.
موسى (ع) را گفت: كلیم من است: وَ كَلَّمَ اللَّهُ مُوسى‏ تَكْلِیماً.
عیسى (ع) را گفت: وَ رُوحٌ مِنْهُ.
مصطفى (ص) را گفت: حبیب من است: ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَ ما قَلى‏.

هر آئینه این تخصیص و تشریف عز و مرتبت ایشان راست نه نظام ملك خویش را، كه ملك او بجلال احدیت و كمال صمدیّت او خود راست است، از خلق پیوندى نباید:
و لوجه ها من وجه ها قمر
و لعین ها من عینها كحل.


ثُمَّ بَدَّلْنا مَكانَ السَّیِّئَةِ الْحَسَنَةَ الایة
قومى را در سرّاء و ضرّاء آزمایش كردند بهر دو حال كفور آمدند.
نه قدر نعمت شناختند و نه با محنت درساختند، تا روز نعمت ایشان بسر آمد، و شب محنت را خود صبح برنامد.
ایشان را میگوید: فَأَخَذْناهُمْ بَغْتَةً وَ هُمْ لا یَشْعُرُونَ.

باز قومى دیگر بمحنت صبر كردند، و در نعمت شكر، تا بصبر درجات اعلى یافتند، و بشكر قربت و مواصلت دیدند.

فضیل عیاض میگوید:
مردى ازین پارسایان روزگار و نیك مردان وقت درمى سیم برداشت، ببازار شد تا طعام خرد. دو مرد را دید بهم درآویخته، و با یكدیگر جدالى و خصومتى درگرفته، گفت:
این خصومت شما از بهر چیست؟
گفتند از بهر یك درم سیم.
آن یك درم كه داشت بایشان داد، و میان ایشان صلح افكند.
بخانه باز آمد و قصه با عیال خود بگفت.
عیال وى گفت: اصبت و احسنت و وفّقت.
و در همه خانه ایشان برداشتنى و نهادنى هیچ نبود مگر اندكى ریسمان.
آن بوى داد تا بآن طعام خرد. ریسمان ببازار برد و هیچ كس نخرید. باز گشت تا بخانه باز آید، مردى را دید كه ماهى میفروخت، و ماهى وى كاسد بود، كس نمیخرید هم چنان كه ریسمان وى.
گفت: اى خواجه! ماهى تو نمیخرند و ریسمان من نمیخرند. چه بینى اگر با یكدیگر معاملت كنیم؟
ریسمان بوى داد و ماهى بستد. بخانه آورد، شكم وى بشكافتند دانه مروارید پر قیمت از شكم وى بیرون آمد. بجوهریان برد، بصد هزار درم آن را برگرفتند. بخانه باز آورد. مرد و زن هر دو خداى را شكر و سپاسدارى كردند، و در عبادت و تواضع بیفزودند.
سائلى بر در سراى ایشان بایستاد، گفت: رجل مسكین محتاج ذو عیال. مردى ‏ام درمانده و درویش دارنده عیال. با من رفق كنید. زن با مرد مینگرد و میگوید: هذه و اللَّه قصتنا الّتى كنّا فیها.
ما همچنین بودیم تا اللَّه ما را نعمت داد، و آسانى و فراخى. شكر نعمت را با درویش قسمت كنیم آنچه داریم. پس آن را بدو قسم نهادند یك قسم بدرویش دادند و یك قسم از بهر خود بگذاشتند. آن درویش پاره‏ اى برفت و باز گشت گفت:
من سائل نه ‏ام كه من فرستاده خداام بشما. اللَّه شما را آزمایش كرد در سرّا و در ضرّا.
در سرّا شكور دید شما را و در ضرّا صبور.
در دنیا شما را بى ‏نیاز كرد و فردا در عقبى آن بینید كه:
« لا عین رأت و لا اذن سمعت و لا خطر على قلب بشر».

وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى‏ آمَنُوا الایة
لو أنهم صدقوا وعدى، وَ اتَّقَوْا مخالفتى لنوّرت قلوبهم بمشاهدتى، و هو بركة السماء، و زیّنت جوارحهم بخدمتى، و هو بركة الارض.

مشاهده دل بركت آسمان خواند، كه دل از عالم علوى است، و اصل آن از نور،
و خدمت جوارح بركت زمین خواند، كه جوارح از عالم سفلى است، و اصل آن از خاك.

لَفَتَحْنا عَلَیْهِمْ بَرَكاتٍ
از روى اشارت میگوید: اعتبار نه بكثرت است كه اعتبار ببركت است.
نگفت ایشان را نعمت مضاعف كنیم بلكه گفت: بركت در نعمت كنیم.

روز خندق هزار مرد از یاران رسول صلوات اللَّه و سلامه علیه كار میكردند. همه گرسنه شدند و طعامى نبود جابر بن عبد اللَّه گفت: یا رسول اللَّه! ما را یك صاع جو نهاده و یك سر گوسفند، چه فرمایى؟
گفت: رو آن جو آرد كن و خمیر ساز، و گوسفند بكش و پاك كن و دیگ بر سر آتش نه.
مصطفى رفت و دست مبارك خویش بر سر آن خمیر نهاد، و انگشت خویش بدهن خویش تر كرد، و بسر دیگ فراز آورد. آن گه یاران را گروه گروه میخواندند، و از آن خمیر نان مى ‏پختند، و از آن دیگ میخوردند، تا هزار مرد از آن بخوردند، و آن نیز چیزى بر سر آمد، تا بدانى كه كار بركت دارد نه كثرت.

أَ فَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرى‏ أَنْ یَأْتِیَهُمْ بَأْسُنا بَیاتاً
مالك دینار پدر خویش را گفت: یا ابت! ان الناس ینامون، مالك لا تنام؟!
پدر جواب داد: ان اباك یخاف البیات.
گفت: اى پدر! چرا بشب نخسبى و تن را در خواب آسایش ندهى؟!
گفت جان بابا! پدرت از شبیخون میترسد: أَ فَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ الایة.
من عرف علوّ قدره خشى خفىّ مكره، و من امن خفىّ مكره نسى عظیم قدره.

قال النصر اباذى: كیف یأمن الجانى المكر؟! و اىّ جنایة اكبر من جنایة من شاهد شیئا من افعاله؟! هل هو الا متوثب على الرّبوبیة و منازع للوحدانیة؟
و قال الجنید: احسن العباد حالا من وقف مع اللَّه على حفظ الحدود و الوفاء بالعهود، و اللَّه عزّ و جلّ یقول: وَ ما وَجَدْنا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَ إِنْ وَجَدْنا أَكْثَرَهُمْ لَفاسِقِینَ.
« از تفسیر كشف الأسرار و عُدة الأبرار.میبدی»


   ادامه دارد ...   
 
لینک عضویت در کانال تلگرام ما : https://telegram.me/zaresari

گل


علی (ع)مطالب مرتبط :
... مباحث قرآنی رمضان (01)
... مباحث قرآنی رمضان (02)
... مباحث قرآنی رمضان (03)
... مباحث قرآنی رمضان (04)
... مباحث قرآنی رمضان (05)
... مباحث قرآنی رمضان (06)
... مباحث قرآنی رمضان (07)
... مباحث قرآنی رمضان (08)
... مباحث قرآنی رمضان (09)
... مباحث قرآنی رمضان (10)
... مباحث قرآنی رمضان (11)
... دلیل تقدم سوره مبارکه حمد
... نظری به سوره مبارکه ناس
... خیر در نیوشیدن است
... سوره مبارکه بینه
سوره فاتحه و بقره
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (001)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (005)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (010)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (015)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (020)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (025)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (030)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (035)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (040)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (045)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (050)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (055)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (060)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (065)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (070)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (075)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (080)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (085)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (090)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (095)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (100)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (105)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (110)
           **********
سوره آل عمران
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (111)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (115)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (120)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (125)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (130)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (135)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (140)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (145)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (150)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (152)

           **********
سوره نساء
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (153)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (155)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (160)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (165)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (170)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (175)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (180)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (185)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (190)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (195)

           **********
سوره مائده
تفسیر سوره مائده 01 (196)
تفسیر سوره مائده 05 (200)
تفسیر سوره مائده 10 (205)
تفسیر سوره مائده 15 (210)
تفسیر سوره مائده 20 (215)
تفسیر سوره مائده 25 (220)
تفسیر سوره مائده 29 (224)


           **********
سوره انعام
تفسیر سوره انعام 01 (225)

تفسیر سوره انعام 05 (229)
تفسیر سوره انعام 10 (234)
تفسیر سوره انعام 15 (239)
تفسیر سوره انعام 21 (245)
تفسیر سوره انعام 26 (250)
تفسیر سوره انعام 31 (255)
تفسیر سوره انعام 36 (260)
تفسیر سوره انعام 37 (261)

           **********
سوره اعراف

تفسیر سوره اعراف 01 (262)
تفسیر سوره اعراف 02 (263)
تفسیر سوره اعراف 03 (264)
تفسیر سوره اعراف 04 (265)
تفسیر سوره اعراف 05 (266)
تفسیر سوره اعراف 06 (267)
تفسیر سوره اعراف 07 (268)
تفسیر سوره اعراف 08 (269)
تفسیر سوره اعراف 09 (270)
تفسیر سوره اعراف 10 (271)
تفسیر سوره اعراف 11 (272)
تفسیر سوره اعراف 12 (273)
تفسیر سوره اعراف 13 (274)
تفسیر سوره اعراف 14 (275)
تفسیر سوره اعراف 15 (276)
تفسیر سوره اعراف 16 (277)
تفسیر سوره اعراف 17 (278)
تفسیر سوره اعراف 18 (279)
تفسیر سوره اعراف 19 (280)
تفسیر سوره اعراف 20 (281)

           **********
سوره علق
تفسیر سوره علق

           **********
سوره قدر
تفسیر سوره قدر


مطالب اخیر وبلاگ:
تفسیر سوره اعراف 19 (280)
دعای امام سجاد (ع) براى مرزداران
تفسیر سوره اعراف 18 (279)
تفسیر سوره اعراف 17 (278)
تفسیر سوره اعراف 16 (277)
تفسیر سوره اعراف 15 (276)
تفسیر سوره اعراف 14 (275)
تفسیر سوره اعراف 13 (274)
تفسیر سوره اعراف 12 (273)
تفسیر سوره اعراف 11 (272)
اخلاق حکومتی امام علی (ع)
نامه امام علی (ع) به مالک اشتر
تفسیر سوره اعراف 10 (271)
تفسیر سوره اعراف 09 (270)
تفسیر سوره قدر
تفسیر سوره علق
تفسیر سوره اعراف 08 (269)
در وصف حضرت مصطفی (ص)
زینت های الهی را بر مردم حرام نکنید
تفسیر سوره اعراف 07 (268)
امام خمینی و مسئولیتهاى روحانیت
تفسیر سوره اعراف 06 (267)
تفسیر سوره اعراف 05 (266)
تفسیر سوره اعراف 04 (265)
تفسیر سوره اعراف 03 (264)
تفسیر سوره اعراف 02 (263)
تفسیر سوره اعراف 01 (262)
تفسیر سوره انعام 37 (261)
تفسیر سوره انعام 36 (260)
تفسیر سوره انعام 35 (259)
تفسیر سوره انعام 34 (258)
تفسیر سوره انعام 33 (257)
تفسیر سوره انعام 32 (256)
تفسیر سوره انعام 31 (255)
تفسیر سوره انعام 30 (254)
تفسیر سوره انعام 29 (253)
تفسیر سوره انعام 28 (252)
فاصله از صاحبان قدرت شرط سلامت
تفسیر سوره انعام 27 (251)
تفسیر سوره انعام 26 (250)
تفسیر سوره انعام 25 (249)
تفسیر سوره انعام 24 (248)
عدالت حاکمان در سیاست نامه
تفسیر سوره انعام 23 (247)
تفسیر سوره انعام 22 (246)
تفسیر سوره انعام 21 (245)
داغ ازلی
فتنه ها و آشوب های آخرالزمان
تفسیر سوره انعام 20 (244)
تفسیر سوره انعام 19 (243)توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.