النوبة الثالثة
دین بازی

قوله تعالى: وَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ الایة


گفته ‏اند كه : ایمان بر چهار قسم است:

ایمانى كه در دنیا بكار آید و در عقبى نه، چون ایمان منافقان.
دیگر ایمانى كه در عقبى بكار آید و در دنیا نه، چون ایمان سحره فرعون.
سوم ایمانى كه نه در دنیا بكار آید نه در عقبى، چون ایمان فرعون در وقت معاینه عذاب و هلاك.
چهارم ایمانى كه هم در دنیا بكار آید هم در عقبى، و آن ایمان موحدان است و مخلصان، كه ایشان را خدمت است بر سنت، و معرفت است بر مشاهدت، و یادگار است در حقیقت.

... ایشان‏اند كه رب العالمین گفت:
وَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها
میگوید جل جلاله: ما مؤمنان را و نیك مردان را بار گران ننهیم، و بهشت باقى و نعیم جاودانى از ایشان دریغ نداریم. هم در دنیا ایشان را بهشت عرفان است، هم در عقبى ایشان را بهشت رضوان. امروز در حدائق مناجات و ریاض ذكر مى‏نازند، و فردا در حقائق مواصلات بر بساط مشاهدت مى‏آسایند.

پیر طریقت گفت:
الهى!
نسیمى دمید از باغ دوستى، دل را فدا كردیم.
بویى یافتیم از خزینه دوستى، بپادشاهى بر سر عالم ندا كردیم.
برقى تافت از مشرق حقیقت، آب گل كم انگاشتیم.

الهى!
هر شادى كه بى تو است اندوه آنست.
هر منزل كه نه در راه تو است زندان است.
هر دل كه نه در طلب تو است ویران است.
یك نفس با تو بدو گیتى ارزان است.
یك دیدار از آن تو بصد هزار جان رایگان است:
صد جان نكند آنچه كند بوى وصالت.

وَ نَزَعْنا ما فِی صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ
صفت جوانمردان طریقت و سالكان راه حقیقت است كه رب العزة اول دلهاى ایشان از هواها و بدعتها پاك كرد، تا قدم بر جاده سنت نهادند، و بنصوص كتاب خدا و سنت مصطفى (ص) پى بردند. و هم و فهم خود در آیات صفات گم كردند، و صواب دید خرد خود معزول كردند، و باذعان گردن نهادند، و بسمع قبول كردند، و راه تسلیم پیش گرفتند، تا از تعطیل و تشبیه برستند.

باز دلهاى ایشان از دنیا و آلایش دنیا پاك كرد، تا نور معرفت در دل ایشان تافت، و چشمهاى حكمت در دلهاشان پدید آمد.
باز نظر خود ایشان را گرامى كرد، و دوستى خلائق از دلهاشان بیرون كشید، تا بهمگى با وى گشتند، و در حقیقت افراد روان شدند، و از اسباب وا مسبب آمدند.
یكى دیدند، و یكى شنیدند، و بیكى رسیدند.

زبان با ذكر، و دل با فكر، و جان با مهر،
زبان در یاد، و دل در راز، و جان در ناز:

تا دلم فتنه بر جمال تو شد
بنده حسن ذو الجلال تو شد
اى عزیز آن كسى كه روى تو دید
واى شگرف آنكه در جوال تو شد


اما مى ‏دان تا عهد ازلى دامن تو نگیرد، دل تو این كار بنپذیرد، و تا حق به تو نپیوندد این طریق با تو بنسازد، و تا حق بتو ننگرد دل تو او را نخواهد.

وَ نُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوها بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
این كه گفت بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ تسكین دل بنده را گفت، و زیادت نواخت كه بر وى مى‏نهد، و اگر نه بنده داند كه عمل با تقصیر وى سزاى آن درگاه نیست، و آن منازل و آن درجات جزاء این عمل نیست، اما بفضل خود ناشایسته مى ‏شایسته كند، و ناپسندیده مى ‏آراید، و نیك خدایى و مهربانى خود در آن با بنده مینماید.

وَ عَلَى الْأَعْرافِ رِجالٌ
چه مردانند ایشان كه رب العزة ایشان را مردان خواند، مردانى كه باد عنایت و نسیم رعایت از جانب قربت ناگاه بر ایشان گذر كرد:

شمالى باد چون بر گل گذر كرد
نسیم گل بباغ اندر اثر كرد.


چون باد عنایت بر ایشان گذر كرد دلهاشان بنور معرف زنده كرد.
جانهاشان بعطر وصال خود خوشبوى كرد.
سرهاشان بصیقل عنایت روشن كرد.
بجمع همت و حسن سیرت ایشان را برخوردار كرد، تا همت از خلق یكبارگى برداشتند، و با مهر حق پرداختند:

مشتاق تو در كوى تو از شوق تو سرگردان
از خلق جدا گشته خرسند بخلقانها
از سوز جگر چشمى چون حلقه گوهرها
وز آتش دل آهى چون رشته مرجانها.


لا جرم رب العزة در دنیا ایشان را بر اسرار و احوال بندگان اشراف داد، و در عقبى بر منازل و درجات مؤمنان اشراف داد، و مقام ایشان زبر خلائق كرد، تا همه را دانند، و كس ایشان را نداند.
همه را شناسد، و كس ایشان را نشناسد.
اینست كه گفت: یَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِیماهُمْ.
هر كسى را نشانى است، و بى‏ نشانى ایشان را نشان است.
هر كسى بصفتى در خود بمانده، و بیخودى ایشان را صفت است.
دوزخیان در قید مخالفت از حق باز مانده،
و بهشتیان در بهشت بحظوظ خود آرمیده،
و ایشان را از هر دو بر كران داشته، و بر همه مشرف كرده.

پیر طریقت گفت:
الهى! چه زیبا است ایام دوستان تو با تو!
چه نیكوست معاملت ایشان در آرزوى دیدار تو!
چه خوش است گفت و گوى ایشان در راه جست و جوى تو!
چه بزرگوار است روزگار ایشان در سر كار تو!

وَ نادى‏ أَصْحابُ النَّارِ أَصْحابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِیضُوا عَلَیْنا مِنَ الْماءِ الایة فكما لم یرزقهم الیوم من عرفانه ذرة لا یسبقهم غدا فى تلك الاحوال قطرة، و انشدوا فى معناه:
و أقسمن لا یسقیننا الدهر قطرة
و لو ذخرت من ارضهنّ بحور.
...
« از تفسیر كشف الأسرار و عُدة الأبرار.میبدی»


   ادامه دارد ...   
 
لینک عضویت در کانال تلگرام ما : https://telegram.me/zaresari

گل


علی (ع)مطالب مرتبط :
... مباحث قرآنی رمضان (01)
... مباحث قرآنی رمضان (02)
... مباحث قرآنی رمضان (03)
... مباحث قرآنی رمضان (04)
... مباحث قرآنی رمضان (05)
... مباحث قرآنی رمضان (06)
... مباحث قرآنی رمضان (07)
... مباحث قرآنی رمضان (08)
... مباحث قرآنی رمضان (09)
... مباحث قرآنی رمضان (10)
... مباحث قرآنی رمضان (11)

... دلیل تقدم سوره مبارکه حمد
... نظری به سوره مبارکه ناس
... خیر در نیوشیدن است
... سوره مبارکه بینه
سوره فاتحه و بقره
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (001)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (005)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (010)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (015)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (020)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (025)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (030)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (035)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (040)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (045)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (050)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (055)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (060)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (065)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (070)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (075)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (080)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (085)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (090)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (095)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (100)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (105)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (110)
           **********
سوره آل عمران
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (111)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (115)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (120)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (125)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (130)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (135)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (140)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (145)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (150)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (152)

           **********
سوره نساء

تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (153)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (155)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (160)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (165)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (170)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (175)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (180)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (185)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (190)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (195)

           **********
سوره مائده

تفسیر سوره مائده 01 (196)
تفسیر سوره مائده 05 (200)
تفسیر سوره مائده 10 (205)
تفسیر سوره مائده 15 (210)
تفسیر سوره مائده 20 (215)
تفسیر سوره مائده 25 (220)
تفسیر سوره مائده 29 (224)


           **********
سوره انعام

تفسیر سوره انعام 01 (225)

تفسیر سوره انعام 05 (229)
تفسیر سوره انعام 10 (234)
تفسیر سوره انعام 15 (239)
تفسیر سوره انعام 21 (245)
تفسیر سوره انعام 26 (250)
تفسیر سوره انعام 31 (255)
تفسیر سوره انعام 36 (260)
تفسیر سوره انعام 37 (261)

           **********
سوره اعراف

تفسیر سوره اعراف 01 (262)
تفسیر سوره اعراف 02 (263)
تفسیر سوره اعراف 03 (264)
تفسیر سوره اعراف 04 (265)
تفسیر سوره اعراف 05 (266)
تفسیر سوره اعراف 06 (267)
تفسیر سوره اعراف 07 (268)
تفسیر سوره اعراف 08 (269)
تفسیر سوره اعراف 09 (270)
تفسیر سوره اعراف 10 (271)           **********
سوره علق
تفسیر سوره علق

           **********
سوره قدر
تفسیر سوره قدر


مطالب اخیر وبلاگ:
تفسیر سوره اعراف 09 (270)
تفسیر سوره قدر
تفسیر سوره علق
تفسیر سوره اعراف 08 (269)
در وصف حضرت مصطفی (ص)
زینت های الهی را بر مردم حرام نکنید
تفسیر سوره اعراف 07 (268)
امام خمینی و مسئولیتهاى روحانیت
تفسیر سوره اعراف 06 (267)
تفسیر سوره اعراف 05 (266)
تفسیر سوره اعراف 04 (265)
تفسیر سوره اعراف 03 (264)
تفسیر سوره اعراف 02 (263)
تفسیر سوره اعراف 01 (262)
تفسیر سوره انعام 37 (261)
تفسیر سوره انعام 36 (260)
تفسیر سوره انعام 35 (259)
تفسیر سوره انعام 34 (258)
تفسیر سوره انعام 33 (257)
تفسیر سوره انعام 32 (256)
تفسیر سوره انعام 31 (255)
تفسیر سوره انعام 30 (254)
تفسیر سوره انعام 29 (253)
تفسیر سوره انعام 28 (252)
فاصله از صاحبان قدرت شرط سلامت
تفسیر سوره انعام 27 (251)
تفسیر سوره انعام 26 (250)
تفسیر سوره انعام 25 (249)
تفسیر سوره انعام 24 (248)
عدالت حاکمان در سیاست نامه
تفسیر سوره انعام 23 (247)
تفسیر سوره انعام 22 (246)
تفسیر سوره انعام 21 (245)
داغ ازلی
فتنه ها و آشوب های آخرالزمان
تفسیر سوره انعام 20 (244)
تفسیر سوره انعام 19 (243)
تفسیر سوره انعام 18 (242)
تفسیر سوره انعام 17 (241)
تفسیر سوره انعام 16 (240)
تفسیر سوره انعام 15 (239)
مقام حضرت ابوالفضل العباس (ع)
نفرین نکن !
تفسیر سوره انعام 14 (238)
تفسیر سوره انعام 13 (237)
تفسیر سوره انعام 12 (236)
تفسیر سوره انعام 11 (235)
تفسیر سوره انعام 10 (234)
تفسیر سوره انعام 09 (233)
اعتماد بدولت آمریکا عین حماقتستتوجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.